Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Eğitim - Öğretim > Dersler > Kimya
facebook bağlan


Kimya Sözlüğü

Kimya kategorisinde açılmış olan Kimya Sözlüğü konusu , Kimya Sözlüğü A- Açık hava basıncı : Atmosferdeki gazlar ağırlıkları nedeniyle yeryüzüne bir basınç uygular Bu basınca açık hava basıncı denirAçık hava basıncı barometre ile ölçülür Adlandırma : Element ve ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 29.07.2013, 17:40   #1 (permalink)
Süper Üye

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Kimya SözlüğüKimya Sözlüğü

A-

Açık hava basıncı : Atmosferdeki gazlar ağırlıkları nedeniyle yeryüzüne bir basınç uygular Bu basınca açık hava basıncı denirAçık hava basıncı barometre ile ölçülür

Adlandırma : Element ve bileşiklerin kimyasal formül veya sembollerle bazı sistematik yöntemlere göre adlarının yazılması

Ağırlık : Bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetinin büyüklüğüdür

Aktiflik : Reaksiyona girme kabiliyeti elementlerin bileşik yapabilme eğilimleri Bir elementin elektron alarak veya vererek bileşik oluşturma isteğine aktiflik denir

Aktiflik sırası : Elementlerin tepkime verme yatkınlığına göre sıralanmasına aktiflik sırası denir

Aktif ****ller : Elektron verme eğilimi hidrojenden fazla olan ****llere aktif ****ller denir

Aktinitler : Aktinyum (57Ac) elementinden sonra gelen ve 4f orbitallerinin dolmasıyla oluşan 14 elementin oluşturduğu seri

Aldehit : Karbonil grubu bağlarından en az birine H bağlanan bileşikler aldehit her iki bağa da alkil grubu bağlanan bileşikler ketondur

Alfa ışıması : Radyoaktif çekirdekten iki proton ve iki nötronun birlikte ayrılması şeklindeki ışımadır Bu ışımayı yapan atomun kütle numarası 4 atom numarası 2 azalır

Alfa parçacığı : İki proton ve iki nötrondan oluşan +2 yüklü helyum çekirdeği

Alkali ****l : 1A grubundaki hidrojen dışındaki ****ller

Alken : CnH2n genel formüllü ve yapısında en az bir tane çift bağ içeren (-C=C-) doymamış hidrokarbonlara alken adı verilir

Alkenil : Alkenlerden bir hidrojen çıkarılmasıyla oluşan köke alkenil adı verilir

Alkol : Bir alkil grubuna bir hidroksil (-OH) grubu bağlanmasıyla oluşan bileşiklere alkol denir

Allotrop : Kimyasal özelliği aynı fiziksel özelliği farklı olan atomlar

Amalgam : Civanın diğer ****ller ile oluşturduğu alaşımlar

A****l : ****lik karakter göstermeyen periyodik tablonun sağ tarafındaki elementler Atomları az sayıda elektron alarak anyon oluşturan elementler

Amfoter oksit : Hem asitlerle hem bazlarla tepkime verebilen oksitler

Analiz : Bir bileşiğin kendisinden daha basit maddelere parçalanmasına analiz denir

Anlamlı sayılar : Doğru bir şekilde yapılmış ölçümü ifade eden sayılar

Anot : Yükseltgenmenin olduğu elektrottur

Anyon : Negatif (–) yüklü iyon

Arrhenius teorisi : Arrhenius’a göre asit; sulu çözeltilerine H+ iyonları verebilen baz ise; OH- iyonları verebilen maddelerdir

Asidik tamponlar : Bir zayıf asit ile tuzunun karışımından oluşan çözeltilere asidik tampon çözeltileri denir
Asit : Suda çözündüğünde ortama hidrojen iyonları (H+) ya da hidronyum iyonları (H3O+) verebilen maddelerdir

