Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Eğitim - Öğretim > Açık Öğretim
facebook bağlan


Aöf 1.Sınıf 1.Dönem Ders Notları Hukukun Temel Kavramları

Açık Öğretim kategorisinde açılmış olan Aöf 1.Sınıf 1.Dönem Ders Notları Hukukun Temel Kavramları konusu , Aöf 1.Sınıf 1.Dönem Ders Notları Hukukun Temel Kavramları AÖF Hukuka Giriş Ders NotLarı 01. Hukuk Kavram ı Bu ünitede, hukukun nas ıl tanımlanabileceğini, hukukun neyle ilgilendiğini, toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar ...


Like Tree6Beğeni
  • 1 Post By YeşiL6
  • 1 Post By YeşiL6
  • 2 Post By YeşiL6
  • 2 Post By YeşiL6

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 26.09.2013, 12:12   #1 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Aöf 1.Sınıf 1.Dönem Ders Notları Hukukun Temel KavramlarıAöf 1.Sınıf 1.Dönem Ders Notları Hukukun Temel Kavramları

AÖF Hukuka Giriş Ders NotLarı
01. Hukuk Kavramı
Bu ünitede, hukukun nasıl tanımlanabileceğini, hukukun neyle ilgilendiğini, toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar arasındaki yeri ve önemini inceledik. Aşağıda bu ünitenin önemli noktaları topluca verilmiş. İnceleyelim . . .
Amaç 1:Hukuk kavramını, doğasını oluşturan iki temel öğeyi kullanarak tanımlayabilmek
- Hukuk, bir toplum içindeki kişilerin birbirleri ile ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen, uyulması zorunlu, yani maddi yaptırımı bulunan kurallar bütünüdür.
Amaç 2: Hukukun gerekliliğini kanıtlayan bir örnek türetebilmek
- Sosyal hayatın bir düzen içinde olması için kişilerin gerek birbirleriyle gerek toplumla olan ilişkilerinde uyacakları birtakım kuralların varlığı zorunludur. Kişiler sosyal hayattaki ilişkilerinde bu kuralların koymuş olduğu “emir” ve “yasaklar”a uygun biçimde davranmak zorundadırlar. Aksi halde, bir takım tepkilerle karşılaşırlar. Bu tepkiye yaptırım (müeyyide) diyoruz.
Amaç 3: Sosyal hayatı düzenleyen kuralların kaynaklarını ve bunlar arasındaki temel farklılıkları sıralayabilmek
- Hukuk, sosyal hayatı düzenleyen kurallardan sadece biridir. Diğer sosyal kuralları din, ahlak ve görgü kuralları olarak sayabiliriz.
- Din kuralları, yüce güç tarafından konulmuş ve peygamberler vasıtası ile kişilere ulaşmış bulunan birtakım emir ve yasaklardan oluşan kurallardır. Yaptırımı manevidir. Kişiyi bu kurallara uymaya zorlayamayız.
- Ahlak kuralları, sosyal hayatta gerek kişinin kendi nefsine karşı, gerekse kişilerin birbirlerine karşı nasıl davranması gerektiğini gösteren kurallardır. Bu kuralların yaptırımı da manevidir.
- Görgü kuralları, bir kimsenin belli bir olayda ne şekilde davranması gerektiğini gösteren manevi yaptırımlı sosyal kurallardır.
- Hukuk kuralları, sosyal hayatta kişilerin birbirleri ile ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen maddi yaptırımlı, yani devlet gücü ile desteklenmiş kurallar olduğu için diğer sosyal kurallardan ayrılmaktadır. Kişiler hukuk kurallarına uymak zorundadırlar. Oysaki diğer sosyal kurallar manevi yaptırıma sahip oldukları için bu kurallara uymak zorunlulukları bulunmamaktadır.
Amaç 4: Hukuk ile diğer sosyal kurallar arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek
- Hukuk kuralları ile diğer sosyal kurallar arasında birtakım ilişkiler ve benzerlikler vardır.
- Ahlak kuralları bunların başında gelir. Hukuk kurallarının toplumda geçerli ahlak kurallarına aykırı olması düşünülemez.
02. Hukuk Kurallarının Özelliği (Hukukun Yaptırımı) ve Hukukun Sistemi
Amaç 1:Yaptırım ve hukuki yaptırım türlerini tanımlayabilmek ve örnekleyebilmek
- Hukuk kuralları maddi yaptırımlı, yani uyulması zorunlu kurallardır. Hukuk kurallarına uymayanlar, diğer sosyal kurallardan farklı olarak birtakım maddi yaptırımlarla karşılaşırlar. Bu maddi yaptırımlar bazen ceza biçiminde; bazen cebri icra, yani zorla yaptırma biçiminde; bazen verilen maddi veya manevi zararın ödetilmesi (tazminat) biçiminde ortaya çıkarlar. Aynı şekilde, hukuk kurallarına uymamanın sonucu, bazen yapılan bir hukuki işlemin hükümsüzlüğü, bazen de o işlemin ortadan kaldırılması (iptal) biçiminde gerçekleşir.
Amaç 2: Hukuk sistematiğinin ne olduğunu, hangi açılardan yapıldığını ve önemini kavrayabilmek
- Hukukun sistemi denilince, mahiyetleri ve özellikleri bakımından birbirlerinden çok farklı olan çeşitli ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının bir tertibe, bir düzene tabi tutulması anlaşılır. Böylece az çok birbirine benzeyen ilişkileri düzenlemekte olan hukuk kuralları bir isim altında bir araya toplanmış olur. Hukuk, birisi Kamu Hukuku, diğeri Özel Hukuk olmak üzere başlıca iki ana gruba ayrılmaktadır.
- Bir kişi ile diğer bir kişi arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına özel hukuk; bir kişi ile devlet, veya bir devlet ile diğer bir devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına da “kamu hukuku” denir.
03. Kamu Hukukunun Dalları
Amaç 1: Devlet örgütünü ve devlet örgütü içindeki organların görev ve yetkileri ile ilişkilerini saptayabilmek
- Kamu hukuku bir üst kavram olup çeşitli dallardan oluşmaktadır. Kamu hukukunun dalları: Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Yargılama Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Vergi Hukuku ve İş Hukukundan ibarettir. Anayasa Hukuku, devletin şeklini, yapısını, organlarının görev ve yetkilerini, vatandaşların temel hak ve ödevlerini düzenleyen hukuk kurallarının tümüdür.
Amaç 2: Devlet idaresinin yapısını, işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini kavramak, bunlara ilişkin örnek türetebilmek
- İdare Hukuku, Devlet idaresinin örgüt ve işleyişini, kişilerin İdare ile olan ilişkilerini ve anlaşmazlıklarını ve kamu hizmetlerinin görülmesi gibi konuları düzenleyen hukuk kurallarının tümüdür.
Amaç 3: Hangi eylem ve davranışların suç oluşturacağını ve bunlara hangi cezaların verilebileceğini kavrayabilmek
- Ceza Hukuku, suç teşkil eden eylem ve davranışların nelerden ibaret bulunduğunu, suç işleyenlere ne gibi cezaların verileceğini belirleyen hukuk kurallarından oluşmaktadır.
Amaç 4: Hukuk kurallarının bağımsız ve tarafsız mahkemelerce belli bir olaya ne şekilde uygulandığını anlayabilmek
- Yargılama Hukuku, hukuk ve ceza davalarının görülmesinde uyulacak yöntemleri belirleyen hukuk kurallarından oluşmaktadır. Türk yargı sistemi; Anayasa yargısı, İdari yargı, Askeri yargı ve Adli yargı olmak üzere başlı dört yargı sistemi tanımaktadır.
Amaç 5: Bağımsız devletlerin birbirleriyle ve uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerini kavrayabilmek
- Devletler genel hukuku, egemen devletlerin birbirleriyle olan devletlerarası ilişkilerini veya devletler ile uluslararası kuruluşların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.
Amaç 6: Devlet ile kişiler arasında vergi ilişkisinin nasıl kurulduğunu, bu ilişkide devletin ve kişilerin hak ve yükümlülüklerinin ne olduğunu ortaya koyabilmek
- Vergi Hukuku, Devlet ile kişiler arasındaki mali ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından oluşmaktadır. Vergi hukukunun temel ilkelerinden birisi, vergide genellik ve adalet ilkesidir. Vergi hukukunda kanunilik esası geçerlidir.
Amaç 7: Hizmet sözleşmesinin tarafı olan işçi ve işverenin ilişkilerinin niteliğini anlayabilmek
- İş Hukuku, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının tümünden oluşmaktadır.
04. Özel Hukukun Dalları
Amaç 1: Kişilerin toplum içinde yaşamaları nedeniyle bir hüküm ve değer ifade eden eylem ve davranışlarını, işlem ve ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının neler olduğunu ve bunların önemini kavrayabilmek
Medeni Hukuk, kişilerin toplum halinde yaşaması bakımından bir hüküm ve değer arzeden bütün eylem ve davranışlarını, işlemlerini ve ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının tümüdür. Medeni hukuk düzenlemekte olduğu ilişkilerin niteliğine göre, beş bölüme ayrılır. Bunlar, “kişiler hukuku”, “aile hukuku”, “miras hukuku”, “eşya hukuku” ve “borçlar hukuku”dur.
Amaç 2: Kişiler arasındaki ticari ilişkilerin türlerini; şirket, kıymetli evrak, sigorta kavramlarını ve bunlara ilişkin örnekler türetebilmek
Ticaret hukuku, kişiler arasındaki “ticari ilişkileri” düzenleyen hukuk kurallarıdır. Ticaret Hukuku ile medeni hukuk arasında çok sıkı bir bağ vardır. Medeni hukuk kişiler arasında günlük yaşamdaki ticari işletme ile ilgili olmayan ilişkileri, ticaret hukuku ise, ticari işletme ile ilgili olanları düzenler. Ticaret hukuku, “ticari işletme hukuku”, “şirketler hukuku”, “kıymetli evrak hukuku”, “deniz ticareti hukuku” ve “sigorta hukuku olmak üzere beş bölüme ayrılır.
Amaç 3: Aynı uyrukluğa sahip olmayan kişiler arasındaki özel ilişkilerin niteliğini anlayabilmek ve bunlara uygulanabilecek hukuk kurallarını ne şekilde belirleneceğini anlayabilmek
Devletler Özel Hukuku, çeşitli devletlere bağlı olan, aynı uyruklukta (tabiiyette) olmayan kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerine hangi devletin kanununun uygulanacağını ve kişilerle şeylerin uyrukluğunu düzenleyen hukuk kurallarından oluşur. Devletler özel hukukunun düzenlediği ilişkiler daima bir yabancı unsur karışmıştır. Bu yabancı unsur “kişi” veya “yer” unsuru olabilir.
05. Hukukun Kaynakları
Amaç 1: Hukuk kaynağından ne anlaşılması gerektiğini ortaya koyabilmek
- Hukukun kaynakları denilince “hukuku doğuran kaynaklar” ve “hukuku bildiren kaynaklar” akla gelir.
