Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Kültür - Sanat > Kültür - Sanat - Tarih > Çağdaş Türk Dünya Tarihi
facebook bağlan


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Test Soruları

Çağdaş Türk Dünya Tarihi kategorisinde açılmış olan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Test Soruları konusu , 1. İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir? A. Almanya'nın Polonya'ya saldırmasıyla B. Almanya'nın Avusturya'yı ilhak etmesiyle C. Japonya'nın Pearl Harbour'da ABD'ye saldırmasıyla D. Sovyetler Birliği'nin Baltık ülkelerini işgal etmesiyle ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 03.11.2012, 21:41   #1 (permalink)
BaHaRamaZaN

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Test Soruları1. İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A. Almanya'nın Polonya'ya saldırmasıyla
B. Almanya'nın Avusturya'yı ilhak etmesiyle
C. Japonya'nın Pearl Harbour'da ABD'ye saldırmasıyla
D. Sovyetler Birliği'nin Baltık ülkelerini işgal etmesiyle
E. Almanya'nın Danimarka ve Norveç'i işgal etmesiyle

2. Roosevelt,Churchill ve Stalin'in savaş sonrası barış düzeninin korunması için bir uluslararası teşkilat kurulması fikrini hangi konferansta kabul etmişlerdir?

A. Casablanca Konferansı
B. Vasington Konferansı
C. Tahran Konferansı
D. Kahire Konferansı
E. Moskova Konferansı

3. Soğuk Savaş Dönemi hangi yılları kapsamıştır?

A. 1955-1969 B. 1945-1955 C.1969-1980 D.1969 -1989 E.1945-1960.

4.
I. Birleşmiş Milletlerin Kurulması
II. Almanya'nın ikiye ayrılması
III. Küba Bunalımının ortaya çıkması
IV. SSCB'nin Çekoslovakya'yı işgal etmesi

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A. IV - I - II
B. III - II - I - IV
C. II - I - III - IV
D. I - II - III - IV
E. IV - I - II - III

5.Doğu ve Batı blokları arasında yaşanan soğuk savaşın çözülmesine yol açan ilk olay aşağıdakilerden hangisidir?

A. SSCB ve Çin arasında yaşanan ideolojik ayrılık
B. Avrupa Birliğinin kurulması
C. Nato'nun kurulması
D. SSCB lideri Kruşcef'in ABD ni ziyaret etmesi
E. SSCB lideri Stalin'in ölmesi

6."Üçüncü" demokratlaşma dalgası hangi olayla başlamıştır?

A.Yunanistan'daki askeri rejimin çökmesiyle
B. İspanya diktatörü Franco'nun ölümüyle
C. Portekiz diktatörlüğünün yıkılmasıyla
D. Soğuk savaş döneminin sona ermesiyle
E. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla

7. Dünyada insan haklarının uluslararası düzeyde korunması ilk kez hangi siyasal belge ile gerçekleşmiştir?

A. Birleşmiş Milletler Antlaşması
B. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi
C. Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
D. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
E. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

8. Müttefiklerin 2. Dünya savaşı'ndan zaferle çıkmasının siyasi rejimler açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Çok sayıda yeni devletin dünya sahnesine çıkması
B. "İkinci" demokratlaşma dalgasının gerçekleşmesi
C. Avrupa'da Komünist partilerin yasaklanması
D. Almanya'da nazizmin yasaklanması
E. İnsan haklarının uluslararası denetim altına alınması

9. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşından sonra Avrupa'da oluşturulan birliğin nedenlerinden biri değildir?

A. Sovyetlere karşı ortak güvenliğin sağlanması
B. Ekonomik gelişmenin sağlanması
C. Ortak değerler çerçevesinde barış için de birarada yaşamanın gerçekleştirilmesi
D. Doğu ve Batı blokları arasında soğuk savaşın giderek yoğunlaşması
E. Avrupa'da otoriter yönetimlerin kurulmasına izin verilmemesi

10. Doğu Avrupa ülkelerinde benimsenen sosyalizm, bazı bakımlardan Sovyetler Birliği'nde sürdürülen sosyalizmden farklılıklar göstermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Doğu Avrupa'da benimsenen sosyalizmin özelliklerinden biri değildir?

A. Doğu Avrupa ülkelerinin çoğunda kamu kesiminin yanında özel kesimin de belli ölçülerde varlığını sürdürmesi
B. Tarımda devlet mülkiyetinin çok kez sınırlı olması
C. Kooperatif biçimindeki örgütlenmelere ağırlık verilmesi
D. Tek partili bir sosyalizmin benimsenmiş olması
E. Ulusal ve dinsel akımların varlığını sürdürmüş olması

11.Sovyetler Birliği'nde ilk kez ekonomi yönetiminde kısmî bir liberalleşmenin başlaması, siyaset ve kültür alanlarında da bir yumuşamanın gözlemlenmesi kimin zamanında gerçekleşmiştir?
A. Kruçef B. Stalin C. Brejnev D. Gorbaçov E. Andropov

12.Çin'de sosyalizmin kurulması hangi kesimin harekete geçirilmesi sonucu gerçekleştirilmiştir?

