Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Hayat ve Eğlence > Genel Sağlık > İlaç Prospektüsleri
facebook bağlan


PRIMOLUT®-N TABLET

İlaç Prospektüsleri kategorisinde açılmış olan PRIMOLUT®-N TABLET konusu , FORMÜLÜ 1 tablet Primolut-N, 5 mg Noretisteron içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Noretisteron ihmal edilebilecek düzeyde androgenik özelliklere sahip güçlü bir progestagendir. Estrogen ile uygun bir şekilde hazırlanmış kadınlarda siklus ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 31.10.2012, 14:03   #1 (permalink)
Root Administrator

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart PRIMOLUT®-N TABLETFORMÜLÜ


1 tablet Primolut-N, 5 mg Noretisteron içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ


Farmakodinamik özellikleri

Noretisteron ihmal edilebilecek düzeyde androgenik özelliklere
sahip güçlü bir progestagendir. Estrogen ile uygun bir şekilde hazırlanmış kadınlarda
siklus başına 100-150 mg noretisteron oral yoldan verilerek endometriyumun proliferatif
fazdan sekretuar faza tam transformasyonu sağlanır. Noretistero'nun endometriyum
üzerindeki progestagenik etkileri, Primolut-N ile disfonksiyonel kanama, primer
ve sekonder amenore ve endometriyozis tedavisinin temelini oluşturur.

Gonadotropin sekresyon inhibisyonu ve anovulasyon günlük 0.5
mg noretisteron alımı ile sağlanabilir. Primolut-N'in premenstrüel semptomlar üzerindeki
olumlu etkisi ovaryan fonksiyonların baskılanmasıyla ilişkilendirilebilir.

Noretisteron'un endometriyum üzerindeki stabilize edici etkilerine
bağlı olarak Primolut-N adet kanamalarının zamanının değiştirilmesinde kullanılabilir.

Progesteron gibi noretisteron da termojeniktir ve bazal vücut
ısısını değiştirir.

Farmakokinetik özellikleri

Oral uygulamayı takiben noretisteron geniş bir doz aralığında
hızla ve tümüyle absorbe edilir. Maksimal plazma düzeyleri olan yaklaşık 16 ng/ml'ye
1 tablet Primolut-N'in uygulanmasından yaklaşık 1.5 saat içerisinde ulaşılır. Belirgin
bir ilk-geçiş etkisinden dolayı oral doz sonrasında noretisteron'un biyoyararlanım
derecesi yaklaşık %64'dür.

Noretisteron **** hormon bağlayıcı globuline (SHBG) ve serum
albuminine bağlanır. Total ilaç serum konsantrasyonlarının sadece %3-4'ü serbest
steroid olarak bulunur ve yaklaşık %35 ile %61'i sırasıyla SHBG ve albumine bağlanır.
Noretisteron'un dağılım hacmi 4.4 ± 1.3 l/kg'dır.

Noretisteron anne sütüne geçebilir ve sütte bulunan ilaç düzeyleri
anne plazmasında bulunan miktarın yaklaşık %10'udur.

Son araştırmalara göre noretisteron'un kısmen etinilestradiol'e
metabolize olduğu belirlenmiştir. Noretisteron'un estrogenitesi sürekli gözönüne
alındığından ve klinikte de gözlemlendiğinden, noretisteron'un bu metabolik karekteristiği
mevcut kullanım önerilerinin değiştirilmesi için bir neden teşkil etmemektedir.

Noretisteron'un metabolitleri ve konjugatları renal yoldan ve
feçes ile yaklaşık 7:3 oranıyla itrah edilir.

Noretisteron'un çok dozlu günlük uygulaması ile ilacın yarılanma
ömrünün oldukça kısa olması nedeniyle birikmesi olası değildir. Bununla beraber
etinilestradiol gibi SHBG-endükleyici ajanlarla birlikte uygulandığında, noretisteron'un
SHBG'ne bağlanması nedeniyle noretisteron plazma düzeylerinde bir artış beklenebilir.

ENDİKASYONLARI


Disfonksiyonel kanamalar, primer ve sekonder amenore, premenstruel
sendrom, siklik mastopati, menstruasyonun öne alınması ya da ertelenmesi, endometriozis.