Hukuku doğuran kaynaklar, hukuk kurallarının nasıl ve ne şekilde meydana geldiklerini, nereden çıktıklarını ifade eder. Hukuku bildiren kaynaklar ise, hukuk kurallarının hangi şekillerde göründüklerini gösteren kaynaktır ki, bunlara “hukukun şekli kaynakları” denir. Hukukun şekli kaynaklarını “yazılı kaynaklar” ve “yazısız kaynaklar” biçiminde bir ayırıma tabi tutarız. Bunlara “yardımcı kaynaklar” ı da ekleyebiliriz.
Amaç 2: Hukukun yazılı kaynaklarının neler olduğunu ve bunların hangi makam tarafından çıkarılarak ne şekilde yürürlüğe girdiğini saptayabilmek
- Yazılı kaynaklar deyimi ile, hukuk kurallarının yazılı bir biçimde yer almış oldukları metinler ifade edilmek istenir. Bunlar yazılı hukuk kurallarını içeren kaynaklardır. Yazılı hukuk kuralları yetkili mercilerce konulmuşlardır. Yazılı kaynaklar; kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler ve yönetmeliklerden oluşur.
Amaç 3: Hukukun yazılı olmayan kaynaklarının ne şekilde oluştuğunu ve hukuk kaynağı şekline nasıl dönüştüğünü kavrayabilmek
- Yazısız kaynağı örf ve adet (gelenek) hukuku oluşturur. Bu kurallar, yetkili bir organ tarafından bilerek ve istenerek konulmazlar. Bunlar toplumda kendiliğinden doğarlar. Örf ve adet hukuku kuralları herhangi bir yerde yazılı olmayıp, toplumun ruhunda vicdanında yer alırlar. Bir adetin bir geleneğin örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi için üç unsurun bir arada bulunması gerekir. Bunlar, “maddi unsur”, “manevi unsur” ve “hukuki unsur”dur.
Amaç 4: Hukukun yardımcı kaynaklarının neden ibaret bulunduğunu ve bunların bir olaya uygulanmaktaki etkilerinin ne olduğunu ortaya koyabilmek
- Yardımcı kaynaklar ise bilimsel görüşler (doktrin) ile yargısal kararlardan oluşur. Hakim önüne gelmiş olan bir anlaşmazlığı çözümlerken bu kaynaklara mutlaka başvurmak zorunda olmayıp, dilerse bunlardan faydalanabilir.
06. Hakkın Tanımı ve Türleri
Amaç 1: Hakkın ne anlama geldiğini saptayabilmek ve tanımını yapabilmek
- Hak, hukuk düzeni tarafından kişilere tanınmış olan yetkilerdir. Her hak mutlaka bir hukuk kuralına dayandığı gibi, her hakkın mutlaka bir sahibi de vardır; sahipsiz hak olmaz.
Amaç 2: Hakkın türlerini ve bunlar arasındaki farklılıkları kavrayabilmek, hangi haklara sahip olduğumuzu ve bunları kimlere karşı ne şekilde ileri sürebileceğimizi saptayabilmek ve bunlara örnekler türetebilmek.
- Haklar, doğdukları hukuk kuralına göre “kamu hakları” ve “özel haklar” şeklinde bir ayırıma uğrarlar. Kamu hakları, kamu hukukundan doğan haklardır. Kamu haklarını kendi aralarında “kişisel haklar”, “sosyal ve ekonomik haklar” ve “siyasi haklar” olmak üzere üçe ayırırız. Özel haklar ise, özel hukuktan doğan haklar olup, mahiyetlerine, konularına, kullanılmalarına ve nihayet amaçlarına göre çeşitli türlere ayrılırlar. Bunlar içinde en önemli ayırım “mutlak haklar”-”nispi haklar” ayırımıdır. Mutlak haklar, herkese karşı ileri sürülebildikleri halde, nispi haklar ancak belli bir kişiye veya kişilere karşı ileri sürülebilirler.
07. Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması
Amaç 1: Hakları doğuran olguların neler olduğunu, kişilerin hakları ne şekilde kazandıklarını ve hakların kazanılmasında iyi niyetin işlevini kavrayabilmek
- Hakkın kazanılması, bir hakkın bir kişiye bağlanmasını, bir hak ile bir kişi arasında bir bağlantı kurulmasını ifade eder. Bir hakkın bir kişiye bağlanması ya hukuki olay ya hukuki fiil ya da hukuki işlem yollarıyla gerçekleşir. Haklar biri aslen, diğeri devren olmak üzere başlıca iki türlü kazanılır. Bir hakkın aslen kazanılması demek, bir kimsenin o zamana kadar hiç kimseye ait olmayan bir hakkı kendi fiiliyle elde etmesi demektir. Bir hakkın devren kazanılması ise, bir kimsenin o hakkı o zamana kadar sahibi bulunan kişiden elde etmesi demektir.
Hakkın kazanılmasında iyi niyetin de rolü vardır. İyi niyet, bir hak kazanılırken hakkın kazanılmasına engel olan bir hususun varlığı veya kazanma için gerekli bir unsurun yokluğu hakkında kişide mevcut, mazur görülebilen bir bilgisizlik veya yanlış bir bilgidir.
Amaç 2: Hakların kaybedilmesi ve hakların kaybedilmesine neden olan olguların nelerden ibaret bulunduğunu saptayabilmek ve bunları örneklendirebilmek
- Hakkın kaybedilmesi, bir hakkın sahibinden ayrılması, onun elinden çıkması demektir. Hakkın kazanılmasında olduğu gibi, kaybedilmesinde de hukuki olaylar, hukuki fiiller ve hukuki işlemler rol oynar.
Amaç 3: Kişilerin sahip olduğu hakları hangi sınırlar içinde ve ne şekilde kullanabileceklerini belirleyebilmek.
- Bir hakka sahip bulunan kimse, bu hakkını nasıl kullanacaktır? Anayasamız ve Medeni Kanunumuz bu konuda özel hükümler koymuşlardır. Ancak, bir hakkın nasıl kullanılması gerektiği yolunda Medeni Kanunumuz genel bir kural getirmiştir ki, bu kurala “dürüstlük kuralı” diyoruz. Dürüstlük kuralı, bir hak sahibinin hakkını kullanırken veya bir borçlunun borcunu yerine getirirken iyi ve doğru hareket etmesi, yani dürüst, namuslu, aklı başında, davranışının sonucunu bilen, orta zekalı her insanın benzer olaylarda izleyecek olduğu yolda hareket etmesi demektir. Bir hak, sahibi tarafından iyiye kullanıldığı sürece hukuk düzeni tarafından korunur. Hak sahibi hakkını kötüye kullanırsa, hukuk düzeni onu korumaz. Hakkın kötüye kullanılması demek, bir hakkın dürüstlük kurallarına apaçık derecede aykırı surette ve özellikle amacı dışında kullanılmış olması ve bundan da başkalarının zarar görmüş veya zarar görme tehlikesiyle karşılaşmış bulunmaları demektir.
Amaç 4: Kişilerin sahip oldukları hakları korumanın yollarını saptayabilmek
- Hakkın korunması modern hukuk sistemlerinde devlet eliyle olmaktadır. Hak sahibi hakkının devlet eliyle korunması için dava açar. İstisnai olarak haklar bazen bizzat sahipleri tarafından da korunur. Örneğin meşru müdafaa ve zaruret halinde durum böyledir. Hakkın korunmasında ispat sorunu da önem kazanır. Acaba bir davada iddiaları kim ispat edecektir? Buna “ispat yükü” denir. Medeni Kanunumuz aksi belirtilmedikçe taraflardan her birinin kendi iddiasını ispatla yükümlü olduğunu belirtmiştir. Ancak, iddiasını kanuni bir karineye dayandıran kimse ispat yükünden kurtulur.
08. Kişi, Kişi Türleri ve Gerçek Kişilerin Ehliyeti
Amaç 1: Kişi ve kişilik kavramlarının tanımını yapabilmek
- Hukukta kişi terimi, haklara ve borçlara sahip olabilen, yani hakları ve borçları bulunabilen varlıkları ifade eder. Başka bir söyleyişle, hak sahibi, borç sahibi olabilen varlıklar hukuk açısından birer kişidir.
Amaç 2: Hukuk düzenince hangi varlıkların kişi olarak kabul edildiklerini kavrayabilmek
- Hukuk düzeni biri gerçek kişi, diğeri tüzel kişi olmak üzere iki türlü kişi kabul etmektedir. Gerçek kişiler sadece insanlardan ibarettir. Tüzel kişiler ise, belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulmuş ve hukuk düzeninin aradığı koşullara sahip bulunan kişi toplulukları ile mal topluluklarıdır.
Amaç 3: Gerçek kişiliğin başlangıç anını saptayabilmek
- Gerçek kişilik, çocuğun sağ olarak tamamen doğduğu anda başlar; çocuk ölü doğarsa kişilik kazanamaz. Ancak, kendisine gebe kalınan ve doğumu beklenilmekte olan çocuk (cenin) da, sağ doğmak koşuluyla kendisine gebe kalındığı andan itibaren hak ve borç sahibi olabilir.
Amaç 4: Gerçek kişiliğe son veren durumları belirleyebilmek
- Gerçek kişilik biri ölüm, diğeri gaiplik olmak üzere iki halde sona erer. Gaipliğe, bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamaması halinde, ilgilinin talebi üzerine mahkemece karar verilir.
Amaç 5: Hak ehliyetinin ne olduğunu ve bu ehliyete sahip olmanın koşullarını ortaya koyabilmek
- Hak ehliyeti, bir kimsenin hak ve borç sahibi olabilme, yani hakların ve borçların süjesi olabilme iktidarıdır. Hak ve borç sahibi olabilme iktidarına sahip bulunan varlıklar hukukta kişi sayıldıklarına göre hak ehliyeti ile kişi kavramları aynı anlama gelmektedir. Hak ehliyetinden hiçbir ayırım gözetilmeksizin herkes yararlanır. Haklara ve borçlara sahip olma ehliyeti bakımından kişiler arasında genellik ve eşitlik ilkesi geçerlidir.
Amaç 6: Fiil ehliyetinin ne olduğunu ve bu ehliyete sahip olmanın koşullarını ortaya koyabilmek
- Fiil ehliyeti ise, bir kimsenin, kendi fiilleriyle hak edinebilmesi ve borç altına girebilmesidir. Fiil ehliyetinin ikisi olumlu, biri olumsuz olmak üzere başlıca üç koşulu vardır ki, bunlar da ayırt etme gücüne sahip olmak, ergin olmak ve kısıtlı olmamaktır. Fiil ehliyetinin içeriğine, hukuki işlem ehliyeti, haksız fiillerden sorumlu olma ehliyeti ve dava ehliyeti girmektedir.
Amaç 7: Fiil ehliyeti açısından, gerçek kişilerin hukuki durumlarını ve fiil ehliyetinin koşullarının tamamına veya bir kısmına sahip olan kişilerin hukuki durumunu ortaya koyabilmek
Fiil ehliyetine göre gerçek kişilerin hukuki durumu aynı değildir. Gerçekten, ayırt etme gücüne sahip ve ergin olan ve aynı zamanda kısıtlı da bulunmayan bir kişinin hukuki durumu ile ayırt etme gücüne sahip olmayan bir kişinin hukuki durumu birbirinden çok farklıdır. Öte yandan, ayırt etme gücüne sahip olmayan kişilerin hukuki durumu ile ayırt etme gücüne sahip olan fakat ergin olmayan veya kısıtlı bulunan kişilerin durumu da aynı değildir. Bu itibarladır ki, fiil ehliyetinin koşullarına sahip olup olmamaları veya bunlardan bazılarına sahip olup, bazılarına sahip olmamaları bakımından gerçek kişileri dört kategoriye (gruba) ayırmak mümkündür: tam ehliyetliler, sınırlı ehliyetliler, sınırlı ehliyetsizler ve tam ehliyetsizler.

