Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Eğitim - Öğretim > Dersler > Hukuk
facebook bağlan


[1.Sınıf] Hukuka Giriş Ders Notları - Özeti

Hukuk kategorisinde açılmış olan [1.Sınıf] Hukuka Giriş Ders Notları - Özeti konusu , [1.Sınıf] Hukuka Giriş Ders Notları - Özeti Nafaka Yükümü" Yardım Edilmediği Takdirde Yoksulluğa Düşecek Olan Üstsoy Altsoy Ve Kardeşlerine Yardım Etme Yükümlülüğüdür Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar: Din Kuralları Ahlak Kuralları ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 13.07.2013, 10:43   #1 (permalink)
Root Administrator

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart [1.Sınıf] Hukuka Giriş Ders Notları - Özeti[1.Sınıf] Hukuka Giriş Ders Notları - Özeti

Nafaka Yükümü" Yardım Edilmediği Takdirde Yoksulluğa Düşecek Olan Üstsoy Altsoy Ve Kardeşlerine Yardım Etme Yükümlülüğüdür

Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar: Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Hukuk Kuralları

14 Yaşındaki Naim Uygun'un Anne Ve Babasının İzni Olmadan Yapmış Olduğu Bir Satış Sözleşmesi " Tek Taraflı Bağlamazlık" Hükümsüzlük Yaptırımı Türüne Aittir Henüz Fiil Ehliyeti Olmayan Küçüğü Bağlamaz Ama Tam Ehliyetli Olan Karşı Tarafı Bağlar

Cürüm Toplum Düzenini Ağır Biçimde Sarsan Suçlardır

Müflis İflasın Açılması İle Birlikte Borçlunun Aldığı Addır

Ticaret Kanunu'na Göre Ticaret Şirketleri: Kollektif Komandit Anonom Limited

Kooperatifler 1163 Sayılı "Kooperatifler Kanunu" İle Düzenlenmiştir

Kanun Tasarısını Bakanlar Kurulu Hazırlar

Tüzük Bir Kanunun Uygulamasını Göstermek Veya Emrettiği İşleri Belirtmek Üzere Kanuna Aykırı Olmamak Şartıyla Çıkarılan Yazılı Hukuk Kurallarıdır

"İntifa Hakkı" Başkasına Ait Malları Kullanma Ve Bunlardan Faydalanma Yetkisi Veren Haktır

Miras Hukuku Eşya Hukuku Aile Hukuku Ve Borçlar Hukukunda İyi Niyetli Olmanın Sonuçları İle İlgili Açıklama Vardır Fakat Anayasa Hukukunda Yoktur

Def'i Davalının Borcunu Özel Bir Nedenden Dolayı Yerine Getirmekten Kaçınmasına İmkan Sağlayan Haktır

Şirketler Devletler Kooperatifler Dernekler Tüzel Kişidir Fakat İnsanlar Tüzel Kişi Değildir

Tam Ehliyet:
Tam Ehliyetler Kategorisine Giren Gerçek Kişiler Fiil Ehliyetinin Bütün Koşuluna Sahip Bulunan Kimselerdir
Ayırt Etme Gücüne Sahip Ergin Olan Gerçek Kişiler Tam Ehliyetliler Kategorisine Giren Gerçek Kişilerdir

Tam Ehliyetliler Her Türlü Hukuki İşlemleri Hiç Kimsenin İznine Muhtaç Olmaksızın Yapabilirler

Tam Ehliyetliler Haksız Fiilleri İle Başkalarına Vermiş Oldukları Zararlardan Bizzat Sorumludur

"İnsan Sosyal Bir Hayvandır" Sözünü Söyleyen Düşünür Aristo'dur

Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanına Bağlıdır

Bir Kimsenin Doğumundan Ölümüne Kadar Geçen Zaman İçinde Giriştiği İlişkilerin Büyük Bir Kısmı Medeni Hukuk Tarafından Düzenlenmektedir
Medeni Hukuk Düzenlemekte Olduğu İlişkilerin Maliyetlerine Göre Beş Kısma Ayrılır
Medeni Hukukun Bir Kolu Olan Miras Hukuku Bir Kimsenin Ölümünden Sonra Onun Para İle Ölçülen Bütün Hak Ve Borçlarının Kimlere Ve Nasıl Geçeceğini Düzenleyen Kurallardan Oluşmaktadır
Medeni Hukuk Yedi Maddelik Bir "Başlangıç" Kısmından Sonra Dört Kitaba Ayrılmıştır

