Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Eğitim - Öğretim > Açık Öğretim

Aöf 1.Sınıf 1.Dönem Ders Notları Davranış Bilimleri 1

Açık Öğretim kategorisinde açılmış olan Aöf 1.Sınıf 1.Dönem Ders Notları Davranış Bilimleri 1 konusu , ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 26.09.2013, 12:56   #1 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Aöf 1.Sınıf 1.Dönem Ders Notları Davranış Bilimleri 1

Aöf 1.Sınıf 1.Dönem Ders Notları Davranış Bilimleri 1

SOSYOLOJİYE GİRİŞ VE YÖNTEMİ

Sosyoloji veya toplumbilimi insanların grup içi davranışlarının bilimsel çalışmasını yapan ve bireylerin belirli davranışlarda bulunmasını etkileyen toplumsal güçleri inceleyen bilim dalıdır.

Sosyoloji; insanların bütün ilişkilerini inceleyip, bu ilişkilerin nasıl yaratılıp korunduğunu ve değiştiğini analiz eden sosyal bilimdir. İnsan ve toplum davranışlarını bilimsel olarak inceler. Bilimsel bilgi birikimi, teori ve kanunlarla gelişecektir.

Bilimler 2'ye ayrılır.

1. Doğa Bilimleri:
* Fizik
* Biyoloji
* Kimya
Fizik, Biyoloji, olgular ve olaylar üzerinde yoğunlaşırlar.

2. Sosyal Bilimler:
* Psikoloji
* Sosyal Psikoloji
* Sosyoloji
* Tarih
İnsan davranışlarının farklı yönlerini ele alırlar.
Bilim adamları olayların nedenlerini ve bunun ortaya çıkardığı sonuçları Anlamak, Açıklamak, Yordamak amacıyla araştırma yaparlar.

Sosyologlar: verileri toplar, verileri analiz eder, gözlem ve deney yapar, kayıtlarını tutar ve sonuçta da kesin doğru bilgilere ulaşır. Sosyoloji diğer doğa bilimlerine göre az gelişmiştir. NEDENİ
* Uygulanış tarihinin yeni oluşu,
* İnsan davranışlarını incelemenin güçlüğüdür.

SOSYOLOJİNİN ALT DALLARI

1. Bilgi Sosyolojisi: Uygarlık, Kültür, Toplum, Sınıf, Grup tiplerine
göre öncelikli bilgi türlerinin ve bilimlerinin araştırılmasıdır.
2. Ekonomi Sosyolojisi: Teknoloji, Gelir dağılımı, Tüketim ve farklılaşması, işbölümü, Ulusal düzeyde karar mekanizmaları ve yapısı konularıyla ilgilenir.
3. Sanayi Sosyolojisi: Örgüt sosyolojisi, Psikoloji, Sosyal psikolôji, iş idaresi, Ekonomi gibi birçok sosyal bilimin ve bu bilimlerin özel dallarından bir çoğunun çeşitli düzeylerde kurdukları ilişkileri kapsamakta ve toplumsal gerçeğin bir bütünlüğü açısından bunları toplum yapısına göreceli olarak bir sentez haline getirmeye çalışmaktadır.
4. Kent Sosyolojisi: Kentlerin oluşumu, kent yaşamının insan ve toplum üzerindeki etkisi, kentlerin doğurduğu sorunlar, Kentlerin yerleşim düzeni,
5. Köy Sosyolojisi:
6. Din Sosyolojisi:
7. Hukuk Sosyolojisi:
Hukuk; belirli bir toplumda birey grupların toplumsal ilişkileri ve eylemleri üzerinde normatif, emredici ve yaptırımcı bir etki yapar.
8. Siyaset Sosyolojisi: Devleti, onun kuruluş ve işleyişini inceler. Yönetme ve yönetilme olayının kurumsallaşma sürecini inceler. Toplumların yapılarıyla siyasal rejimleri arasındaki ilişkileri inceleyerek bir siyasal rejim tipolojisine ulaşmaktadır.
9. Eğitim Sosyolojisi: Ülkenin nüfus yapısının özelliklerine uygun
bir eğitim planlamasına duyulan ihtiyaç konularıyla ilgilenir.
10. Uygulamalı ve Klinik Sosyolojisi:
Uygulamalı: bilgilerin günlük yaşamda kullanılmasıdır.
Klinik Sosyolojisi; Sosyologların değişime bizzat katılarak çözümler üretmesidir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA İLKELERİ
1. Nesnellik (Objektiflik):
· Araştırmada,araştırmacının kişisel inançları, çıkarları, alışkanlıkları, beklentileri yer almamalıdır.
· Bulgular olduğu gibi yer almalıdır. Buna Bilim Ahlakı denir.
· Araştırmacılar kendi düşüncelerini, beklentilerini işe karıştırmamalıdır.
· Araştırmacı kendi amaçlarını, alışkanlıklarını, inançlarım olduğu gibi açıkladıktan sonra değerlendirme yapmalıdır.


2. Doğruluk ve Tekrar:
Bilimde doğruluk; bilim adamının mutlak gerçeği göstermesi değil, ona mümkün olduğu kadar yaklaşmasıdır. Söylediğini en doğru, anlaşılır şekilde açıklamasıdır.

3. Basitlik ve Açı:
Araştırmada basitlik ve açıklık esas alınmalıdır.
Basitlik ve açıklığın temelinde kavramların açıklanmış olması, kullanılan kavramların diğer kavramlardan farklı olan yönlerinin ortaya konulması gerekir.

4. Sınırlılık: Böylelikle konuların karmaşıklığı önlenmiş olur.


BİLİMSEL YÖNTEMDE TAKİP EDİLMESİ GEREKEN AŞAMALAR
1. Sorunu Ortaya Koyup Tanımlamak
2. Konu ile İlgili Bilgi Toplamak
3. Hipotezi Formüle Etme
Hipotezin Sınanması: Olaylar arasında öngörülen ilişkilerin varlığının yada yokluğunun araştırılması demektir. Olaylar arasındaki ilişki kurmak ve olayları bir nedene bağlamak amacıyla tasarlanan önermedir.

Hipotezde 2 türlü' değişken kullanılır.
1. Bağımlı Değişken: Bu bağımsız değişkene bağlı olarak değişir.
Davranış Bilimlerinde bağımlı değişken davranıştır.
2. Bağımsız Değişken: Diğerini etkileyerek esas neden olan değişken demektir. Hipotezi belirler. Davranış Bilimlerinde bağımsız değişken durumdur.
Sarhoş: Bağımsız Trafik Kazası: Bağımlı değişkendir.
4. Veri Toplama ve Verileri Analiz Etmek
a. Deney Tekniği: Yapay hazırlanmış bir durumdur.


