Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Hayat ve Eğlence > Genel Sağlık > İlaç Prospektüsleri
facebook bağlan


Beriate-p Faktör Viii 500 Iu 1 Flakon

İlaç Prospektüsleri kategorisinde açılmış olan Beriate-p Faktör Viii 500 Iu 1 Flakon konusu , Formülü: Etkin madde: İnsan plazması koagülasyon faktörü VIII Kalitatif ve kantitatif bileşim: Kalitatif bileşim İnsan plazması koagülasyon faktörü VIII Kantitatif bileşim 1 flakon Beriate-P 500 şunları içerir Kurutulmuş madde 179-268 ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 06.11.2012, 11:47   #1 (permalink)
Root Administrator

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Beriate-p Faktör Viii 500 Iu 1 FlakonFormülü:
Etkin madde:
İnsan plazması koagülasyon faktörü VIII
Kalitatif ve kantitatif bileşim:
Kalitatif bileşim
İnsan plazması koagülasyon faktörü VIII

Kantitatif bileşim


1 flakon Beriate-P 500 şunları içerir
Kurutulmuş madde 179-268 mg
Faktör VIII aktivitesi(F VIIIC) 500 IU
Toplam protein 1-5 mg
Sakaroz 30-45 mg
Aminoasetik asit (glisin) 125-175 mg
Kalsiyum klorür 0.5-2.5 mg
Sodyum klorür 22.5-35 mg
Enjeksiyonluk su 5 ml

(Ortalama spesifik aktivite yaklaşık olarak 165 IU F VIII C/mg protein'dir.)
Farmakolojik özellikleri:
Endikasyonları:
Hemostiptik (kanamayı durdurucu) /antihemorajik.
Beriate-P 500 koagülasyon faktörü VIII'in eksikliğini gidererek hemorajileri ve kanama epizotlarını önler veya durdurur.
Beriata-P 500 aşağıda belirtilen amaçlarla kullanılır.
- Hemofili A (konjenital faktör VIII eksikliği)
- Sonradan edinilen faktör VIII eksikliği vakalarında kanamanın profilaksisi ve tedavisi için
- Faktör VIII'e karşı düşük titrede antikorları olan hastaların tedavisinde
(< 10 BU)
Kontrendikasyonları:
Eğer daha önce bu ürünün bileşiminde bulunan maddelerden birine karşı allerjik reaksiyon gösterdinizse çok dikkatli olmanız gerekir.
Lütfen doktorunuza gerekli bilgiyi verin.
Uyarılar/Önlemler:
İlaca karşı allerjikseniz, doktorunuz tarafından profilaktik olarak antihistaminler ve kortikosteroidler verilmelidir.
Allerjik veya anaflaktik reaksiyonlar meydana gelirse, enjeksiyonu ya da infizyonu derhal durdurmanız ve doktorunuza başvurmanız gerekir. Şok tedavisinde geçerli olan tıbbi standartlar uygulanmalıdır.

Beriate-P 500 küçük miktarlarda kan grubu izoagglutininleri içermektedir. Hafif ve orta şiddette hemorajilerin tedavisinde kullanılan olağan dozlarda bunun klinik bir önemi yoktur. Bununla birlikte, kan grubunuz A, B veya AB ise ve size sık sık enjeksiyon yapılıyor veya çok yüksek tek doz tedavi uygulanıyorsa (örneğin F VIII'e spesifik inhibitörler durumunda) doktorunuz hemoliz belirtilerini veya azalan hemotokrit değerlerini dikkatle izlemelidir.

İnsan plazması koagülasyon faktör VIII konsantresi ile tekrarlanan tedaviden sonra plazmadaki inhibitör düzeyi doktorunuz tarafından belirlenmelidir. Şu anda, önceden tedavi edilmemiş hastalarda Beriate-P 500 ile yapılan klinik deneylerden elde edilen bilgiler son derece sınırlıdır. Bu nedenle klinik olarak önemli olan spesifik inhibitörlerin görülme sıklığına ilişkin geçerli değerler bulunmamaktadır.

Beriate-P von Willebrand hastalığında etkisi olmadığı için kullanılmaz.

Hamilelik ve laktasyon:
Beriate-P 500 hamilelik ve laktasyon sırasında yanlızca doktorunuzun değerlendirilmesinden sonra kullanılmalıdır.
Doktorunuz için hamilelik ve laktasyon hakkında ek bilgiler:

Beriate-P 500'ün insanlarda hamilelik ve emzirme dönemleri sırasında kullanımının güvenilirliği kontrollü klinik deneylerde kanıtlanmamıştır. Hayvanlar üzerinde yapılan deneysel çalışmalar ilacın üreme, embriyo ya da fetüsün gelişimi, hamilelik dönemi, perinatal ve postnatal gelişim açısından güvenilirliğini değerlendirmek için yeterli değildir.