Kanun Hükmünde Kararnameler: Bakanlar Kurulunca Belli Konuları Düzenlemek Üzere Çıkarılan Yazılı Hukuk Kurallarıdır
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çıkardığı Yetki Kanununa Dayanılarak Çıkartılır
Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Girerler
Kanun Hükmünde Kararnameler Yayınladıkları Gün Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulurlar

İntifa Hakkı Başkasına Ait Malları Kullanma Ve Bunlardan Faydalanma Yetkisi Veren Haktır

Sözleşmenin Dışında Borçlunun Şartlarında Meydana Gelen Değişiklikler Sonucunda Sözleşmeyle Yerine Getirme Yükümlülüğünde Olduğu Taahhüdünün Borçlunun Talebi Üzerine Hakim Tarafından Borçlunun Şartlarına Uydurmak İçin Değiştirilmesi Ya Da Tamamen Ortadan Kaldırılmasının Mümkün Olması Emprevizyon Teorisi İle Açıklanmaktadır

Mirasçılar Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma Durumunda "Gaibin" Mirası Kesin Olarak 5 Yıl Sonra Kazanırlar

Derneklerde Tüzel Kişiliğin Dağıtılma İle Sona Ermesi Durumları:
Derneğin Genel Kurulunun Kararıyla Suç Kaynağı Haline Gelmesiyle Yargı Kararıyla Üst Üste İki Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmamasıyla

Kira Sözleşmesi Çok Taraflı Bir Hukuki İşlemdir

Naim'in Kendisine Ait Evi 52 Milyar TL'ye Satacağını Fulya'ya Bildirmesi Hukuksal Durumlardan İcaba Davettir

Temsil Yetkisinin Sona Erme Nedenleri: Temsilcinin Gaipliğine Karar Verilmesi Temsilcinin İflas Etmesi Temsilcinin İstifa Etmesi Temsil Olunanın Gaipliğine Karar Verilmesi

Borçlar Kanunumuza Göre Borcu Sona Erdiren Nedenler: İfa Yenileme Birleşme Takas Zamanaşımı Kusursuz İmkansızlık

Satım Sözleşmesinin Hükümlerinden Satıcının Borçları: Teslim Ve Mülkiyeti Geçirme Borcu Satılanı Saklama Borcu Ayıba Karşı Garanti Borcu Zapta Karşı Garanti Borcu

Borçlar Kanunumuza Göre Hamalın Bavulumuzu Taşıması İşleminde Vekilin Özel Bir Yetkiye Sahip Olması Aranmamaktadır

Disiplin Mahkemesi Askeri Yargıda Yer Alır

Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar: Din Ahlak Görgü Hukuk Kuralları

Hükümsüzlük Kanunun Öngördüğü Şekilde Yapılmaması Veya Kanuna Aykırı Olarak Yapılması Halinde Hukuki Sonuç Doğurmamasını İfade Etmektedir

Yürürlükteki Türkiye Anayasa Hukukunun Kaynağını 1982 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Oluşturur

Kooperatifler 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu İle Düzenlenmiştir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarafından Kabul Edilen Kanunları Cumhurbaşkanının 15 Gün İçinde Yayınlanması Gerekir

İhtira Beratı Patent Kavramı İle Eş Anlamlıdır

Zaruret Hali Kendisini Veya Başkasını Bilerek Sebebiyet Vermediği Bir Zarardan Ya Da Derhal Ortaya Çıkabilecek Bir Tehlikeden Kurtarmak İçin Başkasının Mallarına Zarar Vermeyi İfade Eder

Tam Ehliyet: Tam Ehliyet Kategorisine Giren Gerçek Kişiler Fiil Ehliyetinin Bütün Koşuluna Sahip Bulunan Kimselerdir
Ayırt Etme Gücüne Sahip Ergin Olan Gerçek Kişiler Tam Ehliyetliler Kategorisine Giren Gerçek Kişilerdir
Tam Ehliyetliler Her Türlü Hukuki İşlemleri Hiç Kimsenin İznine Muhtaç Olmaksızın Yapabilirler

Üniversiteler Mal Topluluğu Niteliğinde Bir Tüzel Kişiliktir

Kefalet Sözleşmesinde Kefilin Sorumluluğu Belli Miktarda Sorumluluk Türündendir

Mal Rejimi Sözleşmesinin Kanuni Geçerlilik Şekli Resmi Şekildir

Bir Süreye Bağlanmış Bulunan Borçlarda Bu Süre Geçtiğinde Muaccel Bir Borcun Borçlusuna Alacaklının İhbarıyla Mütemerid Denir

