Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Eğitim - Öğretim > Açık Öğretim
facebook bağlan


AÖF 2.Sınıf Muhasebe Uygulamaları Sınav DenemeLeri

Açık Öğretim kategorisinde açılmış olan AÖF 2.Sınıf Muhasebe Uygulamaları Sınav DenemeLeri konusu , AÖF 2.Sınıf Muhasebe Uygulamaları Sınav DenemeLeri 1-) Aşağıdakilerden hangisi maliyet bedeli ile değerlenmez? A) Maddi duran varlık B) Ticari mal C) Üretilen mamul mal D) Ticari borçlar E) Üretilen tarımsal ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 27.09.2013, 13:24   #1 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart AÖF 2.Sınıf Muhasebe Uygulamaları Sınav DenemeLeriAÖF 2.Sınıf Muhasebe Uygulamaları Sınav DenemeLeri
1-) Aşağıdakilerden hangisi maliyet bedeli ile değerlenmez?
A) Maddi duran varlık

B) Ticari mal

C) Üretilen mamul mal

D) Ticari borçlar

E) Üretilen tarımsal mal


--------------------------------------------------------------------------------
2-) (P) İşletmesinin 31.12.2007’de tespit ettiği para mevcudu 4.000 TL’dir. Aynı tarihte Kasa hesabının durumu ise; borç toplamı 70.000 TL alacak toplamı 67.500 TL’dir. Bu durumda yapılacak envanter kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?

A) KASA HS.

B) KAMBİYO ZARARLARI HS.

C) SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS.

D) SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HS.

E) KAMBİYO KÂRLARI HS.


--------------------------------------------------------------------------------
3-) (X) İşletmesinin 31.12.2008’de Alacak Senetlerinin nominal değeri 9.200 TL, tasarruf değeri ise 8.600 TL’dir.

Yapılacak envanter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A)B)C)D)E)


--------------------------------------------------------------------------------
4-) İşletmenin satın aldığı (C) malı ile ilgili olarak yaptığı ödemeler şöyledir: Fatura bedeli 600 TL, ödenen KDV 80 TL, taşıma gideri 10 TL, gümrük vergisi 30 TL ve sigorta primi 15 TL’dir. Bu bilgilere göre (B) malının işletmeye maliyet bedeli kaç TL’dir?

A) 655 TL

B) 735 TL

C) 635 TL

D) 650 TL

E) 710 TL


--------------------------------------------------------------------------------
5-) İşletme 12.000 TL maliyetli pazarlama işlerinde kullandığı makine için normal amortisman yöntemine göre, % 20 amortisman payı ayırmıştır. Yapılacak yevmiye kaydında hangi hesap kaç TL borçlandırılır?

A) Genel Yönetim Gideri, 2400 TL

B) Birikmiş Amortisman, 2400 TL

C) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri, 2400 TL

D) Genel Yönetim Giderleri, 1200 TL

E) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri, 1200 TL


--------------------------------------------------------------------------------
6-) A Bankasındaki borçlu cari hesaptan çekilen 2200 TL kayıtlara 2100 TL olarak yazılmıştır. Yapılacak düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A)B)C)D)E)


--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilir?

A) Ticari Mal Hs.

B) Birikmiş Amortismanlar Hs.

C) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Hs.

D) Gelir Tahakkukları Hs.

E) Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hs.


--------------------------------------------------------------------------------
8-)


Verilen bu bilgilere göre Özkaynakları toplamı kaç TL’dir?

A) 6.100

B) 28.100

C) 27.000

D) 28.000

E) 16.100


--------------------------------------------------------------------------------
9-) Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı hangi tabloda yer alır?

A) Gelir tablosunda, gider bölümünde

B) Bilançoda, aktif bölümde

C) Gelir tablosunda, gelir bölümünde

D) Bilançoda, pasif bölümde

E) Kâr-Zarar tablosunda, kâr bölümünde


--------------------------------------------------------------------------------
10-) Aşağıdakilerden hangisi hukuki yapılarına göre işletmeler arasında yer alır?

A) Küçük işletmeler

B) Ticaret işletmeleri

C) Özel işletmeler

D) Tek kişi işletmeleri

E) Karma işletmeler


--------------------------------------------------------------------------------
11-) Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Ortaklar gerçek ve tüzel kişi olabilir.

B) Kişisel emek ve ticari itibar sermaye olarak konulabilir.

C) Şirket kurumlar vergisi mükellefidir.

D) Her türlü iktisadi amaç ve konu için kurulabilir.

E) Pay sahipliğinin devri kolaydır.


