Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Eğitim - Öğretim > Açık Öğretim
facebook bağlan


1.Sınıf Davranış Bilimleri Dersi Bütünleme Sınavı

Açık Öğretim kategorisinde açılmış olan 1.Sınıf Davranış Bilimleri Dersi Bütünleme Sınavı konusu , 1.Sınıf Davranış Bilimleri Dersi Bütünleme Sınavı DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ 1) Ayna benlik kavramı hangi bilim adamı tarafından ortaya atılmıştır. a) Cooley b) Davis c) Goldferb d) Meed e) Sepir 2) ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 26.09.2013, 23:38   #1 (permalink)
Root Administrator

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
yeni 1.Sınıf Davranış Bilimleri Dersi Bütünleme Sınavı1.Sınıf Davranış Bilimleri Dersi Bütünleme Sınavı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ1) Ayna benlik kavramı hangi bilim adamı tarafından ortaya atılmıştır.

a) Cooley

b) Davis

c) Goldferb

d) Meed

e) Sepir

2) Aşağıdakilerden hangisi kültürün temel özelliklerinden biri değildir?a) Genel olarak ana ve babadan geçmesi

b) Toplumsal bir ürün olması

c) Öğrenilerek kazanılması

d) Her toplumda kendine özgü olması

e) Dil sayesinde aktarılması

3) Aşağıdaki sosyologlardan hangisi toplumu bir fonksiyonlar bütünü olarak tanımlar?

a) Dahrendorf

b) Blau

c) Parsons

d) Durkheim

e) Marx4) Ortak bir idare altında ve ortak bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanların birbirleriyle her türde ve biçimde kurdukları ilişkilerin bütünü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Devlet

b) Demokrasi

c) Aristokrasi

d) Toplum

e) Bürokrasi5) Endüstri devrimiyle birlikte başlayan ekonomik değişmelerin zamanla aileyieğitimidinive politik kurumları etkileyerek değişmeler yaratması toplumsal kurumların dört temel karakteristiğinden hangisine bir örnek oluşturur?

a) Her toplumsal kurum değişmeye dirençlidir

b) Toplumsal kurumlar zamanla birbirine bağlı olarak değişebilirler

c) Her toplumsal kurum diğer toplumsal kurumlarla ilişki içindedir

d) Toplumsal kurumlar toplumdaki temel sorunların merkezidir

e) Aile çocuğun bakım ve korunmasını üstlenir6) Aşağıdaki bilimsel araştırma ilkelerinden hangisi bir araştırmada araştırmacının kişisel inanç çıkar alışkanlık ve beklentilerinin olmamasını ifade eder?a) Doğruluk

b) Sınırlılık

c) Tekrar

d) Açıklık

e) Nesnellik7) Kadının toplum içinde baskı altında olduğunu ezildiğini toplumların erkekler tarafından yönetildiğini ve hakimiyetin erkekte olduğunu savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?a) Sosyal alışveriş kuramı

b) Radikal feminist kuramı

c) Sosyal feminist kuramı

d) Etnometodojik kuram

e) Fonksiyonel feminist kuramı8) Bir toplumun kültürünü değer yargılarımızı kullanmadan tanımaya ve anlamaya ne ad verilir?a) Alt kültür egoizmi

b) Kültürel relativizm

c) Makyavelizm

d) Pragmatizm

e) Etnosentizm9) Sosyolojik bakış açısının iceriği aşağıdakilerden hangisiyle doğru ilişkilidir?a) Toplumsal içerik

b) Biyolojik içerik

c) Fizyolojik içerik

d) Örgütsel içerik

e) Bireysel içerik10) Bireyin içinde bulunduğu toplumun kültürünü öğrenmesi sürecine ne ad verilir?a) Kişilik süreci

b) Toplumsallaşma

c) Beceri kazanma

d) Grup bilinci süreci

e) Norm süreci11) Toplumsal düzeni sağlayarak bireylere yol gösteren doğru ve yanlışı belirleyen ve yaptırım gücü olan kurallar sistemine ne ad verilir?a) Statü

b) Değer

c) Norm

d) Kültür

e) Gelenek12) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir guruba örnektir?a) Konferans dinleyicileri

b) Otobüs yolcuları

c) Sinema izlayicileri

d) Dernek üyeleri

e) Durakta bekleyen insanlar13) Aşağıdaki aile kurumlarından hangisi aile içindeki davranışları anlamak için aile üyeleri arasındaki mevcut ilişkileri ve üyelerin bu ilişkileri nasıl anlamlandırdığını araştırır?a) Çalışma kuramı

b) Past yapısalcı kuram

c) Sembolik etkileşim kuramı

d) Fonksiyonalist kuram

e) Sosyal darvinizm14) Aşağıdakilerden hangisi suçun yol açtığı olumsuz sonuçlardan biri değildir?a) Kaynakların başka alanlara aktarılması