Flora beğendi.
__________________
all the best.
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
YeşiL6 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 26.09.2013, 12:12   #2 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Aöf 1.Sınıf 1.Dönem Ders Notları Hukukun Temel Kavramları

09. Kişiliğin Korunması ve Tüzel Kişilik
Amaç 1: Kişilik hakkı kavramının ne anlama geldiğini ortaya koyabilmek
- Kişilik hakları, bir kişinin maddi, manevi ve iktisadi bütünlüğü ve varlıkları üzerindeki mutlak haklardır. O halde bir kimse, kişiliğine dahil olan un surlara örneğin sağlığına, vücut tamlığına, şeref ve haysiyetine, sırlarına, ismine, resmine ve özgürlüklerine karşı hukuka aykırı saldırılarda bulunmaktan kaçınılmasını herkesten ister. Kişilik hakları kişiye bağlı hak olduklarından, başkalarına devredileme dikleri gibi, mirasçılara da geçmezler.
Amaç 2: Kişilik haklarının konusunu tespit edebilmek
- Kişilik hakları, bir kişinin “maddi”, “manevi” ve “iktisadi” bütünlüğü üzerindeki mutlak haklarıdır. Kişilik haklarının konusunu üç noktada toplayabiliriz; “maddi bütünlük üzerindeki haklar”, “manevi bütünlük üzerindeki haklar ” ve “iktisadi bütünlük üzerindeki haklar”.
Amaç 3: Hukuk düzenince kişiliğin içe karşı nasıl korunduğunu saptayabilmek
- Hukuk düzeni kişiliğin korunması için gerekli önlemleri almıştır. Kişilik içe ve dışa karşı olmak üze re iki türlü korunmaktadır. Kişiliğin içe karşı korunması demek, bir kişinin kişilik haklarının bizzat kendisine karşı korunması demektir. Bu da, kimsenin kısmen bile olsa hak ve fiil ehliyetlerinden vazgeçmesinin ve özgürlüklerini hukuka veya ahlâka aykırı biçimde kısıtlamasının önlenmesi şeklinde olmaktadır.
Amaç 4: Hukuk düzenince kişiliğin dışa karşı nasıl korunduğunu ve bunun için hangi hukuki yollara başvurulabildiğini saptayabilmek
- Kişiliğin dışa karşı korunması ise, kişilik haklarına başkaları tarafından yapılacak hukuka aykırı saldırılara karşı bir kimsenin çeşitli dâvalarla korunmasıdır. Bu dâvalar; tespit, saldırıya son verilmesi, önleme ve tazminat dâvalarıdır. Tazminat dâvaları da maddi ve manevi tazminat dâvaları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Amaç 5: Tüzel kişilik kavramından ne anlamamız gerektiğini kavrayabilmek
- Hukuk düzeni, gerçek kişilerin yanında bir kişi türü olarak tüzel kişilere da yer vermiştir. Bazı hizmetlerin gerçek kişiler tarafından yürütülmesine imkan bulunamamış olması, tüzel kişilerin kabul edilmesi zorunluluğunu doğurmuştur. Tüzel kişilik, belli bir amacı gerçekleştirmek üzere bağımsız bir varlık halinde örgütlenmiş olup haklara ve borçlara sahip olma iktidarı hukuk düzenince tanınmış bulunan kişi ve mal topluluklarıdır.
Amaç 6: Tüzel kişilik türlerini belirleyebilmek
- Tüzel kişiler bünyeleri itibariyle “kişi topluluğu” ve “mal topluluğu” biçiminde olabilir. Tabi oldukları hukuka göre tüzel kişileri biri “özel hukuk tüzel kişileri”, diğeri “kamu hukuku tüzel kişileri” olmak üzere ikiye ayırırız.
Amaç 7: Tüzel kişiliğin başlangıcını belirleyebilmek
- Tüzel kişilerin insanlar gibi fizyolojik varlığı olmadığından onların kişiliğinin başlangıç anını doğum gibi biyolojik bir olaya bağlamaya olanak yoktur. O halde, bu anın hukuk düzenince belirlenmesi bir zorunluluktur. Tüzel kişilerin hangi anda kişilik kazandıklarını tespit eden sistemler, “serbest kuruluş sistemi”, “izin sistemi” ve “tescil sistemi” olmak üzere üçe ayrılır. Türk hukukunda bu sistemlerden birinin benimsemesi yoluna gidilmeyerek her üç sisteme de yer verilmiştir.
Amaç 8: Tüzel kişilerin sahip olduğu ehliyetleri kavrayabilmek
- Tüzel kişilerin da hak ve fiil ehliyetleri vardır. tüzel kişilerin de hak ehliyeti olmasına karşın; cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış icabı sadece insanlara özgü medeni haklar pek tabii tüzel kişiler hakkında söz konusu olmaz. Aynı şekilde, fiil ehliyetinin koşulları, ayırt etme gücüne sahip olmak, ergin olmak ve kısıtlı olmamak, tüzel kişiler için geçerli değildir.
Amaç 9: Tüzel kişilerin hangi hallerde sona ereceğini ortaya koyabilmek
- Tüzel kişilerin sona ermesi, biri “infisah (dağılma) “, diğeri “fesih (dağıtılma) ” olmak üzere başlıca iki yoldan gerçekleşir.
10. Borç İlişkisi, Sorumluluk, Borcun Kaynakları
Amaç 1: Borç sözcüğünün hangi anlamda kullanıldığını kavrayabilmek
- Borç deyiminin çeşitli anlamları vardır. Dar anlamda borç bir taraftan sadece para borcunu, diğer taraftan iki kişiden birinin diğerine karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu bir davranışı ifade eder. Geniş anlamda borç deyimi ise, alacaklı ve borçlu diye isimlendirilen iki taraf arasında mevcut bulunan hukuki bir bağı ifade eder ki, buna “borç ilişkisi” denir.
Amaç 2: Borç ilişkisinin tanımını verebilmek ve unsurlarını ortaya koyabilmek
- Borç ilişkisi, iki taraf arasında mevcut olan ve bunlardan birini (borçlu) diğerine (alacaklı) karşı belli bir davranış biçiminde (edim) bulunmakla yükümlü kılan hukuki bir bağdır. Borç ilişkisinin üç unsuru vardır: Alacaklı, borçlu ve edim. Alacaklı ve borçlu, borç ilişkisinin taraflarıdır. Edim, aralarındaki borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının borçludan isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir davranış biçimidir. Edimin konusu; vermek,yapmak veya yapmamak olabilir. Edimin konusunun hukuka, ahlaka ve adaba aykırı olmaması ve imkansız bulunmaması gerekir.
Amaç 3: Borç ilişkisinde, borçlunun alacaklıya karşı yükümlülüğünü ve bu yükümlülüğün türlerini saptayabilmek
- Edimler, müspet edim-menfi edim; kişisel edim maddi edim; ani edim-sürekli edim ve nihayet bölünebilen edim-bölünmez edim gibi ayırımlara uğrarlar. Sorumluluk, borçlunun edimini yerine getirmemesi halinde alacaklının borçlunun malvarlığına el koyabilme imkanı demektir. Sorumluluğun, kişi ile sorumluluk ve mal ile sorumluluk türleri vardır. Mal ile sorumluluk da sınırsız sorumluluk ve sınırlı sorumluluk biçiminde ikiye ayrılır. Sınırlı sorumluluk, belli mallarla veya belli miktarlarla sınırlandırılmış olabilir.
Amaç 4: Borç ilişkisinin doğmasına neden olan olguları belirleyebilmek, tanımını verebilmek, şartlarını tespit edebilmek ve örnekler türetebilmek
- Borcun kaynakları deyimi, taraflar arasında bir borç ilişkisini doğuran olguları ifade eder. Bir borç ilişkisinin doğmasına sebep olan olgular başlıca üç tanedir: “hukuki işlemler”, “haksız fiiller” ve “sebepsiz zenginleşme”.
Amaç 5: Sözleşmenin tanımını verebilmek ve sözleşmenin meydana gelebilmesi için hangi unsurları kapsaması gerektiğini kavrayabilmek
- Sözleşme, iki tarafın bir hukuki sonucu elde etmek üzere iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun surette açıklamaları demektir. Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için iki irade açıklamasına ihtiyaç vardır. Bunlardan zaman bakımından önce yapılanına icap, sonra yapılan ve icaba olumlu bir cevap niteliğinde olanına ise, kabul denir. İcapta bulunan taraf (icapçı) kural olarak bu icabı ile bağlıdır. Fakat icapçı, kanunda belirlenen hallerde icabından dönebilir. Aynı şekilde, kabulcü de kabulü ile bağlı olmakla beraber, kanunda belirlenen hallerde bundan cayabilir. Kabul beyanı açık olabileceği gibi, örtülü de olabilir.
Amaç 6: Haksız fiilin tanımını verebilmek, taraflarını tespit edebilmek ve hükümlerinin neler olduğunu ortaya koyabilmek
- Haksız fiiller, hukuk düzeninin uygun bulmadığı zarar verici fiillerdir. Haksız fiil işlenince, fiili işleyen (fail) ile zarara uğrayan (mağdur) arasında bir borç ilişkisi doğar ve fail mağdurun uğramış olduğu zararı tazmin etme borcu altına girer.
Amaç 7: Sebepsiz zenginleşmenin tanımını verebilmek, şartlarını tespit edebilmek ve örnekler türetebilmek
- Sebepsiz zenginleşme ise, bir kimsenin malvarlığının haklı bir sebep olmaksızın diğer bir kimsenin malvarlığı aleyhine çoğalması demektir. Sebepsiz zenginleşme sonucunda, zenginleşen ile fakirleşen arasında bir borç ilişkisi doğar ve zenginleşen taraf zenginleştiği miktarı fakirleşen tarafa geri verme borcu altına girmiş olur.
11. Sözleşmelerde Şekil ve Uygunsuzluk
Şekil, iradenin belli bir biçimde veya belli araçlar ile açıklanması demektir. Şekil, kaynaklarına göre kanuni şekil ve iradi şekil, amaçlarına göre ise, geçerlilik şekli ve ispat şekli olmak üzere çeşitli türlere ayrılmaktadır. Kanuni şekil, bizzat kanun tarafından öngörülen şekildir. İradi şekil ise, kanunun şekle tabi tutmadığı bir sözleşmeyi tarafların kendi istekleri ile şekle tabi tutmalarıdır. Geçerlilik şekli, bir sözleşmenin geçerli olarak meydana gelebilmesi için uyulması gereken şekildir. İspat şekli ise, bir sözleşmenin varlığını ispat etmek üzere öngörülmüş olan şekildir.