--------------------------------------------------------------------------------
12-) Kollektif şirketin kurulması sırasında yazılı olarak hazırlanan sözleşmede aşağıdaki hususlardan hangisinin bulunması zorunlu değildir?

A) Ortakların ad ve soyadları

B) Ortakların sahip olduğu hisse senetlerinin tutarı

C) Şirketin kollektif oluşu

D) Şirketin faaliyet konusu

E) Şirketin sermayesi


--------------------------------------------------------------------------------
13-)


Yapılan bu yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Sermaye arttırımının taahhüt edilmesi

B) Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi

C) Sermaye taahhüdünün yerine getirilememesi

D) Şirkete borçlanılması

E) Sermaye alınarak şirketten ayrılması


--------------------------------------------------------------------------------
14-) Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirketlerde kâr dağıtımına temel olacak ölçütler arasında yer almaz?

A) Her ortağın şirkete koyduğu sermaye miktarı

B) Şirket yönetiminde alınan görev

C) Ortağın kişisel nitelikleri

D) Ortağın şirkete sağladığı çıkarlar

E) Ortağın komandite veya komanditer olması


--------------------------------------------------------------------------------
15-) Pelin Sayın ve Andaç Savaş Kollektif Şirketi’nin toplam sermayesi 60.000 TL olup ortakların sermaye payları eşittir. Şirket 2008 yılı sonunda 8.000 TL kâr elde etmiştir. Kâr ortaklar arasında eşit dağıtılacaktır.
Bu bilgilere göre 2008 yılı kârının ortakların cari hesaplarına devredilmesinin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


A)B)C)D)E)


--------------------------------------------------------------------------------
16-) Komandite ortağın kâr payı, Gelir Vergisi Kanununa göre ne olarak kabul edilir?

A) Ticari Kazanç

B) Gayrimenkul Sermaye İradı

C) Diğer Kazanç ve İratlar

D) Serbest Meslek Kazancı

E) Menkul Sermaye İradı


--------------------------------------------------------------------------------
17-) Sermaye arttırımı sırasında yapılan yevmiye kaydında hangi hesap borçlandırılır?

A) Sermaye

B) Ortaklardan Alacaklar

C) Ortaklara Borçlar

D) Kasa

E) Ödenmemiş Sermaye


--------------------------------------------------------------------------------
18-) Aşağıdakilerden hangisi amaç ve konuları yönünden Anonim Şirketler arasında yer almaz?

A) Holdingler

B) Aile (Kapalı) Anonim Şirket

C) Bankalar

D) Dış Ticaret Sermaye Şirketleri

E) Sigorta Şirketleri


--------------------------------------------------------------------------------
19-) Anonim şirketlerde Ani kuruluş ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) En yaygın kuruluş şeklidir.

B) Sermayenin tamamı taahhüt edilir.

C) Ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanır.

D) Maliye bakanlığından izin alınır.

E) Şirketin ticaret siciline tescili ve ilanı gerekir.


--------------------------------------------------------------------------------
20-) Ödenmiş sermayesi 90.000 TL olan bir anonim şirketin yıllık kârı 200.000 TL’dir.
Buna göre, şirketin dağıtması gerekli I. temettü tutarı en az kaç TL’dir?

A) 4.500

B) 6.000

C) 10.000

D) 15.000

E) 20.000


--------------------------------------------------------------------------------
21-) Aile Anonim Şirketlerinde ortaklara dağıtılacak kâr payları üzerinden yüzde kaç gelir vergisi kesilir?

A) 5

B) 10

C) 15

D) 20

E) 25


--------------------------------------------------------------------------------
22-) A ve S bir araya gelerek 60.000 TL sermayeli AS Limited Şirketini kurmuşlardır. Ortakların sermaye payları eşittir. Ortaklar taahhütlerinin 1/4 ’ünü nakit olarak T.Vakıflar Bankasına yatırmışlardır. Bu durumda yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


A)B)C)D)E)


--------------------------------------------------------------------------------
23-) Aşağıdakilerden hangisi Limited Şirketlerde sermaye azaltma nedenlerinden biri olamaz?

A) Sermayenin iş hacmine göre fazla olması

B) Ortaklardan birinin ayrılması

C) Büyük tutarlarda zarar olması

D) Ortaklardan birinin çıkarılması

E) İş hacminin artması sonucu sermayenin yetersiz kalması


--------------------------------------------------------------------------------
24-) (D) Ltd. Şti.’nin dönem kârı 6.000 TL, mali kârı 5.000 TL’dir. Şirketin toplam sermayesi 20.000 TL olduğuna göre, ayrılacak I. tertip yedek akçe kaç TL’dir?

