Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Eğitim - Öğretim > Dersler
facebook bağlan


2. sınıf meslekler performans ödevi

Dersler kategorisinde açılmış olan 2. sınıf meslekler performans ödevi konusu , 2. sınıf meslekler performans ödevi AVUKAT TANIM Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişidir. ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 08.01.2014, 22:40   #1 (permalink)
ultrAslan

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart 2. sınıf meslekler performans ödevi2. sınıf meslekler performans ödevi
AVUKAT

TANIM
Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişidir.

GÖREVLER
o Bir kimsenin avukatlığını kabul etmeden önce davasını aldığı kişiyi (müvekkilini) dinler, yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder,
o Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler,
o Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar,
o Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açı> davaya katılır,
o Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar,
o Kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve savunma amacıyla konuşma yapar,
o İcra takipleri yapar,
o Yeni çıkan yayın ve kanunları takip eder ve yorumlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER, YARARLANILAN KAYNAKLAR

Kırtasiye malzemeleri (dosya, kağıt, kalem vb.), daktilo, bilgisayar, avukatlık cübbesi, mevzuat (Anayasa, uluslararası sözleşmeler, yasa, tüzük, yönetmelik, yargı kararları vb.).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Avukat olmak isteyenlerin;
o Normalin üstünde akademik ve sözel yeteneğe,
o Olaylar ve ilkeler arasında ilişki kurabilme gücüne,
o Olayları derinliğine araştırma merakına,
o Başkalarını anlayabilme ve etkileyebilme yeteneğine,
o Akıcı konuşma becerisine,
o Sorumluluk duygusuna sahip
kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Avukatlar, büro ve adliye gibi kapalı ortamlarda, gerektiğinde keşif çalışmaları için açık alanlarda çalışırlar. Çalışmaları sırasında, müvekkilleriyle, yargıç (hakim) ve savcılarla, adli personelle, emniyet görevlileriyle iletişim halindedir.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu meslekte iş alanı oldukça geniştir. Kişi, kamu kurumlarında, özel şirketlerde çalışabileceği gibi kendi işyerini açıp bağımsız da çalışabilir.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilen çeşitli üniversitelere bağlı hukuk fakültelerinde verilmektedir. Bölüme yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puanı ile girilir.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
o Temel eğitimin süresi 4 yıldır. Ön eğitim tamamlandıktan sonra 1 yıllık staj dönemi vardır. Eğitim süresince; Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku, İktisat, Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Ceza Hukuku, Mali Hukuk, Türk Hukuk Tarihi, Sosyoloji, Ticaret Hukuku, Hukuk Metodolojisi, Umumi Hukuk Tarihi, Avrupa Hukuku, Çevre Korunması Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Adli Tıp, Devletler Özel Hukuku, Askeri Ceza Hukuku gibi dersler alırlar.
o Staj süresince stajyer avukatlara yönelik çeşitli seminer ve ödevler verilmektedir. Staj sonunda, Baro Yönetim Kurulunca sözlü sınav yapılır, başarılı olanlara “Avukatlık” belgesi verilir.
MESLEKTE İLERLEME
Hukuk fakültelerinde master ve doktora tezlerini vererek hukuk alanında bir branşta öğretim üyesi olarak çalışabilirler. Avukatlar, gerekli eğitimi aldıktan veya stajları yaptıktan sonra hukuk müşaviri, savcı, hakim, noter olabilirler. Ayrıca, yürüttükleri davalarda branşlaşma söz konusu olabilir.
BENZER MESLEKLER: Hakimlik, savcılık, noterlik.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
o Mesleki eğitim süresince koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim kredisi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.
o Kendi adına çalışan avukatların kazançlarını tahmin etmek oldukça zordur. Meslekte uzmanlaşmalarıyla orantılı olarak kazançları değişmektedir. Değişik kurum ve işletmelerde çalışan avukatlar ise çalıştıkları kurumun ücret politikasına göre gelir elde ederler.

