Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Hayat ve Eğlence > Genel Sağlık > İlaç Prospektüsleri
facebook bağlan


Becotide

İlaç Prospektüsleri kategorisinde açılmış olan Becotide konusu , Formülü: Becotide Inhaler her seferinde 50 mikrogram beklometazon dipropiyonat püskürten, oral inhalasyona mahsus ölçülü dozlu bir aerosoldür. Her aerosol tübü 200 inhalasyon sağlar. Beklometazon dipropiyonat inhalerde oleik asit, diklorodifluorometan ve ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 02.11.2012, 18:11   #1 (permalink)
Root Administrator

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart BecotideFormülü:
Becotide Inhaler her seferinde 50 mikrogram beklometazon dipropiyonat püskürten, oral inhalasyona mahsus ölçülü dozlu bir aerosoldür. Her aerosol tübü 200 inhalasyon sağlar. Beklometazon dipropiyonat inhalerde oleik asit, diklorodifluorometan ve triklorofluorometan içinde mikrokristal süspansiyon halinde bulunur.
Farmakolojik özellikleri:
Endikasyonları:
Astımları kötüleşen ve bronkodilatörlerin sağladığı rahatlama daha az etkili olan, Bronkodilatörlere ilaveten diğer anti-astmatik ilaçlarla (sodyum kromoglikat gibi) yeterli derecede kontrol edilemeyen hastalarda, Sistemik kortikosteroidlere veya adrenokortikotropik hormon (ACTH) veya sentetik eşdeğerlerine bağımlı şiddetli astımlı hastalarda bronşiyal astımda kullanılır. Ölümler meydana gelebileceğinden şiddetli astımda düzenli tıbbi kontroller gerekir. Devamlı semptomları, sık alevlenmeleri olan, fiziksel kapasiteleri sınırlı şiddetli astımlılar ve PEF değerleri olması gereken normal değerlerin %60'ından az olan ve %30'dan fazla değişkenlik gösteren hastalar bir bronkodilatörden sonra genellikle tamamen normale dönmezler. Bu hastalara yüksek doz inhale (Kullanım Şekli ve Dozu'na bakınız) veya oral kortikosteroid tedavisi uygulanmalıdır. Semptomların ani olarak kötüleşmesi acil tıbbi gözetim altında uygulanması gereken kortikosteroid dozajının artırılmasını gerektirir.
Kontrendikasyonları:
Preparatın bileşimindeki maddelerden birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.
Uyarılar/Önlemler:
Astım tedavisinde basamaklı bir program uygulanmalı ve hastanın cevabı klinik olarak ve akciğer fonksiyon testleri ile takip edilmelidir. Semptomları kontrol için kısa-etkili beta-2 agonistlerin giderek artan kullanımları astım kontrolunun kötüleştiğini gösterir. Bu koşullar altında hastanın tedavi planı yeniden saptanmalıdır. Astım kontrolunun ani ve ilerleyici kötüleşmesi hastanın yaşamı için tehdit edici olabilir ve kortikosteroid dozajının artırılması düşünülmelidir. Risk altındaki hastalarda günlük pik flow değeri izlenebilir. Beklometazon dipropiyonat inhalerler akut krizler için değil rutin, uzun süreli tedavi içindir. İlaç düzenli kullanılmalıdır. Hastalara akut astım semptomlarının giderilmesi için hızlı ve kısa etkili bir bronkodilatör (ör. salbutamol) vermek gerekebilir. Becotide Inhaler sadece oral inhalasyon içindir. İlacın optimum olarak akciğerlere ulaşabilmesi için aerosol püskürtülmesi ile nefes almanın aynı anda olduğundan emin olmak gerekir; bu nedenle hastanın inhaler tekniği kontrol edilmelidir. Hastaların çoğunda 1500 mikrogramlık dozlar aşılmadıkça önemli bir adrenal supresyon görülmez. Günlük 2000 mikrogram inhale beklometazon dipropiyonat alan bazı hastalarda plazma kortizol seviyelerinde düşme rapor edilmiştir. Bu hastalarda adrenal supresyon gelişme riski terapötik avantajları ile dengelenmeli ve uzun süreli stres durumlarında