Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Eğitim - Öğretim > Açık Öğretim
facebook bağlan


İktisad Deneme Testi Önemli Notlar

Açık Öğretim kategorisinde açılmış olan İktisad Deneme Testi Önemli Notlar konusu , İ ktisad Deneme Testi Önemli Notlar 1) İktisadi düşünme tarzına göre bir karar alınırken ilk planda göz önünde tutulduğu kabul edilen faktörler aşağıdakilerden hangisidir? a) Kararın neden olduğu değişmeler b) ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 26.09.2013, 23:19   #1 (permalink)
Root Administrator

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
yeni İktisad Deneme Testi Önemli Notlarİ
ktisad Deneme Testi Önemli Notlar

1) İktisadi düşünme tarzına göre bir karar alınırken ilk planda göz önünde tutulduğu kabul edilen faktörler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kararın neden olduğu değişmeler
b) Karar alınırken içinde bulunulan şartlar
c) Kararın olası yarar ve maliyeti
d) Kararı etkileyen diğer faktörler
e) Karar alma sürecinin uzunluğu
4) Bir malın fiyatındaki düşüş karşısında toplam hasılat artıyorsa fiyatın talep esnekliğinin değeri nasıldır?

a) e > 1
b) e < 1
c) e = 0
d) e = 1
e) e = ¥5) Talebin fiyat esnekliğinin sıfır olması durumunda vergi yükünün dağılımı nasıl olur?

a) Verginin daha büyük kısmını tüketici öder
b) Verginin tamamını üretici öder
c) Verginin daha büyük kısmını üretici öder
d) Vergi yükü üreticiler ve tüketiciler arasında eşit olarak paylaşılır
e) Verginin tamamını tüketici öder

6) Toplam fiziki ürünün maksimum olduğu noktada marjinal fiziki ürün değeri nasıldır?

a) Sıfırdır
b) Maksimumdur
c) Minimumdur
d) Azalandır
e) Artandır

7) Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasındaki bir firmanın başabaş noktasını gösterir?

a) Ortalama gelir = Toplam maliyet
b) Marjinal gelir = Fiyat
c) Toplam gelir = Toplam maliyet
d) Ortalama gelir = Marjinal maliyet
e) Marjinal gelir = Marjinal maliyet


Aşağıdakilerden hangisi tekel ve tam rekabet piyasalarının örtüşen varsayımlarından biridir?

a) Piyasada yakın ikamesi olmayan mal üretilmesi
b) Piyasaya girişin engellenmesi
c) Piyasada tek satıcının olması
d) Piyasada çok sayıda alıcı olması
e) Malların homojen olması


9) Ekonomik birimlerin mallara olan doğrudan taleplerinin bu malların üretiminde kullanılacak kaynaklara dolaylı olarak yarattığı talebe ne ad verilir?

a) Direkt talep
b) Türev talep
c) Tersine talep
d) Zorlayıcı talep
e) Piyasa talebi


10) Toplumun tüm üyelerinin herhangi bir bedel ödemeden tüketebileceği ve bir kişinin tüketiminin bir başkasının tüketimine engel teşkil etmediği mallara ne ad verilir?

a) Kamusal mallar
b) Dışsal mallar
c) Özel mallar
d) Marjinal mallar
e) Dolaylı mallar

11) Makro iktisadın kökenlerinin dayandırıldığı J. M. Keynes’in yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi ile özetlenebilir?

a) Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler
b) Talep yetersizliği durumunda devlet toplam talebi destekleyerek ekonomiye müdahale etmelidir
c) Devletin ekonomiye müdahalesine gerek yoktur
d) Ekonomi sürekli tam istihdamdadır
e) Her arz kendi talebini yaratır


12) Konjonktür dalgalanmalarının uzun dönemdeki seyri göz önüne alındığında her daralma döneminden sonra ekonominin canlanmaya geçişi aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

a) Ç dönüşü
b) É dönüşü
c) È dönüşü
d) Ì dönüşü
e) W seyri


13) Aşağıdakilerden hangisi mikro iktisadın ilgi alanına giren konulardan biridir?