KAYMAKAM

TANIM
Kaymakam, ilçenin genel yönetiminden sorumlu olan, devleti ilçede temsil eden, ilçenin en yetkili kamu görevlisidir.
GÖREVLER
Kaymakam görevlerini bağlı olduğu ildeki valinin denetimi altında yürütür.
Başlıca görevleri şunlardır:
o İlçede yasaların uygulanmasını sağlar,
o Valinin emirlerini uygular,
o İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlar,
o Halkın şikayetlerini dinler, ihtiyaçlarını saptar ve giderilmesi için gerekli önlemleri alır,
o Törenlere başkanlık eder, resmi ziyaretleri kabul eder.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Kaymakam olmak isteyenlerin;
o Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
o Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
o Başkalarını etkileyebilen, düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen,
o İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, insanları anlayabilen,
o Yeniliklere açık, yaratıcı,
o İşleri planlayabilen ve uygulamayı izleyebilen, yönetici özelliklerine sahip
kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Kaymakam, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak ilçedeki kaymakamlık binasında görev yapar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Çalışırken vatandaşlarla, valilerle, emrindeki memurlarla, üst düzey askeri yöneticilerle etkileşim halindedir. Zaman zaman seyahat etmesi gerekir. Kaymakam bir ilçede belli bir süre çalıştıktan sonra başka bir ilçeye atanır.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Kaymakamlar İçişleri Bakanlığına bağlı olarak ilçelerde görev alırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Kaymakamlık mesleğine girebilmek için, üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme,İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak ve adayların bilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini ölçen, İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak gerekmektedir.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
o Temel eğitimde; siyaset bilimine giriş, siyasal düşünceler tarihi, siyasal politikaya giriş, çevre sorunları, Türkiye’nin toplumsal yapısı, mahalli idareler, kamu personeli yönetimi, kentleşme ve konut politikası, ekonomi, işletme, maliye ve hukuk dersleri verilmektedir.
o Üç yıllık staj devresinde; İl Merkez Stajı, Kaymakam Refikliği Stajı, Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş Stajı, Bakanlık Merkez Stajı, Bilgileri Artırılmak ve Uygulamaları Yeniden Öğrenmek Üzere Yurtdışı Stajı, Kaymakam Vekilliği Stajı yaparak Kaymakamlık Kursuna katılırlar.
MESLEKTE İLERLEME
İçişleri Bakanlığı’nın Kaymakamlık sınavını kazanan kaymakam adayları, valilik emrine atanırlar, staj bitiminde hazırlayacakları kaymakamlık tezinin vali tarafından uygun görülmesinden sonra girdikleri sınavı başaran adaylar, 5’inci sınıf bir ilçeye kaymakam olarak atanırlar. Üç yıl bu ilçede çalıştıktan sonra “Mahrumiyet Bölgesi” diye nitelenen 6’ncı sınıf bir ilçede iki yıl çalışırlar, sonra 4’üncü sınıf bir ilçeye kaymakam olarak veya bir ile vali yardımcısı olarak atanırlar. Sonraki yıllarda 3’üncü, 2’nci ve 1’inci sınıf ilçelerde kaymakam olarak veya illerde vali yardımcılığına atanarak mesleklerine devam ederler. Ayrıca, valilik görevine Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile geçebilirler.
BENZER MESLEKLER: Müfettişlik, üst düzey yöneticilik.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Adaylık döneminde atandığı kadro ve dereceden maaş almaktadırlar. Göreve ilk başlayan bir kaymakam adayının ücreti yaklaşık olarak asgari ücretin 3 katı kadardır. Kaymakamlar, özel hizmet tazminatı, işgüçlüğü zammı, temsil giderleri adı altında çeşitli tazminatlar da alırlar.
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
o İlgili eğitim kurumları,
o Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
o Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri
DİŞ HEKİMİ