Vekalet Sözleşmesi Konusuna Girenler: Bir Diş Tabibinin Dişimizi Tedavi Etmesi Bir Avukatın Davamızı İzlemesiBir Mimarın İnşaatımızı Kontrol Etmesi Arkadaşımızın Bizim İçin Bir Yer Kiralaması

Vekalet Sözleşmesi Azil İstifa İflas Ölüm Nedenleriyle Sona Erer

İdari Yargı Arasında Yer Alanlar: İdare Mahkemesi Vergi Mahkemesi Danıştay Bölge İdare Mahkemesi

Cebr-İ İcra Hukuk Kurallarına Uymayan Bir Kimsenin Devlet Zoru İle Bu Kuralların Gereğini Yerine Getirmesi Anlamına Gelmektedir

Anayasaya Göre Yargı Yetkisi Türk Milleti Adına Bağımsız Mahkemelerce Kullanılır
Hakimler Kendileri İstemedikçe Başka Herhangi Bir Kuruluş Tarafından Yaşları Dolmadan Emekliye Ayrılamazlar
Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulunun Başkanı Adalet Bakanıdır
Mahkemelerin Kuruluşu Görev Ve Yetkileri İşleyişi Ve Yargılama Usulleri Kanunla Düzenlenir

Yabancılar Hukuku: Bir Ülkede O Ülkenin Vatandaşları İle Birlikte Vatandaş Olmayan Kimselerin De İkamet Etmesi Mümkündür
Yabancılar Ülkesinde Bulundukları Devletin Vatandaşlarına Tanınan Hakların Hepsinden Yararlanamazlar
Türk Anayasası Yabancıların Haklarının Milletler Arası Hukuka Uygun Bir Şekilde Kanunla Düzenleneceğini Öngörmektedir
Yabancıların Hangi Haklardan Yararlanıp Yararlanamayacağı Yabancılar Hukukunun Konusudur

Bir Malın Sahibinin İsteği Dışında Bilerek Ya Da Bilmeyerek Başka Bir Kişi Tarafından Başka Birine Satılması Durumunda Malın Asıl Sahibi Mülkiyet Hakkını Geri Almak İçin İstihhak Davası Açar

Akla Uygun Biçimde Davranma Yeteneği Hukuksal Olarak "Ayırt Etme Gücü" Kavramıyla İfade Edilir

Bankalar İktisadi Amaç Ya Da Kazanç Paylaşma Amacı Güden Tüzel Kişilerdendir

Sınırsız Sorumluluk Borçlunun Borcundan Dolayı Bütün Mallarıyla Sorumlu Olmasıdır

Borçlar Kanunumuza Göre Borcu Sona Erdiren Nedenler: İfa Yenileme Birleşme Takas

Semene(Satış Parası) İlişkin Hasar Alıcıya Satış Sözleşmesinin Yapıldığı Anda Geçer

Gerçek Olmayan Factoring'de Factoring Şirketinin Sözkonusu Riski Üstlenmemesi Ve Bu Riskin Müşteride KalmasıAvans İşleminin Ödünç Olarak Nitelendirilmesi Sonucunu Doğurur

Kendi Nefsimize Karşı Nasıl Davranmamız Gerektiğini Belirten Ahlak Kuralları Subjektif Ahlak Kurallarıdır

Müeyyide Kavramı Yaptırım İle Eş Anlamlıdır

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yürütme Yetkisi Sahip Olan Organlardan Biri Bakanlar Kuruludur

Navlun Sözleşmesinin Düzenleme Amacı: Deniz Yoluyla Eşya Taşıma İşi Yapmak İsteyenlerin Ulaştırma Bakanlığından Aldıkları Ve Ruhsat Niteliği Taşıyan Sözleşmelerdir

Mal Varlıkları Hakları Konularına Göre Hakların Türlerindendir

Hak Sahibinin Ölmesiyle Velayet Hakkı Ortadan Kalkar

Bir Gazete Bir Devlet Adamının Özel Hayatıyla İlgili Çok İlginç Resimler Yayınlayacağını İlan Eder Ve Bunu Yayınlarsa Sözkonusu Devlet Adamı Yayının Durdurulması İçin "Saldırıya Son Verilmesi Davası" Nı Açabilir

Dolaylı Temsilde Temsilci Hukuki İşlemi Başkası Hesabına Fakat Kendi Adına Yapmaktadır