a) Faiz oranlarındaki değişmeler
b) İşsizlik düzeyindeki değişmeler
c) Fiyatlar genel düzeyindeki değişmeler
d) Ülkenin üretim gücündeki değişmeler
e) Bireysel karar alma birimlerinin davranışları
14) Türkiye’de 2000 yılı sonu itibariyle nominal GSMH yaklaşık 120 katrilyon net faktör geliri ise yaklaşık –2 katrilyon lira olduğuna göre 2000 yılı GSYİH değeri kaç trilyon liradır?

a) 118
b) 122
c) 180
d) 210
e) 240


15) GSMH hesaplarına dahil edilmesi gerekirken hesapların dışında kalan ekonomik faaliyet hacmine ne ad verilir?

a) Rant gelirleri
b) Toplam GSMH
c) Kara para
d) Kayıt dışı ekonomi
e) GSMH açığı


16) Aşağıdakilerden hangisi devletin yaptığı transfer ödemeleri içinde yer alır?

a) Kamu işçilerine verilen ikramiyeler
b) İşsizlik sigortası ödemeleri
c) Devletin yeni bina ve teçhizat için yaptığı harcamalar
d) Devletin mal ve hizmet alımları nedeniyle yaptığı ödemeler
e) Memurlara yapılan ek maaş zammı19) Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede ihracat düzeyini belirleyen faktörler arasında yer almaz?

a) Yurt içi faiz oranı
b) Diğer ülkelerin gelir düzeyleri
c) Döviz kuru
d) Uluslararası ticarete getirilen kısıtlamalar
e) Diğer ülkelerin zevk ve tercihleri


20) Klasik iktisat yaklaşımına göre ekonominin otomatik olarak tam istihdamda dengeye yönelmesini gerçekleştiren temel mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ekonomide devlet müdahalesinin bulunmaması
b) Halkın rasyonel davranması
c) Fiyatlar faiz ve ücretlerin tam esnek olması
d) Fiyatlar genel düzeyinin sabit olması
e) Rekabet sürecinin tam olarak işlememesi


21) Aşağıdakilerden hangisi gelir-harcama akımından bir sızıntı niteliği taşımaktadır?

a) Yatırımlar
b) Tasarruflar
c) Tüketim harcamaları
d) Kamu harcamaları
e) İhracat


22) Artan tasarrufların tüketim harcamalarını ve dolayısıyla geliri azaltmasına ne ad verilir?

a) Gelir tüketim ilişkisi
b) Tasarrufun marjinal verimi
c) Tasarruf fonksiyonu
d) Say kanunu
e) Tasarruf paradoksu

23) Mutlak değer olarak değerlendirildiğinde vergi çarpanının kamu harcamaları çarpanından küçük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vergi değişikliklerinin direkt olarak toplam harcamaları etkilemesi
b) Vergi değişikliklerinin bütçe dengesi üzerinde etkili olması
c) Vergi değişikliklerinin siyasi otorite tarafından direkt olarak belirlenmesi
d) Vergi değişikliklerinin kullanılabilir gelir aracılığı ile tüketim harcamalarını etkilemesi
e) Vergilerin otonom olarak modele dahil edilmesi


24) Aşağıdakilerden hangisi genişlemeci maliye politikası önlemleri arasında yer alır?

a) Vergilerin azaltılması
b) Reeskont oranının düşürülmesi
c) Vergi oranlarının artırılması
d) Kamu harcamalarının azaltılması
e) Yatırımlara uygulanan vergi indirimlerinin kaldırılması


25) Paranın mal ve hizmetlerin değerini ölçmede ortak bir ölçü birimi olması aşağıdaki para fonksiyonlarından hangisine bir örnektir?

a) Değişim aracı olma
b) Hesap birimi olma
c) Değer muhafaza aracı olma
d) Tasarruf aracı olma
e) Finansal yeniliklere olanak tanıma


26) Bankacılık sisteminin tabi olduğu zorunlu rezerv uygulamasının günümüzdeki amacı öncelikle aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bankacılık faaliyetlerini kontrol altında tutma
b) Bankalara kaynak yaratma
c) Bankaların emniyetini sağlama
d) Banka çalışanlarının zarar görmesini engelleme
e) Ülkedeki para miktarını kontrol etme

27) Kısmi rezerv bankacılığı sisteminde açılan kredilerin tahsil edilmemesi riski aşağıdakilerden hangisi tarafından üstlenilir?