ÜNİTE -2
İLK VE ORTA ÇA?DA TOPLUMSAL DÜŞÜNCE

Toplumsal düşünce ilk filozofların felsefe sistemlerinde yer almıştır. Bu düşünce sonucunda sosyoloji bilim dalı olarak ortaya atılmıştır. İlk çağdaki düşünürler 2 gruba ayrılarak incelenmektedir.

1. Sokrat'tan Öncekiler
2. Sokrat'tan Sonrakiler
1. Sokrat'tan Önce Sofistlere Rastlıyoruz: Sofist yunanca bilen, bilgili kişidir.
· Onlara göre toplum yapay ve ulaşılmaz bir varlıktır
· İnsanlar tarafından oluşturulmuş suni bir yapıdır.
· Toplum insanların gizli uzlaşması ile oluşmuştur.
· Asıl olan tabiattır.

2. Sokrat'tan Sonra

PLATON'A GÖRE: (EFLATUN)
· Birey içinde yaşadığı devletin karakterini taşır.
· Toplum bir bütün ve sistemdir.
· Toplumsal düzen vücuda benzer.
· Tanrı tarafından kurulmuş düzendir.
· Başında yöneticiler vardır.
Eseri: Politikadır.

ARİSTO:

* Platon'un etkisi altındadır.
* İnsan toplum içinde yaşayan varlıktır.
* İnsanlık toplumunda Aristo 'ya göre ahlak ve hukuk esastır.
* Esas olan somut olandır.
* Bütün, parçaların toplamından fazla bir şeydir.

Hem Platon hem Aristo Toplum ve Devlet arasındaki farkı görememektedir.

Toplumla İlgilenen İslâmi Düşünürler:

FARABİ:
· Platon (Eflatun) ve Aristo'yu benimser.
· İnsaniyetçi düşünür.
Ona göre 2 Çeşit Site (Şehir Devleti) vardır.

1. Faziletli Şehir: Aydınlar yönetir.
2. Faziletsiz Şehir: Güçlü-Güçsüz
arasında savaş hakimdir.

İBN-İ RÜŞD:
· Devlet yaşlılar ve filozoflarla yönetilmelidir.
· İnsanlar böylece saadete ulaşır.
· Kadın-Erkek eşittir.

GAZALİ: Modern devlet anlayışını getirir.
İBN-İ HALDUN: * İnsan ir__ı:_i dışındaki sosyal olguyu açıklamaktadır.

Eseri: Mukaddime
Konuları: Sanat ve Eğitimdir.
DO?AL HUKUK :
Toplumları idare eden kuralları birleştirme, ortak ve değişmez prensipler bulma amacını taşıyan bir öğretidir.
Thomas Hobbes Jean Jacques Rousseau Jean Budin John Locke Yukarıda sayılan bütün düşünürler İdeal düzenden söz etmiştir.


SOSYOLOJİNİN ORTAYA ÇKKIŞI VE BUNU HAZIRLAYAN ETKENLER

1. 19. yy. ortasında Endüstri Devriminin yol açtığı hızlı toplumsal değişmeler.
2. 1789 Fransız devrimi
3. Emperyalist gelişmeler
4. Doğa Bilimlerinin gelişmesi

AUGUSTE COMTE (1789-1857) Sosyolojinin isim babasıdır. Comte'nin bilimsel yönetimi sosyal dünyaya uygulama fikri Pozivitizim olarak adlandırılır.

Konuları: Toplumsal Düzen (Toplumsal Statik)
Toplumsal Değişme (Toplumsal Dinamik)
Toplumsal değişmenin kaynağı insan düşüncesidir.
Düşünce 3 Aşamadan Geçerek Pozitif ya da Bilimsel Hale Gelir:
1. Teolojik ya da Hayali Hal: İnsan başına gelen olayları tanrı veya tanrılara bağlar.
2. Metafizik ya da Soyut Hal: İnsan olayları doğaüstü varlıklara bağlar.
3. Pozitif ya da Bilimsel Hal: İnsan düşüncesi salt gerçeği aramaktan vazgeçer ve bilgi edinmeyle yetinir.

KARL MARX VE MADDECİ GÖRÜŞ
Çatışma kuramının yaratıcısıdır. Sınıf yapısının temeli olarak üretim ilişkilerini görmüş, devlet ve düşünce sistemini toplumun üst yapısı olarak nitelendirmiştir.
Alt Yapı: Üretim Araçları, Üretim Güçleri, Üretim İlişkileri Ekonomik temeldir.
Üst Yapi: Din, Sanat ,Bilim, Ahlak, Kültür kurumlarından oluşur. Marx' a göre sosyal bilimcilerin görevi dünyayı açıklamak değil, değiştirmektir. Değişim ihtilalci bir yaklaşımla olur.
Eseri: Kapital

EMİLE DURKHEİM (1858-1917)
Toplumu bir arada tutan güçlerin toplumun üyelerince paylaşılan Toplumsal Gerçeğin Temelini; toplumsal bilinçte görmektedir.
İlgi Alanı: işbölümü ve bunun sonucudur.
İşbölümü; endüstriyel toplumların ortaya çıkardığı bir sorun, Anomi'dir.
Anomi: Kuralsızlık durumudur.
İntihar: intiharın nedeni bireysel değil, toplumsaldır görüşünü savunur. Durkheim'm iki amacı:
I. Bireysel davranışların toplumsal güçler tarafından ne şekilde etkilendiğini göstermek.
2. Toplumsal araştırmaları daha pratik hale getirmektir.
Sosyolojiye diğer katkısı da sosyolojik yaklaşımı insan davranışlarını
anlamada kullanmasıdır.

MAX WEBER
Max Weber'e göre sosyoloji toplumsal yaşamdaki önemli nedensel ilişkileri anlamalıdır. Sosyologlar olaylara ön yargılardan arınmış biçimde bakmalıdır.

Weber'in Anlama Süreci 3 Aşamalıdır:
1. Sosyolog olayları gözler ve bireylerin duygularını görmeye çalışır. 2. Bireylerin motifleri yani güdülerini keşfetmeye çalışır.
3. Bireyin duygu ve güdülerine ilişkin davranışlarını veya faaliyetlerini açıklamaya çalışır.
Teknikleri
· ideal Tip Analizi
· Tarih Analiz

SOSYOLOJİDE KURAMSAL YAKLAŞıMLAR
ı. Fonksiyonalist (Görevselci) Yaklaşım:
Kurucusu: TALCOT PARSONS
Makro konuları inceler. (Toplumsal Değişme, Toplumsal Sınıf, Düzen)
Toplum bir fonksiyonlar bütünüdür.
Kuramı: Toplum organize olmuş düzenli ilişkilerden meydana gelen ve her bireyin toplumun temel değerlerini paylaştığı bir sosyal sistemdir.