Alacaklının Kendisine Ait Bir Miktar Paranın Kararlaştırılan Süreden Daha Fazla Bir Süreyle Borçlunun Yanında Kalmasından Dolayı Uğradığı Zararı Karşılayan Faize Temerrüt Faizi Denir

Hizmet Sözleşmesinin İşçiye Yüklediği Borçlar: İşi Bizzat Yapmak İşverenin Talimatına Uymak İşine Özen Göstermek İşletmenin Sırlarını Saklamak

Müteselsil Kefalette Kefilin Tartışma Def'ini İleri Sürmesi Mümkün Değildir

Nafaka Yükümü Yardım Edilmediği Takdirde Yoksulluğa Düşecek Olan Üstsoy Altsoy Ve Kardeşlerine Yardım Etme Yükümlülüğüdür

İcra Ve İhmal Suçun Maddi Unsurudur Kast Ve Taksir İse Manevi Unsurudur

Çek Poliçe Ve Bono Kambiyo Senetleridir

Yargısal Kararlar:
Yargısal Kararlar Anlaşmazlık Konusu Olan Hukuki Bir Olayın Çözümü İçin Mahkemece Verilmiş Olan Kararlardır
Mahkemelerin Varmış Oldukları Kararlarda Oluşan Bir Sorunun Çözümlenmesi İle İlgili Olarak Kabul Edilmiş Olan İlkeleri Yansıtırlar
Hakim Önüne Gelmiş Olan Anlaşmayı Benzer Bir Anlaşmazlıkla İlgili Olarak Verilmiş Yargısal Karara Uygun Bir Biçimde Sonuca Bağlamak Zorunda Değildir
Uygulamada Mahkemeler Yargısal Kararlara Büyük Ölçüde Uymaktadırlar

Ölüm Karinesi En Büyük Mülkiye Amirinin Emriyle Gerçekleştirilir(Kaymakam)
Hukuk Bir Toplum İçindeki Kişilerin Birbirleri İle Ve Toplumla Olan İlişkilerini Düzenleyen Uyulması Zorunlu Yani Maddi Yaptırımı Bulunan Kurallar Bütünüdür

Hukuk Kurallarına Uymayan Bir Kimsenin Devlet Zoru İle Bu Kuralların Gereğini Yerine Getirmesi Cebr-İ İcra Anlamına Gelir

Sosyal Hayatı Düzenleyen Maddi Yaptırımlı Kurallar Bütününü İfade Eden Kavram Hukuk Kavramıdır

Nafaka Yükümü Yardım Edilmediği Takdirde Yoksulluğa Düşecek Olan Üstsoy Altsoy Ve Kardeşlerine Yardım Etme Yükümlülüğüdür

Yaptırım Müeyyide Kavramının Eşanlamlısıdır

Kusur Bildirme Disiplin Cezalarına Örnektir

14 Yaşındaki Bir Kişinin Anne Ve Babasının İzni Olmadan Yapmış Olduğu Bir Satış Sözleşmesitek Taraflı Bağlamazlık Hükümsüzlük Yaptırımı Türüdür

İcra Ve İhmal Suçun Maddi Unsurudur

Müflis İflasın Açılması İle Birlikte Borçlunun Aldığı Addır

Ticaret Kanununa Göre Ticaret Şirketleri: Kollektif Komandit Anonim Limited

Kooperatifler 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu İle Düzenlenmiştir

TBMM Tarafından Kabul Edilen Kanunları Cumhurbaşkanının 15 Gün İçinde Yayınlaması Gerekir

Cumhurbaşkanı Tbmmnin Onaylaması İçin Göndermiş Olduğu "Bütçe İle İlgili Kanunları"Onaylamayıp Tekrar Görüşülmesi İçin Tbmmne Gönderemez

Resmi Gazete Başbakanlık Tarafından Çıkarılır

Milletvekili Seçilme Hakkından Yararlanmak İçin 30 Yaşını Bibitirmiş Olmak Gerekir

Konularına Göre Hakların Türleri: Mamelek Hakları (Mal Varlığı Hakları) Şahsiyet Hakları

Davalının Borcunu Özel Bir Nedenden Dolayıyerine Getirmekten Kaçınmasına İmkan Sağlayan Hak Def'i İle İfade Edilir

Ölüm KarinesiEn Büyük Mülkiye Amirinin Emriyle Gerçekleştirilir

Mirasçılar Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma Durumunda "Gaibin" Mirasını Kesin Olarak 1 Yıl Sonra Kazanırlar