A) 300 TL

B) 250 TL

C) 1.000 TL

D) 1.250 TL

E) 550 TL


--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketlerinde tasfiye nedeni değildir?

A) Sözleşmede belirtilen faaliyet süresinin sona ermesi

B) Şirketin iflas etmesi

C) Ortaklardan birinin ölümü

D) Şirketin başka bir şirketle birleşmesi

E) Ortak sayısının 5 ’in altına düşmesi


--------------------------------------------------------------------------------
26-) Tasfiye halindeki bir anonim şirkette maliyet bedeli 70.000 TL ve birikmiş amortismanı 34.000 TL olan demirbaşlar 32.000 TL’ye satılmıştır. Bu bilgilere göre demirbaşların satışında oluşan tasfiye kârı veya zararı kaç TL’dir?

A) 28.000 TL zarar

B) 28.000 TL kâr

C) 4.000 TL zarar

D) 4.000 TL kâr

E) 8.000 TL zarar


--------------------------------------------------------------------------------
27-) S ve R şirketi birleşerek S şirketini kurmaları durumunda bu birleşme şekline ne ad verilir?

A) Devralma

B) Yeni şirket kurma yoluyla birleşme

C) Tasfiye

D) Holding

E) Bölünme yoluyla birleşme


--------------------------------------------------------------------------------
28-) (T) Anonim Şirketi tüm bilanço kalemlerini (S) Anonim Şirketine devrederek katılma yoluyla birleşmiştir. (T) Anonim Şirketinin defterlerinde devredilen değerler karşılığı olarak (S) Anonim Şirketinden alınan hisse senetleri için yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ortaklara Borçlar Hs. borçlu, İştirakler Hs. alacaklı

B) Sermaye Hs. borçlu, Ödenmemiş Sermaye Hs. alacaklı

C) Birleşilen Şirketten Alacaklar Hs. borçlu, Ortaklara Borlar Hs. alacaklı

D) İştirakler Hs. borçlu, Diğer Çeşitli Alacaklar Hs. alacaklı

E) Ödenmemiş Sermaye Hs. borçlu, Sermaye Hs. alacaklı


--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Envanter sözcüğü dar anlamda stokları, geniş anlamda tüm varlıklar ve borçları kapsar.

B) Hesap döneminin son günü olan ve envanter ile bilançonun ilgili olduğu tarihe bilanço günü denir.

C) Hesap dönemi, genel olarak 12 aylık normal takvim yılıdır.

D) Dönembaşı envanteri, izleyen dönemin dönemsonu envanteridir.

E) Değerleme, işletmenin varlıklarının ve borçlarının Türk Lirası olarak ifade edilmesidir.


--------------------------------------------------------------------------------
30-) Aşağıdakilerden hangisi geçici yatırım amacıyla elde bulundurulan menkul kıymetlerin Tek Düzen Hesap Planı’nda izlendiği hesaplardan birisidir?

A) Bağlı Menkul Kıymetler

B) İştirakler

C) Bağlı Ortaklıklar

D) Hisse Senetleri

E) Alacak Senetleri


Cevaplar

1-) D
2-) A
3-) B
4-) A
5-) C
6-) E
7-) C
8-) A
9-) D
10-) D
11-) B
12-) B
13-) A
14-) E
15-) B
16-) A
17-) E
18-) B
19-) D
20-) A
21-) B
22-) B
23-) E
24-) A
25-) E
26-) C
27-) A
28-) D
29-) D
30-) D

__________________
all the best.
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
YeşiL6 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 27.09.2013, 13:25   #2 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart AÖF 2.Sınıf Muhasebe Uygulamaları Sınav DenemeLeri 2

AÖF 2.Sınıf Muhasebe Uygulamaları Sınav DenemeLeri 2

1-) İktisadi varlıkların büyük defterdeki hesaplarda yer alan değerleri dikkate alınmaksızın, bu varlıkların ve borçların tek tek sayılması, kontrol edilmesi ve değerlenmesi işlemine ne ad verilir?
A) Muhasebe içi envanter

B) Muhasebe dışı envanter

C) Tasfiye envanteri

D) Devir envanteri

E) Kuruluş envanteri


--------------------------------------------------------------------------------
2-) VUK’a göre Türk parası hangi değerle değerlenir?

A) Tasarruf bedeli

B) Rayiç bedel

C) Nominal değer

D) Maliyet bedeli

E) Borsa Rayici


--------------------------------------------------------------------------------
3-) İşletme “Y” Bankasındaki Ticari Mevduat Hs.’na 600 TL faiz tahakkuk ettiğini gelen dekonttan öğrenmiştir.

Yapılacak kayıtta hangi hesap alacaklandırılır?