b) Norm ve değerlerin çatışması

c) Güvenin azalması

d) Dayanışmanın artması

e) Toplum düzeninin bozulması15) Aşağıdakilerden hangisi ikincil grupların özelliklerinden biri değildir?a) Yüzyüze ilişkilerin yoğun olduğu gruplar olmaları

b) Üyelerinin birbirine yasa ve yönetmeliklerle bağlı olmaları

c) Üyelerinin belirli çıkarlar için biraraya gelmeleri

d) Büyük çaplı resmi gruplar olmaları

e) Endüstriyel toplumların ürünü olmaları16) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi yaratan dış etmenlerden biri değildir?a) Yayılma

b) Çevresel etmenler

c) İstila

d) Kültürel temas

e) Nufus hareketleri17) Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin doğal çevreye etkilerinden biri değildir?a) Su kirliliği

b) Türlerin yok olması

c) Savaş ihtimalinin artması

d) Kaynak tüketimi

e) Hava kirliliği18) Tabakalaşmanın toplumsal bir zorunluluk olduğunu öne süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?a) Çatışma

b) Past-yapısalcı

c) Evrimci

d) Organizmacı

e) Fonksiyonalist19) Kadının bir çok erkekle evli olmasına ne denir?a) Exogami

b) Poliandri

c) Poligami

d) Monogami

e) Poligini20) Aşağıdakilerden hangisi Merto�nun öne sürdüğü bilimin normlarından biri değildir?
a) Evrensellik

b) Toplumculuk

c) Diğerkamlık

d) Organik şüphecilik

e) Eşitlik ve düzenlilik21) Yürüme davranışı bir ayağı biraz kaldırma öne doğru uzatma bu ayağı yere basma sonra aynı hareketleri öteki ayakla yapma gibi küçük birimlerden oluşur. Bu örnekte olduğu gibi bir davranışın en küçük birimlerine ne ad verilir?a) Algı

b) Uyarıcı

c) Davranım

d) Duyum

e) Biliş22) Aşağıdakilerden hangisi Erikson�un belirttiği psikososyal gelişim dönemlerinden biri değildir?a) Latans dönem

b) Kas-anal dönem

c) Duyusal motor dönem

d) Lokomotor-jenital dönem

e) Yetişkinlik dönemi23) Fizyolojik bir ihtiyacın psikolojik sonucuna ne ad verilir?a) Güdü

b) Duygu

c) Hedef

d) İhtiyaç

e) Dürtü24) Pavlov�un deneyinde köpeğin ağzında yiyecek varken salya tepkisi göstermesine ne ad verilir?a) Öğrenme

b) Koşullu tepki

c) Koşulsuz uyarıcı

d) Koşulsuz tepki

e) Koşullu uyarıcı25) Bakılan nesne göze yaklaştıkça daha net görüntü sağlamak için gözbebekleri birbirine yaklaşır. Bu duruma algıda ne ad verilir?a) Doğrusal perspektif

b) Konverjans

c) Ağ tabakasal farklılık

d) İllüzyon

e) Araya girme26) Eğitim psikologlarının eğitim ortamlarında sağlıklı kişilik geliştirmeye ve olumlu ilişkiler kurabilme alışkanlıklarını kazandırmaya elverişli ortamlar yaratmaya çalışmaları eğitim psikolojisinin hangi konusuna bir örnektir?a) Ruh sağlığı

b) Öğrenme

c) Ölçme ve değerlendirme

d) Başarı

e) Gelişim27) Bir bireyin kendi yeteneklerinin ve değerinin ne olduğu konusundaki görüşlerine ne ad verilir?a) Kendilik değeri

b) Bağlanma

c) Benlik

d) Özdeşim

e) Tek yönlü iletişim28) � İnsan sosyal bir varlıktır ve sosyal dürtüler tarafından güdülenir.� Görüşü aşağıdaki kişilik psikologlarından hangisine aittir?a) Framm

b) Horney

c) Erikson

d) Freud

e) Adler29) Aşağıdakilerden hangisi tutumların oluşumunu etkileyen faktörlerden biri değildir?a) Tutum nesnesiyle olan kişisel yaşantı

b) Ana � baba etkisi

c) Kitle iletişim araçları

d) Uzmanlık

e) Akranların etkisi30) Kalabalık bir caddede iki kişinin dikkatle bir noktaya baktığını gören diğer insanların da aynı noktaya bakmaya başlamaları ne tür bir davranışa örnektir?a) İtaat

b) Benimseme

c) Kabul etma

d) Uyma

e) Tanık etkisi

1. A -
2. A -
3. C -
4. D -
5. B -
6. E -
7. B -
8. B -
9. A -
10. B -
11. C -
12. D -
13. C -
14. D -
15. A -
16. E -
17. C -
18. E -
19. B -
20. E -
21. C -
22. C -
23. E -
24. D -
25. B -
26. A -
27. A -
28. E -
29. D -
30. D -

__________________
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
Jaqen isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


(Tümünü Görüntüle Konuyu Görüntüleyen Üyeler: 1
By_Zaman
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 23:41