Nafaka Yükümlüsü Mahkeme Emrine Uymayarak Kararlaştırılan Yardımı Yapmazsa Nafaka Devlet Tarafından CEBRİ İCRA YOLUYLA Alınır

Verilmiş Bir Söze Sadık Kalmayı Emreden Ahlak Kurallarına Objektif Ahlak Kuralları Denir

Hükümsüzlük Türleri: İptal Cebri İcra Tazminat Ceza

Yargıtay(Temyiz) Denetim Mahkemesidir

Hukuk Kurallarına Uyulmamasının Müeyyidesi Cezaya Çarptırılmadır

Tek Taraflı Bağlamazlık Hükümsüzlük Türlerinden Biridir

Deniz Ticaretinde Geminin Bayrağı Geminin Bağlı Olduğu Devleti Gösterir

Örf Ve Adet Hukukunun Maddi Unsuru Örf Ve Adetin Devamlılığı Ve Tekrarlanmasıdır

Bozucu Yenilik Doğuran Haklar: Vekaletten Azil Hakkı Feshi İhbar Hakkı İstifa Hakkı İşçinin Hizmet Akdini Fesfetmesi

Hukukumuzda Bir Gerçek Şahıs Hak Ehliyetini Kısıtlılığı Ortadan Kalktığında Evlendiğinde Reşit OlduğundaTemyiz Gücünü Elde Ettiğinde Elde Eder

Medeni Kanun M10'da Belirtilen "Mümeyyiz Olan Reşit Medeni Hakları Kullanmaya Salahiyettardır" Hükmü Fiil Ehliyeti Bakımından Tam Ehliyetliler Kategorisinde Yer Alır

Evlenme Akdi Dolayısıyla Eşlerden Biri İle Diğerinin Kan Hısımları Arasında Meydana Gelen Hısımlığa SIHRİ HISIMLIK(Kayın Hısımlığı) Denir

Genel Kurul Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu Derneklerde Kanunen Bulunması Zorunlu Olan Organlardır

Zilyetlik Karinesinden Doğan Hakkın Korunmasını Sağlayan Dava MENKUL DAVASI'dır

Tapu Siciline Yapılan Tescile Esas Olan Hukuki Sebep Geçerli Değilse Bu Halde Tapu Kütüğünde Görünen Tescile YOLSUZ TESCİL Denir

Bir Kimse İle Halasının Oğlu Arasında Dördüncü Dereceden Hısımlık Vardır

Bir Kimsenin Şahsiyet Haklarına Karşı Haksız Bir Saldırıda Bulunulması Ve Saldırının Hala Devam Etmekte Olması Halinde MEN Davası Açılabilir

Devlet Vilayet Belediyeler Ve Köyler Gibi Şahıs Topluluğu Niteliğindeki Kamu Hukuku Hükmi Şahıslarına Kamu İdareleri Denir

Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması Gayrimenkuller İçin Gereklidir

Disiplin Cezaları: Kusur Bildirme Uyarma Geçici Çıkarma Büsbütün Çıkarma Kınama

Bir Fiilin Ceza Kanununda Yazılı İlkeye Uygun Olmasına Tipiklik (Suçun Kanuni Unsurı) Denir

Deniz Yoluyla Eşya Taşıma Karşılığı Ödenen Ücrete NAVLUN Denir

Metninde Yürürlük Tarihi Gösterilmeyen Bir Kanun Resmi Gazete'de Yayımlanmasından 45 Gün Sonra Yürürlüğe Girer

Bir Kişiye Bir Mal Üzerinde Kullanma Yararlanma Ve Tasarrufta Bulunma Yetkilerinden Bir Yada İkisini Tanıyan Haklara SINIRLI AYNİ HAKLAR Denir

Sahipsiz Menkul (Taşınır) Malların Aslen Kazanılmasına İHRAZ (Ele Geçirme) Denir

İnfilak Eden Bir Gemide Yolculuk Eden Ve Cesedi Bulunmayan Bir Kimsenin Öldüğünü İspat Etmek İçin ÖLÜM KARİNESİ'den Yararlanılır

Kazai(Erken Yargısal) Rüşt İçin Gerekli Şartlar: Ana Ve Babanın İzni Küçüğün İsteği Küçüğün 15 Yaşını Bitirmiş OlmasıVasinin Dinlenmesi Küçüğün Menfaatının Bulunması