A) Bankalar Hs.

B) Banka Kredileri Hs.

C) Kasa Hs.

D) Faiz Gelirleri Hs.

E) Kambiyo Kârları Hs.


--------------------------------------------------------------------------------
4-) Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucunda Alıcılar Hesabı borçlandırılır?

A) Müşteriden senet alınması.

B) Müşteriye satış iskontosu yapılması

C) Müşteriden olan alacağın şüpheli duruma düşmesi

D) Müşteriden çek alınması

E) Müşteriden olan alacağa faiz tahakkuku


--------------------------------------------------------------------------------
5-)

Dönemsonunda 700 kg. (S) malı bulunmaktadır. İlk Giren İlk Çıkar yöntemine göre, dönemsonu mal mevcudu kaç kg ve değeri kaç TL’dir?

A) 3.000 kg - 54.500 TL

B) 700 kg - 16.800 TL

C) 2.500 kg - 15.000 TL

D) 7.000 kg - 8.000 TL

E) 10.000 kg - 12.000 TL


--------------------------------------------------------------------------------
6-) Maddi duran varlıklarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Fiziksel yapıları vardır.

B) Ömürleri 1 yıldan fazladır.

C) Maliyet bedeli ile değerlenir.

D) Meydana gelen değer kayıpları nedeniyle amortisman ayrılır.

E) Satılmak için edinilirler.


--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planın’da Uzun Vadeli Yabancı Kaynak grubunda yer alır?

A) Banka Kredileri

B) Satıcılar

C) Borç Senetleri

D) Çıkarılmış Tahviller

E) Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler


--------------------------------------------------------------------------------
8-) Gelir hesapları ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) Kalan vermezler.

B) Yıl içinde alacaklı çalışırlar.

C) Dönem Kâr veya Zararı Hs.’na devredilirler.

D) Ana faaliyet konusu dışındaki işlemlerden gelir elde edilmez.

E) Bilançoda gelir hesapları yer almaz.


--------------------------------------------------------------------------------
9-) Şirket genel kurul kararı ile kârdan ayrılan yedeklere ne ad verilir?

A) Statü Yedekleri

B) Olağanüstü Yedek

C) Yasal Yedek

D) Özel Yedek

E) İhraç Yedekleri


--------------------------------------------------------------------------------
10-) İşletmenin gerçek durumunu göstermek üzere doğruluk, samimiyet, açıklık, süreklilik ve ayniyet esaslarına göre muhasebe ilkeleri doğrultusunda hazırlanan bilançoya ne ad verilir?

A) Ticari bilanço

B) Mali bilanço

C) Vergi bilançosu

D) Likit bilanço

E) Faaliyet bilançosu


--------------------------------------------------------------------------------
11-) Kâr elde etmekten çok ortakların belirli ekonomik menfaatlerini karşılıklı yardım ve dayanışma ile sağlamayı amaçlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Banka

B) Holding

C) Kooperatif

D) Dernek

E) Vakıf


--------------------------------------------------------------------------------
12-) I. Şirketin ortakları Gelir Vergisi mükellefidir.
II. Sermaye Paylara bölünmemiştir.
III. Kişisel emek ve ticari itibar sermaye olarak konulamaz.
IV. Her ortağın eşit oy hakkı vardır.

Yukarıda sayılan özelliklerden hangisi veya hangileri şahıs şirketlerine aittir?

A) I ve II

B) I, II ve III

C) I ve IV

D) I ve III

E) I, II ve IV


--------------------------------------------------------------------------------
13-)


Ortakların sermaye taahhüdüne ilişkin yapılacak yevmiye kaydında hangi hesap kaç TL alacaklandırılır?

A) Ödenmemiş Sermaye, 40.000 TL

B) Sermaye, 40.000 TL

C) Ödenmemiş Sermaye, 20.000 TL

D) Sermaye, 20.000 TL

E) Ortaklara Borçlar, 40.000 TL


--------------------------------------------------------------------------------
14-) Ortakların sermaye taahhütlerini yerine getirmelerine ilişkin yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


A)


B)


C)


D)


E)


--------------------------------------------------------------------------------
15-) Kâr paylarının ortaklara ödenmesi sırasında yapılacak yevmiye kaydında hangi hesap alacaklandırılır?

A) Ortaklardan Alacaklar Hs.

B) Kasa Hs.

C) Ortaklara Borçlar Hs.

D) Ödenmemiş Sermaye Hs.

E) Dönem Net Kârı Hs.