a) Mevduat sahiplerinin dışındaki tüm alacaklılar
b) Banka sahipleri
c) Kısmen banka sahipleri kısmen mevduat sahipleri
d) Müşteriler
e) Mevduat sahipleri dışındaki tüm borçlular

2 Aşağıdakilerden hangisi modern bir merkez bankasının üstlendiği fonksiyonlardan biri değildir?

a) Üretimin kalitesinde iyileşme sağlamak
b) Devlete bankacılık hizmetleri sunmak
c) Ülkede likiditenin son kaynağı olmak
d) Bankalara bankacılık hizmeti sunmak
e) Para piyasasında istikrarı sağlamak


29) Paranın dolaylı yoldan ekonomiyi etkileyeceğini savunanlara göre para miktarındaki değişiklikler aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile ekonomiyi etkilemektedir?

a) Dolaşım hızı
b) Marjinal tüketim eğitlimi
c) Ortalama tasarruf eğilimi
d) Harcama çarpanı
e) Faiz oranı

30) I. Ekonomi sürekli tam istihdamdadır
II. Fiyatlar genel düzeyi sabittir
III. Dolaşım hızı sabittir

Yukarıdakilerden hangileri değişim denklemini miktar teorisine dönüştürebilmek için klasik iktisatçılar tarafından yapılan varsayımlardandır?

a) Yalnız II
b) Yalnız III
c) I ve III
d) II ve III
e) I II ve III

31) Genişlemeci iktisat politikalarının amacına ulaşabilmesi için ekonominin içinde bulunduğu durum aşağıdakilerden hangisine uygun olmalıdır?

a) Ekonomi toplam talep eğrisinin yatık olduğu bölgede bulunmalıdır
b) Ekonomi toplam talep eğrisinin dikey olduğu bölgede bulunmalıdır
c) Ekonomi toplam arz eğrisinin dikey olduğu bölgede bulunmalıdır
d) Ekonomi toplam arz eğrisinin yatık olduğu bölgede bulunmalıdır
e) Ekonomi işgücü arz ve talep eğrilerinin kesişme noktasında bulunmalıdır


32) Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisinin sağa doğru kaymasına neden olur?


a) Fiyatlar genel düzeyinin yükselmesi
b) Sermaye stokunun azalması
c) Maliyetlerde artışa neden olan şok bir olayın yaşanması
d) Doğal bir felaketin meydana gelmesi
e) Ekonomik büyümenin sağlanması


33) Aşağıdakilerden hangisi dış ticarete getirilen kısıtlamalar arasında yer almaz?

a) İhracat ambargosu
b) Devalüasyon
c) Kotalar
d) Tarife dışı engeller
e) Tarifeler34) Aşağıdakilerden hangisi “ithalata rakip mallar” kavramını tanımlamak için kullanılabilir?

a) Dış ticarete konu olmayan mallar
b) Yurtdışında üretilen ve ülkede üretimi söz konusu olmayan mallar
c) Üretiminde tekel gücü sahip olunan mallar
d) Yerli firmalar tarafından üretilen ve aynı zamanda ithali de yapılan mallar
e) Yabancı firmalar tarafından üretilen ve aynı zamanda ihracı da yapılan mallar


35) Bir ülkede bağımlı nüfusun artması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a) Ortalama tasarruf eğilimi artacağından ekonomik büyüme hızlanır
b) Ortalama tasarruf eğilimi azalacağından ekonomik büyüme hızlanır
c) Ortalama tasarruf eğilimi azalacağından ekonomik büyüme yavaşlar
d) Ortalama tasarruf eğilimi artacağından ekonomik büyüme yavaşlar
e) Ortalama tasarruf eğilimi artacağından ekonomik yatırımlar artar
1. C -
2. B -
3. D -
4. A -
5. E -
6. A -
7. C -
8. D -
9. B -
10. A -
11. B -
12. C -
13. E -
14. A -
15. D -
16. B -
17. E -
18. A -
19. A -
20. C -
21. B -
22. E -
23. D -
24. A -
25. B -
26. E -
27. C -
28. A -
29. E -
30. C -
31. D -
32. E -
33. B -
34. D -
35. C -

__________________
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
Jaqen isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


(Tümünü Görüntüle Konuyu Görüntüleyen Üyeler: 1
By_Zaman
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 00:15