Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu

Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu (https://www.forumaski.com/)
-   Genel Kültür (https://www.forumaski.com/genel-kultur/)
-   -   Argo Kelimeler ve Anlamları (https://www.forumaski.com/genel-kultur/65294-argo-kelimeler-ve-anlamlari.html)

Şafak 06.11.2013 15:30

Argo Kelimeler ve Anlamları
 
Argo Kelimeler ve Anlamları

A

Abondone : pes etmek
Abanmak : birine yük olarak onun sırtından geçinmeye bakmak
Abtestini vermek : azarlamak
Afi : gösteriş
Afi kesmek :gösteriş yapmak
Aftos : metres,oynaş
Aklına tükürmek : birinin düşüncesini beğenmemek
Akmak : çabucak savuşmak,ortadan kaybolmak
Alabandayı yemek : adamakıllı azarlamak
Alarga : uzaktan,açıktan
Alarga etmek : geri çekilmek,uzaklaşmak
Alay geçmek : alay etmek
Alengirli :gösterişli,yakışıklı
Anam avradım olsun : birini kesin olarak inandırmak için söylenen söz
Anam babam :teklifsiz bir seslenme
Ananın örekesi : saçma bir söze karşı verilen karşılık
Anasının gözü : çok kurnaz,çok açıkgöz
Anafordan :yolsuz veya emeksiz olarak
Anaforcu : yolsuz veya emeksiz kazanç peşinde olan
Anaforlamak : yolsuz veya emeksiz kazanç elde etmek
Anahtarcı :kapı,kasa gibi yerlere anahtar uydurarak hırsızlık yapan kimse
Andaval : aptal,ahmak,beceriksiz
Andavallı :görgüsüz,beceriksiz
Anlamak : sahip olmayı istemek
Anzarot : rakı
Aparmak : gizlice çalmak
Apiko : hazır,tetik
Arakçı : hırsız
Armut : fazla aptal,budala
Asıntı : sırnaşan,tebelleş olan kimse
Asıntı olmak : sırnaşmak,tebelleş olmak
Aşıramento :çalma,aşırma
Aşmak : görünmeden kaçmak
Aşna fişne :gizli dost
Atmak : 1.bilmeden,kestirerek söylemek 2.yalan veya abartılı söz söylemek 3.söylemek
Atma Recep,din kardeşiyiz : söylediklerin hep yalan,farkındayız
Aval : saflığı sersemlik derecesine varan kimse
Aval aval :aptal bir biçimde,aptal aptal
Avanta : bir kimsenin emek vermeden sağladığı kazanç
Avantacı : çıkarcı,beleşçi,bedavacı
Avurtlu : çalım satan,yüksekten atan
Ayarlamak:kandırmak
Ayazda kalmak : boş yere beklemek
Ayna : iyi bir durumda,yolunda
Aynalı : parlak yüzlü,yakışıklı,güzel
Aynasız : hoşa gitmeyen,kötü,yakışıksız,çirkin,ters,biçimsiz
Ayran ağızlı : aptal,budala,sersem
Ayvayı yemek : kötü duruma düşmek,işi bozulmak

Şafak 06.11.2013 15:32

Cevap: Argo Kelimeler ve Anlamları
 
B

Babaçko : güçlü ve gösterişli,iri yarı kadın
Babalanmak : diklenmek,kabadayıca davranmak
Bal kabağı : aptal,beyinsiz
Balta olma : direnerek birşey istemek,asılmak,musallat olmak
Bamya tarlası :mezarlık
Bas git : çekil,yürü git,defol
Bayılmak : vermek,ödemek
Bayramlık ağzını açmak : kaba konuşmak,küfretmek
Becermek : 1.ırzına geçmek,kirletmek 2.birisini öldürmek
Beleş : karşılıksız,emeksiz,parasız elde edilen
Bıçkın :kabadayı
Bilezik :kelepçe
Bitirim : 1.çok hoşa giden kimse,yer 2.kahve,kumarhane 3.yaman,zeki,çok beğenilen
Bitirmiş : bilgili,açıkgöz
Bitmek : 1.çok sevmek,bayılmak,beğemek 2.beklenmedik bir anda ortaya çıkmak
Boğuntu : bir şeyi değerinden çok yükseğe satma işi
Bozuk çalmak : canı sıkılmış,yüzü asılmış olmak
Bozum havası : utangaçlık,mahcupluk
Bozum olmak : utanmak,utanacak duruma düşmek
Bözük : yüreklilik,cesaret