Asit baz titrasyonu : Derişimi bilinmeyen bir asit veya bazın derişimini derişimi belli olan diğer asit ve bazla tayin etme işlemine asit baz titrasyonu denir

Asit oksit : Suda çözündüğünde ortama asit çözeltisi veren ya da baz veya bazik oksitlerle reaksiyona girerek tuz oluşturan a****l oksitidir

Aşırı doymuş çözelti : Belirli sıcaklıktaki doymuş halinden geçici olarak daha fazla çözünen içeren çözelti

Atmosfer (atm) : Deniz seviyesinde 1m2 lik yüzeye 101300 N luk kuvvet uygulayan basınca 1 atmosfer basıncı denir

Atmosfer basıncı : Atmosferdeki havanın ağırlığından dolayı uyguladığı açık hava basıncı

1-Atmosfer basıncı 76 cm (760 mm) yüksekliğindeki civa sutunun uyguladığı basınç

Atom : Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren en küçük parçasıdır

Atom–gram : Bir mol atomun kütlesidir

Atom kütlesi : Bir atomun atomik kütle birimi cinsinden kütlesidir

Atom numarası (Z) : Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısıdır Yada nötr bir atomda çekirdeğin etrafındaki toplam elektronların sayısına eşittir

Atomik kütle birimi (akb) : Bir karbon (126C) atomunun kütlesinin tam olarak 1/12 sine eşittir

Aufbau yöntemi : Elektronlar atomik orbitallere enerjileri en düşük olacak şekilde sırasıyla yerleşirler (Önce 1s sonra 2s ve sonra 2p nin dolmaları gibi)

Avogadro kanunu : Aynı sıcaklık ve basınçta bulunan tüm gazların eşit sayıda molekülleri eşit hacimdedir

Avogadro sayısı (NA) : 126C elementinin 12 gramındaki kesin atom sayısıdır (6021023 tane mol–1' e eşittir)

Ayıraç (indikatör) : Bir maddeyi diğerlerinden ayırmada kullanılan maddelere ayıraç denir Örnek : Karbondioksit kireç suyunun ayıracıdır Nişasta iyodun ayıracıdır
Ayırtedici özellik : Maddeleri ayırt etmek için kullanılan özellik Madde miktarına bağlı olmayan özelliklerdir

Ayırma : Karışımı oluşturan maddeleri fiziksel yöntemlerle ayrıştırma

Ayrımsal damıtma : Farklı sıvılardan oluşan bir karışımdaki sıvıları kaynama noktaları farkından yararlanarak ayırma metodudur

Ayrımsal kristallendirme : Bir karışımı oluşturan bileşenleri çözünürlük farklarından yararlanarak birbirinden ayırma metodudur

Azeotrop : Sabit bir kaynama noktası bulunan ve sıvı ile buhar hallerindeki bileşimi aynı olan çözelti

Perii isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 29.07.2013, 17:40   #2 (permalink)
Root Administrator

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Kimya Sözlüğü

B-

Bağıl atom kütlesi : Standart kabul edilen bir elementin kütlesine göre kıyaslanarak bulunan atom kütlesi

Bağlanma enerjisi : Bir atomun çekirdeğindeki proton ve nötron gibi atom altı taneciklerini bir arada tutan enerjidir

Barometre : Açık hava basıncını ölçmek için kullanılan düzenek

Basınç : Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir Basınç kuvvet ile doğru orantılı yüzey alanı ile ters orantılıdır

Basınç Kuvveti (F) : Bütün yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç kuvveti denir

Baz : Suda çözünürken çözeltiye hidroksit (OH–) iyonları veren madde

Bazik oksit : Suda çözündüğünde bazik çözelti oluşturan ya da asit ve asit oksitlerle reaksiyona girerek tuz oluşturan ****l oksitidir

Bazik tamponlar : Bir zayıf bazla tuzunun karışımından oluşan çözeltilere bazik tampon çözeltileri denir

Belirleyici madde : Kimyasal reaksiyonda artan madde karşısında tamamen tükenen madde