TANIM
Diş sağlığının korunması, diş ve ağız boşluğu hastalıklarının tedavisi için gerekli çalışmaları yapan kişidir.
GÖREVLER
o Hastanın şikayetlerini dinleyip, dişlerini muayene eder,
o Gerekirse röntgen filmi çeker, inceler ve hastalığı teşhis eder,
o Tedavisi olanaklı olan dişleri tedavi eder, tedavisi olanaklı olmayan dişleri çeker,
o Apseli diş için reçete yazar,
o Çekilmiş dişlerin yerine köprü ve protezle yenilerini takar,
o Kanal tedavisi yapar,
o Ağız ve diş eti hastalıklarını tedavi eder,
o İnsanlara, ağız sağlığı ve temizliği konularında bilgi verir, önerilerde bulunur.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
o Fotey (dişçi koltuğu),
o Davye (dişçi kerpeteni),
o Diş temizleme aletleri, diş çürüğünden koruyucu maddeler,
o Dolgu maddeleri (simen, porselen),
o Anestezi solüsyonu (tedavilerde acıyı duymayı önleyen sıvı).
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Diş hekimi olmak isteyenlerin;
o Üst düzeyde genel yeteneğe,
o Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
o El ve parmakları ustalıkla kullanabilme yeteneğine sahip,
o Fizik, kimya özellikle biyoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
o Hoşgörülü, sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi,
o Estetik anlayışı yüksek
kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Diş hekimleri hastanelerde, dispanserlerde veya özel muayenehanelerde görev yaparlar. Görev ortamı çok temiz ve biraz ilaç kokuludur. Diş hekimleri sürekli ayakta çalışırlar ve çalışırken hastalar ve hasta yakınları ile sürekli etkileşim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
o Diş hekimleri, hastanelerde, özel kliniklerde, muayenehanelerde çalışırlar. Zaman zaman okul, köy ve mahallelerde diş sağlığı taramalarında da bulunabilirler.
o Kendi muayenehanelerini açabilirler.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilen çeşitli üniversitelerin “Diş Hekimliği” fakültelerinde verilmektedir. Bölüme girebilmek için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gereklidir.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır. Mesleki eğitim kuramsal ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Temel fen derslerinden başka; Biyokimya, Protez, Deontoloji (hekimliğin kuralları, görevleri), Periodontoloji (etkin ağız bakımı), Ortodonti (diş ve çene düzensizlikleri), Pedodonti (çocuk dişleri tedavileri, sürekli dişlerin gelişimi), Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi gibi dersler verilmektedir. Eğitim, uygulama ağırlıklı olup, fakülte kliniklerinde hastaların diş tedavilerini ve protez dişlerinin yapımını içerir.
MESLEKTE İLERLEME
Diş tedavi hastanelerinde servis şefi, başhekim yardımcısı, başhekim olabilirler. Fakültede araştırma görevlisi olarak çalışıp doktora yapabilirler. Yardımcı doçent, doçent, profesör unvanlarına yükselebilirler.
BENZER MESLEKLER: Diş teknisyenliği, tıp doktorluğu.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
o Eğitim süresince öğrenciler şartları uygunsa Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrenci kredisinden, çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşların verdiği burslardan yararlanabilirler.
o Meslekte kamu kuruluşlarında çalışanlar sağlık hizmetleri sınıfından ücret alırlarken, özel muayenehaneleri olanların geliri hasta yoğunluğuna göre değişir.
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
o İlgili eğitim kurumları,
o Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
o Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