A. İşçilerin
B. Köylülerin
C. Burjuvaların
D. Askerlerin
E. Din Adamlarının

13. Aşağıdakilerden hangisi "özyönetimci sosyalizm"modelini uygulamaya çalışan ülkelerden biridir?

A. Küba
B. Kuzey Kore
C. Yugoslavya
D. Macaristan
E. Arnavutluk

14. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sonrasında bağımsızlığına kavuşmuş azgelişmiş ülkelerde sosyalizmin benimsenmesinin nedenlerinden biri değildir?

A. Ulusal bağımsızlık savaşlarının sosyalist ülkelerce desteklenmesi
B. Sovyetler Birliği'nin kısa sürede büyük bir ekonomik ve toplumsal gelişme göstermesi
C. Bu ülke aydınlarının ulusal bağımsızlığın ancak devletçi bir ekonomiyle sağlanabileceğine
inanması
D. Hızlı bir kalkınmanın ancak kaynakların sanayi yatırımlarına aktarılmasıyla sağlanabileceğinin
benimsenmesi
E. Bu ülkelerde tarımsal kollektivizmin güçlü olması

15.Küreselleşmeyi daha çok tarihsel aşamalara bağlı olarak açıklayan düşünür kimdir?

A. A. Giddens
B. R. Robertson
C. I. Wallerstein
D. M. Weber E.
E. J. Habermas

16.Küreselleşme kavramını zaman ve mekan bağlamında ele alan düşünür kimdir?

A. J. Habermas
B. M. Weber
C. I. Wallerstein
D. A. Giddens
E. R. Robertson

17.Dünyadaki ülkeleri gelişmiş merkez ülkeler, çevre ülkeleri ve yarı çevre ülkeleri olarak ele alan düşünür kimdir?

A. R. Robertson
B. A. Giddens
C. J. Habermas
D. I. Wallerstein
E. M. Weber

18.Küreselleşmeyi kapitalist dünya ekonomisi, dünya askeri düzeni, ulus devlet sistemleri ve uluslararası işbölümü çerçevesinde ele alan düşünür kimdir?

A. A. Giddens
B. M. Weber
C. I. Wallerstein
D. R. Robertson
E. J. Habermans

19.Robertson'a göre aşağıdakilerden hangisi 1400-1750 yılları arasında Avrupa'da bireyselciliğin ve humanizmin önem kazandığı ve ulusalcılığın ortaçağ toplum anlayışına karşıt olarak ortaya çıktığı bir aşamadır?

A. Oluşum aşaması,
B. Başlangıç aşaması,
C. Kalkış aşaması,
D. Hakimiyet için mücadele aşaması,
E. Belirsizlik aşaması

20.Amerika Birleşik Devletlerinin, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye ve Yunanistan'ı Sovyet tehdidinden korumak için geliştirdiği"siyaset"aşağıdakilerden hangisidir?

A. Monreo Doktrini
B. Truman Doktrini
C. Brejnev Doktrini
D. Carter Doktrini
E. Mc Carthy Doktrini

21.Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti'nin kurulmasında önemli bir role sahip olmuştur?

A.Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
B. Tan Olayı
C. 7 Eylül Kararları
D. 35'ler Hareketi
E. Hürriyet Misakı

22.
I. Demokrat Parti'nin kurulması
II. Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olması
III. Halkevlerinin kapatılması
IV. Millet partisi'nin kapatılması

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A. IV-III-II-I
B. II-I-III-IV
C. III-II-I-IV
D. I-II-III-IV
E. I-III-II-IV

23.Demokrat Parti döneminde muhalefete karşı çok sert önlemler alınmıştır. Aşağıdaki dış gelişmelerden hangisi Demokrat Parti'nin muhalefete karşı sert önlemler almasına yol açmıştır?

A. Pakistan'ın bağımsızlığına kavuşması
B. Nasır'ın Mısır'da iktidara gelmesi
C. Irak'ta devrim yapılması
D. Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den toprak talep etmesi
E. Cezayir'in bağımsızlığına kavuşması

24.Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti'nin izlediği politİkalardan biri değildir?

A. Muhalefet önderlerinin yurtta dolaşmalarını engellemesi
B. Vatan cephesi örgütleri kurarak ülke de kamplaşmaya yol açması
C. İktisadi kalkınmada büyük bir canlılık ve heyecan yaratması
D. Plansız kalkınma yapılması sonucu maliyenin iflasa sürüklemesi
E. Parti içi demokrasiye büyük önem verilmesi

Yanıtlar:

1 .A 2 .C 3. B 4. D 5. E 6.C 7.A 8.B 9.E 10. D 11. A 12. B 13. C 14. E

15. B 16. D 17. D 18. A 19. A 20. B 21. A 22. D 23.C 24. E


Alıntıdır.

__________________
Aşk der ki sana: Yolumdaysan başım feda yoluna; ama bil ki senin de başını isterim yoluma. Kahır, kapris gelecekse senden amenna! Ama ayağına diken batarsa yolumda ah edip vahlanma!...
Aşk bilek gücü değil “YÜREKTİR”! Yüreğin yetmiyorsa düşme yollara!…
KaRaqiZz isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


(Tümünü Görüntüle Konuyu Görüntüleyen Üyeler: 1
Jineps
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 20:56