--------------------------------------------------------------------------------
16-)

Şirketin 2008 kârı 7.200 TL’dir. Şirket sözleşmesine göre kâr, ortaklar arasında sermaye paylarıyla orantılı olarak dağıtılacaktır. Bu bilgilere göre ortak Duygu Diker’in alacağı kâr payını bulunuz.

A) 1.600

B) 3.200

C) 2.000

D) 4.000

E) 7.200


--------------------------------------------------------------------------------
17-) Topkapı Komandit Şirketi’nin geçmiş yıldaki zararından Komandite ortak (Y) ’nin payına 6.000 TL, Komanditer ortak (Z) ’nin payına 4.000 TL düşmüştür. Bu yılın kârından ise, komandite ortak (Y) ’nin payına 8.500 TL, Komanditer ortak (Z) ’nin payına 6.400 TL düşmüştür. Komanditer ortak (Z) ’ye ödenecek kâr payı kaç TL’dir?

A) 2.400

B) 2.500

C) 2.000

D) 3.000

E) 1.000


--------------------------------------------------------------------------------
18-) Yapısı ve kuruluş şekli yönünden en geniş kapsamlı şirket aşağıdakilerden hangisidir?

A) Komandit Şirket

B) Limited Şirket

C) Kollektif Şirket

D) Anonim Şirket

E) Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket


--------------------------------------------------------------------------------
19-) Anonim şirketin kuruluşu sırasındaki giderler hangi hesapta izlenir?

A) Genel Yönetim Giderleri

B) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri

C) Finansman Giderleri

D) Olağan Giderler

E) Ar-Ge Giderleri


--------------------------------------------------------------------------------
20-) Şeker A.Ş.’nin dönem ticari kârı 200.000 TL’dir. Şirketin aynı döneme ait fazla ayrılan amortismanları 20.000 TL, gecikme cezaları 1.000 TL, iştirak kazançları 5.000 TL’dir.

Bu bilgilere göre şirketin ödeyeceği kurumlar vergisi tutarı kaç TL’dir?

A) 40.000

B) 45.000

C) 50.000

D) 43.200

E) 60.000


--------------------------------------------------------------------------------
21-)

Bu yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Genel Kurul kararı ile kâr dağıtımı

B) Yönetim Kurulu kararı ile kâr dağıtımı

C) Kârdan statü yedeği ayrılması

D) Kârın ortaklara ödenmesi

E) Kârın geçmiş yıla devredilmesi


--------------------------------------------------------------------------------
22-) Aşağıdakilerden hangisi Limited Şirket için yanlış bir ifadedir?

A) Hisse senedi çıkaramazlar.

B) Ortak sayısı 50’yi geçemez.

C) Sorumlulukları taahhüt edilen sermaye ile sınırlıdır.

D) Sadece bankacılık ve sigortacılık yapabilirler.

E) Sermayesi en az 5.000 TL’dir.


--------------------------------------------------------------------------------
23-) “PD” Limited Şirketi ortakları şirket sermayesini 10.000 TL azaltmaya karar vermişlerdir. Bu durumda yapılacak yevmiye kaydında hangi hesap borçlandırılır?

A) Sermaye Hs.

B) Ortaklara Borçlar Hs.

C) Ödenmemiş sermaye Hs.

D) Ortaklardan Alacaklar Hs.

E) Dönem Net Zararı Hs.


--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdakilerden hangisi tasfiye memurunun görevleri arasında yer almaz?

A) Basiretli bir tüccar gibi davranır.

B) Tasfiyeye başlama bilançosu düzenler.

C) Alacakları tahsil eder.

D) Şirketin ticaret ünvanının ticaret sicilinden silinmesi için gerekli işleri yapar.

E) Şirketin kâr etmesi için yeni yatırımlar yapar.


--------------------------------------------------------------------------------
25-)

Bu bilgilere göre tasfiye sonunda ortaklara ödenecek tutar kaç TL’dir?

A) 40.000

B) 30.000

C) 45.000

D) 50.000

E) 60.000


--------------------------------------------------------------------------------
26-) Devralma yoluyla birleşmede devralan şirketin defterlerinde yapacakları ilk kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devralınan şirketin bilançosuna göre açılış kaydı

B) Kendi bilançosuna göre açılış kaydı

C) İki şirketin birleşme bilançosuna göre kapanış kaydı

D) Devralınan şirketin hisse senetlerinin kaydı

E) Devralınan şirketin borçlarının ödenme kaydı


--------------------------------------------------------------------------------
27-)

Bu durumda (A) Koll. Şti. ortaklarının yeni şirkete olan borcu ya da alacağı nedir?

A) 35.000 TL alacak

B) 35.000 TL borç

C) 25.000 TL alacak

D) 25.000 TL borç

E) 23.000 TL borç


--------------------------------------------------------------------------------
28-) Aşağıdakilerden hangisi bir Gelir Tablosu Hesabı değildir?

