Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Eğitim - Öğretim > Açık Öğretim

Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavları Ünite 7

Açık Öğretim kategorisinde açılmış olan Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavları Ünite 7 konusu , ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 26.12.2013, 04:15   #1 (permalink)
Süper Üye

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavları Ünite 7

Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavları Ünite 7

1. Birbirlerine kan ve evlilik bağı ile bağlı iki veya daha fazla sayıda üyeden meydana gelen gruba ne denir?
a. Klan
b. Aile
c. Devlet
d. Evlilik
e. Çevre
2. Erkeğin veya kadının bir tek eşle evliliğine ne denir?
a. Poligami
b. Monogami
c. Poliandri
d. Exogami
e. Endogami
3. Aşağıdakilerden hangisi, eş sayısına göre evlenme biçimi değildir?
a. Endogami
b. Monogami
c. Poligami
d. Poliandri
e. Poligini
4. Her iki tarafında akrabalarının tanıdığı ve mirastan pay alma hakkının bulunduğu evlilik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Patriliniyal
b. Partiyarki
c. Bilateral
d. Matriyarki
e. Neokalite
5. Karı-Kocanın aşağı yukarı eşit söz hakkının bulunduğu evlilik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Egaliteryan
b. Patriliniyal
c. Matriliniyal
d. Patriyarki
e. Matriyarki
6. Koca otoritesinin üstünlüğüne dayanan evlilik biçimine ne ad verilir?
a. Bilateral
b. Poligami
c. Egaliteryan
d. Patriyarki
e. Matriyarki
7. Evlenen çiftin erkeğin ailesiyle veya erkeğe ait bir evde yaşamasına ne ad verilir?
a. Poligami
b. Monogami
c. Patrilokalite
d. Matrilokalite
e. Neolokalite
8. Erkeğin birden fazla kadınla evliliğine ne ad verilir?
a. Poligami
b. Monogami
c. Poliandri
d. Poligini
e. Patriyarki
9. Yapı olarak anne, baba ve evli olmayan çocuklardan oluşan aile aşağıdakilerden hangisidir?
a. Geleneksel aile
b. Büyük aile
c. Koruyucu aile
d. Çekirdek aile
e. Birleşik aile
10. Yakın aile üyelerinin birbirleriyle cinsel ilişkide bulunmamaları yasasına ne ad verilir?
a. Aile yasası
b. Ensest yasası
c. Toplum yasası
d. Dini yasa
e. Ahlak yasası
11. Kök aile kavramı kim tarafından ileri sürülmüştür?
a. E. Litwak
b. H. Cooley
c. F. Leplay
d. Murdock
e. T. Parsons
12. Grup ilişkilerine göre evlilikte grup üyelerinin dışarıdan evlenmesine ne ad verilir?
a. Poligini
b. Poliandri
c. Exogami
d. Endogami
e. Matriyarki
13. Evlenen çiftlerin küçük ailede her iki tarafı da ret ederek kendi başlarına yaşamayı tercih etmelerine ne ad verilir?
a. Matrilokalite
b. Bilateral
c. Egaliteryan
d. Neolokalite
e. Patrilokalite

14. “izole olmuş şehirdeki aile” kavramını öne süren sosyolog kimdir?
a. T. Parsons
b. K. Davis
c. E. Litwack
d. F. Engels
e. R.K. Martin
15. Ogburn’a göre, aşağıdakilerden hangisi tarım toplumunda geniş ailelerin üstlendiği bir görev değildir?
a. Biyolojik görev
b. Ekonomik görev
c. Psikolojik görev
d. Dini görev
e. Teknolojik görev
16. Aşağıdakilerden hangisi sosyologların aile ve evlilik biçimlerini incelerken belirledikleri temel kategorilerden biri değildir?
a. Eş sayısı
b. Grup ilişkileri
c. Otorite ilişkileri
d. Çiftlerin yerleşimi
e. Çocuk sayısı
17. Aşağıdaki aile türlerinden hangisinde kadın-erkek eşitliğine en fazla önem verilir?
a. Çekirdek aile
b. Birleşik aile
c. Geleneksel geniş aile
d. Anaerkil aile
e. Kök aile
18. Aynı çatı altında yaşayan ekonomik kaynaklarını paylaşan iki veya fazla neslin bir arada bulunduğu aile aşağıdakilerden hangisidir?
a. Birleşik aile
b. Kök aile
c. Geleneksel geniş aile
d. Modern aile
e. Çekirdek aile
19. Çağdaş anlamda ailenin oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç vardır?
a. Evlilik kurumlarına
b. Yüksek gelir düzeyine
c. İyi bir işe
d. Yerleşim yerine
e. Duygusal desteğe
20. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek ailede insan hayatı için temel önemi olan dört işlevden biri değildir?
a. Cinsel ilişkileri düzenleme
b. Ekonomik dayanışma
c. Toplumsallaşma
d. Yaşam gereçleri sağlama
e. Üreme
21. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek aile yapısının modern sanayi toplumlarında egemen olmasının nedenlerinden biri değildir?
a. Mülkiyet hukuku
b. Bireysel mutluluk
c. Bireylerin kendi hayatını yaşamak istemeleri
d. Coğrafi ve toplumsal hareketlilik
e. Tarıma yönelik çalışmalar
22. Aşağıdakilerden hangisi mutlu bir evliliğin koşullarından biri değildir?
a. Eşi bir birey olarak sevme
b. Evliliğin kutsal olduğuna inanma
c. Eşi kendine yakın bir arkadaş olarak görme
d. Yaşanan krizlere olumlu yaklaşımla bakma
e. Birlikte daha az zaman geçirme
23. Geniş aile yapısının en yaygın olduğu toplum türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tarım toplumu
b. Sanayi toplumu
c. Kentsel toplum
d. Bilgi toplumu
e. Avcı ve toplayıcı toplum
24. Büyük aile modelinin iki özel biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Birleşik aile-Geleneksel aile
b. Birleşik aile-Ayrık aile
c. Birleşik aile-Çekirdek aile
d. Çekirdek aile-Kök aile
e. Birleşik aile-Kök aile
25. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek aileye ait bir özellik değildir?
a. Eşlerin benzer kültür düzeylerinde olması
b. Anne , baba ve çocuklardan oluşması
c. Ailenin kendine ait bir evde oturması
d. Eşlerden birinin egemenliğine dayanması
e. Tek eşli bir yapıya sahip olması
26. Aşağıdakilerden hangisi Murdock’a göre çekirdek ailenin işlevlerinden biri değildir?
a. Cinsel ilişkileri düzenleme
b. Bakım ve koruma sağlama
c. Ekonomik dayanışma
d. Toplumsallaşma
e. Üreme

27. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalist yaklaşımda çekirdek ailenin özelliklerinden biri değildir?
a. Eş seçiminde özgürlük tanımak
b. Cinsel davranışları düzenlemek
c. Topluma yeni üyeler kazandırmak
d. Bakım ve koruma sağlamak
e. Duygusal destek sağlamak
28. Çekirdek ailenin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a. Serbestçiyetçi olması
b. Küçük olması
c. Üyeler arasında yakın ilişki olması
d. Çocuk sayısının az olması
e. Demokratik olması
29. Toplumsallaşma, rol, ayna benlik kavramlarını kullanarak aile ilişkilerine yansıtan kuruma ne ad verilir?
a. Feminist kuram
b. Sembolik etkileşim kuramı
c. Marksist kuram
d. Merkez çevre kuramı
e. Fonksiyonalizm
30. Aile içerisinde, kapitalist topluma benzer bir biçimde bir takım eşitsizliklerin olduğunu söyleyen kuram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Çatışma kuramı
b. Sosyal alışveriş kuramı
c. Feminist kuram
d. Sembolik etkileşim kuramı
e. Ensest kuramı
31. Ana, baba, erkek çocuklar, evlenmemiş kızlar ve evlenen oğlun eş ve çocuklarından oluşan, otoritenin en yaşlı erkeğe ait olduğu aile biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Çekirdek aile
b. Ana ailesi
c. Birleşik aile
d. Kök aile
e. Demokratik aile
32. Ailenin küçülmesine karşın geleneksel aile ilişkilerinin modern toplumlarda da sürmesine ne ad verilir ve bu görüşü savunan düşünür kimdir?
a. Endogami – Parsons
b. Kök aile – Le Play
c. İzole olmuş çekirdek aile – Litwak
d. Modifiye olmuş geleneksel aile – Parsons
e. Modifiye olmuş geleneksel aile – Litwak
33. LePlay ana, baba, çocuklar, evlenmiş en büyük oğul ve onun ailesinden oluşan ve babanın aile reisi olduğu aile biçimine ne ad verir?
a. Kök aile
b. Birleşik aile
c. Küçük aile
d. Pederi aile
e. Anaerkil aile
34. Aşağıdakilerden hangisi endüstrileşme süreciyle birlikte çekirdek aile yapısının ortaya çıkışında etkili olan faktörlerden biri değildir?
a. Emeklilik gibi sosyal hakların sağlanması
b. Üretim biçiminin değişmesi
c. Aile üyeleri arasında bağlılığın azalması
d. Coğrafi hareketlilik
e. Kanuni sınırlamalar
35. Yeni evlenen çiftlerin baba tarafına yerleşmesine ne ad verilir?
a. Egaliteryan
b. Patrilokalite
c. Patriyarki
d. Endogami
e. Matriyarki
35. Evlilikte eşlerin birbirlerine karşıt duygular içinde olduğunu, erkeğin kadın üzerinde bir baskı unsuru oluşturduğunu savunan ve bu durumu kapitalist ile proleterya arasındaki ilişkiye benzeten kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Engels
b. Durkheim
c. Weber
d. Litwack
e. Le play

CEVAP ANAHTARI (ÜNİTE-7)

1. b
2. b
3. a
4. c
5. a
6. d
7. c
8. d
9. d
10. b
11. c
12. c
13. d
14. a
15. d
16. e
17. a
18. c
19. a
20. d
21. e
22. e
23. a
24. e
25. d
26. b
27. a
28. c
29. b
30. a
31. c
32. e
33. a
34. e
35. b
36. a


Perii isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.

Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 14:55