ROBERT MERTO

Kurama gizli ve açık fonksiyon kuramları eklemiştir. Açık fonksiyon, sistemin içinde bulunanlar tarafından arzulanan ve bilinen fonksiyonlardır. Gizli fonksiyonlar ise sistemin içinde bulunanlar tarafından ne bilinen nede arzulanan fonksiyonlardır. Fonksiyonel yaklaşımda grup birbiriyle ilişkisi olan parçaların fonksiyonel bir bütünüdür. Bütünün parçalarını ve dış fonksiyonlarını bilmek gerekir.
2. çatışma Yaklaşımı: Çatışma burjuva ile proleterya (işçi sınıfı) arasında yaşanır. Karl Marx rekabet, değişim ve gerginlik üzerinde durur.

3. Etkileşimcilik Yaklaşımı;
Toplumda yer alan bireylerin birbirlerini etkilemelerini, karşılıklı ilişkilerini ve bu ilişkileri nasıl gerçekleştirdiğini inceler. Bireyi odak alır.
William James William Thomas John Dewey Charles Horton Cooley George Herbert Mead
Etkileşim kuramcısı semboller üzerinde durur ve insanların semboller aracılığı ile etkileşimde bulunduğunu öne sürer. Kuramcılara Sembolik Etkileşim Kuramcısı denir.
Sembolik Etkileşim davranışlarımızın neye bağlı olduğunu, kendimizi ve başkalarını tanımlamamızın analizini yapmaktadır.
SOSYOLOJİ GELENE?İNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

İki kuram daha vardır:

1.Sosyal Alışveriş Kuramı: Değişim yaklaşımı genelde Ekonomistlerin, Antropologların ve Psikologların fikirlerine dayalıdır.
Kuram; etkileşimin Ödül ve Cezalara dayalı bir alışveriş olduğunu İleri sürer.
Kuramdaki Değişim toplumsal değişmeden çok karşılıklı bir alışveriştir. Bu nedenle Sosyal Alışveriş Kuramı denir.

19. yy Ekonomistlerinden;
Adam Smith John Stuart Mill David Ricardo Jeremy Bentham İnsanı sırf kendini düşünen her zaman kar etmeyi amaçlayan ve akılcı olan bir varlık olarak düşünmüşlerdir.
Temsilcisi:
George C. "omans; İlkel ekonomi ve davranışsal psikolojiden geliştirilen alışveriş kuramını tanıtır.

TÜRKİYE'DE SOSYOLOJİ

I. Dünya savaşı sırasında edebiyat fakültesinde okutulmaya başlanıldı. Osmanlı imparatorluğunda 2 Türlü Akım vardır.

1. Prens Sabahattin tarafından temsil edilen Leplay Okulu
2. Ziya Gökalp - Mehmet İzzet tarafından temsil edilen Comte Durkheim Okuludur.

Ziya Gökalp; Pozitivizmden yola çıkar. Düşünce eksenini, ulus ve terakki konuları oluşturur.
Pozitivizm; salt gerçeği ve olayların nedenlerini aramaktan vazgeçer,
olaylar hakkında bilgi edinmekle yetinen ideolojidir.


ÜNİTE -3 Toplum ve Toplumsal Yapı

Sosyolojik Analizlerin 2 Boyutu Vardır.

MAKRO: Sosyolojinin konusu toplumun kendisi, genel yapısı ve ilişkileridir.
MİKRO: Sosyal etkileşim üzerinde durmaktadır.

TOPLUM
Toplum ve birey birbirinden ayrılamaz parçalardır. Toplumun birey üzerindeki etkisi daha fazladır. Toplum içinde yaşadığımız her şey öğrenilerek kazanılır. Toplum insanları etkileyen gerçek ilişkiler bütünüdür.
Toplumdan Söz Edebilmek İçin Belirli Şartlar Olmalıdır:
Belirli bir toprak parçası
Belirli idare biçimimini benimsemek
Ortak kültür
TOPLUMSAL YAPI:

Toplumdaki organize olmuş toplumsal ilişkilerin bir bütünüdür. Toplumun çerçevesidir.
Toplumsal Yapıyı Oluşturan Parçalar 6.tanedir:
1. Kültür: Çevremizdeki insanlardan öğrendiğimiz toplumsal bir
mirastır (dil, inançlar, değerler)
2. Toplumsal Sınıf: Kalabalık bir insan grubu, sahip oldukları benzer gelir düzeyi eğitim ve yaptıkları işler ve kabaca karşılaştırılabilir saygınlık ölçüleriyle toplumsal sınıf olarak tanımlanır.
3. Statü: Bireyin toplum içindeki pozisyonudur. Birkaç statüye sahip
olunabilir. Bunlardan birinin önemli olması temel statü ve master statüdür.
Bireyler toplum içinde statüsünü 2 biçimde elde ederler:
a. Edinilmiş Statü: Bireyin doğrudan bir çabası olmadan kendi dışındaki faktörler tarafından sağlanan statüdür. (yaşlı, genç, kadın, erkek)
b. Kazanılmış Statü: Bireyin kendi isteği ve çabalarıyla, gönüllü

Rol: Öğretmenlik, Meslektaşlık, Babalık, Araştırmacılık
5. Gruplar: İnsanların bir grubu oluşturabilmeleri için aralarında kesin bir ilişkinin ve etkileşimin olması gerekir. Grup Üyeleri benzer değer, norm ve beklentileri paylaşırlar.
a. Birincil Gruplar: Grup Üyeleri arasında yoğun bir biçimde ilişki olan ve birbirlerine sevgi ve özveri duyguları ile bağlı insanlardır. (Aile, Arkadaşlık)
b. İkincil Gruplar: Birbirleriyle geçici bir biçimde ilişki kuran ve çıkar amacı taşıyan gruplardır. (İşletmeler, siyasi partiler)
6. Toplumsal Kurumlar: Toplumsal Kurumlar toplumun yapısı ve temel değerlerini koruması açısından zorunlu sayılan nispeten sürekli kurallar topluluğudur. .

Sosyologlar 9 Temel Kurum Tanımlamaktadır.