A) Konusu Kalmayan Karşılıklar

B) Yurt içi Satışlar

C) Olağandışı Gelir ve Kârlar

D) Gelecek Yıllara Ait Giderler

E) İştiraklerden Temettü Gelirleri


--------------------------------------------------------------------------------
29-) İşletmenin 31.12.2007’de henüz faturası gelmemiş olan Aralık ayına ait doğalgaz tüketim bedelinin 600 TL olduğu belirlenmiştir.
Yapılacak envanter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


A)


B)


C)


D)


E)


--------------------------------------------------------------------------------
30-) İşletmenin net varlıkları ile borçları arasındaki farka ne ad verilir?

A) Dönen Varlıklar

B) Sermaye Yedekleri

C) Özsermaye

D) Ödenmemiş Sermaye

E) Ödenmiş Sermaye


Cevaplar


1-) B
2-) C
3-) D
4-) E
5-) B
6-) E
7-) D
8-) D
9-) B
10-) A
11-) C
12-) E
13-) B
14-) C
15-) B
16-) A
17-) A
18-) D
19-) B
20-) D
21-) A
22-) D
23-) A
24-) E
25-) A
26-) B
27-) C
28-) D
29-) A
30-) C

__________________
all the best.
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
YeşiL6 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 27.09.2013, 13:25   #3 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart AÖF 2.Sınıf Muhasebe Uygulamaları Sınav DenemeLeri 3

AÖF 2.Sınıf Muhasebe Uygulamaları Sınav DenemeLeri 3
1-) Aşağıdaki işlemlerden hangisi Kesin Mizanın hazırlanmasından önce yapılan işlemlerden biri değildir?
A) Varlık ve borçların sayımı

B) Unutulan işlemlerin kaydı

C) Dönem içinde yapılmış hatalı kayıtların düzeltilmesi

D) Bilançonun düzenlenmesi

E) Gelir ve giderlerde dönem ayarlaması


--------------------------------------------------------------------------------
2-)

Bu yevmiye kaydı hangi işlemi ifade eder?

A) Yabancı paranın Türk parasına kârlı olarak çevrilmesi

B) Türk parasının yabancı paraya kârlı olarak çevrilmesi

C) Yabancı parayla Türk parası satın alınması

D) Türk parasıyla yabancı para satın alınması

E) Kur farkının kaydedilmesi


--------------------------------------------------------------------------------
3-) İşletme, senetsiz alacaklı olduğu müşterisi Veli Beyaz’dan olan 3.000 TL’lik alacak nedeniyle mahkemelik olmuş ve alacak şüpheli hale gelmiştir. Bu bilgilere göre yapılan yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangi hesap yanlış kullanılmıştır?A) Alıcılar Hs.

B) Şüpheli Ticari Alacak Hs.

C) Alınan Çekler Hs.

D) Karşılık Giderleri Hs.

E) Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Hs.


--------------------------------------------------------------------------------
4-) Alacak Senetleri Reeskontu Hs.’ı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Aktifi düzenleyici Pasif karakterli bilanço hesabıdır.

B) Pasifi düzenleyici, Aktif karakterli bilanço hesabıdır

C) Gelir tablosunda yer alan gider hesabıdır.

D) Bilançonun aktifinde yer alan asli bir hesaptır.

E) Bilançonun pasifinde yer alan nazım bir hesaptır.


--------------------------------------------------------------------------------
5-)

Satılan Ticari Malın Maliyeti kaç TL’dir?

A) 7.000

B) 5.000

C) 6.000

D) 2.500

E) 2.000


--------------------------------------------------------------------------------
6-) Brüt Satış Kâr / Zararı kaç TL’dir?

A) 1.000

B) 1.500

C) 1.300

D) 2.000

E) 2.400


--------------------------------------------------------------------------------
7-) İşletme, 1.1.2005 tarihinde 40.000 TL’ye satınaldığı makinaya azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemini uygulayacaktır. Normal amortisman oranı % 20 ’dir. Bu bilgilere göre 2006 yılı amortisman payı kaç TL’dir?

A) 6.000

B) 12.000

C) 5.500

D) 4.000

E) 9.600


--------------------------------------------------------------------------------
8-) “Satıcılar Hs.” ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İşletmenin kredili mal alışlarından doğan senetsiz borçlarının izlendiği hesaptır.

B) Alacak kalanı, satıcılara olan henüz ödenmemiş borçları gösterir.

C) Kredili mal alımı nedeni ile borçlandırılır.

D) Pasif karakterlidir.