Virüslere karşı koruma:
İnsan kanından veya plazmasından elde edilmiş tıbbi ürünler kullanıldığında, enfeksiyon etkenlerinin bulaşmasından kaynaklanan enfeksiyon hastalıkları bütünüyle önlenememektedir. Bu şimdiye kadar bilinmeyen özelliklere sahip patojenler için de geçerlidir.
Parvovirüs B 19 gibi bazı virüslerin üründen çıkarılması veya inaktif hale getirilmesi şu an için çok güçtür. Parvovirüs B 19 en çok seronegatif hamile kadınları ve bağışıklığı kanıtlanmış kişileri etkileyebilir.
Enfeksiyon etkenlerinin bulaşma riskinin en aza indirgenmesi için alınan kanların ve kan vericilerinin seçiminde titiz kontroller uygulanmaktadır. Buna ek olarak, Beriate-P 500'ün üretim prosesinde virüs eliminasyonu/inaktivasyonu prosedürleri yer almaktadır.

Beriate-P 500, HIV-1, HIV-2, HCV antikorları ve HBS antijeni negatif test sonucu veren plazmalardan elde edilmektedir. Plazmadaki ALT (GPT) değerleri de belirlenmekte ve test için belirlenmiş normal değerlerin iki katını geçmemesine dikkat edilmektedir.

Ayrıca plazma havuzu HIV-1, HIV-2, HCV antikorları ve HBS antijeni için test edilmiştir. Plazma havuzu yanlızca sonuçların negatif olması durumunda daha ileri işlemler için kullanılmaktadır.

Beriate-P 500'ün üretim prosesi virüslerin eliminasyonunu ve inaktivasyonunu sağlayan çeşitli aşamalar içermektedir. Bunların arasında kromatografik prosedürler, fraksiyonlara ayırma basamakları, ve preparata 10 saat süreyle sulu çözelti içinde 60OC ısı uygulanması yer almaktadır.

Beriate-P 500'ün de aralarında bulunduğu insan kanı veya plazmasından elde edilmiş tıbbi ürünleri düzenli olarak alan hastalara uygun hepatit aşısı (hepatit A ve hepatit B) yapılması önerilmektedir.

Yan etkiler/Advers etkiler:
Özellikle bu prospektüste belirtilmeyen reaksiyonlarla karşılaşırsanız, lütfen doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendirin.
Nadir vakalarda alerjik-anafilaktik reaksiyonlar ve/veya ateş görülmüştür (ayrıca bakınız "ilacın kullanımı hakkında özel uyarılar ve özel önlemler" bölümü)

Beriate-P 500 ile tedavi sırasında faktör VIII'e karşı inhibitörler ortaya çıkabilir.
Bununla birlikte, önceden tedavi edilmemiş hastalarda Beriate-P 500 ile yapılan klinik deneylerden elde edilen deneyim son derece sınırlıdır. Bu nedenle, klinik olarak önemli olan spesifik inhibitörlerin sıklığına ilişkin geçerli değerler bulunmamaktadır.