1. Aile
2. Din
3. Hukuk
4. Politik
5. Ekonomik
6. Eğitim
7. Tıp
8. Toplumsal Kurumlar
9. Askeri

Fonksiyonalist Kurama Göre toplumsal kurumlar 5 Temel Gereksinimi karşılar:
ı. Yeni Üyelere sahip olmak
2. Yeni Üyeleri toplumsallaştırmak
3. Mal ve hizmetleri Üretmek ve dağıtmak
4. Toplumsal düzeni korumak
5. Yaşama bir anlam kazandırmak

Çatışma Kuramı; bu temel fonksiyonları kabul etmekte ancak ortak amaç için uyumlu çalışmadıklarını ileri sürmektedir. Kurumların varlığını, zenginliğin korunması amacıyla küçük bir grubun elinde olması ile açıklar.
Görevselciler ise sosyal kurumları; insan ihtiyaçlarını karşılamak için var olduğunu öne sürmektedir.
TOPLUM TÜRLERİ (5 tanedir)

1. Avcı ve Toplayıcı Toplumlar:
40 kişiyi geçmeyen Birincil Gruplardır.
* En önemli kurum ailedir.
* Politik kurum yoktur.
* Bireyler eşittir.
* Göç olgusu yoğundur.
* Her birey belirli süre kabile reisliği yapar.
* En büyük zenginlik yiyecektir.
* Statü farklılaşması fazla değildir
2. Göçebe ve Çobanlık Toplumları
Çobanlık Yaparak geçimlerini sağlarlarmış.
* Ticaretin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.
* Çatışma artmıştır.
* Dini inançlar yaygın olarak yer alır.
* Birkaç tanrıya tapılır. '
* Nüfus artmaya, politik ve ekonomik kurumlar gelişmeye, toplumsal ve kültürel yapı farklılaşmaya başlamıştır.
3. Tarım Öncesi Toplumlar (İlkel Tarım Toplumları): Yerleşik bir yaşam düzenidir. Geçim çapa kullanarak yapılan tarımla sağlanır. Bu toplumlar bahçıvan kültürü özelliği taşırlar.
4. Tarım Toplumları:
* Geçimi tarıma bağlıdır.
* Şehirler kurulmuş ve sınıflar belirginleşmiştir.


ÜNİTE -4 KÜLTÜR


KÜLTÜR NEDİR?

Kültür: İnanç, değer, norm, "davranışlar ve bir nesilden diğer bir nesile aktarılan maddi öğelerden oluşan bir bütündür. "
Toplumda yaşayanların öğrendikleri ve paylaştıkları her şeyi kapsar. Toplumda yaşayan insanlara rehberlik eder, insanlar arasındaki ilişkileri yönlendirir.
Kültür, Toplumdaki paylaşılan ortak ürünlerden oluşur.
Toplum ise, ortak kültürü paylaşan ve birbirleriyle etkileşimde bulunan insanlardan meydana gelir.
Toplumda Kültür Öğeleri
1. Maddi:
2. Manevi: Soyut

KULTURUN ÖZELLİKLERİ:
. Toplumsal bir üründür. :Öğrenilerek kazanılır.
. İnsanlar arası etkileşim sonucu doğup, gelişir. *Dil kullanabilme yeteneği
. Genetik bir faktör değildir. (kalıtsal olarak babadan oğula geçmez)
. Her toplumun kültürünün kendine özgü oluşudur. "

KÜLTÜREL FARKLILIKLAR VE KÜLTÜREL BİRLEŞME
Gelenekteki değişiklik diğer gelenekleri etkiler ve değişikliğe neden olur. Toplumbilimciler bu olaya Birleşme adını vermektedir.
. Kültürün bütün parçalarının herhangi bir biçimde birbirlerine bağlanmasına Kültürel Birleşme (Entegrasyon) denir.

DİL VE KÜLTÜR

Kültür, insanların toplumsal mirasıdır. Kültürün yaratıcısı ve aktarılışı sembollere dayanır.

Sembol, insanların iletişimde kullandıkları anlam ifade eden her şeydir.
Sosyologları kültürün manevi öğelerine bazen Sembolik Kültür adını verirler. .
Dil, insanlar için evrensel olmasına karşılık, her ülkenin kendine uygun bir lisanı vardır.
Dil, insanların birbirlerine deneyimlerini, fikirlerini, bilgilerini aktarımlarına yardımcı olan alettir. Kültür, dil yardımıyla varlığını sürdürür.
Edward Sapir ve Benjamin Whorf: "Dünya hakkındaki görüşlerimizi etkileyen şey, öğrenmiş olduğumuz dille bağlıdır ve gerçeklik hakkındaki algılarımızı tayin eden şey kullandığımız dilin gramer ve kelime yapısıdır." tezini savunurlar.

KÜLTÜRÜ OLUŞTURAN PARÇALAR (NORM-DE?ERLER)

NORM: Kültürün belirlediği yerleşik davranış kurallarıdır. Toplumsal düzeni sağlayan bireylere yol gösteren doğru ve yanlışı olumlu ve olumsuzu belirleyen kurallar, standartlar ve fikirlere NORM denir.
Yaptırımı olan kurallar sistemidir.
Ödül ve ceza ile güvence altına alınır. Resmi ve Gayri resmi olabilir. Bireyin toplumsallaşma sürecinde öğrenilir (Bilet alırken kuyrukta bekleme)
Toplumdan topluma farklılık gösterir.
Toplum içinde de zaman içinde değişir.
DE?ER: Bir toplumun kültürünü öğrenmek demek o kültürün değerlerini bilmektir. .
İnsanların iyiyi, doğruyu, güzeli ve çirkini tanımlamak için koymuş oldukları standartlardır.
Norm ve Değerler Arasındaki Temel Farklılık Değerlerin soyut ve genel kavramlardan meydana gelmesi, Normların ise belirgin ve yol gösterici oluşlarıdır. .
Değerler bizlere kültür yoluyla aşılamakta olduğu için onları saptamak ve tanımlamak normlar kadar kolay değildir.

Sosyolog Robin Williams ABD'de 15 Temel Değerin Varlığını Saptamıştır.

ı. Başarı ve Yükselme 9. Demokrasi
2. Bireyselcilik ıo. Eşitlik
3. Çalışma ve Aktif Olma 11. Eğitim
4. Pratiklik ve Yeterlilik 12. Dine Bağlılık
5. Bilim ve Teknoloji 13: Romantizm.
6. İyi bir hayat biçimi 14. Tek Eşle Evlilik
7. Humanistlik 15. Grup üstünlüğü ve Grup Başarısı
8. Özgürlük

Değerler zamanla değişebilir yerine yenileri gelebilir, eskiyen değerler atılabilir. Her Her Toplumun kendine özgü değerleri vardır.

Günümüzde Eklenen Değerler

1. Boş Zaman Etkinlikleri 3. Çevreye Saygılı Olma
2. Vücut Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam 4. Kendi Kendine Yardımcı
Olma ve Kendini Gerçekleştirme

KÜLTÜRÜN KENDİ İÇİNDEKİ FARKLILIKLARI

Kültür, bir birleşmedir, her parçası birbirleriyle anlamlı bütünler oluşturur ve birbirini tamamlarlar.
Geleneksel endüstrileşmemiş toplumda kültür farklılıkları AZ Modern gelişmiş toplumda kültür faklılıkları ÇOKTUR
Popüler - Fakirlik Kültürleri
Popüler Kültür: Yaşadığımız günlük hayaI. hobilerimizi, TV. kitapları, sergileri kapsar. Bizi geçmişe bağlayan bir araçtır (Zeki Müren)
Fakirlik Kültürü: Antropolog Oscar Lewis öne sürmüştür. Fakirlerde başarılı olmak için gerekli istek, arzu ve disiplinin olmadığını ileri sürmektedir. Fakirlerin davranışlarının toplum tarafından sapkın olarak nitelendirildiğini savunmaktadır.
Hyman Radman: Bunu red ederek aşağı statü deki insanların toplumun temel başarı değerlerini red etmeden alternatif bir değer düzeni geliştirdiklerini öne sürmektedir.