KONTRENDİKASYONLARI


Primolut-N, diğer progestagen içeren ürünlerden elde edilmiş
bilgiler ışığında belirlenmiş olan aşağıdaki durumların varlığında kullanılmamalıdır.
Primolut-N kullanımı esnasında bu durumlardan herhangi biri görüldüğünde kullanımı
derhal sonlandırılmalıdır.

• Gebelik veya şüphesi

• Laktasyon

• Tromboembolik süreçler

• Damar tutulumlu diabetes mellitus

• Karaciğer fonksiyon değerleri normale dönmedikçe ciddi karaciğer
hastalığı öyküsü veya varlığı

• Karaciğer tümörü varlığı ya da öyküsü (benign veya malign)

• **** steroidlerinden etkilenen malignite varlığı ya da şüphesi

• İçeriğindeki aktif madde ya da diğer bileşenlerin herhangi
birine karşı aşırı duyarlık.

UYARILAR / ÖNLEMLER


Aşağıda belirtilen koşullar/risk faktörlerinden herhangi biri
mevcutsa ya da kullanım sırasında kötüleşirse, Primolut-N kullanımına başlamadan
ya da devam etmeden önce, tedavi risk/yarar açısından tekrar gözden geçirilmelidir.

Dolaşım bozuklukları

Epidemiyolojik araştırmalara göre, oral estrogen/progestagen
içeren ovulasyon inhibitörleri kullanan kişilerde daha sık tromboembolik süreçlere
rastlanır. Bu nedenle, özellikle tromboembolik bir hastalık öyküsü sözkonusu olduğunda,
artmış bir tromboemboli riski göz önünde tutulmalıdır.

Venöz tromboemboli (VTE) için genellikle tanımlanan risk faktörleri,
kişide ya da ailede hastalık öyküsü (yakın akrabada nisbeten erken yaşlarda ortaya
çıkan VTE), yaş, obesite, uzamış immobilizasyon, majör cerrahi girişim veya majör
travmadır.

Lohusalık döneminde tromboemboli gelişimi riskinin arttığı göz
önüne alınmalıdır.

Arteriyel veya venöz bir trombotik olaya ilişkin bulgular ya
da şüphesi söz konusu olduğunda tedavi derhal durdurulmalıdır.

Tümörler

Primolut-N'in içerdiğine benzer hormonal etkili maddelerin kullanımı
sonucu nadir olgularda iyi huylu, çok nadiren de habis karaciğer tümörleri gözlemlenmiştir.
Sınırlı olguda bu tümörler yaşamı tehdit eden batın içi kanamalara yol açar. Primolut-N
kullanan bir kadında şiddetli üst abdominal ağrı, karaciğerde büyüme veya batın
içi kanama bulguları ortaya çıkması durumunda ayırıcı tanıda bir karaciğer tümörü
göz önüne alınmalıdır.

Diğerleri

Hastada şeker hastalığı mevcutsa yakın medikal takip gereklidir.

Özellikle kloazma gravidarum öyküsü olan kadınlarda kloazma bazen
gelişebilir. Kloazmaya eğilimi olan kadınlar Primolut-N kullanımı sırasında güneş
ışığından veya ultraviyole ışınlarından sakınmalıdır.

Depresyon öyküsü olan hastalar dikkatle gözlenmeli ve depresyon
ciddi boyutlara ulaşırsa tedavi kesilmelidir.

Noretisteron, etinilestradiol'a parsiyel dönüşümü nedeniyle estrogenik
özellikler de taşır (Bkz. Farmakokinetik Özellikler). Pazarda bulunduğu uzun süre
boyunca estrogene bağlı güvenlik sorunları yaşanmamıştır.

Muayene

Primolut-N kullanımına tekrar başlayacak ya da yeni başlayacak
olanların "Kontrendikasyonlar" ve "Uyarılar/Önlemler" bölümleri
dikkate alınarak anamnezi tam olarak alınmalı vefizik muayenesi yapılmalı ve bunlar
Primolut-N kullanımı boyunca periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Bu değerlendirmelerin
sıklığı ve içeriği her kullanıcıya göre adapte edilmeli ancak genel olarak kan basıncı,
memeler, batın ve pelvik organları ve aynı zamanda servikal sitolojiyi de içermelidir.