KÜTÜPHANECİ

TANIM
Kütüphaneye gelen kitap, süreli yayın, video ve ses kasetleri, bilgisayar disketleri ile CD’leri konularına göre sınıflayan, koruyan ve faydalanmak isteyenlerin hizmetine sunan kişidir.
GÖREVLER
o Kütüphaneye bağış, satın alma, değişim veya derleme yoluyla giren kütüphane materyalini sınıflar, katalog fişi çıkarır ve okuyucunun hizmetine hazırlar,
o Kütüphaneye gelenlere istekleri doğrultusunda bilgiler vererek aradıkları kütüphane malzemesini veya kitabı bulmalarına yardımcı olur,
o Dışarıya ödünç kitap kaset veya CD verme hizmetini yürütür,
o Eskiyen ve şekli bozulan kitapları ayırır, gerekli bakımlarını yapar veya yaptırır,
o Kıymetli kitapların korunması için önlem alır,
o Zamanında kitapları getirmeyenlere uyarı yazısı gönderir,
o Kütüphanedeki materyalin sayımını yapar,
o Kayıp yayınlarla ilgili tutanak tutar,
o Abone olunan süreli yayınları izler, gelmeyenleri ilgililere bildirir,
o Yeni yayınları izleyerek kütüphaneye kazandırmaya çalışır.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
o Kitap,
o Video-video kaset,
o Ses kaseti,
o Televizyon,
o Bilgisayar,
o Mikrofiş okuma cihazları,
o Katalog fişleri ve kartlar,
o Fotokopi makinesi.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Kütüphaneci olmak isteyenlerin;
o Normalin üzerinde genel akademik yeteneğe sahip,
o Okumaktan, incelemekten ve kitapları sınıflamaktan hoşlanan,
o Dikkatli ve titiz,
o Kapalı ortamda çalışmaktan sıkılmayan,
o İnsanlarla iyi ilişki kurabilen
kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Kütüphaneciler kapalı, temiz ve gürültüsüz ortamlarda görev yaparlar. Kütüphaneci, çalışırken hem malzeme (kitap), hem veriler (kitapların numaraları), hem de insanlarla ilgilidir. İş genellikle oturarak yapılır.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Kütüphanecilerin, Kütüphaneler Genel Müdürlüğünde, Milli Kütüphanede, halk kütüphanelerinde, üniversite kütüphanelerinde, okul kütüphanelerinde, arşivlerde, dokümantasyon merkezlerinde ve özel kütüphanelerde çalışma imkanları vardır.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi;
o Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dokümantasyon ve Enformasyon bölümünde,
o Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik bölümünde,
o İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dokümantasyon ve Enformasyon bölümünde verilmektedir.
Meslek eğitimi için, lise mezunu olmak, Öğrenci Seçme Sınavı’nda yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak gerekmektedir.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
o Eğitim süresi 4 yıldır.
o Eğitimleri süresince öğrenciler, Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi derslerini alırlar. Meslek dersleri olarak da; Sosyal Antropolojiye Giriş, Kütüphaneciliğe Giriş, Kitap ve Kütüphane Tarihi, Osmanlıca, Psikolojiye Giriş, Bilim Tarihi ve Uygulamalı İstatistik, Araştırma Metotları, Müracaat ve Bibliyografya, Kütüphane İşlemleri, Araştırma Kütüphaneleri, Nadide Eserler ve Nadide Eserler Kütüphaneleri, Süreli Yayınlar, Çocuk Kütüphaneleri ve Kütüphane Programlamaya Giriş, Kitap Dışı Materyal, Halk Kütüphaneleri, Yönetim Teknikleri ve Mevzuat, Katalog ve Sınıflandırma, Okul Kütüphaneleri ve Kütüphane Otomasyonu derslerini alırlar.
o Öğrenciler üçüncü sınıftan itibaren staj yapmak zorundadırlar.
MESLEKTE İLERLEME
o Kütüphaneci olarak göreve başlayan kişiler tecrübe ve çalışma süresinin artmasına bağlı olarak yönetici kadrolarına yükselebilirler.
o Üniversitelerde görev almak isterlerse araştırma görevlisi göreve başlar, gerekli çalışmaları tamamladıkça yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler. kişiler doktora derecesi aldıktan ve gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler.
BENZER MESLEKLER: Arşivcilik.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
o Öğrenciler eğitimleri boyunca Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen krediden, resmi ve özel kuruluşlarca sağlanan burslardan yararlanabilirler.
o Kamu kurumlarında çalışanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre maaş alırlar.
o Özel sektörde ise ücretler değişkendir.

__________________

Fitness Eğitmeni
SrKn isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


(Tümünü Görüntüle Konuyu Görüntüleyen Üyeler: 1
SrKn
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 05:54