İlaç etkileşimleri:
Diğer ilaçların SİLDEGRA üzerine etkisi:
İn vitro Çalışmalar:
Sildenafil metabolizması başlıca sitokrom P450 (CYP)'nin izoformları 3A4 (majör yol) ve 2C9 (minör yol) ile düzenlenmektedir. Bu sebeple bu izoenzimlerin inhibitörleri sildenafil klirensini azaltabilir.
İn vivo çalışmalar:
Non-spesifik bir CYP3A4 inhibitörü olan simetidin (800 mg), SİLDEGRA (50 mg) ile birlikte uygulandığında plazma sildenafil konsantrasyonunda %56 oranında bir artışa sebep olmaktadır. Klinik çalışma verilerinde yapılan popülasyon farmakokinetik analizleri, ketakonazol, eritromisin, simetidin gibi CYP3A4 inhibitörleri ile beraber uygulanan sildenafilin klirensinde azalma olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte bu hastalarda yan etki insidansında bir artma olmamasına rağmen CYP3A4 inhibitörleriyle birlikte kullanımda 25 mg'lık başlangıç dozu tavsiye edilir.
Bir CYP3A4 inhibitörü olan, HIV proteaz inhibitörü saquinavirin, kararlı durumda (1200 mg tid), 100 mg tek doz sildenafil ile birlikte uygulanması, sildenafil Cmaks'ında %140 ve sildenafil EAA'ında %210'luk bir artışa sebep olmuştur. Sildenafilin saquinavir farmakokinetiği üzerine etkisi yoktur. Kuvvetli bir P450 inhibitörü olan, HIV proteaz inhibitörü ritonavirin kararlı durum seviyelerinde (500 mg bid) birlikte uygulanan tek doz sildenafilin (100 mg) Cmaks'ında 4 kat (%300), ve EAA'ında 11 kat (%1000) bir artış meydana gelmiştir. 24 saat sonra, sildenafilin tek başına uygulanmasıyla yaklaşık 5 ng/mL olan plazma seviyesine kıyasla, sildenafil plazma seviyeleri yaklaşık 200 ng/mL olmuştur. Bu durum ritonavirin P450 substratlarının büyük çoğunluğu üzerine olan belirgi etkileriyle uyumludur. Sildenafilin ritonavirin farmakokinetiği üzerine etkisi yoktur (Bkz. Kullanım şekli ve dozu) Antasidlerin (magnezyum hidroksid aluminyum hidroksid) tek doz olarak verilmesi SİLDEGRA'nın biyoyararlanımını etkilememiştir. Populasyon farmakokinetik analizleri, tolbutamid, varfarin, fenitoin gibi CYP2C9 inhibitörleri, selektif serotonin gerialım inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar gibi CYP2D6 inhibitörleri, tiazid ve ilgili diüretikler, loop ve potasyum tutucu diüretikler, ACE inhibitörleri, kalsiyum kanal blokerleri, beta adrenoreseptör antagonistleri veya rifampisin, barbitüratlar gibi CYP450 metabolizmasını artıran gruplar ile sildenafilin beraber uygulanmasının sildenafilin farmakokinetiğine hiçbir etkisinin olmadığını göstermiştir.
SİLDEGRA'nın diğer ilaçlar üzerine etkisi:
İn vitro çalışmalar:
Sildenafil, sitokrom P450 izoformları olan 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ve 3A4 (IC50>150µM)'ün zayıf bir inhibitörüdür. Tavsiye edilen dozların ardından sildenafilin zirve plazma konsantrasyonu yaklaşık 1µM olduğunda SİLDEGRA'nın bu izoenzimlere ait substratlarının klirensini değiştirmesi beklenmez.
Sildenafilin, dipiridamol, teofilin gibi non-spesifik fosfodiesteraz inhibitörleriyle etkileştiğine dair bir bilgi yoktur.
Sildenafil (100 mg), her ikisi de CYP3A4 substratı olan, HIV proteaz inhibitörleri saquinavir ve ritonavirin kararlı durum farmakokinetiğini etkilemez.
İn vivo çalışmalar:
Her ikisi de CYP2C9 tarafından metabolize edilen tolbutamid (250 mg) veya varfarin (40 mg) ile önemli bir etkileşimi mevcut değildir.
SİLDEGRA (50 mg) 150 mg aspirinin sebep olduğu kanama süresindeki uzamayı potansiyelize etmemiştir. SİLDEGRA (50 mg) 80 mg/dL'lik ortalama maksimum alkol seviyelerinde alkolün hipotansif etkisini potansiyelize etmemiştir. Hipertansif hastalarda amlodipin ile beraber uygulanan 100 mg SİLDEGRA ile, yatar konumdaki kan basıncında ortalama ilave düşüş (sistolik 8 mmHg, diastolik 7 mmHg), SİLDEGRA'nın tek başına uygulandığı zaman görülene benzer olmuştur (Bkz. Farmakolojik Özellikler) SİLDEGRA'nın emniyetine ait verilerin analizinde SİLDEGRA ile beraber antihipertansif ilaç kullanan ve kullanmayan hastalarda yan etki profilinde hiçbir farklılık görülmemiştir.
SİLDEGRA'Nın akut ve kronik uygulanan nitratların hipotansif etkisini potansiyelize ettiği gösterilmiştir. Bu sebeple nitratların veya nitrik oksid veren bileşiklerin SİLDEGRA ile beraber kullanılması kontrendikedir (Bkz. Kontendikasyonlar).
Kullanım şekli ve dozu:
İkame tedavisinin dozajı ve süresi hemostatik fonksiyon bozukluğunun şiddetine, kanamanın yerine, miktarına ve hastanın klinik durumuna bağlıdır.
ÖNEMLİ
Tedavinin evde yapılması durumunda, lütfen doktorunuzun talimatlarına titizlikle uyun. Tedavi sırasında plazmanızdaki faktör VIII aktivitesi kontrol edilmeli ve verilecek ilaç miktarı ile ilacın uygulanma sıklığı her zaman tedavinin klinik durumunuz üzerindeki etkisine göre ayarlanmalıdır.

Bir uluslararası ünite Faktör VIII aktivitesi birimi, bir ml sitratlı plazma havuzundaki insan plazmasında bulunan faktör VIII miktarına eşdeğerdir.

Gereken faktör VIII dozajının hesaplanması:
1-IU faktör VIII'in vucut ağırlığının kg başına plazma faktör VIII aktivitesini yaklaşık % 2 oranına arttırdığı yolundaki ampirik bulguya dayanmaktadır.