Geçerlilik şekli olarak, sözlü, yazılı ve resmi şekil türleri vardır. Yazılı şekil, tarafların el yazısı, daktilo veya diğer bir araç ile bir senet düzenleyerek altını imzalamalarıdır. Resmi şekil ise, hukuki işlemin yetkili resmi bir makam önünde yapılmasını ifade eder ki, bizim hukukumuzda resmi makam, noterler ile tapu memurlarıdır. Bir hukuki işlem şekle uyulmadan yapılırsa geçerli olmaz.
İrade ile irade açıklaması arasında uygunsuzluk ya bilerek ve istenerek yaratılır-ki buna muvazaa denir- veya istenmeyerek gelebilir- ki buna da irade bozukluğu adı verilir-. Muvazaanın mutlak muvazaa ve nispi muvazaa olmak üzere iki türü vardır. İrade bozukluğunu doğuran durumlar ise; hata, hile ve ikrah (korkutma) olmak üzere üç tanedir. İradesi hata, hile veya tehdit yoluyla bozulan taraf, yaptığı sözleşme ile bağlı olmadığını bir yıl içinde karşı tarafa bildirebilir; bildirmez ise sözleşme geçerli hale gelir.
12. Temsil
Amaç 1: Temsil kavramını tanımlayabilmek
- Temsil, bir hukuki işlemin bir kimsenin adına ve hesabına bir başkası tarafından yapılmasıdır. Tem sil ilişkisinde daima üç kişi vardır; Temsilci, temsil olunan ve üçüncü kişi.
Amaç 2: Temsil türlerini sıralayabilmek, bunları birbirleriyle karşılaştırabilmek, farklılıklarını ayırt edebilmek ve bunlara örnekler türetebilmek
- Temsilin dolaylı temsil-dorudan doğruya temsil ve yetkili temsil-yetkisiz temsil türleri vardır. Dolaylı temsilde, kendisine yetki verilmiş olan temsilci hukuki işlemi yaparken bunu başkasının adına ve hesabına yapmakta olduğunu karşısındaki üçüncü kişiye söylemez. Bu tür temsilde temsilci hukuki işlemi başkası hesabına kendi adına yaptığı içindir ki, bu işlemden doğan hak ve borçlar da kendisine ait olur.
- Doğrudan doğruya temsilde ise, kendisine yetki verilmiş olan temsilcinin yapmış olduğu hukuki işlemin hüküm ve sonuçları işlemin yapıldığı andan itibaren doğrudan doğruya temsil olunana ait olur. Doğrudan doğruya temsilin söz konusu olabilmesi için, temsilcinin temsil yetkisine sahip olması ve temsil olunan adına ve hesabına hareket etmesi gerekir. Temsil yetkisi, ya doğrudan doğruya kanundan veya temsil olunanın iradesinden doğabilir. Temsil yetkisi temsil olunan tarafından şekle tâbi olmadan tek taraflı bir irade açıklaması ile verilebilir. Temsil yetkisi özel ve genel yetki niteliğin de olabilir.
- Yetkisiz temsil, bir kimsenin gerekli olan yetkiye sahip olmaksızın bir başkasının adına ve hesabına hukuki işlemler yapması demektir. Bu işlemlerden doğan hak ve borçlar temsil olunanı bağlamaz, yani temsil olunana ait olmaz, temsil olunana ait olabilmesi için onun tarafından onaylanması gerekir.
13. Borcun İfası, İfa Edilmemesi ve Sona Ermesi
Amaç 1: İfa kavramını tanımlamak; borcun türlerine göre ifa edilmesi gereken yeri belirlemek
- İfa, borç ilişkisinin konusu olan edimin borçlu tarafından alacaklıya karşı yerine getirilmesi ve böylece borcun sona erdirilmesidir. Böylece borçlu borcundan kurtulmakta, alacaklı alacağını almakta ve sonuçta taraflar arasındaki borç ilişkisi de ortadan kalkmaktadır. İfa, her borç ilişkisinin amacıdır. İfanın sonuç doğurabilmesi için, borçlunun üstlenmiş olduğu edimi belirlenen yer ve zamanda yerine getirmiş olması gerekir. İfa yeri, borcun ifa edilmesi gereken yerdir. İfa yerini taraflar kendi aralarında serbestçe belirleyebilirler. Taraflar ifa yerini kendi aralarında belirlememişlerse, para borcu ödeme zamanında alacaklının yerleşim yerinde (ikametgahında), belli bir şeyin teslimi borcu sözleşme yapılırken o şeyin bulunduğu yerde, diğer borçlar ise borçlunun yerleşim yerinde (ikametgahında) yerine getirilirler. İfa zamanı, borcun ifa edilmesi gereken andır. Borçlunun edimini yerine getirmekle yükümlü olduğu, alacaklının ise edimin yerine getirilmesini istemeye hakkı olduğu bu ana muacceliyet denir. Kural olarak her borç, doğduğu anda muaccel olur.
Amaç 2: Borcun ifa edilmemesi kavramını tanımlamak; borcun ifa edilmemesinin sonuçlarını kavramak
- Borcun ifa edilmemesi (ademi ifa), borçlunun üstlenmiş olduğu edimi hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi demektir. Borcun ifa edilmemesinin çeşitli sonuçları vardır. Alacaklı, ifa etmeme halinin niteliğine göre çeşitli yollara başvurma olanağına sahiptir.
Amaç 3: Borçlunun temerrüdünü kavramak; şartlarını ve sonuçlarını belirlemek
Borçlunun temerrüdü (direnimi), borcun ifa edilmemesi hallerinden biridir. Borcun ifa edilmemesi iki biçimde ortaya çıkabilir. Borçlu edimi kendi kusuruyla imkansız hale getirdiği için ifada bulunamaz ki buna kusurlu imkansızlık denir. İkinci olarak, borçlu ifası halen mümkün olmasına karşın muaccel olan borcunu alacaklının ihtarına karşın zamanında yerine getirmemektedir ki, buna da “borçlunun temerrüdü (direnmesi)” denir.
Amaç 4: Borcun genel olarak sona ermesini saptayabilmek
- Borcun sona ermesi deyimi bir taraftan borç ilişkisinin ortadan kalkmasını, diğer taraftan iki taraf arasında kurulmuş borç ilişkisinden doğmuş olan tek bir borcun sona ermesini ifade etmektedir. Kural olarak asıl borcun sona ermesi halinde, buna bağlı olan faiz ve cezai şart gibi yan borçlar da sona erer. Borcu sona erdiren sebeplerin başında ifa gelir. Bunun yanında yenileme, birleşme, kusursuz imkansızlık, takas, zamanaşımı ve ibra da borcu sona erdiren sebeplerdir.
Amaç 5: Takas kavramını tanımlamak; türlerini, şartlarını ve hükümlerini kavramak
- Takas, bir borcun bir karşı alacağın feda edilmesi suretiyle sona erdirilmesidir. Takasın söz konusu olabilmesi için, borçların karşılıklı, benzer ve muaccel olması ve taraflardan birinin takas açıklamasında bulunması gerekir. Borçların takas yoluyla ortadan kaldırılabilmesi için, karşı tarafın bunu kabul etmesi gerekmemekle beraber, bazı borçların takas edilebilmesi için karşı tarafın da rızası gerekir. Takasın hükümleri kesindir, tarafların anlaşmasıyla ortadan kaldırılamaz.
Amaç 6: Zamanaşımı kavramını tanımlamak, şartlarını tespit edebilmek ve hükümlerini belirlemek
- Borcu sona erdiren sebeplerden biri de zamanaşımıdır. Zamanaşımı, kanun tarafından belirlenmiş şartlar altında ve belli süre içinde alacaklının hareketsiz kalması sonucu alacağın ifasını isteme yetkisinin sona ermesidir. Bir borcun zamanaşımına uğraması için, borcun muaccel olması, kanunun belirlediği sürenin geçmiş olması, zamanaşımının durmamış ve kesilmemiş bulunması gerekir. Kanunlarda çeşitli zamanaşımı süreleri öngörülmüştür. Genel zamanaşımı süresi on yıldır. Zamanaşımına uğramış olan borç ortadan kalkmaz ancak, dava yoluyla isteme yetkisi sona erer; bu borca eksik borç denir.
14. Sözleşme Türleri I – Satım, Kira, Hizmet Sözleşmeleri
Amaç 1: Satım sözleşmesinin tanımını verebilmek, unsurlarını saptayabilmek, türlerini kavrayabilmek, tarafların borçlarını ortaya koyabilmek ve sona erme nedenlerini belirleyebilmek
Satım sözleşmesiyle satıcı, satılan malın zilyetlik ve mülkiyetini, alıcının ödemeyi üstlendiği bir bedel (semen) karşılığında ona devretmeyi üstlenir. Malvarlıksal bir değer taşıyan her şey satım sözleşmesine konu olabilir. Bu sebepledir ki elektrik ve gaz gibi tabii kuvvetler de satılabilir. Satıcının alıcıya ödemek zorunda olduğu semen daima paradır.
Satımın; taşınır satımı, taşınmaz satımı, örnek üzerine satım, mülkiyeti saklı tutma şartıyla satım, deneme ve muayene şartıyla satım, taksitle satım ve artırmayla satım gibi çeşitli türleri vardır. Satıcının; satılan malı teslim ve mülkiyeti geçirme, satılanı saklama, ayıba ve zapta karşı garanti borçlarının yanında, alıcının da semeni (satış parasını) ödeme ve satılan şeyi teslim alma borçları vardır.
Amaç 2: Kira sözleşmesinin tanımını verebilmek, türlerini kavrayabilmek ve tarafların borçlarını ortaya koyabilmek
Kira sözleşmesiyle kiralayan, kira konusu olan şeyin kullanılmasını veya ondan yararlanılmasını belli bir süre için kiracıya bırakmayı, kiracı da buna karşılık kiralayana bir bedel ödemeyi üstlenirler. Kira sözleşmesinin başlıca iki türü vardır. Adı kira ve ürün kirası. Adi kira kiracıya, kiralanan şeyi sadece kullanma hakkını veren ve konusu mutlaka maddi bir şey olan kira türüdür.
Ürün kirası ise, kiralanan şeyi kullanma hakkının yanında, onun semerelerini (ürünlerini) toplama hakkını da verir. Bu sebepledir ki, ürün kirasının konusunu sadece ürün veren, hasılat getiren şeyler ile haklar oluşturabilir.
Kiralayanın borcu, kiralanan şeyi kullanılmaya uygun halde teslim etmek ve kira süresince onu bu halde bulundurmaktır. Kiracının borçları ise, kira bedelini ödemek, kiralanan şeyi özenle kullanmak ve sürenin sonunda kiralayana geri vermektir.
Amaç 3: Hizmet sözleşmesinin tanımını verebilmek, tarafların borçlarını belirleyebilmek
Hizmet sözleşmesiyle işçi, işverenin ödeyeceği ücret karşılığında belirli veya belirsiz bir süre için hizmet görmeyi üstlenir. İşçi, işverenin buyruklarına uymak, işi bizzat yapmak, işe özen göstermek ve işi dolayısıyla öğrendiği sırları saklamakla yükümlüdür. İşveren ise, işçiye ücretini ödemek, çalışması için gerekli alet ve malzemeyi sağlamak, işçiye dinlenme zamanı vermek zorundadır.
