Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Eğitim - Öğretim > Açık Öğretim
facebook bağlan


Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavları Ünite 8

Açık Öğretim kategorisinde açılmış olan Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavları Ünite 8 konusu , Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavları Ünite 8 1. Bireyin içinde bulunduğu pozisyonu her zaman değiştirme şansına sahip olduğu tabakalaşma sistemi aşağıdakilerden hangisidir? a. Açık sistem b. Kast sistemi c. Fonksiyonalist ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 26.12.2013, 04:17   #1 (permalink)
Süper Üye

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavları Ünite 8Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavları Ünite 8

1. Bireyin içinde bulunduğu pozisyonu her zaman değiştirme şansına sahip olduğu tabakalaşma sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Açık sistem
b. Kast sistemi
c. Fonksiyonalist sistem
d. Kapalı sistem
e. Yarı kapalı sistem
2. Aşağıdakilerden hangisi feodal çağda Avrupa’da egemen olan zümrelerden biri değildir?
a. Soylular
b. Özgür yurttaşlar
c. Serfler
d. Köleler
e. Sanayiciler
3. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi yaratan etmenlerden biri değildir?
a. İstila
b. Kültürel temas
c. Yayılma
d. Keşifler ve icatlar
e. Katılım
4. Marx’ a göre üretim araçlarına sahip olan grupla sahip olmayan grupların çatışması sonucunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a. Toplumsal değişim
b. Toplumsal tabakalaşma
c. Toplumsal kargaşa
d. Toplumsal yapı
e. Toplumsal grup
5. Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’ da mevcut olan kast’lardan biri değildir?
a. Brahmanlar
b. Sudralar
c. Kişatriyalar
d. Vaişyalar
e. Bohemler
6. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin toplum üzerinde yarattığı etkilerden biri değildir?
a. Toplumsal organizasyonları değiştirme
b. İdeolojileri değiştirme
c. Değerleri değiştirme
d. Toplumsal ilişkileri değiştirme
e. Doğal olayları değiştirme
7. Katmanlar arasındaki sınırların çok kesin ve belirgin olduğu toplumsal tabakalaşma sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kölelik ve kast
b. Zümreler
c. Sınıf ve statü
d. Fonksiyonalist
e. Açık ve yarı açık
8. Kast sisteminin dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Din
b. Ahlak
c. Gelenek
d. Hukuk
e. Siyaset
9. Zümre biçimi tabakalaşma nerede ortaya çıkmıştır?
a. Avrupa’da
b. Afrika’da
c. Asya’da
d. Güney Amerika’da
e. Kuzey Amerika’da
10. Zümre biçimi tabakalaşma ne zaman ortaya çıkmıştır?
a. İlk çağda
b. Feodal çağda
c. Sanayileşme çağında
d. Bilgi çağında
e. Yeni çağda
11. Aşağıdakilerden hangisi modern toplumların özelliklerinden biri değildir?
a. Düşük dini bağlılık düzeyi
b. Kentsel yerleşim
c. Küçük aile
d. Düşük bebek ölüm oranı
e. Kısa yaşam süreci
12. Aşağıdakilerden hangisi Tabakalaşma sistemlerinden biri olan Kast sisteminin genel özelliğidir?
a. Geleneklere ve göreneklere dayalı olması
b. Saygıya dayalı olması
c. Ekonomik farklılaşmaya ve dine dayalı olması
d. Sınıf mücadelesine dayalı olması
e. Değişime dayalı olması
13. Toplumsal tabakalaşmada Marx’ın kuramına göre sınıflar arası mücadelenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yetenekli işgücünün azlığı
b. Tüketim sürecinin artması
c. Otorite ilişkilerinin zayıflaması
d. Üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet
e. Fakir ve zengin arasındaki farklılığın artması