Baba İle Evlatlığı Arasında SUNİ Hısımlık Vardır
Haksız Saldırıda Bulunan Kimsenin Diğerine Tarziye Vermesi Özür Dilemesi Demektir

Mahkeme Kapatılan Derneklerin Mal Para Ve Hakları Hazineye İntikal Eder (Geçer)

Kadastronun Sağladığı Yararlar: Gayrimenkullerin Sınırlarını Belirlemek Araziden Doğan İhtilafları GidermekKüçük Arazi Parçalarının Birleştirilmesine İmkan Sağlamak Gayrimenkul Kredisinde Emniyeti Sağlamak

Aralarında Kanun Veya Sözleşme Gereğince Ortaklık Bağı Bulunan Kimselerin Hep Birlikte Bir Şeyin Tamamına Malik Olmalarına İştirak Halinde Mülkiyet Denir

Bir Gayrimenkul Üzerinde İpotek Kurulması İçin Kural Olarak Rehin Sözleşmesi Ve Rehnin Tescil Edilmiş Olması Gereklidir

Doğrudan Doğruya Borçlunun Malvarlığı İle Yerine Getirilebilen Edimlere MADDİ EDİM Denir

Borçlar Kanununa Göre Hazır Olmayanlar Arasında Yapılan Bir Sözleşme Kabul Haberinin İcapçıya Vardığı Andır

Bir Borç İlişkisinde Edinim İfasının Mümkün Olmasına Ve İhtara Rağmen Borçlunun Borcunu Zamanında İfa Etmemesine BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ (Direnişi) Denir

Haksız Fiilden Doğan Borçlar Bir Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabidir

Trampa Sözleşmesini Satım Sözleşmesinden Ayıran En Önemli Fark: Edimin Konusunun Para Dışında Bir Şey Olması

Köylerde Gayrimenkul Kiralanması İle İlgili Olarak BORÇLAR KANUNU Uygulanır

Sosyal Bir Dernek Üyeleri İçin Temsil Vermek Üzere Özel Bir Tiyatro Topluluğu İle Anlaşmıştır Dernek İle Tiyatro Topluluğu Arasındaki Sözleşmenin Türü İstisna Sözleşmesi (Eser Sözleşmesi)Dir

Vedia Bir Şeyin Saklanması Amacını Güden Sözleşmelerdendir

Bir Vedia Sözleşmesinde Vedia Alan Vedia Konusu Malı Karşı Tarafın İzni Olmadan Kullanırsa Bunun Sonucunda Vedia Verene Uygun Bir Tazminat Vermekle Yükümlü Olur

Bakanlar Kurulu Kararlarına Karşı İptal Ve Tam Yargı Davaları Danıştay Mahkemesinde Karara Bağlanır

İlk Derece Mahkemesi Olarak Askeri Yargıtay Daireleri Tarafından Verilen Kararların Temyiz Yolu İle İncelenmesi Görevi ASKERİ YARGITAY DAİRELER KURULU Organına Aittir

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Askeri İdari Yargı Türüne Girer