İlacın derhal kesilmesi için nedenler

Migren türünde başağrılarının ilk defa ortaya çıkması, ya da
alışılmamış şiddette sık başağrıları, ani duyu bozuklukları (örn. görme ya da işitme
bozuklukları), tromboflebitlerin ya da tromboembolik belirtilerin ilk işaretleri
(örn. bacaklarda alışılmışın dışında ağrılar yada bacakların şişmesi, nefes alırken
ya da öksürürken, belirgin bir nedeni olmaksızın oluşan batıcı ağrılar), göğüste
ağrı ve sıkışma hissi, planlanan ameliyatlar (6 hafta önce), immobilizasyon (örneğin
kazalardan sonra), sarılık başlangıcı, anikterik hepatit başlangıcı, jeneralize
kaşıntı, önemli tansiyon yükselmeleri, gebelik.

GEBELİK VE LAKTASYON


Gebelik kategorisi X'dir.

Primolut-N'in gebelik sırasında kullanımı kontrendikedir. Primolut-N
laktasyon sırasında kullanılmamalıdır.

ARAÇ VE MAKİNA KULLANIMINA ETKİSİ


Araç ve makina kullanımı üzerine etkisi yoktur.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER


Yan etkiler/advers etkiler Primolut-N alımının ilk başladığı
aylarda daha sık görülür ve tedavi süresince azalır. Primolut-N kullanıcılarında
"Uyarılar Önlemler" bölümünde sayılan yan etkilere ek olarak, her zaman
nedensel ilişki kurulamasa da aşağıdaki istenmeyen etkiler bildirilmiştir.

Endometriyozis endikasyonunda, düzensiz kanama, lekelenme ve
amenore de dahil olmak üzere kanama paterni değişiklikleri oluşabilir.

Primolut-N kullanıcılarında bildirilmiş, ancak ne ilişkileri
doğrulanmış ne de yanlışlığı kanıtlanmış diğer yan etkiler şunlardır.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ


**** hormonlarının artmış klirensine yol açan ilaç etkileşimleri,
terapötik etkinlikte azalmaya yol açabilir. Bu, karaciğer enzimleri ile etkileşme
özelliği olan (fenitoin, barbitüratlar, primidon, karbamazepin ve rifampisin dahil
olmak üzere) birçok ilaçla gösterilmiştir; griseofulvin, okskarbazepin ve rifabutin
için de kuşkular vardır.

Laboratuvar testleri

Progestagenlerin kullanılması, karaciğer, tiroid, adrenal ve
renal fonksiyonların biyokimyasal parametrelerini, kortikosteroid bağlayıcı protein
ve lipid/lipoprotein fraksiyonları gibi (taşıyıcı) proteinlerin plazma düzeylerini
ve karbonhidrat metabolizması, koagulasyon ve fibrinoliz parametrelerini içeren
birgrup laboratuvar testinin sonuçlarını etkileyebilir.

KULLANIM ŞEKİL VE DOZU


Tabletler çiğnenmeden bir miktar sıvı ile yutulur.

Kullanıcının tabletleri tarif edildiği şekilde almayı unutması
durumunda Primolut-N'in etkinliği azalabilir. Kullanıcı, unuttuğunu farkeder farketmez
sadece unutulan son tableti almalı ve izleyen günde tablet alımına herzamanki saatinde
devam etmelidir.

Eğer kontraseptif korunma gerekiyorsa, ek olarak hormonal olmayan
kontraseptif önlemler alınmalıdır.

Disfonksiyonel kanamalar

10 gün süre ile günde 3 defa 1 tablet Primolut-N alınır. Organik
lezyonlara bağlı olmayan kanama olgularının çoğunda bu tedavi ile kanama 1-3 günde
kesilir, yine de tedavinin başarısından emin olabilmek için Primolut-N 10 gün boyunca
kullanılmalıdır. Tedavinin tamamlanmasında 2-4 gün sonra, normal menstrüasyon kanamasının
yoğunluğu ve süresinde bir çekilme kanaması gerçekleşecektir.

Zaman zaman kanamanın başlangıçta kesilmesini takiben hafif bir
kanama görülebilir. Bu durumda da tablet alımına ara verilmemeli ya da kesilmemelidir.