E) Ana hesap niteliğindedir.


--------------------------------------------------------------------------------
9-) İşletmenin Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesabında görünen 800 TL’nin 600 TL’sinin gelecek hesap dönemine ait olduğu belirlenmiştir. Bu durumda yapılacak ayarlama kaydı için hangi ifade doğrudur?

A) Gelecek Aylara Ait Gelirler Hs. 300 TL alacaklandırılır.

B) Gelecek Aylara Ait Gelirler Hs. 600 TL alacaklandırılır.

C) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hs. 300 TL borçlandırılır.

D) Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hs. 400 TL borçlandırılır.

E) Ayarlama Kaydı yapılmaz


--------------------------------------------------------------------------------
10-) Yılsonunda Dönem Kârı veya Zararı Hs.’nın alacak kalanı 5.000 TL, ödenmesi gereken Kurumlar Vergisi ve Diğer Yasal Yükümlülüklerin 1.000 TL olduğu varsayımı altında yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


A)


B)


C)


D)


E)


--------------------------------------------------------------------------------
11-) Aşağıdakilerden hangisi vergiye tabi olmayan gelirler arasında yer almaz?

A) İştirak kazançları

B) Risturn kazançları

C) Portföy işletmeciliği kazançları

D) Emisyon Primi

E) Fazla yapılan yardımlar


--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdaki şirketlerin hangisinin tüzel kişiliği yoktur?

A) Kollektif Şirket

B) Komandit Şirket

C) Adi Şirket

D) Anonim Şirket

E) Limited Şirket


--------------------------------------------------------------------------------
13-) Kollektif Şirketle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Şahıs şirketidir.

B) Şirket kurulurken yazılı bir sözleşme hazırlanır.

C) Ortakları gelir vergisi mükellefidir.

D) Kuruluş sermayesinin 1/10’u taahhüt edilir.

E) Bilanço esasına göre defter tutulur.


--------------------------------------------------------------------------------
14-) İşletmelerde meydana gelen dönemsel zarar hangi hesabın ne tarafında görünür?

A) Dönem Net Zararı Hs.’nın alacağında

B) Geçmiş Yıl Zararı Hs.’nın borcunda

C) Dönem Net Zararı Hs.’nın borcunda

D) Geçmiş Yıl Zararı Hs.’nın alacağında

E) Ödenmemiş Sermaye Hs.’nın borcunda


--------------------------------------------------------------------------------
15-) Meydana gelen zararın ortakların cari hesabına devri sırasında hangi hesap borçlandırılır?

A) Dönem Net Zararı Hs.

B) Ortaklardan Alacaklar Hs.

C) Dönem Net Kârı Hs.

D) Ortaklara Borçlar Hs.

E) Sermaye Hs.


--------------------------------------------------------------------------------
16-) I. Sorumluluğu koyduğu sermaye kadardır.
II. Hem Gerçek hem de Tüzel kişi olabilir.

III. Kişisel emeğini ve ticari itibarını sermaye olarak koyamaz.

Sayılan bu özelliklerden hangisi veya hangileri Komanditer ortağa aittir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

E) Yalnız I


--------------------------------------------------------------------------------
17-) Derya Doğan ve Ortakları Komandit Şirketi, komanditer ortak Çağlar Zümrüt’ün şirketten ayrılması isteğini kabul etmiş, sermayenin ortağın payı olan 30.000 TL. tutarında azaltılmasına karar verilmiştir. Ayrılan ortağa 30.000 TL tutarında A Bankası mevduat hesabı üzerine kesilmiş bir çek verilmiştir. Doğru kayıt hangi şıktadır?A)B)C)D)E)


--------------------------------------------------------------------------------
18-) Anonim şirketlerde yönetim kurulu ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) En az üç gerçek kişi üyeden oluşur.

B) Şirketin yasal temsilcisidirler.

C) Ana sözleşmede değişiklik yapabilirler.

D) En çok üç yıllık süreler için seçilirler.

E) Şirket defterlerini tutarlar.


--------------------------------------------------------------------------------
19-) “X” A.Ş.’inde 5.000 TL’lik geçmiş yıl zararını ortadan kaldırmak için sermaye azaltılmasına karar verilmiştir.

Bu bilgilere göre sermaye azaltım kaydı hangisidir?


A)B)C)D)E)


--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancının tesbitinde indirilemeyecek giderler arasında yer almaz?

A) Özsermaye üzerinden ödenen faiz

B) Sermaye şirketlerinde dağıtılan örtülü kazanç

C) İhtiyat akçeleri

D) Alkollü içkilere ait reklam giderlerinin % 50 ’si

E) İlk kuruluş ve örgütlenme giderleri


--------------------------------------------------------------------------------
21-) Kurumlar vergisi oranı, kurumlar vergisi matrahının % kaçıdır?