HUKUKA GİRİŞ
• Hukuk Bir Toplum İçindeki Kişilerin Birbirleri İle Ve Toplumla Olan İlişkilerini Düzenleyen Uyulması Zorunlu Yani Maddi Yaptırımı Bulunan Kurallar Bütünüdür
• Hukuk Kurallarına Uymayan Bir Kimsenin Devlet Zoru İle Bu Kuralların Gereğini Yerine Getirmesi Cebr-İ İcra Anlamına Gelir
• Sosyal Hayatı Düzenleyen Maddi Yaptırımlı Kurallar Bütününü İfade Eden Kavram Hukuk Kavramıdır
• Nafaka Yükümü Yardım Edilmediği Takdirde Yoksulluğa Düşecek Olan Üstsoy Altsoy Ve Kardeşlerine Yardım Etme Yükümlülüğüdür
• Yaptırım Müeyyide Kavramının Eşanlamlısıdır
• Kusur Bildirme Disiplin Cezalarına Örnektir
• 14 Yaşındaki Bir Kişinin Anne Ve Babasının İzni Olmadan Yapmış Olduğu Bir Satış Sözleşmesitek Taraflı Bağlamazlık Hükümsüzlük Yaptırımı Türüdür
• İcra Ve İhmal Suçun Maddi Unsurudur
• Müflis İflasın Açılması İle Birlikte Borçlunun Aldığı Addır
• Ticaret Kanununa Göre Ticaret Şirketleri: Kollektif Komandit Anonim Limited
• Kooperatifler 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu İle Düzenlenmiştir
• TBMM Tarafından Kabul Edilen Kanunları Cumhurbaşkanının 15 Gün İçinde Yayınlaması Gerekir
• Cumhurbaşkanı Tbmmnin Onaylaması İçin Göndermiş Olduğu "Bütçe İle İlgili Kanunları"Onaylamayıp Tekrar Görüşülmesi İçin Tbmmne Gönderemez
• Resmi Gazete Başbakanlık Tarafından Çıkarılır
• Milletvekili Seçilme Hakkından Yararlanmak İçin 30 Yaşını Bibitirmiş Olmak Gerekir
• Konularına Göre Hakların Türleri: Mamelek Hakları (Mal Varlığı Hakları) Şahsiyet Hakları
• Davalının Borcunu Özel Bir Nedenden Dolayıyerine Getirmekten Kaçınmasına İmkan Sağlayan Hak Def'i İle İfade Edilir
• Ölüm KarinesiEn Büyük Mülkiye Amirinin Emriyle Gerçekleştirilir
• Mirasçılar Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma Durumunda "Gaibin" Mirasını Kesin Olarak 1 Yıl Sonra Kazanırlar
• Nafaka Yükümlüsü Mahkeme Emrine Uymayarak Kararlaştırılan Yardımı Yapmazsa Nafaka Devlet Tarafından CEBRİ İCRA YOLUYLA Alınır
• Verilmiş Bir Söze Sadık Kalmayı Emreden Ahlak Kurallarına Objektif Ahlak Kuralları Denir
• Hükümsüzlük Türleri: İptal Cebri İcra Tazminat Ceza
• Yargıtay(Temyiz) Denetim Mahkemesidir
• Hukuk Kurallarına Uyulmamasının Müeyyidesi Cezaya Çarptırılmadır
• Tek Taraflı Bağlamazlık Hükümsüzlük Türlerinden Biridir
• Deniz Ticaretinde Geminin Bayrağı Geminin Bağlı Olduğu Devleti Gösterir
• Örf Ve Adet Hukukunun Maddi Unsuru Örf Ve Adetin Devamlılığı Ve Tekrarlanmasıdır
• Bozucu Yenilik Doğuran Haklar: Vekaletten Azil Hakkı Feshi İhbar Hakkı İstifa Hakkı İşçinin Hizmet Akdini Fesfetmesi
• Hukukumuzda Bir Gerçek Şahıs Hak Ehliyetini Kısıtlılığı Ortadan Kalktığında Evlendiğinde Reşit OlduğundaTemyiz Gücünü Elde Ettiğinde Elde Eder
• Medeni Kanun M10'da Belirtilen "Mümeyyiz Olan Reşit Medeni Hakları Kullanmaya Salahiyettardır" Hükmü Fiil Ehliyeti Bakımından Tam Ehliyetliler Kategorisinde Yer Alır
• Evlenme Akdi Dolayısıyla Eşlerden Biri İle Diğerinin Kan Hısımları Arasında Meydana Gelen Hısımlığa SIHRİ HISIMLIK(Kayın Hısımlığı) Denir
• Genel Kurul Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu Derneklerde Kanunen Bulunması Zorunlu Olan Organlardır
• Zilyetlik Karinesinden Doğan Hakkın Korunmasını Sağlayan Dava MENKUL DAVASI'dır
• Tapu Siciline Yapılan Tescile Esas Olan Hukuki Sebep Geçerli Değilse Bu Halde Tapu Kütüğünde Görünen Tescile YOLSUZ TESCİL Denir
• Bir Kimse İle Halasının Oğlu Arasında Dördüncü Dereceden Hısımlık Vardır
• Bir Kimsenin Şahsiyet Haklarına Karşı Haksız Bir Saldırıda Bulunulması Ve Saldırının Hala Devam Etmekte Olması Halinde MEN Davası Açılabilir