İdeal- Gerçek Kültürler

İdeal Kültür: Toplumu bir arada tutan norm ve değerlerin sadece kurallarda geçerli olmasıdır.
Gerçek Kültür: Günlük yaşamdaki uygulanış veya bulunuş biçimidir. (Vergi kaçırma, Kopya çekme) Toplumda yaşayan insanlar ideal ve gerçek kültür ayrılığı üzerinde çok büyük bir önemle durmazlar. Bu tür zıtlıklar genelde gözardı edilerek görülmemeye çalışılır (Kendini budizme adamış bir rahip hayatımda kimseyi incitmeme, öldürmeme amacını güder ancak yaşaması için balık tutmalıdır ama balık tutmak da bir anlamda bir canlıyı öldürmektir.) . .
Demokratik hak ve özgürlükler üzerinde duran toplumda bireylerin seçme ve seçilme özgürlükleri Yoksa burada ideal ve gerçek kültür farklılığını görebiliriz.
Yüksek - Yaygın Kültürler: Toplum içinde özel bir yaşam biçimi, zevkleri alışkanlıkları olan küçük bir grubun sahip olduğu kültürdür.

Alt - Karşıt Kültür
Alt Kültür (subcultures): Toplumun temel kültürel değerlerini paylaşan ancak bunun dışında kendini diğer gruplardan ayıran değer, norm ve yaşam biçimi olan gruplardır.
Alt kültür üyelerinin diğer alt kültürlere Etnosentrik Tutumları vardır. Yani kendi alt kültürünü üstün görüp diğerlerini aşağılarlar.
Yaşlılar içinde yaşadığı baskın kültüre artık Etnosentrik duygularla Bağlanmışlardı.
Bir grubun değer ve normları üyesi oldukları toplumun değer ve normlarını yansıtıyorsa buna Alt Kültür denir. Gruplar arasında ki faklılıklar büyüdükçe, sosyal çatışmaların derecesi de artar.
Karşıt Kültür: Bir alt kültür olup, norm ve yaşam biçimleri açısından içinde yaşanılan kültüre ters düşen tutum ve davranışları içerir.
Toplumun sahip olduğu, gurur duyduğu norm ve değerleri red ederek,
karşıt tutum ve davranışlara sahiptirler. Gençler arasında yaygındır.
Grubun değer ve normları toplumun genel kültürüne ters düşecek
nitelikte ise buna Karşıt Kültür denir.
ETNOSENTRİZM VE KÜLTÜREL RELATİvİzM

Kültür taassubu veya ben merkeziyetçilik diye bilinen Etnosentrizm kişinin kendi kültürünü temel olarak alması ve diğer kültürleri kendi kültürü açısından değerlendirmesi demektir.
Boks ve güreşi en iyi spor, boğa güreşini vahşet olarak nitelendiren görüş Etnosentrik bir düşüncedir.
Etnosentrizmin hem olumlu, hem de olumsuz yönleri vardır. Bunlar: Olumlu Yönü : Grup bağlılığının artması
Olumsuz Yönü: Ayrımcılıklara neden olup, onları küçümsemeye ve dışlamaya iten davranışlara yol açmaktadır.
__________________
all the best.YeşiL6 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 26.09.2013, 12:57   #2 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Aöf 1.Sınıf 1.Dönem Ders Notları Davranış Bilimleri 1

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

ÜNİTE 1(SOSYOLOJİYE GİRİŞ VE YÖNTEM)


1.İnsanların grup içi davranışlarının bilimsel çalışmasını yapan ve bireylerin belli davranışlarda bulunmasını etkileyen toplumsal güçleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?


A)Felsefe B)Psikoloji C)[bubirreklamdirdikkatealmayiniz.][bubirreklamdirdikkatealmayiniz.][bubirreklamdirdikkatealmayiniz.][bubirreklamdirdikkatealmayiniz.]fizik D) Sosyoloji E)Teoloji


2.Temel konusu uygarlıkkültürtoplumsınıf ve grup tiplerine göre öncelikli bilgi türlerinin ve biçimlerin araştırması olan sosyoloji dalı hangisidir?


A)Kent sosyolojisi B)Bilgi sosyolojisi C)Köy sosyolojisi D)Sanayi sosyolojisi

E)Siyaset sosyolojisi


3.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın sahip olması gereken özelliklerden değildir?


A)Nesnelik B)Doğruluk C)Duyarlılık D)Basitlik E)Sınırlılık


4.Bilimsel araştırma yönteminin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


A)Araştırılması gereken sorunu ortaya koyup tanımlamak

B)Konu ile ilgili bilgileri toplamak

C)Hipotezi formüle etmek

D)Veri toplamak ve verilerin analizini yapmak

E)Hipotezle ilgili sonuçlara ulaşmak


5.Bilimsel araştırma tekniklerinden deneysel yöntemdehipotezimizde belirleyici neden sayılan değişkene ne ad verilir?


A)Kontrol değişkeni B)Bağımsız değişken C)Denek değişkeni D)Bağımlı değişken

E)Ara değişken


6.Türkiye�de köy envanterleri ve hane halkı anketleri gibi örnekleri olan ve araştırıcının standartlaştığı teknikler kullanarak bilgi sağlama yollarını denetim altında bulundurduğu araştırma aşağıdakilerden hangisidir?


A)Doğal gözlem B)Deney C)Sistematik gözlem D)Vak�a incelemesi E)Anket


7.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yöntemde izlenmesi gereken aşamalardan biri değildir?


A)Verilerin toplanması

B)Araştırma konusunun tespiti ve tanımı

C)Hipotezin formüle edilmesi

D)Soyut ve belirgin olmayan kavramların belirlenmesi

E)Araştırma yönteminin tespiti


8.Sosyologların değişime bizzat katılarak çözümler üretme çabasında oldukları sosyoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?


A)Sanayi sosyolojisi B)Din sosyolojisi C)Bilgi sosyolojisi D)
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
sosyolojisi

E)Klinik sosyolojisi


9.Bir araştırmada araştırmacının kişisel inançlarıçıkarlarıalışkanlıkları ve beklentilerinin yer almaması bilimsel araştırma ilkelerinden hangisi ile ilişkilidir?


A)Sınırlılık B)Basitlik C)Açlılık D)Doğruluk E)Nesnelik


10.Aşağıdakilerden hangisiolaylar arasında ilişki kurmak ve olayları bir nedene bağlamak amacıyla tasarlanan bir önerme olarak tanımlanabilir?