Şafak 06.11.2013 15:34

Cevap: Argo Kelimeler ve Anlamları
 
C

Caddeyi tutmak : korkulu bir durumda başını alıp gitmek,uzaklaşmak
Caka : gösteriş,çalım,kabadayılık,fiyaka
Caka satmak : gösteriş yapmak,çalım satmak
Camekan : gözlük
Canına ezan okumak : bir kimsenin hakkından gelmek
Canını cehenneme göndermek : öldürmek
Cart kaba kağıt : yüksekten atana karşı söylenen söz
Carta : yellenme
Cartayı çekmek : ölmek
Cavalacoz : değersiz,önemsiz,derme çatma
Cavlamak : ölmek
Cebellezi : hakkı olmayan bir şeyi cebine koyma,sahip çıkma
Cebellezi etmek : cebine koymak
Cızlam : kaçma,savuşma
Cızlamı çekmek : kaçmak,savuşup gitmek
Cicoz : hiç yok
Cicozlamak : kaçamak,uzaklaşmak
Cilalamak : neşesini arttırmak
Cins : garip,tuhaf

Şafak 06.11.2013 15:36

Cevap: Argo Kelimeler ve Anlamları
 
Ç

Çaça : sokak kadını
Çakal : kurnaz,yalancı,düzenci,aşağılık kimse
Çakmak : 1.kabul edilmeyecek birşeyi kurnazlıkla kabul ettirmek 2.içki içmek
Çakar almaz : işe yaramayacak durumda olan
Çarık : para cüzdanı
Çarkına etmek : birine büyük kötülük yapmak
Çekmek : içki içmek
Çeyrek : alman markı
Çıkmak : vermeye katlanmak
Çıngar : kavga,gürültü
Çifte dikiş : bir sınıfta iki yıl okuma
Çuvallamak : başaramamak

Şafak 06.11.2013 15:39

Cevap: Argo Kelimeler ve Anlamları
 
D

Dalga : 1.gizli iş,dalavere 2.dalgınlık 3.geçici sevgili
Dalgaya gelmek : yanılmak,dalgınlıkla unutmak
Dalgaya getirmek : birinin dalgınlığından yararlanmak
Dalgıç : birinden habersiz birşeyi almakhuyunda olan kimse
Dam : tutuk evi
Damlamak : biryere çağrılmadan birdenbire gitmek
Dava : sevgili
Davul tozu : gerçekleşmesi imkansız olan durumlar için kullanulan söz
Dehlemek : kovmak
Delik : cezaevi
Demirhindi :pinti,hasis
Deve olmak : kaybolmak
Dik alası : genellikle hoş karşılanmayan birşeyin aşırılığını anlatır
Dikiz : bakma,gözetleme
Dikizlemek : sezdirmeden bakmak,gözetlemek
Dinine yandığım : öfk,kızgınlık gibi duyguları belirtmek için kullanılan ilenme sözü
Diskur çekmek : nutuk verir gibi konuşmak
Dolma : yaln hile,dalavere
Dolma yutmak : kanıp aldanmak
Dubara : oyun,düzen
Dubaracı : oyunla,düzenle iş gören,düzenci
Duman : 1.kötü,yaman 2.esrar
Duman attırmak : kötü duruma düşürmek,geride bırakma,birini yıldırma
Duman etmek : dağıtmak,bozmak,yoketmek
Duman olmak : işi,durumu berbet olmak
Dut gibi olmak : çok sarhoş olmak,utanmak,mahçup olmak
Düdük : akılsız,boş kafalı
Düdük makarnası : aptal,anlayışsız
Düdüklemek : cinsel ilişkide bulunmak,aldatmak,kandırmak
Dükkan :kumarhane
Dümen : dalavere,hile
Dümen kullanmak : bir işi kurnazca yönetmek
Dümen yapmak : dalavere,hile ile birini kandırmak,aldatmaya çalışmak
Dümeni kırmak : çekip gitmek,uzaklaşmak,kaçmak
Dümenci : 1.en geride olan,sonuncu,en tembel 2.dalavereci,hileci,düzenbaz
Dümencilik : 1.en geride olama durumu,sonuncu olma durumu 2.dalaverecilik,hilecilik,düzenbazlık

Şafak 06.11.2013 15:43

Cevap: Argo Kelimeler ve Anlamları
 
E

Ekmek : 1.birini uydurma bir sebeple bırakıp gitmek,atlatmak 2.boşuna harcamak,ziyan etmek 3.yarışta geçmek
Ekmeklik : oyunda hep yenilerek kendisinden para kazanılan kimse
Ekişmek : 1.utanmak,mahçup olmak 2.sırnaşmak,ısrar etmek
Eden gel : ver
Emmek : uzun süre yararlanmak
Enayi : fazla bön,avanak
Enayi dümbeleği : çok enayi
Ense yapmak : hiç çalışmadan rahatça yaşamak
Enselemek : yakalamak
Enselenmek : yakalanmak
Erteke : dikiz
Esnaf : kötü yola sapmış kadın
Eşek cenneti : öbür dünya
Eşekten düşmüş karpuza dönmek : ezmek : 1.çok sarsılmak 2.kötü bir duruma düşmek