A) 30

B) 27

C) 25

D) 18

E) 20


--------------------------------------------------------------------------------
22-) Limited şirketlerin kuruluşunda sermaye ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Şirket sermayesi en az 5.000 TL’dir.

B) Nakdi sermayenin 1/4 ’ünün ödenmesi veya tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde ödenmesi gerekir.

C) Şirket sermayesinin taahhüt edilmesi gerekir.

D) Sermaye taahhüdünün yerine getirilmeyen kısmı en geç 4 yıl içinde şirkete teslim edilir.

E) Sermaye olarak konan para dışı varlıkların değerleri bilirkişi tarafından belirlenir.


--------------------------------------------------------------------------------
23-) (S) Limited Şirketinde dönem net kârının izleyen yıla aktarılması durumunda alacaklandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geçmiş Yıllar Kârları Hs.

B) Dönem Net Kârı Hs.

C) Dönem Kârı veya Zararı Hs.

D) Dönem Net Zararı Hs.

E) Dönem Net Kârı veya Zararı Hs.


--------------------------------------------------------------------------------
24-) Tasfiye halindeki (K) A.Ş. 600 TL kayıtlı değerdeki senetli borcunu, 540 TL tasarruf değeri üzerinden ödemiştir. Bu senetli borcun kayıtlı değeri ile tasarruf değeri arasındaki fark hangi hesabın ne tarafında izlenir?

A) Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar Hs., borçlu

B) Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar Hs. alacaklı

C) Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar Hs. alacaklı

D) Finansman Giderleri Hs. borçlu

E) Borç Senetleri Reeskontu, alacaklı


--------------------------------------------------------------------------------
25-) İki anonim şirket birleşerek yeni bir şirket kurma kararı aldıklarında TTK’ya göre aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmazlar?

A) Yeni şirketin kuruluşu tescil ve ilan edilir.

B) Noter tasdikli birleşme sözleşmesi yapılır.

C) Birleşme sözleşmesi her bir şirketin genel kurulu tarafından onaylanır.

D) Dağılan şirketin ortaklarına yeni hisse senetleri verilir.

E) Birleşme tamamlandıktan sonra şirket halka arz edilir.


--------------------------------------------------------------------------------
26-) “A” Bankası nezdindeki ticari mevduat hesabı için işletmeye gelen hesap özetinden işletmenin verdiği yazılı talimatla ticari mevduat hesabından, aynı bankadaki kredi hesabına aktardığı 5.000.- TL’nin, kayıtlara 4.000.- TL olarak geçtiği tespit edilmiştir.
Buna göre yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?


A)


B)


C)


D)


E)


--------------------------------------------------------------------------------
27-)

Değeri düşen mallar için yapılan yukarıdaki kayıtlarda hangi hesap yanlış kullanılmıştır?

A) Diğer Stoklar

B) Ticari Mallar

C) Karşılık Giderleri

D) Ol.Dışı Gider ve Zararlar

E) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı


--------------------------------------------------------------------------------
28-) Bir yıldan fazla veya normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerde işletme faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla edinilen ve satış amacı taşımayan varlıklara ne ad verilir?

A) Dönen varlıklar

B) Duran varlıklar

C) Maddi duran varlıklar

D) İşletme sermayesi

E) Yatırımlar


--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir Tablosunun “Faaliyet Giderleri” grubunda yer alır?

A) Kambiyo Zararları Hesabı

B) Satış İskontoları Hesabı

C) Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Hesabı

D) Reeskont Faiz Giderleri Hesabı

E) Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları Hesabı


--------------------------------------------------------------------------------
30-) Her yıl safi kârın yirmide birini buluncaya kadar ayrılan genel yedek akçeler aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

A) Yasal Yedekler

B) Statü Yedekler

C) Olağanüstü Yedekler

D) Özel Fonlar

E) MDV Yeniden Değerleme ArtışlarıCevaplar

1-) D
2-) A
3-) C
4-) A
5-) C
6-) B
7-) E
8-) C
9-) B
10-) A
11-) E
12-) C
13-) D
14-) C
15-) B
16-) D
17-) B
18-) C
19-) A
20-) E
21-) E
22-) D
23-) A
24-) C
25-) E
26-) D
27-) D
28-) B
29-) C
30-) A

__________________
all the best.
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
YeşiL6 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


(Tümünü Görüntüle Konuyu Görüntüleyen Üyeler: 3
By_Zaman, Narsinha, YeşiL6
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 13:39