A)Kavram B)Kuram C)Hipotez D)Bilim E)Değişken


11.Sosyologların araştırmalarında kullandıkları tekniklerin hangisinde karşılıklı ilişkiler yoluyla bilgi edinilmesi söz konusudur?


A)Anket B)Gözlem C)Deney D)Mülakat E)Katılımlı gözlem


12.Uyuşturucu madde bağımlılığının boşanmalar üzerindeki etkilerinin incelendiği bir araştırmada �bağımsız değişken� aşağıdakilerden hangisidir?


A)Boşanmanın uyuşturucu kullanımına etkisi

B)Boşanma oranları

C)Bağımlılık şiddeti

D)Uyuşturucunun kendisi

E)Durumsal farklılıklar


13.Bilgi verecek olanların doğrudan okuyup cevaplayacakları bir soru cetveli hazırlanması yoluyla bilgi toplanmasına ne ad verilir?


A)Saha araştırması B) Örnekleme C)Anket D)Sistematik gözlem E)Görüşme


14.Bir ölçme aracının ayrı ayrı ölçümlerde kararlı ve benzer sonuçlar elde etme yeteneğine ne ad verilir?


A)Güvenirlik B)Örneğin temsil yeteneği C)Tesadüfi örnekleme D)Geçerlilik E)Yeterlilik


15.Bilgi edinme sürecinin herhangi bir aşamasında ortaya atılanbilimsel yöntemle saptanmış bilgilerden oluşaniç tutarlılığı olan açıklama biçimine ne ad verilir?


A)Hipotez B)Kuram C)Açıklama D)Önerme E)Kanun


16.Bir bütünün kendi içinde seçilmiş parçalarıyla temsil edilmesine ne ad verilir?


A)Seçim B)Gösterge C)Örnekleme D)Kesit alma E)Pilot alıştırma


17.Teknolojigelir dağılımıtüketim farklılaşmasıişbölümüulusal düzeyde karar mekanizmaları ve yapısı gibi konularla ilgilenen sosyoloji dalı hangisidir?


A)Eğitim sosyolojisi B)Teknoloji sosyolojisi C)Sanayi sosyolojisi D)
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
sosyolojisi E)Kent sosyolojisi

18.Ölçme aracının ölçmek istediğini doğru olarak ölçmesine ne ad verilir?


A)Doğruluk B)Esneklik C)Güvenirlilik D)Geçerlilik E)Basitlik


19.Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin inceleme alanına girmez?


A)Üniversiteler B)Aile C)Sapkın birey davranışı D)Büyük organizasyonlar E )Din grupları


20.Kullanılan kavramların açıklanmış olması ve diğer kavramlardan farklı olan yönlerinin ortaya konulması bilimsel araştırmanın sahip olması gereken özelliklerden hangisini ifade eder?


A)Sınırlılık B)Nesnellik C)Basitlik ve açıklık D)Doğruluk E)Tekrar


1-D 2-B 3-C 4-A 5-B 6-C 7-D 8-E 9-E 10-C 11-D 12-D 13-C 14-A 15-B 16-C 17-D 18-D

19-C 20-CÜNİTE 2(SOSYOLOJİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KURAMSAL YAŞAMLAR)


1.Ünlü İslam düşünürü İbn-i Haldun�un sosyoloji kitabı özelliği taşıyan eserinin adı nedir?


A)Kutadgu Bilig B)Umumi
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
C)Mukaddime D)Din ve sosyoloji E)İbn-i Haldun Divanı


2.Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin ortaya çıkışı ve bunu hazırlayan etkenlerden değildir?


A)Endüstri devrimi B)1789 Fransız devrimi C)Emperyalist gelişmeler

D)Doğa bilimlerindeki hızlı gelişmeler E)Tarım devrimi


3.Sosyolojinin isim babası olarak tanınan ünlü sosyolog kimdir?


A)Herbert Spencer B)Karl Marx C)Auguste Comte D)Voltaire E)George Hegel


4.�Sosyal bilimcilerin görevi dünyayı açıklamak değildeğiştirmektir� diyen ünlü düşünür kimdir?

A)Auguste Comte B)Spencer C)Hegel D)Karl Marx E)Durkheim


5.Ünlü Alman düşünür Marx�ın içinde liberal görüşün eleştirisinin yer aldığı en önemli eserinin adı aşağıdakilerden hangisidir?


A)Liberalizm B)Kapital C)Sınıf mücadelesi D)Çatışma E)Üretim ve liberalizm


6.Sosyolojik yaklaşımı insanların davranışlarını anlamada kullanan ünlü sosyolog kimdir?


A)Marx Weber B)Emile Durkheim C)Karl Marx D)Auguste Comte E)Herbest Spencer


7.Toplumu organize olmuşdüzenli ilişkilerden meydana gelen ve her bireyin toplumun temel değerlerini paylaştığı bir sosyal sistem olarak gören kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


A)Çatışma yaklaşımı B)Etkileşimcilik yaklaşımı C)Bilimsel yaklaşım D)Sistem yaklaşımı E)Fonksiyonalist yaklaşım


8.Toplumsal davranışların en iyi biçimde rekabet halinde bulunan gruplar arasındaki gerginlik ve mücadele ile anlaşılabileceğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


A)Fonksiyonalist yaklaşım B)Etkileşimcilik yaklaşımı C)Davranışçı yaklaşım

D)Çatışma yaklaşımı E)Psikoanalitik yaklaşım


9.Aşağıdaki sosyologlardan hangisi toplumu bir fonksiyonlar bütünü olarak tanımlanır?


A)Durkheim B)Marks C)Dahrendorf D)Parsons E)Blau


10.Doğa bilimlerinde kullanılan bilimsel yöntemin toplumsal olayları incelemede de kullanılanılabileceğini savunan düşünür aşağıdakileden hangisidir?


A)A.Comte B)K.Marx C)M.Weber D)H.SpencerE)E.Durkheim


11.Aşağıdakilerden hangisi Auguste Comte�un görüşleri arasında yer almaz?


A)Toplumların gelişmesini harekete geçiren faktörün insan düşüncesi olduğunu savunur

B)Sosyolojiyi toplumsal statik ve toplumsal dinamik olarak ikiye ayırır

C)Düşüncenin üç aşamadan geçerek pozitif hale geldiğini savunur

D)Bilimsel yöntemi sosyal dünyaya uygulama fikrini savunur

E)Toplumsal gerçeğin temelini toplumsal bilinçte görür


12.Aşağıdakilerden hangisi okun gizli fonksiyonları arasında yer almaz?