Beta ışıması : Beta ışıması yapan çekirdekte bir nötronun proton ve elektrona dönüştüğü kabul edilir Oluşan elektron beta taneciği olarak çekirdek dışına fırlatılır Bu durumda beta ışıması yapan çekirdeğin atom numarası bir artar kütle no değişmez nötron sayısı bir azalır bozunan elementin izobarı oluşur

Beta parçacığı : Radyoaktif bir elementin çekirdeğindeki bir nötronun bir protona dönüşmesi ile açığa çıkan elektron

Bileşik : İki ya da daha fazla cins elementin belirli oranlarda birleşmesinden oluşan saf madde

Bileşik kaplar : Kesitleri ve şekilleri farklı iki veya daha çok kabın tabanlarının birleştirilmesiyle elde edilen kaplara bileşik kaplar denir

Bileşik oksit : Aynı katyonun farklı iki değerlik aldığı oksitlerinin bir araya gelmiş hali Örneğin; Fe3O4 (FeOFe2O3)
Bilimsel Yöntem : Bilimin gelişmesini sağlayan gözlem deney ve kanunların ve kuramların formüle edilmesi etkinliklerinin bütünü

Birinci iyonlaşma enerjisi : Gaz halindeki bir atomdan en gevşek tutulan elektronun uzaklaştırılması için gereken minimum enerjidir

Bombardıman : Bir atom çekirdeğine herhangi bir nükleer taneciğin gönderilmesi

Boyle kanunu : Sabit sıcaklıktaki bir miktar gazın hacmi ile basıncı ters orantılıdır

Bozunma hızı : Birim zamanda bozunmaya uğrayan atom sayısıdır

Bozunma serisi : Radyoaktif bir izotopun basamak basamak çeşitli ışımalar yaparak bozunması ve sonunda kararlı bir izotopa dönüşmesi

Bronsted – Lowry teorisi : Bu teoriye göre asit proton verici baz ise proton bağlayıcı (alan) maddedir

Buharlaşma : Ortalama kinetik enerjisi fazla olan moleküllerin sıvı fazdan gaz fazına geçmeleri

Bunzen beki : Tasarımı alman bilim adamı Robert Bunzen tarafından yapılan ısıtma aygıtı

__________________
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
Jaqen isimli Üye şuanda  online konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 29.07.2013, 17:40   #3 (permalink)
Root Administrator

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Kimya Sözlüğü

C-

Celsius sıcaklık cetveli : Buzun erime noktasını 0°C ve suyun kaynama noktasını 100°C olarak kabul eden sıcaklık cetveli

Charles kanunu : Sabit basınç altında bir miktar gazın hacmi ile mutlak sıcaklığı doğru orantılıdır

Coulomb kuvvetleri : Aynı yüklü tanecikler arasında itme kuvveti veya zıt yüklü tanecikler arasında çekme kuvveti Coulomb kuvvetleri olarak adlandırılır

Ç-

Çekirdek : Atomun merkezinde proton nötron gibi benzer atom altı parçacıklar içeren oldukça küçük ve yoğun pozitif (+) yüklü bölge

Çekirdek eşitliği : Radyoaktif bir reaksiyondaki değişiklikleri gösteren denklem

Çekirdek reaksiyonu : Bir atomun çekirdeğinde meydana gelen değişmeler Radyoaktif veya nükleer reaksiyonlar olarak da bilinir

Çizgi spektrumu : Gaz veya gaz halindeki bir maddeden gelen ışıklar bir prizmadan geçirilirse elde edilen görünür renkler arasında boşluklar vardır Bu tür devamlı olmayan spektrumlara çizgi spektrumu denir

Çökelme : Bir çözeltide iki tuzun etkileşimi veya sıcaklık değişiminin

Çökelme reaksiyonu : Sonucunda çökelti oluşan reaksiyonlardır

Çözelti : İki veya daha fazla maddeden oluşmuş homojen karışım

Çözücü : Bir çözeltinin en fazla miktardaki bileşeni veya çözeltiye fiziksel halini veren bileşendir