15. Sözleşme Türleri II – Vekalet, Kefalet, Finansal Kiralama, Franchise, Factoring Sözleşmeleri
Amaç 1: Vekalet Sözleşmesinin tanımını verebilmek, Vekalet sözleşmesinin taraflarını ve bunların yükümlülüklerini kavrayabilmek, Sözleşmenin sona erme nedenlerini saptayabilmek
Vekalet sözleşmesiyle vekil, vekalet verene karşı bir işin idaresini veya bir hizmetin görülmesini üstlenir. Vekalet sözleşmesi ücretli olabileceği gibi ücretsiz de olabilir. Vekil kural olarak üstlendiği işi bizzat yapmak zorundadır, başkasına yaptıramaz. Ancak kanunda belirlenen ayrık durumlarda, o işi başkasına yaptırabilir.
Vekalet sözleşmesi, diğer sözleşmeler gibi normal sona erme sebepleriyle ortadan kalkabilir. Ayrıca vekalet sözleşmesine özgü sona erme sebebi olan azil veya istifa sebebiyle de vekalet sözleşmesi sona erebilir. İstifa, vekilin tek taraflı irade açıklaması ile sözleşmeyi sona erdirmesidir. Azil ise, vekalet verenin tek taraflı irade açıklaması ile vekilin görevine son vermesidir.
Amaç 2: Kefalet Sözleşmesinin tanımını verebilmek, Kefalet sözleşmesinin taraflarını ve bunların yükümlülüklerini kavrayabilmek, Sözleşmenin sona erme nedenlerini saptayabilmek
Kefalet, teminat (güvence) amacını güden sözleşmelerdendir. Kefalet sözleşmesiyle kefil borçlunun borcunu ifa etmemesi halinde bundan şahsen sorumlu olmayı alacaklıya taahhüt eder. Kefalet borcu ancak geçerli bir asli borcun mevcudiyeti halinde hüküm ifade ettiğinden “fer’i” borçtur. Kefalet borcu aynı zamanda “tali” bir borçtur; zira önce asıl borçlunun takip edilmesi ve borç asıl borçlu tarafından ödenmezse ondan sonra kefile başvurulması gerekir. Kefalet sözleşmesinin geçerli olarak doğabilmesi için, geçerli bir asli borcun mevcut olması, kefilin ehliyeti, sözleşmenin yazılı olarak yapılması ve kefilin sorumlu olacağı tutarın belirtilmiş bulunması gerekir. Kefil asıl borçlu ile birlikte, borçlunun kusur veya temerrüdünün kanuni sonuçlarından, dava ve takip masraflarından ve faizlerden sorumludur.
Amaç 3: Finansal kiralama sözleşmesinin tanımını verebilmek, finansal kiralama sözleşmesinin taraflarını ve bunların yükümlülüklerini kavrayabilmek, sözleşmenin sona erme nedenlerini saptayabilmek
Finansal kiralama sözleşmesinin esası, malın mülkiyet hakkı ile ekonomik olarak işe yararlılığının birbirinden ayrılması, malın hukuki sahibi ile ekonomik sahibinin farklı kişiler olmasıdır. Finansal kiralama sözleşmesi kiralayanın, kiracının istemi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka şekilde sağladığı malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshetmemek şartı ile bedeli karşılığında, kiracıya bırakmayı öngördüğü bir sözleşmedir. Finansal kiralama sözleşmesinin esaslı unsurları; finansal kiralama konusu mal, finansal kiralama bedeli, feshedilmezlik süresi ve taraflar arasındaki anlaşmadır.
Kiracının temel borcu, kiralama bedelini ödemek, kiralayanın temel borcu ise, sözleşme konusu malı satın alarak veya başka şekilde sağlayarak zilyetliğini kiracıya bırakmaktır. Finansal kiralama sözleşmesi, süreli ise kendiliğinden sona erebileceği gibi, taraflardan birinin feshi ve sözleşmeden dönmesi gibi nedenlerle sona erer.
Amaç 4: Franchise sözleşmesinin tanımını verebilmek, franchise sözleşmesinin taraflarını ve bunların yükümlülüklerini kavrayabilmek, Sözleşmenin sona erme nedenlerini saptayabilmek
Franchising, bir kimsenin, başkasının ilke ve buyruklarına uyarak ve bir bedel karşılığında onun ürününü ya da hizmetini değerlendirerek pazarlama imtiyazı sağlamasıdır. Franchise verenin borçları, malları franchise alana kullandırma ve franchise alanı desteklemektir. Franchise alanın borçları ise; mal ya da hizmetin sürümünü yapmak ve artırmak, kendisine sunulan maddi olmayan malları kullanmak, işletme pazarlama ilkelerine uymak ve ücret ödemektir. Franchise sözleşmesi, sürenin sona ermesi, olağan fesih, olağanüstü fesih, taraflardan birinin ölümü, iflası ve ehliyetini kaybetmesi hallerinde sona erer.
Amaç 5: Factoring sözleşmesinin tanımını verebilmek, factoring sözleşmesinin taraflarını ve bunların yükümlülüklerini kavrayabilmek, sözleşmenin sona erme nedenlerini saptayabilmek
Factoring, müşterinin üçüncü kişilerden olan alacaklarının, factoring şirketi tarafından bedeli peşin ödenerek satın alınmasıdır. Mal ve hizmet satışı yapan bir ticari işletmenin vadeli alacaklarının factor denilen bir mali kuruluş tarafından, alacaklıya başvuru hakkı olmaksızın satın alındığı finansal hizmettir. Verilen tanımdan da anlaşılacağı gibi factoring işleminde üç ilgili taraf bulunmaktadır:Müşterinin alacaklarını, karşılığını peşin olarak ödeyerek devir ve satın alan şirket (factor), alacaklarını factoring şirketine devreden işletme (satıcı) ve müşterinin alacaklı olduğu işletme ya da kişi (borçlu).
16. Yargı
Amaç 1: Genel Olarak yargı kavramının ne anlama geldiğini kavrayabilmek, yargı türlerini saptayabilmek
Yargı yetkisi, Anayasamızdaki “yasama” ve “yürütme” yetkilerinin yanında yer alan üçüncü yetkidir. Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Maddi anlamda yargı demek, hukuk kurallarının bağımsız mahkemeler tarafından belli bir olaya uygulanması faaliyeti demektir. Ülkemizdeki yargı türlerini, “Anayasa yargısı”, “İdari yargı”, “Askeri yargı” ve “Adli yargı” (Adalet yargısı) biçiminde bir ayırıma tabi tutarız.
Amaç 2: Anayasa yargısı kavramının tanımını verebilmek, Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşunu, görevlerini belirleyebilmek ve Anayasaya uygunluğun denetim yollarını saptayabilmek
Anayasa yargısı, Anayasa Mahkemesinin bu sıfatla baktığı işler ile Yüce Divan sıfatıyla gördüğü işlerdeki faaliyetleri kapsayan yargı türü veya koludur. Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün esas ve şekil bakımından, Anayasa değişikliklerinin sadece şekil bakımından Anayasaya uygunluğunu denetlediği gibi, Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyeleri ile yüksek yargı organlarının başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılayan bir yüksek yargı organıdır.
Amaç 3: İdari yargı kavramının tanımını verebilmek, idari yargı yerlerinin hangileri olduğunu ve bunların görevlerini saptayabilmek
İdari yargı ise, idari makamların idare hukuku alanındaki faaliyetleri dolayısıyla ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesini konu alan bir yargı türü veya koludur. İdari yargıyı, “Genel İdari Yargı” ve “Askeri İdari Yargı” olmak üzere ikiye ayırırız. Genel İdari Yargı alanında, idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinin yanında bir yüksek idare mahkemesi olan Danıştay yer alır. Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme yeridir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.
Amaç 4: Askeri yargı kavramını tanımlayabilmek, askeri yargı türlerini belirleyebilmek ve bunların görevlerini saptayabilmek
Askeri yargı, askeri mahkemelerin askeri ceza hukuku alanındaki yargısal faaliyetleri ile asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin bulunan idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesindeki yargısal faaliyetler olarak tanımlanabilir. Askeri yargı, askeri mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. Askeri yargının, “Askeri ceza yargısı” ve “askeri idari yargı” olmak üzere iki türü vardır. Askeri ceza yargısı, askeri mahkemelerin askeri ceza hukuku alanındaki yargısal faaliyetleridir. İlk derece (hüküm) mahkemeleri olan askeri mahkemeler ve disiplin mahkemelerinin yanında kontrol mahkemesi olarak Askeri Yargıtay, askeri mahkemelerden verilen karar ve hükümlerin temyiz yoluyla son inceleme yeri olduğu kadar, belli davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak da bakan bir yargı organıdır. Askeri idari yargıda yargısal faaliyetleri yürüten yargı yeri, Askeri Yüksek İdare Mahkemesidir.
Amaç 5: Adli yargı kavramının tanımını verebilmek, adli yargı türlerini belirleyebilmek ve bunların görevlerini saptayabilmek
Adli yargı, diğer yargı türleri dışında kalan yargısal faaliyetleri, yani adliye mahkemeleri tarafından yürütülmekte olan yargısal faaliyetleri kapsayan yargı türüdür. Adli yargının “ceza yargısı” ve “medeni yargı” olmak üzere iki türü vardır. Ceza yargısı, ceza mahkemelerinin ceza hukuku alanındaki yargısal faaliyetlerini; medeni yargı ise, hukuk mahkemelerinin özel hukuk alanındaki yargısal faaliyetlerini kapsar. Ceza yargısındaki ilk derece (hüküm) mahkemeleri, sulh ceza, asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri; medeni yargıdaki ilk derece (hüküm) mahkemeleri ise, sulh hukuk ve asliye hukuk (ve asliye ticaret) mahkemeleridir. Adli yargıda yüksek mahkeme Yargıtay’dır. Yargıtay, adliye mahkemeleri tarafından verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olduğu kadar, belli davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakan bir yargı organıdır.