Gereken dozaj aşağıdaki formüle göre belirlenebilir:

Başlangıç dozu:
Gereken ünite = vucut ağırlığı(kg) X istenilen F VIII C artışı (%) X 0,5

Aşağıdaki hemoraji vakalarında faktör VIII düzeyi o döneme ait plazma aktivitesi düzeyinin (normalin %'si olarak) altına düşmemelidir.


Minör hemoraji:
Eklem içine kanama % 30 En azından 1 gün
kanamanın şiddetine bağlıdır

Majör hemoraji:
Kaş içine kanama, dişçekimi, orta şiddette Kafa travması, orta Dereceli cerrahi Operasyonlar, ağız boşluğuna kanamalar % 40-50 3-4 gün veya yara uygun şekilde iyileşinceye dek

Hayatı tehdit eden Kanamalar:
Büyük cerrahi Operasyonlar, gastrointestinal kanamalar, intra-kranial,intra-abdominal veya intra-torasik kanamalar,kırıklar %60-100 7 gün süreyle, daha sonra tedavinin en az7 gün daha F VIII C seviyesini %30-50'de tutacak şekilde sürdürülmesi

Bazı koşullarda,özellikle ilk dozun uygulanmasında, hesaplanan miktardan daha
yüksek bir miktar gerekebilir.Özellikle majör cerrahi girişim vakalarında, yerine koyma tedavisinin koagülasyon analiziyle (plazma faktörü VIII aktivitesi) titiz olarak izlenmesi zorunludur.

Ciddi hemofifi A hastalığı olanlarda kanamaya karşı uzun süreli profilaksi için 2 ila 3 günlük aralıklarla, vucut ağırlığının her kg. için 10 ila 50 IU faktör VIII verilmelidir. Eğer gerekiyorsa başka tedavi önlemleri de alınmalıdır. (örn.aktive olmuş faktör VII, aktive olmuş Protrombin-kompleksi preparasyonları, domuz faktör VII konsantresi, immün supresifler veya plazma değişimi tedavisi)

Doz aşımı:
Şimdiye kadar Beriate-P 500'e ait doz aşımı belirtileri bildirilmemiştir.

Uygulanması:
Beriate-P 500'ü nasıl hazırlamalı ve kullanmalısınız?
İlacı ambalaj ve kutu üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden daha sonra kullanmayınız.
Çözeltinin hazırlanması:
1- Sulandırıcıyı 20-37OC sıcaklığına getirin.
2- Kurutulmuş madde ve sulandırıcı flakonların kapağını çıkarın
3- Her iki kauçuk tapanın yüzeyini dezenfekte edin
4- Transfer setinin oluklu tarafındaki iğneyi sulandırıcı flakonuna sokun. Transfer setinin diğer ucundaki koruyucu kılıfı çıkartın. Sulandırıcı flakonunu ters çevirin ve iğneye dokunmadan iğneyi preparasyon flakonuna sokun. Sulandırıcı vakumla preparasyon flakonunun içine doğru emilecektir. İşlem bitince, sulandırıcı flakonunu ve transfer setini çıkartın.
5- Flakonu yavaşca çalkalayarak kurutulmuş maddenin tamamen çözünmesini sağlayın. Flakonu sert hareketlerle sallamayın. Berrak veya hafif opal bir çözelti elde edilecektir. Bulanık olan veya içinde yabancı maddeler (artıklar/partiküller) bulunan çözeltileri kullanmayın.
Çözeltinin hazırlanma süresi yaklaşık 2 dk.dır.
Kullanılmayan çözeltiler uygun biçimde atılmalıdır.

Enjeksiyon
1- (Disposable) Bir kullanımlık filtre ucunun bulunduğu ambalajı açın. (Disposable) Bir kullanımlık enjektörü filtreye takın ve filtreyi ambalajından çıkartın.
2- Koruyucu kapak ucunu çıkartın, filtrenin ucuna dokunmadan çözeltiyi içeren flakonun tapasını delin.
3- Çözeltiyi yavaşça enjektöre çekin (eğer bir enjektör kullanılacaksa filtre ucunu flakonda bırakın)
4- Hemen yavaş intravenöz enjeksiyonla (en fazla 7 ml/dk), perfizyon kiti veya uygun enjeksiyon iğnesi kullanarak ve dolu enjektöre hiç kan girmemesine dikkat ederek ilacı uygulayın.

Enfüzyon (eğer daha çok miktarda ilaç uygulanacaksa):
Ürünü yukarıda açıklandığı gibi hazırlayın ve derhal atılabilir (filtre girişi bulunan) enfüzyon aracı ile yavaşça enfüzyonu gerçekleştirin.

__________________
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
Jaqen isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


(Tümünü Görüntüle Konuyu Görüntüleyen Üyeler: 3
CentilmeN, Flora, Lothlorien
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 16:51