14. Aşağıdakilerden hangisi Davis ve Moore modeline getirilen eleştirilerden biri değildir?
a. Eşitsizlikler toplumda düşmanlık ve çatışmaların artmasına neden olur
b. Yüksek mevkilerdeki insanların yaptıkları fedakarlıklar,aldıkları ödüller karşısında önemsiz kalır
c. Toplumdaki her mesleği belirli sayıda yetenekli insan yerine getirir
d. Toplumdaki yetenekli insanları belirlemek çok zordur
e. Tabakalaşmada önemli olan toplumun görevlere verdiği değerlerdir
15. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişme konusunda öne sürülen hipotezlerden biri değildir?
a. Değişme doğaldır
b. Değişme gereklidir
c. Değişme kaçınılmazdır
d. Değişme süreklidir
e. Değişme farklılıklar gösterir
16. Aşağıdakilerden hangisi yüksek düzeyde endüstrileşmiş ülkelerin özelliklerinden biri değildir?
a. İleri teknoloji
b. Güçlü para ekonomisi
c. Güçlü liderlik
d. Yüksek nüfus artış oranı
e. Artan zenginlik
17. Aşağıdakilerden hangisi Lenski’nin öne sürdüğü kuramın temel özelliklerinden biridir?
a. Evrende sosyokültürel bir evrimin söz konusu olması
b. Tabakalaşmalının mal sahipliği güç ve prestije dayalı olması
c. Sınıf kavramının üç elemente ayrılması
d. Tabakalaşmanın fonksiyonel bir zorunluluk olması
e. Bazı mesleklere ayrıcalık verilmesinin yanlış olması
18. Karabasanın bulunması devrimin kaçıncı aşamasıdır?
a. Birinci
b. Dördüncü
c. Üçüncü
d. İkinci
e. Beşinci
19. İnsanların yaşadığı bölgenin başka gruplar tarafından ele geçirilmesi toplumsal değişme yaratan etmenlerden hangisine örnektir?
a. Kültürel temas
b. İstila
c. Yayılma
d. Çevresel etmenler
e. Teknoloji
20. İnsanların gelir ve prestij farkı içermeyen(farklı toplumsal düzeylerdeki) hareketliliğine ne ad verilir?
a. Düşey mobilite
b. Yatay mobilite
c. Yapısal mobilite
d. Değişebilir mobilite
e. İç mobilite
21. Toplum içinde arzulanan ve nadir olarak bulunan ödüllere, kaynaklara ve imtiyazlara ulaşma çabasına ne ad verilir?
a. Toplumsal değişme
b. Toplumsal sınıf
c. Toplumsal dinamik
d. Toplumsal tabakalaşma
e. Toplumsal evrim
22. Toplumsal çatışmanın kaynağını otoritenin eşit olmayan dağılımında gören sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a. Marx
b. Dahrendorf
c. Weber
d. Kingsley
e. Moore
23. Tabakalaşmanın toplumun varlığının korunabilmesi için zorunlu olduğunu ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Fonksiyonalist yaklaşım
b. Çatışma yaklaşımı
c. Lenski yaklaşım
d. Büyüme yaklaşımı
e. Dinamik yaklaşım
24. Toplum içerisinde yaşayan insanların çeşitli kategorilere ayrılmasına ne ad verilir?
a. Tabaka
b. Grup
c. Kast
d. Katman
e. Sınıf
25. Temeli yasalar ve hukuksal sisteme dayanan tabakalaşma sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kölelik
b. Kast
c. Sınıf
d. Statü
e. Zümreler
26. Lenski tabakalaşmayı hangi kavrama bağlı olarak tanımlamaktadır?
a. Artı değer
b. Prestij
c. Güç
d. Otorite
e. Çatışma