Flora beğendi.
__________________
all the best.
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
YeşiL6 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 26.09.2013, 12:13   #3 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Aöf 1.Sınıf 1.Dönem Ders Notları Hukukun Temel Kavramları

Hukuka Giriş Ara(Vize) Deneme Sınavı 1
--------------------------------------------------------------------------------

1-) "İyi insan olmak" aşağıdaki kurallardan hangisine girer?

A) Objektif ahlak kuralı

B) Subjektif ahlak kuralı

C) Uhrevi ahlak kuralı

D) Dünyevi ahlak kuralı

E) Görgü kuralı


--------------------------------------------------------------------------------

2-) Silahlı kuvvetler ve emniyet mensuplarının üstlerini selamlamaları sosyal düzen kuralları arasındaki hangi etkileşimi ifade eder?

A) Ahlak kuralının hukuk kuralı haline gelmiş şeklidir.

B) Hukuk kuralının ahlak kuralı haline gelmiş şeklidir.

C) Din kuralların ahlak kuralı haline gelmiş şeklidir.

D) Görgü kuralının hukuk kuralı haline gelmiş şeklidir.

E) Görgü kuralının ahlak kuralı haline gelmiş şeklidir.


--------------------------------------------------------------------------------

3-) Belli bir statüye sahip kimselere, hizmetle ve iç düzenle ilgili kurallara aykırı davranmaları halinde uygulanan cezalara ne ad verilir?

A) Disiplin cezası

B) Askeri ceza

C) Ceza

D) Tazminat

E) Hafif para cezası


--------------------------------------------------------------------------------

4-) Aşağıdakilerden hangisi hükümsüzlük türlerinden değildir?

A) Tek taraflı bağlamazlık

B) Mutlak butlan

C) İptal edilebilirlik

D) Yokluk

E) Nispi butlan


--------------------------------------------------------------------------------

5-) Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevlerinden biri değildir?

A) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek

B) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak

C) Savaş ilanına karar vermek

D) Mahkemelerin yargı çevresini belirlemek

E) Genel ve özel af ilanına karar vermek


--------------------------------------------------------------------------------

6-) İki köy arasındaki sınır uyuşmazlığı nasıl çözüme bağlanır?

A) Bakanlar kurulu kararı ile

B) Yapıcı idari işlemle

C) Belirtici idari işlemle

D) Yargı kararıyla

E) İdari sözleşmeyle


--------------------------------------------------------------------------------

7-) Bir sürücünün otomobilini kullanırken tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle bir yayanın ölümüne sebebiyet vermesi halinde aşağıdakilerden hangisi sözkonusu olur?