sistemik steroid örtüsü sağlayacak önlemler alınmalıdır. Uzun süreli HPA ekseni supresyonu çocuklarda ve adolesanlarda büyümede gecikme gibi sistemik etkilere yol açabilir. Yeterli cevap alınamadığında veya şiddetli astım alevlenmelerinde inhale beklometazon dipropiyonat dozu artırılmalı ve eğer gerekiyorsa sistemik bir steroid ve/veya bir enfeksiyon varsa antibiyotik verilmelidir. Oral kortikosteroidlerle tedavi edilen hastaların inhale beklometazon dipropiyonat tedavisine geçirilmesi: Oral steroide bağımlı hastaların inhale beklometazon dipropiyonat tedavisine geçirilmesi ve takiben tedavileri uzun süreli sistemik steroid tedavisi nedeniyle meydana gelen adrenal fonksiyon yetmezliğinin düzelmesi bir hayli zaman alabileceğinden özel bir dikkat gerektirir. Sistemik steroidler ile uzun süre veya yüksek dozlar ile tedavi edilen hastalarda adrenokortikal supresyon olabilir. Bu hastaların adrenokortikal fonksiyonları düzenli olarak kontrol edilmeli ve sistemik steroid dozları dikkatle azaltılmalıdır. Yaklaşık bir hafta sonra, sistemik steroid dozunun yavaş yavaş azaltılmasına başlanır. Dozajdaki azaltmalar sistemik steroid idame dozu düzeyine uygun olmalı ve bir haftadan daha az olmayan aralıklarla yapılmalıdır. Günlük 10mg ve daha altındaki prednizolon idame dozları (veya eşdeğeri) için, dozdaki azaltmalar günde 1mg'dan daha fazla olmamalı ve bir haftadan daha az olmayan aralıklarla yapılmalıdır. Günlük 10mg'dan daha yüksek prednizolon idame dozları için dikkatle bir haftalık aralarla daha fazla azaltma yapılması uygun olabilir. Bazı hastalar solunum fonksiyonlarının aynen muhafaza edilmesi ve hatta düzelmesine rağmen ilacın kesilmesi sırasında kendilerini iyi hissetmeyebilirler. Bu hastalar inhale beklometazon dipropiyonata ve adrenal yetmezliğin objektif belirtileri olmadıkça sistemik steroid kesilmesine devam etmeleri konusunda cesaretlendirilmelidir. Oral steroidleri kesilen adrenokortikal fonksiyon yetmezliği olan hastalar astım krizlerinin kötüleşmesi, göğüs enfeksiyonları, arada oluşan önemli hastalıklar, ameliyat, travma gibi stres periyodlarında sistemik steroidlere gereksinme duyabileceklerini gösteren steroid uyarı kartları taşımalıdır. Sistemik steroid tedavisinin inhalasyon tedavisi ile değiştirilmesi alerjik rinit veya egzema gibi önceden sistemik ilaç tarafından kontrol edilen alerjilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu alerjiler antihistamin ve/veya topikal steroidler gibi topikal preparatlarla semptomatik olarak tedavi edilmelidir. İnhale beklometazon dipropiyonat tedavisi ani olarak TM: Becotide Glaxo Wellcome şirketler grubunun tescilli markasıdır. kesilmemelidir. Bütün inhale steroidlerde olduğu gibi aktif veya pasif pulmoner tüberkülozu olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Hamilelik: İlaçların hamilelik sırasında kullanımı, ancak ilacın anneye sağlaması beklenen yararları, fetüse olan riskinden büyük ise düşünülmelidir. Beklometazon dipropiyonatın insanda hamilelikte kullanımının güvenilirliği hakkında yeterli kanıt yoktur. Hayvan üreme çalışmalarında güçlü kortikosteroidlere özgü ters etkiler ancak yüksek sistemik maruz kalma düzeylerinde görülür; direkt inhalasyon uygulaması minimal maruz kalmayı sağlar. TIBBİ ZARURET DIŞINDA HAMİLELİKTE KULLANILMAMALIDIR. Emziren anneler: Beklometazon dipropiyonatın anne sütüne geçişi ile ilgili yapılmış spesifik çalışmalar yoktur, ancak direkt inhalasyon için kullanılan dozun düşüklüğü gözönüne alındığında anne sütüne önemli düzeylerde geçmesi beklenmemektedir. Süt veren annelerde kullanımında anne ve bebeğe olabilecek muhtemel zararları sağlayacağı terapötik yararlar ile karşılaştırılmalıdır. Becotide Inhaler kullanan hastalara ağzın inhalasyondan sonra suyla çalkalanması tavsiye edilmelidir.