A)Çocukları sokağa bırakmamak

B)Çocukları belirli bir yaşa gelinceye kadar belirli konularla meşgul etmek

C)Çocukları bilgili kılmak

D)Çocuğun toplumsal sistemi anlamasını kolaylaştırmak

E)Çocukların kendi ülkelerinin ekonomik ve politik sistemlerini öğrenmelerine katkı sağlamak


13.Çatışmanın özellikle birbiriyle yakın ilişkide bulunan insanlar arasında gelişebileceğini savunan çatışma kuramcısı kimdir?


A)Karl Marx B)Spencer C)Lewis Coser D)Durheim E)Max Weber


14.Toplumda yer alan bireylerin birbirlerini etkilemelerinikarşılıklı ilişkilerini ve bu ilişkileri nasıl gerçekleştireceğini inceleyen kuramsal yaklaşım hangisidir?


A)Etkileşimcilik yaklaşımı B)Çatışma yaklaşımı C)Bilimsel yaklaşım D)Görsel yaklaşım E)Fonksiyonalist yaklaşım


15.Sosyolojide anlama üzerinde durarak ideal tip ve tarihi analiz tekniklerini geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


A)E.Durkheim B)A.Comte B)Hegel D)H.Spencer E)Max Weber


16.İnsanlara etkileşimin ödül ve cezalara dayalı olarak gerçekleşen bir alışverişle oluştuğunu ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?


A)Fonksiyonalist yaklaşım B)Çatışma yaklaşımı C)Etkileşimcilik yaklaşımı

D)Sosyal alışveriş kuramı E)Bilimsellik kuramı


17.Gizli ve açık fonksiyon kavramları kim tarafından geliştirilmiştir?


A)T.Parsons B)R.Merton C)K.Marx D)A.Comte E)E.Durkheim


18.Aşağıdakilerden hangisi sosyal alışveriş kuramının temel sayıtlılarından biri değildir?


A)İnsan davranışları akılcıdır

B)Sosyal ilişkilerde azalan marjinal yarar yasası geçerlidir

C)Sosyal alışveriş durumunda insanların verdikleri ile aldıkları arasında bir denge beklentisi içinde olmaları

D)İnsanların çeşitli alternatifler arasında kendi için uygun olanını seçmeleri

E)İnsanlar arasındaki iletişim sembollerle gerçekleşir.


19.Kadın hakları ve kadının eşit statüsü üzerinde durarakkadının değişen toplum yapısı içinde varolan hakların açığa çıkarılmasıbu haklarla ilgili olarak onların bilgilendirilmesi ve bu konuda toplumun ilgisinin çekilmesi görevini üstlenen kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


A)Radikal feminizm B)Sosyalist feminizm C)Sosyal alışveriş kuramı

D)Fonksiyonel yaklaşım E)Liberal feminizm


20.İşbölümünün toplumsal bir olgu olduğunu ve bu yüzden başka bir toplumsal olguyla açıklanması gerektiğini söyleyen sosyolog kimdir?


A)Durkheim B)Marx C)Comte D)Spencer E)Weber


1-C 2-E 3-C 4-D 5-B 6-B 7-E 8-D 9-D 10-A 11-E 12-C 13-C 14-A 15-E 16-D 17-B 18-E

19-E 20-AÜNİTE 3(TOPLUM VE TOPLUMSAL YAPI)


1.İnsanların bir toplum içinde var olmalarını sağlayan birbirleriyle her tür ve biçimde kurmuş oldukları ilişkilerin bütününe ne ad verilir?


A)Aile B)Grup C)Kültür D)Toplum E)Din


2.Ortak bir toprak parçasına sahip olanaynı politik otoriteye uyan ve ortak bir kültürden gelen nüfus yığınlarına ne ad verilir?


A)Toplum B)Halk C)Ulus D)Vatandaş E)Devlet


3.Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı oluşturan parçalardan değildir?


A)Kültür B)Dil C)Toplumsal sınıf D)Statü E)Rol


4.Sosyolojide bireyin toplum içindeki pozisyonuna ne ad verilir?


A)Rol B)Makam C)Statü D)Rütbe E)Kişilik


5.Bireyin kendi isteği ve çabalarıylagönüllü olarak elde ettiği statüye ne ad verilir?


A)Gönüllü statü B)Temel statü C)Master statü D)edinilmiş statü E)Kazanılmış statü


6.Bir grup yada toplum içindeki insanların sınırları belirlenmiş olarak oynadıkları oyuna ne ad verilir?


A)Statü B)Rütbe C)Rol D)Kişilik E)Kimlik


7.Üyeleri arasında yoğun bir ilişki olan ve birbirlerine sevgi ve özveri duygularıyla bağlı insanlardan oluşan gruba ne ad verilir?


A)Eş-dost grubu B)Akraba grubu C)İkincil grup D)Birincil grup E)Referans grup


8.�Matematik öğretmeniyim ama öncelikle babayım� diyen bir kişinin temel statüsü aşağıdakilerden hangisidir?


A)Matematik öğretmeni olmak B)Erkek olmak C)Öğretmen olmak D)Matematikçi olmak

E)Baba olmak


9.Aşağıdakilerden hangisi �bizi saraninsanlardan öğrendiğimiz toplumsal bir miras� olarak tanımlanabilir?


A)Statü B)Toplumsal sınıf C)Kültür D)Rol E)Toplumsal kurumlar


10.Günümüzde kalabalık bir insan grubu sahip olduklarıbenzer gelir düzeyieğitimyaptıkları işler ve kabaca karşılaştırılabilir saygınlık ölçüleriyle ne olarak tanımlanmaktadır?


A)Toplumsal yapı B)Toplumsal kurum C)Toplumsallaşma D)Toplumsal sınıf E)Kültür


11.En az iki kişiden meydana gelmiş olan ve benzer beklentilere sahip olan bireylerin etkileşimleri ile ortaya çıkan birlikteliğe ne ad verilir?


A)Grup B)Kurum C)Dayanışma D)İşbölümü E)Sınıf


12.Aşağıdakilerden hangisitarım toplumlarının temel özelliklerinden biri değildir?


A)Sınıfların belirginleşmesi

B)Para kullanılmaya başlanması

C)Tarım dışı ihtisaslaşmış rollerin ortaya çıkması

D)Kara sabanın icad edilmesi

E)İnsanların emeğinin yerini makinelerin alması


13.Aşağıdakilerden hangisi sosyologların tanımladığı dokuz temek kuramdan biri değildir?


A)Din B)Aile C)Sanat D)Hukuk E)Politika


14.Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların temel karakteristiğinden biri değildir?


A)Her toplumsal kurum değişmeye karşı dirençlidir

B)Her toplumsal kurum diğer kurumlarla yoğun bir ilişki içindedir.

C)Her toplumsal kurumun kuralları sabittir

D)Toplumsal kurumlar bir toplumdaki temel sorunların merkezini oluşturur

E)Toplumsal kurumlar zamanla birbirine bağlı olarak değişebilirler


15.Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir statüdür?