A) İhmal

B) Taksir

C) Kast

D) Hareket

E) Kusurluluk


--------------------------------------------------------------------------------

Özgürlüğü mahkumiyet kararından önce kısıtlanan kimseye ne denir?

A) Tutuklu

B) Mahkum

C) Sanık

D) Hükümlü

E) Maznun


--------------------------------------------------------------------------------

9-) Aşağıdakilerden hangisi antlaşmaların çeşitlerinden değildir?

A) Antlaşma

B) Sözleşme

C) Misak

D) Senet

E) İnfisah


--------------------------------------------------------------------------------

10-) “Borçlunun yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranış biçiminine” ne ad verilir?

A) Borç

B) Akit

C) Edim

D) Yükümlülük

E) Yaptırım


--------------------------------------------------------------------------------

11-) “Kıymetli evrakta hak sahibi tarafından senette yazılı hakkın devredilmesi, rehnedilmesi veya tahsil için yapılan irade açıklamasına” ne ad verilir?

A) Ciro

B) Kambiyo senetleri

C) Navlun

D) Alacağın temliki

E) Devir beyanı


--------------------------------------------------------------------------------

12-) “Yabancının, hangi haklardan yararlanıp yararlanamayacağı” aşağıdakilerden hangisi içerisinde yer alır?

A) Yabancılar hukuku

B) Kanunlar ihtilafı

C) Devletler umumi hukuku

D) Uyrukluk

E) Yasaların çatışması


--------------------------------------------------------------------------------

13-) Kanunların yürürlüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kanunlar yürürlük tarihi gösterilmemişse, yayımlandıktan 45 gün sonra yürürlüğe girer.

B) Kanunların kendi metninde yürürlük tarihi gösterilebilir.

C) Kanunlar resmi gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler.

D) Kanunlar yürürlüğe girmeden önceki olaylara istisnai durumlarda uygulanabilirler.

E) Yürürlük tarihinin kanunda gösterilmesi zorunlu değildir.


--------------------------------------------------------------------------------

14-) Bir örf-adet kuralının, örf-adet hukuku haline dönüşebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

A) Devamlılık

B) Tekrarlanma

C) Toplumda bu konuya dair genel bir inanış

D) Maddi yaptırım

E) Manevi yaptırım


--------------------------------------------------------------------------------

15-) “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare Makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır” ifadesi, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi

B) Cezanın kişiselliği ilkesi

C) Kanunların üstünlüğü ilkesi

D) Anayasanın üstünlüğü ilkesi

E) Demokratik devlet ilkesi


--------------------------------------------------------------------------------

16-) Olağan dönemde aşağıdakilerden hangisi Kanun hükmünde kararname ile düzenlenemez

A) Fikri haklar

B) Siyasi haklar

C) Alacak hakları

D) Ayni haklar

E) Malvarlığı hakları


--------------------------------------------------------------------------------

17-) Aşağıdakilerden hangisi kişisel haklardan değildir?

A) Toplu iş sözleşmesi yapma hakkı

B) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

C) Dernek kurma özgürlüğü

D) Konut dokunulmazlığı

E) Özel hayatın gizliliği


--------------------------------------------------------------------------------

1 Maddi olmayan mallar üzerinde, sahiplerine tanınmış olan mutlak haklara ne ad verilir?

A) Taşınmaz yükü

B) Rehin hakkı

C) Fikri haklar

D) Nispi hak

E) Ayni irtifak hakkı


--------------------------------------------------------------------------------

19-) Aşağıdakilerden hangisi karışık irtifaka örnektir?

A) İntifa hakkı

B) Oturma hakkı

C) Geçit hakkı

D) Üst hakkı

E) Nafaka hakkı


--------------------------------------------------------------------------------

20-) Aşağıdaki haklardan hangisi devredilebilir?

A) İntifa hakkı

B) Oturma hakkı

C) Nafaka hakkı

D) Soybağının reddi hakkı

E) Telif hakkı


--------------------------------------------------------------------------------

21-) Ali’nin tayini sebebiyle kira sözleşmesini feshetmesi ne tür bir haktır?

A) Alalade hak

B) Kurucu yenilik doğuran hak

C) Bozucu yenilik doğuran hak

D) Değiştirici yenilik doğuran hak

E) Ayni hak


--------------------------------------------------------------------------------

22-) Mirasçının miras bırakanı öldürmesi sonucu, miras hakkından mahrum kalması, aşağıdaki olaylardan hangisine dayanmaktadır?

A) Hukuki fiil

B) Haksız fiil

C) Hukuki olay

D) Hukuki işlem

E) Tek taraflı hukuki muamele


--------------------------------------------------------------------------------

23-) Anne-baba, Aslençocukları üzerindeki velayet hakkını ne şekilde kazanır?

A) Aslen

B) Devren

C) İyiniyetle

D) Objektif iyiniyetle

E) Hukuki işlemle


--------------------------------------------------------------------------------

24-) Taşınır eşyalar üzerindeki ayni hakların kazanılma anı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tapu siciline tescil anı

B) Sözleşmenin yapıldığı an

C) Parasının tam olarak ödendiği an

D) Eşyanın teslim alındığı an

E) Kapora bırakıldığı an


--------------------------------------------------------------------------------

25-) Çalınmış, kaybedilmiş ya da gaspedilmiş eşyayı, iyiniyetle alan kişi, aşağıdaki hallerin hangisinin varlığı durumunda, ödediği bedelin kendisine iadesini isteyebilir?

A) Eşyayı, komşusundan almış ise

B) Eşyayı, kardeşinden almış ise

C) Eşyayı, benzeri eşya satan dükkandan almış ise

D) Eşyayı, iyiniyetli kişiden almış ise

E) Eşyayı, kötüniyetli kişiden almış ise


--------------------------------------------------------------------------------

26-) M.K. 188’e göre “eşlerden herbiri, ortak yaşamın devamı süresince, ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil eder” Ancak, eşlerden birinin temsil yetkisini aşması ya da bu yetkiyi kullanmada, yetersiz kalması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Hakkın kullanılmasına

B) Hakkın kötüye kullanılmasına

C) Hakkın korunmasına

D) Hakkın kaybedilmesine

E) Hakkın kazanılmasına


--------------------------------------------------------------------------------

27-) “Geniş anlamda kişilik” kavramına aşağıdakilerden hangisi dahil değildir?

A) Kişisel durumlar

B) Hak ehliyeti

C) Fiil ehliyeti

D) Kişilik hakları

E) Siyasi haklar


--------------------------------------------------------------------------------

2 Gaiplikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Gaiplik davası, gaibin Türkiye’deki son ikametgahının bulunduğu yer mahkemesinde açılır.

B) Gaiplik davasını, hakları ölüme bağlı kişiler açabilir.

C) Gaiplik kararı ile birlikte gaibin evliliği de sona erer.

D) Uzun zamandır haber alınamayan biri hakkında gaiplik davası açabilmek için 5 yıl beklemek gerekir.

E) Ölümüne muhtemel gözle bakılan, bir olayda kaybolan ve hakkında gaiplik kararı verilen kişinin mirası mirasçılarına 5 yıl sonra kesin olarak geçer.


--------------------------------------------------------------------------------

29-) Sınırlı ehliyetsiz kişiler için aşağıdakilerden hangisinde yasak işlemler doğru olarak verilmiştir?

A) Kefil olmak - bağışlama yapmak - vakıf kurmak

B) Kefil olmak - bağışlamayı kabul etmek - vakıf kurmak

C) Borç almak - bağışlama yapmak - vakıf kurmak

D) Borç vermek - bağışlama yapmak - kefil olmak

E) Dava açmak - kefil olmak - vekalet vermek


--------------------------------------------------------------------------------

30-) Tam ehliyetsizler aşağıdaki durumlardan hangisinde, haksız fiillerden sorumlu tutulamazlar?

A) İstihdam ettiği adamın verdiği zararlardan

B) Hayvan tutan sıfatıyla verilen zararlardan

C) Taşınmaz sahibi sıfatıyla verilen zararlardan

D) Hakkaniyetin gerekli kıldığı durumlarda

E) Akıl hastasının, zengi köylünün harmanını yakması, durumunda1-)B 2-)D 3-)A 4-)C 5-)D 6-)E 7-)B 8-A 9-)E 10-)C 11-)A 12-A 13-)C 14-)E 15-)D 16-)B 17-)A 18-C 19-)D 20-)E 21-)C 22-)A 23-)A 24-)D 25-)C 26-)B 27-)E

28-C 29-)A 30-)E

Flora ve By_Zaman beğendi
__________________
all the best.
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
YeşiL6 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 26.09.2013, 12:13   #4 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Aöf 1.Sınıf 1.Dönem Ders Notları Hukukun Temel Kavramları

Hukuka Giriş Ara(Vize) Deneme Sınavı 2
--------------------------------------------------------------------------------

1- Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşmenin şartlarından biri değildir?


a) Fakirleşme


b) Haklı bir sebebin bulunmaması


c) İlliyet bağı


d) Rücu


e) Zenginleşme2- Aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz dava örneğidir?


a) Kamulaştırma davası


b) Kastı aşan adam öldürme davası


c) Evlat edinmeye izin ve onay verilmesi


d) Haksız fiilden doğan davalar


e) Kira alacağı davası3- Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynaklarından biridir?


a) Anayasa


b) Tüzükler


c) Yönetmelikler


d) Yargısal kaynaklar


e) Kanunlar4- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na göre siyasal haklardan biridir?