Şafak 06.11.2013 15:45

Cevap: Argo Kelimeler ve Anlamları
 
F

Faça : 1.yüz,çehre,surat 2.giysi 3.iskambil destesinin en altındaki kağıt
Façasını almak : birini mahçup etmek,bozmak
Fasarya : boş anlamsız söz
Fayrap(fire up) : açma,çıkarma
Fayrap etmek : 1.herhangi bir işi veya şeyi hızlandırmak 2.açmak,çıkarmak
Fertik çekmek : kaçmak
Fır : pıc,fırlama
Fırlama : pıc
Filinta : yakışıklı,güzel
Film çevirmek : eğlenmek hoş vakit geçirmek
Filo : bit
Fino : esrar
Fişek atmak : cinsel ilişkide bulunmak
Fit olmak : ödeşmek,razı olmak
Fiyaka satmak : gösteriş yapmak
Fora etmek : çekip çıkarmak
Fos : çürük,boş,kof
Fos çıkmak : bir işin sonu gelmemek
Foslatmak : utandırmak
Frigo : sevimsiz soğuk kimse
Frikik : eteğin açılmasıyla bacağın görülmesi
Frikik yakalamak : açık bacak görmek

Şafak 06.11.2013 15:48

Cevap: Argo Kelimeler ve Anlamları
 
G

Gaco : kadın,dost,sevgili,metres
Gaga : ağız
Gazlamak : kaçmak
Gazla : defol,git
Gazoz ağacı : bir sözün çok saçma olduğunu bildirmek için söylenen söz
Gebeş : aptal,sersem
Geçmişi kınalı : sövgü yerine söylenen bir söz
Gerzek : gerizekalı
Gevşemek : sevmek,hoşlanmak
Geyik : karısının veya bir kadının ihanetine uğramış erkek
Gıcık : sözleriyle,davranışlarıyla karşısındakini kızdıran,sinirlendiren,sıkan kimse
Gıcık kapmak : bir davranışa veya bir kimseye sinirlenmek
Gıcık etmek : sinirlendirmek,öfkelendirmek
Gıcır : yeni
Gır : 1.söz,lakırdı 2.yalan,uydurma
Gır atmak : konuşmak,laf atmak
Gır geçmek : bol bol konuşmak,çene çalmak
Gır gır geçmek : alay etmek
Gır kaynatmak : işlerini bırakıp yarenlik etmek
Gümlemek : sınıfta kalmak
Güneşe karşı işemek : saygı gösterilmesi gereken şeylere saygısızlık etmek

Şafak 06.11.2013 15:50

Cevap: Argo Kelimeler ve Anlamları
 
H

Hacamat : hafif yaralama
Hacamat etmek : hafifçe yaralamak
Hacamatlamak : hafifçe yaralamak
Hafız : 1.aptal,ahmak,bön 2.birşeyi anlamadan ezberleyen kimse
Hafızlık : aptallık,ahmaklık
Hali duman olmak : kötü duruma düşmek
Hallenmek : birşeye karşı istek duymak
Hamamcı olmak : güsul aptesi alması gerekmek
Hap : bir içimlik afyon
Harcamak : yokolmasına,ölmesine sebep olmak
Hasbi geçmek : önem vermemek,ilgi göstermemek,kısa kesmek
Hasta : parasız,züğürt
Haşatı çıkmak : bozulmak,işe yaramaz hale gelmek,çok yorulmak,bitkin düşmek
Hava almak : umduğunu bulamamak,hiçbirşey kazanamamak
Hava basmak : büyüklenmek,gururlanmak
Hava gazı : boş laf,önemsiz şey
Havyar kesmek : vaktini boşa geçirmek
Haybe : boş,işe yaramaz,anlamsız
Haybeci : işsiz güçsüz,bedavadan geçinen
Haydamak : kovmak,defetmek
Haza : etkisiz,kusursuz
Hırbo : 1.iri yarı kimse 2.sersem,salak ve kaba saba
Hırboluk : sersemlik,salaklık
Hırt : sersem,budala,ahmak
Hırtapoz : sersem,aptal,şaşkın
Hırtapozluk : hırtapoz olma durumu
Hırtlık : sersemlik,budalalık,ahmaklık
Hışır : aptal,sersem
Hıyar : kaba saba,görgüsüz,budala
Hıyarlaşmak : kaba saba,budalaca davranışlarda bulunma
Hoşur : şişman,dolgun,güzel kadın
Hödük : görgüsüz,kaba,anlayışı kıt kimse

Şafak 06.11.2013 16:03

Cevap: Argo Kelimeler ve Anlamları
 
I

Iska : boşa çıkarma,rast getirememe
Iska geçmek : 1.hedefe rast getirememe 2.üzerinde durmamak,önem vermemek
Iskalamak : hedefe rast getirememe
Islak karga : çok korkak,çekingen
Islatmak : dayak atmak veya ağır harakette bulunmak


Saat: 03:50

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, ve
Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.


SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.