Eğer ******l kanama doğru kullanıma rağmen kesilmezse, organik
bir neden ya da ekstra-genital bir faktör (ör. polipler, serviks ya da endometriyum
kanseri, miyom, düşüğe ait kalıntı, dış gebelik veya koagülasyon bozuklukları) gözönüne
alınmalı, gereken diğer değerlendirmeler yapılmalıdır. Bu durum kanamanın başlangıçta
kesilmesini takiben tablet alımı sırasında ağır bir kanamanın görüldüğü durumlar
için de geçerlidir.

Anovulatuvar siklusları olan hastalarda disfonksiyonel kanamayı
engellemek için Primolut-N profilaktik olarak uygulanabilir. (Siklusun 16-25. günleri
arası günde 1-2 defa 1 tablet - Siklusun 1. günü = son kanamanın ilk günü). Çekilme
kanaması son tabletin alımını takiben bir kaç gün içinde gerçekleşecektir.

Primer ve sekonder amenore

Sekonder amenorenin hormonal tedavisi yalnızca gebelik ekarte
edildikten sonra yapılabilir. Primer veya sekonder amenorenin tedavisine başlanmadan
önce prolaktin üreten bir hipofiz tümörünün olmadığı saptanmalıdır, zira bugünkü
bilgilere göre makroadenomların uzun süreli ve yüksek estrogen dozların etkisi altında
büyümedikleri kesinlik kazanmamıştır.

Endometriyum, Primolut-N tedavisi başlamadan (ör. 14 gün) önce
bir estrogen kullanılarak hazırlanmalıdır. 10 gün boyunca günde 1-2 tablet Primolut-N
verilir. Son tabletin verilmesini takiben birkaç gün içinde çekilme kanaması oluşur.

Yeterli endojen estrogen üretiminin sağlandığı kadınlarda, estrogen
tedavisi kesilip, siklusun 16. ve 25. günleri arasında günde 2 kez 1 tablet Primolut-N
verilerek siklik kanama elde edilmeye çalışılabilir.

Premenstrüel sendrom, siklik mastopati

Siklusun luteal fazı boyunca günde 1-3 kez alınacak 1 tablet
Primolut-N başağrısı, depresif duygulanım, su tutulumu ve memelerde gerginlik gibi
premenstrüel semptomları geçirebilir veya azaltabilir.

Menstrüel kanamanın ertelenmesi, öne alınması

Aylık menstrüel kanama Primolut-N kullanılarak ertelenebilir.
Ancak bu yöntem, tedavi siklusu boyunca gebelik riski olmayan kullanıcılarla kısıtlı
olmalıdır.

Doz: Beklenen kanamadan yaklaşık 3 gün önce başlanarak,
günde 2-3 kez 1 tablet Primolut-N 10-14 günden fazla olmamak şartıyla alınır. Kanama
tedavinin kesilmesini takiben 2-3 gün sonra başlayacaktır.

Endometriyozis

Tedaviye siklusun birinci ve beşinci günleri arasında günde 2
kez 1 tablet Primolut-N alınarak başlanmalıdır. Lekelenme kanaması ile karşılaşılırsa
doz günde 2 kez 2 tablete çıkarılabilir. Kanama kesilirse, başlangıç dozuna dönülmesi
düşünülebilir. Tedavi en az 4-6 ay sürdürülmelidir. Tedavinin kesintisiz sürmesi
halinde genellikle ovulasyon ve menstrüasyon gerçekleşmez. Hormon tedavisinin sonlanmasını
takiben çekilme kanaması oluşacaktır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ


Noretisteron asetat ile yapılan akut toksisite çalışmaları, günlük
terapötik dozun üzerindeki miktarların uygunsuz olarak alınması durumunda akut advers
etkilere ilişkin bir risk göstermemiştir.

SAKLAMA KOŞULU


30 °C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI


Primolut-N Tablet, 5 mg'lık 30 tabletlik blister ambalajlardadır.
Bayer Schering Pharma AG, Almanya lisansı ile imal edilmiştir.

RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI


18.09.1989 - 149/48 RUHSAT SAHİBİ

BayerTürk Kimya San. Ltd. Şti.Çakmak Mah. Balkan Cad. No: 53
34770 Ümraniye-İstanbul

İMAL YERİ


Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. Davutpaşa Cad. No: 24 Topkapı-İstanbul

Prospektüs onay tarihi: 10.10.2007 Reçete ile satılır.

__________________
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
Jaqen isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


(Tümünü Görüntüle Konuyu Görüntüleyen Üyeler: 2
CentilmeN, Flora
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 18:56