27. Aşağıdakilerden hangisi açık bir tabakalaşma sistemidir?
a. Sınıf
b. Kast
c. Kölelik
d. Zümre
e. Brahmanlık
28. Dinsel bir temele dayanan, üyelerin statü sürekliliği bulunan, kesin ve ayrıntılı bir biçimde sınıflandırılmış ve kademelendirilmiş toplumsal gruplara ne ad verilir?
a. Sınıf
b. Lonca
c. Kast
d. Kölelik
e. Zümre
29. Az gelişmiş ülkelerin , sanayileşmesini tamamlamış gelişmiş ülkelere benzeme sürecine ne ad verilir?
a. Toplumsal değişme
b. Kültürel emperyalizm
c. Toplumsal mobilite
d. Modernleşme
e. Gelenekselleşme
30. Aşağıdakilerden hangisi kast sisteminin özellikleri arasında yer almaz?
a. Kapalı bir tabakalaşma sistemidir
b. Üyeler edinilmiş statüye sahiptir
c. Grup ilişkilerine göre evlilik biçimi endogamidir
d. Üyelerin statü sürekliliği vardır
e. Yasalara dayanan hukuksal bir sistemdir
31. I. Yarı açık toplumsal tabakalaşma
II. Açık toplumsal tabakalaşma
III. Kapalı toplumsal tabakalaşma
Yukarıdaki sistemlerin hangilerinde bireylerin doğuştan getirdiği statüleri yaşamları boyunca devam eder?
a. Yalnız I
b. Yalnız III
c. I ve II
d. I ve III
e. II ve III
32. Çatışma kuramının temsilcileri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Weber-Comte
b. Simon-Marx
c. Marx-Dahrendorf
d. Durkheim-Comte
e. Weber-Dahrendorf
33. Tabakalaşma için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Tabakalaşma, toplum içinde arzulanan ödüllere ulaşma çabasıdır
b. Tabakalaşma sistemleri kapalı,açık ve yarı açık sistemler olarak üç’e ayrılır
c. Bazı toplumlarda tabakalaşma yoktur
d. Tabakalaşmayı getiren nedenlerden biri toplumların kalabalıklaştıkça, karmaşıklaşmasıdır
e. Toplumda yaşayan insanlar arasındaki kategorilere katman denir
34. Tabakalaşmanın Davis ve Moore modelindeki gibi işlendiğinde toplumun bir meritokrasiye dönüşeceğini savunan kimdir?
a. Davis
b. Tumin
c. Mead
d. Spitz
e. Cooley
35. Kast sisteminin diğer tabakalaşma sistemlerinden diğer tabakalaşma sistemlerinden ayrılan en önemli özelliği hangisidir?
a. Toplumda çeşitli din ve soy kümeleri oluşturması
b. Dinsel bir temele dayanması
c. Kapalı bir sistem olması
d. Aynı sosyal kategorideki insanların evlenmesine izin verilmesi
e. Üyelerin edinilmiş bir statüye sahip olmaları
36. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin toplumu etkilediği beş alandan biri değildir?
a. Nüfusun değişimi
b. İdeolojik değişimler
c. Değerlerin değişimi
d. Toplumsal ilişkilerin değişimi
e. Toplumsal organizasyonun değişimi
37. Toplumsal çatışmaların yapısal kaynağını, üretim araçlarının mülkiyetinde ve otoritenin eşit olmayan dağılımında gören kuram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Fonksiyonalist kuram
b. Postmodernist kuram
c. Çatışma kuramı
d. Evrimci kuram
e. Organizmacı kuram
38. Bireylerin toplumsal ve ekonomik pozisyonlarına göre bölünmelerine ne ad verilir?
a. Kast
b. Zümre
c. Statü
d. Sınıf
e. Serflik


CEVAP ANAHTARI (ÜNİTE-8)

1. a
2. e
3. b
4. a
5. e
6. e
7. a
8. a
9. a
10. b
11. e
12. c
13. d
14. c
15. e
16. d
17. a
18. d
19. b
20. b
21. d
22. b
23. a
24. d
25. e
26. a
27. a
28. c
29. d
30. e
31. b
32. c
33. c
34. b
35. b
36. a
37. c


Perii isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


(Tümünü Görüntüle Konuyu Görüntüleyen Üyeler: 1
Perii
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 08:07