A)Gençlik B)Asillik C)Kadınlık D)Siyah olmak E)Annelik


16.Aşağıdakilerden hangisi ikincil grup niteliği taşımaz?


A)Şirketler B)Sendikalar C)Aile D)Resmi organizasyonlar E)Siyasi partiler


17.Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzeni sağlayan kurumlardan biri değildir?


A)İş bölümü B)Aile C)
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
D)Eğitim E)Siyasal kurumlar


18.Toplumdaki organize olmuştoplumsal ilişkiler bütününe ne ad verilir?


A)Kültür B)Toplumsal sınıf C)Toplumsal yapı D)Toplum E)Grup


19.Bireyin doğrudan bir çabası olmadankendi dışındaki faktörler tarafından sağlanan statüsüne ne ad verilir?


A)Temel Statü B)Master Statü C)Edinilmiş statü D)Kazanılmış statü E)Normal statü


20.Toplumun yapısı ve temel değerlerini koruması açısından zorunlu sayılannispetten süreklikurallar topluluğuna ne ad verilir?


A)Hukuk B)Din C)Kurum D)Statü E)Toplum


1-D 2-A 3-B 4-C 5-E 6-C 7-D 8-E 9-C 10-D 11-A 12-E 13-C 14-C 15-E 16-C 17-A 18-C

19-C 20-C

ÜNİTE 4(KÜLTÜR)


1.Dilinançdeğernormdavranışlar ve bir nesilden bir diğer nesile aktarılan maddi öğelerden oluşan bütüne ne ad verilir?


A)Gelenek B)Töre C)Kültür D)Değer E)Kurum


2.Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?


A)Kültür toplumsal bir üründür

B)Kültür öğrenilerek kazanılır

C)Kültür bir toplumda yaşayanların öğrendikleri ve paylaştıkları her şeyi kapsar

D)Kültür dünyadaki tek evrensel üründür

E)Her toplum kendine özgü bir kültüre sahiptir


3.Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi öğelerinden biri değildir?


A)Adetler B)Ahlak kuralları C)Görenekler D)Teknik E)İnançlar


4.Kültürün bütün parçalarının herhangi bir biçimde birbirlerine bağlanmasına ne ad verilir?


A)Kültürel birleşme B)Ortak kültür C)Bağlı kültür D)Etnosentrizm E)Relavitizm


5.İnsanların iletişimde kullandıkları anlam ifade eden her şeye ne ad verilir?


A)Şifre B)Çözüm C)İşaret D)Sembol E)İleti


6.Aşağıdakilerden hangisi kültürün belirlediği yerleşik davranış kuralları olarak tanımlanır?


A)Kurum B)Grup C)Norm D)Statü E)Değerler


7.Kültür konusundatoplumu bir arada tutan norm ve değerlerin sadece kurallarda geçerli olmasına ne ad verilir?


A)İdeal kültür B)Alt kültür C)Yüksek kültür D)Yaygın kültür E)Gerçek kültür


8.Aşağıdakilerden hangisikültürün maddi öğelerinden biri değildir?


A)Okullar B)Kitaplar C)Fabrikalar D)Üretim E)Gelenekler


9.İnsanların iyiyidoğruyugüzeli ve çirkini tanımlamak için koymuş oldukları standartlara ne ad verilir?


A)Norm B)Değer C)Kültür D)İnanç E)İdeoloji


10.Yaşadığımız günlük hayat hangi tip kültüre örnektir?


A)İdeal kültür B)Popüler kültür C)Kültürel relativizm D)Yüksek kültür E)Karşıt kültür


11.Aşağıdakilerden hangisi değernorm ve yaşam biçimleri açısından içinde yaşanılan kültüre ters düşen tutum ve davranışları içerir?


A)İdeal kültür B)Karşıt kültür C)Kültürel relativizm D)Popüler kültür E)Etnosentrizm


12.Üst sınıfların yaşantı biçimleriklasik müziğe düşkünlükleriresim ve heykel sanatıyla ilgilenmeleri hangi kültürün temel değerleri olarak betimlenebilir?


A)Yaygın kültür B)Yüksek kültür C)İdeal kültür D)Fakirlik kültür E)Kültürel relativizm


13.Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi kültürünü temel olarak anlaması ve diğer kültürleri kendi kültürü açısından değerlendirmesi olarak tanımlanır?


A)Karşıt kültür B)İdeal kültür C)Etnosentrizm D)Kültürel relativizm E)Kültürel birleşme


14.Kültürü kendi kalıpları içinde anlamakönyargılı olmamak hangi kültürel görüşü ifade eder?


A)Yüksek kültür B)Yaygın kültür C)Alt kültür D)Kültürel relativizm E)İdeal kültür


15.Sosyologlar tarafından bir toplumun genel yaşam biçimi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


A)Değer B)İdeoloji C)Sanat D)Norm E)Kültür


16.Aşağıdakilerden hangisi normların özelliklerinden biri değildir?


A)Bireylerin toplumsallaşma sürecinde öğrenilir ve alışkanlık haline gelir

B)Günlük faaliyetlerimizi düzenler ve rehberlik eder

C)Toplumdan toplumafarklı olabildikleri gibi aynı toplum içindede zaman zaman değişebilirler

D)Bütün normlar toplumun her bireyi için geçerlidir

E)Her toplumun sahip olduğu normların önem dereceleri farklılık gösterir


17.Kültür konusundatoplumu bir arada tutan norm ve değerlerin günlük yaşamdaki uygulanış ve bulunuş biçimine ne ad verilir?


A)Yaygın kültür B)Yüksek kültür C)Popüler kültür D)Fakirlik kültürü E)Gerçek kültür


18.Toplum içinde özel yaşam biçimizevklerialışkanlıkları olan küçük elit bir grubun sahip olduğu kültüre ne ad verilir?


A)Yüksek kültür B)Yaygın kültür C)İdeal kültür D)Etnosentrizm E)Karşıt kültür


19.Kültür konusunda büyük halk kitlelerinin benimsediği yaşam biçimizevk ve farklı değerlere ne ad verilir?


A)Fakirlik kültürü B)Popüler kültür C)Yüksek kültür D)Yaygın kültür E)Gerçek kültür


20.Toplumun temel kültürel değerlerini paylaşanancak bunun dışında kendini diğer gruplardan ayıran değernorm ve yaşam biçimleri olan gruplara ne ad verilir?


A)Karşıt kültür B)Alt kültür C)Popüler kültür D)Fakirlik kültürü E)İdeal kültür


1-C 2-D 3-D 4-A 5-D 6-C 7-A 8-E 9-B 10-B 11-B 12-B 13-C 14-D 15-E 16-D 17-E 18-A 19-D 20-B

__________________
all the best.YeşiL6 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.

Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
ataşehir escort maltepe escort pendik escort kartal escort deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler

Saat: 19:33