a) Dilekçe hakkı


b) Dinlenme hakkı


c) Eğitim ve öğretim hakkı


d) Mülkiyet hakkı


e) Sosyal güvenlik hakkı5- Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarından birine örnek teşkil etmez?


a) Kişinin sağlığı


b) Kişinin vücut bütünlüğü


c) Kişinin şeref ve haysiyeti


d) Kişinin ten rengi


e) Kişinin iktisadi ve fikri faaliyetleri
6- Ahlak kurallarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?


a) Ahlak kurallarına uymayanların karşılaştıkları tepki, ayıplanma ve küçük görülme şeklindedir.


b) Ahlak kurallarının yaptırımı manevidir.


c) Sosyal hayatta, kişilerin birbirleriyle ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini belirtilen kurallara objektif ahlak kuralları denir.


d) Ahlak kuralları, uhrevi ilişkileri düzenlemektedir.


e) Kişilerin kendi nefislerine karşı, nasıl davranmaları gerektiğini belirten kurallara, sübjektif ahlak kuralları denir.
7- Bir kişinin gerçek iradesi ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk dikkatsizliğinden meydana geliyorsa, buna ne ad verilir?


a) İkrah


b) Hile


c) Mutlak muvazaa


d) Nisbi muvazaa


e) Hata8- Bir kimsenin kendisinin sebep olmadığı bir zararı önlemek için başkasının mallarına zarar vermesine ne ad verilir?


a) Kuvvet kullanma


b) Meşru müdafaa


c) İhkak-ı hak


d) Zaruret hali


e) Yasal savunma
9- Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarının özelliklerinden biri değildir?


a) İnsanın doğumu ile kazanılıp ölümü ile ortadan kalkarlar.


b) Tüzel kişiler de mahiyetleriyle bağdaştığı ölçüde kişilik haklarına sahiptirler.


c) Kişiye bağlı haklardandır.


d) Mutlak haklardandır.


e) Kişi iradesiyle kişilik haklarını tamamen ortadan kaldırabilir.
10- Evlere katalog gönderilmesi ne tür bir hukuki durumdur?


a) İlan


b) Kabul


c) İcap


d) İcaba davet


e) Rücu
11- Aylık bir dergide şeref ve haysiyetini zedeleyici yazı ve resimleri yayınlanan bir kimse aşağıdaki davalardan hangisini açabilir?


a) İptal davası


b) Önleme davası


c) İstihkak davası


d) Tahliye davası


e) Tespit davası
12- Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku tüzel kişilerinin özelliklerinden biri değildir?


a) Kamu gücünü temsil ederler.


b) Kamu hukukuna tabidirler.


c) Kendi iradeleriyle kendilerini ortadan kaldırırlar.


d) Özel hukuk tüzel kişileriyle ilişkilerinde, üstün bir durumda bulunurlar.


e) Kanunla kurulurlar.
13- Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Kanunu dışında özel bir kanunla düzenlenmiş şirket türüdür?


a) Limited Şirket


b) Kooperatif Şirket


c) Komandit Şirket


d) Anonim Şirket


e) Kollektif Şirket14- Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının yetkileri arasında yer almaz?


a) Gerekli hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek


b) Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek


c) Başbakanı ve bakanları atamak


d) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek


e) Milletlerarası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak15- Bir hukuki işlemin oluşması için bir tarafın irade açıklamasını diğer tarafa ileten kişiye ne ad verilir?


a) Aracı


b) Ulak


c) Temsilci


d) Elçi


e) Üçüncü kişi16- Borçlunun, alacaklıya olan borcunu gereği gibi yerine getirememesini aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlar?


a) Ademi ifa


b) Vaktinden önce ifa


c) Umulmayan hal


d) İmkansızlık


e) Mücbir sebep17- Bir kimsenin kusurlu olarak hukuka aykırı bir fiil ile başka bir kimseye vermiş olduğu zararları tazmin etmesi borcuna ne ad verilir?


a) Kşi ile sorumluluk


b) Sözleşmeden doğan sorumluluk


c) Haksız fiil sorumluluğu


d) Kusursuz sorumluluk


e) Sebepsiz zenginleşmeden doğan sorumluluk18- İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde borçlunun temerrüdüne ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


a) Kesin vadeli sözleşmelerde bile alacaklı borçluya mutlaka belirli bir süre vermelidir.


b) Borçlunun temerrüdünün söz konusu olabilmesi için taraflardan birinin kendi borcunu ifa etmiş yada ifaya hazır olduğunu bildirmiş olması gerekir.


c) Alacaklı gecikmiş ifayı isteyebilir.


d) Alacaklı kanunun kendisine tanıdığı çeşitli yollara başvurabilir.


e) Alacaklı ifadan vazgeçerek tazminat isteyebilir.19- İmzaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


a) İmza yazılı şeklin unsurları arasında yer alır.


b) İmzada önad veya soyadın tam yazılması şart değildir.


c) Temsilci senet üzerine temsil olunanın imzasını atabilir.


d) İmzanın kural olarak üzerine borç alan kimsenin el yazısı olması gerekir.


e) Görmeyenlerin imzaları usulen onaylanmadıkça geçerli değildir.
20- Takasa ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


a) Takasın hükümleri geçmişe etkilidir.


b) Takas edilecek borçlar karşılıklı olmalıdır.


c) Karşılıklı borçların benzer olması gerekir.


d) İki borcun da muaccel olması gerekir.


e) Borçlulardan birinin takas beyanında bulunması gerekir.
21- Aşağıdakilerden hangisi finansal kiralama sözleşmesinin esaslı unsurlarından biri değildir?


a) Finansal kiralama konusu bir mal


b) Feshedilmezlik süresi


c) Fikri ve sınai bir hak


d) Finansal kiralama bedeli


e) Tarafların anlaşması
22- Aşağıdaki işlemlerden hangisinde vekilin “özel bir yetkiye” sahip olması aranmaz?


a) Sulh olma


b) Bağışlama yapma


c) Dava açma


d) Kambiyo taahhüdünde bulunma


e) Kira sözleşmesi yapma
23- Aşağıdakilerden hangisi kira sözleşmelerinde kiracının borçlarından biri değildir?


a) Komşuluk gereklerine uymak


b) Kira bedelini ödemek


c) Kiralanan şeyi gerekiyorsa onarmak


d) Kiralanan şeyi özenle kullanmak


e) Kiralanan şeyi geri vermek
24- Aşağıdakilerden hangisi temsil yetkisini sona erdirir?


a) Temsilcinin iflas etmesi


b) Temsil olunanın iş değiştirmesi


c) Temsilcinin askere gitmesi


d) Temsilcinin evlenmesi


e) Temsilcinin başka bir şehre taşınması
25- Aşağıdakilerden hangisi franchise alanın borçlarından biri değildir?


a) Mal ve hizmetlerin sürümünü arttırmak


b) Tekel hakkı tanıma


c) İşletme ilkelerine uyma


d) Kendisine sunulan maddi olmayan malları kullanma


e) Ücret ödeme
26- Aşağıdakilerden hangisi bir kredili satım türüdür?


a) Taksitle satım


b) Mülkiyeti saklı tutma şartıyla satım


c) Deneme ve muayene şartıyla satım


d) Arttırma ile satım


e) Örnek üzerine satım
27- Aşağıdakilerden hangisi kanunda belirtilen esaslı hata nedenleri arasında yer almaz?


a) Sözleşmenin konusunu oluşturan şeydeki hatalar


b) Adi hesap hataları


c) Miktardaki hatalar


d) Kişilerdeki hatalar


e) Sözleşmenin mahiyetindeki hatalar28- Satım sözleşmelerinde hasarın geçişine ilişkin genel kural aşağıdakilerden hangisidir?


a) Hasar, semenin ödenmesinden sonra alıcıya geçer.


b) Hasar, satılanın tesliminden itibaren alıcıya geçer.


c) Hasar, sözleşmenin sona ermesinden itibaren alıcıya geçer.


d) Hasar, sözleşme görüşmeleri sırasında alıcıya geçer.


e) Hasar, sözleşmenin yapılmasından itibaren alıcıya geçer.29- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki yargı türleri arasında yer almaz?


a) Anayasa yargısı


b) İstirdat yargısı


c) İdari yargı


d) Askeri yargı


e) Adli yargı30- İlk derece mahkemeleri ile son derece mahkemeleri arasında yer alan ve ilk derece mahkemelerinin hükümlerini kontrol eden ikinci derece mahkemelere ne ad verilir?


a) Asliye hukuk mahkemesi


b) İstinaf mahkemesi


c) Sulh hukuk mahkemesi


d) Ağır ceza mahkemesi


e) Asliye ceza mahkemesicevaplar:


1. D - 2. C - 3. D - 4. A - 5. D - 6. D - 7. E - 8. D - 9. E - 10. D - 11. E - 12. C - 13. B - 14. E -

15. B - 16. A - 17. C - 18. A - 19. B - 20. A - 21. C - 22. E - 23. C - 24. A - 25. B - 26. A -

27. B - 28. E - 29. B - 30. B -

Flora ve By_Zaman beğendi
__________________
all the best.
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
YeşiL6 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


(Tümünü Görüntüle Konuyu Görüntüleyen Üyeler: 18
Ay96, besir, By_Zaman, DeLi.Cocuk, elifimm023, Flora, frozenn, IBRAHIM KARA, ismet, mrtmrt38, Narsinha, Nina, Papatya, Perii, purple, serapsavaci, silentcalami, YeşiL6
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 17:36