Yan etkiler/Advers etkiler:
Bazı hastalarda ağız ve boğazda Candidiasis görülebilir. Bu yan etkinin insidansı beklometazon dipropiyonatın günlük 400 mikrogramın üstündeki dozlarında daha yüksektir. Daha önce geçirilmiş bir enfeksiyonu gösteren, Candida presipitin kan düzeyleri yüksek olan hastalarda bu komplikasyonun gelişmesi daha muhtemeldir. Böyle hastalara inhaleri kullandıktan sonra ağızlarını su ile çalkalamaları tavsiye edilir. Semptomatik Candidiasis beklometazon dipropiyonat inhaler tedavisine devam edilirken lokal antifungaller ile tedavi edilebilir. Bazı hastalarda, beklometazon dipropiyonat inhalasyonu ses kısıklığı veya boğaz tahrişine neden olabilir. İnhalasyonu takiben ağzın su ile çalkalanması yararlı olabilir. Diğer inhalasyon tedavilerinde olduğu gibi, dozu takiben hemen hırıltı (wheezing) artışı ile paradoksal bronkospazm görülebilir. Bu durum hızlı etkili bir bronkodilatör ile tedavi edilmelidir. Beklometazon dipropiyonat hemen kesilmeli ve hasta kontrol edilmeli ve gerekli ise alternatif tedavi uygulanmalıdır.
İlaç etkileşimleri:
Herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.
Kullanım şekli ve dozu:
(Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde) Beklometazon dipropiyonat dozu bireysel cevaba göre ayarlanmalıdır. Eğer hastalar kısa-etkili bronkodilatör tedavisinin sağladığı rahatlamanın daha az etkili olduğunu farkederlerse veya her zaman olduğundan daha fazla inhalasyona gereksinme duyarlarsa doktora danışmalıdırlar. Ölçülü dozlu basınçlı aerosolleri kullanırken koordinasyon güçlüğü çeken hastalar Becotide Inhaler'i "Volumatic" cihazı ile uygulayabilirler. Yetişkinler ve 12 yaşında ve daha büyük çocuklar: Genel erişkin dozu günde 3 ya da 4 kez 2 inhalasyondur (100 mikrogram) Daha şiddetli vakalarda günde 600-800 mikrogram ile başlanır veya bu doza yükseltilir ve astım kontrol altına alınınca dozaj hastanın cevabına göre aşağıya doğru düşürülür. Toplam günlük doz 2'ye, 3'e veya 4'e bölünerek verilebilir. 12 yaşından küçük çocuklar: Genel dozaj hastanın cevabına göre günde 2-3 ya da 4 kez 1 ya da 2 inhalasyondur (50 ila 100 mikrogram). Yaşlı ve karaciğer yetmezliği ve böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanmasına gerek yoktur. Aşırı Dozaj Akut: Beklometazon dipropiyonatın akut toksisitesi düşüktür. Büyük miktarlarda ilacın inhalasyonunu takiben görülen tek zararlı etki hipotalamus-hipofiz-adrenal ekseninin (HPA) geçici supresyonudur. Özel bir acil tedavi gerekmez. Bu hastalarda astımı kontrol edecek dozlarda beklometazon dipropiyonat inhaler tedavisine devam edilir; adrenal fonksiyonlar birkaç gün içinde normale döner ve bu plazma kortizol düzeyleri ölçülerek kontrol edilebilir. Kronik: İnhale beklometazon dipropiyonatın günlük 1500 mikrogramın üzerinde uzun sürelerde kullanılması belli bir ölçüde adrenal supresyona yol açabilir. Adrenal rezervler kontrol edilmelidir. İnhale beklometazon dipropiyonata astımı kontrol edecek dozlarda devam edilmelidir.

__________________
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
Jaqen isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


(Tümünü Görüntüle Konuyu Görüntüleyen Üyeler: 2
CentilmeN, Flora
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 20:30