• Devlet Vilayet Belediyeler Ve Köyler Gibi Şahıs Topluluğu Niteliğindeki Kamu Hukuku Hükmi Şahıslarına Kamu İdareleri Denir
• Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması Gayrimenkuller İçin Gereklidir
• Disiplin Cezaları: Kusur Bildirme Uyarma Geçici Çıkarma Büsbütün Çıkarma Kınama
• Bir Fiilin Ceza Kanununda Yazılı İlkeye Uygun Olmasına Tipiklik (Suçun Kanuni Unsurı) Denir
• Deniz Yoluyla Eşya Taşıma Karşılığı Ödenen Ücrete NAVLUN Denir
• Metninde Yürürlük Tarihi Gösterilmeyen Bir Kanun Resmi Gazete'de Yayımlanmasından 45 Gün Sonra Yürürlüğe Girer
• Bir Kişiye Bir Mal Üzerinde Kullanma Yararlanma Ve Tasarrufta Bulunma Yetkilerinden Bir Yada İkisini Tanıyan Haklara SINIRLI AYNİ HAKLAR Denir
• Sahipsiz Menkul (Taşınır) Malların Aslen Kazanılmasına İHRAZ (Ele Geçirme) Denir
• İnfilak Eden Bir Gemide Yolculuk Eden Ve Cesedi Bulunmayan Bir Kimsenin Öldüğünü İspat Etmek İçin ÖLÜM KARİNESİ'den Yararlanılır
• Kazai(Erken Yargısal) Rüşt İçin Gerekli Şartlar: Ana Ve Babanın İzni Küçüğün İsteği Küçüğün 15 Yaşını Bitirmiş OlmasıVasinin Dinlenmesi Küçüğün Menfaatının Bulunması
• Baba İle Evlatlığı Arasında SUNİ Hısımlık Vardır
Haksız Saldırıda Bulunan Kimsenin Diğerine Tarziye Vermesi Özür Dilemesi Demektir
• Mahkeme Kapatılan Derneklerin Mal Para Ve Hakları Hazineye İntikal Eder (Geçer)
• Kadastronun Sağladığı Yararlar: Gayrimenkullerin Sınırlarını Belirlemek Araziden Doğan İhtilafları GidermekKüçük Arazi Parçalarının Birleştirilmesine İmkan Sağlamak Gayrimenkul Kredisinde Emniyeti Sağlamak
• Aralarında Kanun Veya Sözleşme Gereğince Ortaklık Bağı Bulunan Kimselerin Hep Birlikte Bir Şeyin Tamamına Malik Olmalarına İştirak Halinde Mülkiyet Denir
• Bir Gayrimenkul Üzerinde İpotek Kurulması İçin Kural Olarak Rehin Sözleşmesi Ve Rehnin Tescil Edilmiş Olması Gereklidir
• Doğrudan Doğruya Borçlunun Malvarlığı İle Yerine Getirilebilen Edimlere MADDİ EDİM Denir
• Borçlar Kanununa Göre Hazır Olmayanlar Arasında Yapılan Bir Sözleşme Kabul Haberinin İcapçıya Vardığı Andır
• Bir Borç İlişkisinde Edinim İfasının Mümkün Olmasına Ve İhtara Rağmen Borçlunun Borcunu Zamanında İfa Etmemesine BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ (Direnişi) Denir
• Haksız Fiilden Doğan Borçlar Bir Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabidir
• Trampa Sözleşmesini Satım Sözleşmesinden Ayıran En Önemli Fark: Edimin Konusunun Para Dışında Bir Şey Olması
• Köylerde Gayrimenkul Kiralanması İle İlgili Olarak BORÇLAR KANUNU Uygulanır
• Sosyal Bir Dernek Üyeleri İçin Temsil Vermek Üzere Özel Bir Tiyatro Topluluğu İle Anlaşmıştır Dernek İle Tiyatro Topluluğu Arasındaki Sözleşmenin Türü İstisna Sözleşmesi (Eser Sözleşmesi)Dir
• Vedia Bir Şeyin Saklanması Amacını Güden Sözleşmelerdendir
• Bir Vedia Sözleşmesinde Vedia Alan Vedia Konusu Malı Karşı Tarafın İzni Olmadan Kullanırsa Bunun Sonucunda Vedia Verene Uygun Bir Tazminat Vermekle Yükümlü Olur
• Bakanlar Kurulu Kararlarına Karşı İptal Ve Tam Yargı Davaları Danıştay Mahkemesinde Karara Bağlanır
• İlk Derece Mahkemesi Olarak Askeri Yargıtay Daireleri Tarafından Verilen Kararların Temyiz Yolu İle İncelenmesi Görevi ASKERİ YARGITAY DAİRELER KURULU Organına Aittir
• Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Askeri İdari Yargı Türüne Girer

__________________
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
Jaqen isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


(Tümünü Görüntüle Konuyu Görüntüleyen Üyeler: 3
esma kaya, Laura, mrtmrt38
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 21:16