Çözünen : Bir çözeltinin miktar olarak az bulunan bileşenleri

Çözünme entalpisi : Genelde 1 mol katının çözünmesi sırasında depolanan ya da 1 mol gazın çözünmesi sırasında açığa çıkan potansiyel enerjidir

Çözünürlük : Belirli bir sıcaklıkta sabit hacimdeki bir çözücüde doymuş bir çözelti elde etmek için çözünen maddenin miktarı

__________________
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
Jaqen isimli Üye şuanda  online konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 29.07.2013, 17:41   #4 (permalink)
Root Administrator

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Kimya Sözlüğü

D-

Dalga : Bir ortamda enerji taşıyan eğilim

Dalga boyu : Birbirini takip eden iki dalga tepesi yada çukuru arasındaki uzaklık

Dalton atom mo**** : Atom maddenin en küçük yapıtaşı olup daha küçük parçalara bölünemez içi dolu bir küredir

Dalton kanunu : Birbirleriyle reaksiyon vermeyen gazların oluşturduğu karışımın basıncı karışımda bulunan gazların kısmi basınçları topl***** eşittir

Damıtma : Bir sıvıyı buharlaştırıp oluşan buharını yoğunlaştırarak ayrıştırma işlemi

D–bloku : Periyodik tablonun d–orbitallerinin dolmakta olduğu elementleri içeren bölümü

Değerlik elektronları : En büyük baş kuvant um sayısına sahip elektron tabakasında bulunan elektronlar

Denkleştirme : Kimyasal denklemlerde element ya da bileşiklerin önüne konulan mol sayılarının eşitlenmesi olayına denkleştirme denir

Denkleştirilmiş denklem : Aynı tip atomların denklemin her iki tarafında da aynı sayıda bulunduğu eşitlik

Derişik çözelti : Göreceli olarak çok miktarda çözücü içeren çözelti

Derişim : Bir maddenin belirli miktardaki bir çözücü veya bir çözeltinin içindeki göreceli miktarı

Devamlı spektrum : Beyaz ışık bütün renkleri içerdiğinden bir prizmadan geçirilirse elde edilen renkler sürekli olur yani birinin bitmek üzere olduğu anda öbürü başlar Renkler sınır bölgelerde iç içe girmiş devamlı bantlar halindedir Bu tür spektrumlara devamlı spektrumlar denir

Dializ : Bir çözelti içerisindeki küçük iyon veya moleküllerin yarı geçirgen bir zardan geçmesi ve büyük iyon veya moleküllerin geçmemesi işlemi

Difüzyon : Bir gazın havada veya başka bir gaz içinde yayılması

Dipol-dipol çekimi : İki polar molekül yan yana geldiğinde her iki molekülün zıt kutupları arasında oluşan çekim kuvvetine dipol-dipol çekimi adı verilir

Doğal radyoaktiflik : Atom numarası 83’ten büyük olan elementlerin kendiliğinden çeşitli ışımalar yaparak yeni elementlere dönüşmesi

Donma : Sıvı haldeki bir maddenin katı hale geçmesi

Donma sıcaklığı : Sıvı haldeki maddenin ısı vererek katılaşmaya başladığı sıcaklık noktasına donma sıcaklığı denir

Doymamış çözelti : Belirli bir sıcaklıkta doymuş halden daha az çözücü içeren çözelti

Doymuş çözelti : Belirli bir sıcaklıkta çözebileceği maksimum çözüneni içeren çözelti

Dublet : Atomların bileşik oluştururken elektron alarak ya da vererek en dış enerji seviyelerindeki toplam elektron sayısının helyum gibi 2 olması hâlidir

__________________
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
Jaqen isimli Üye şuanda  online konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 29.07.2013, 17:41   #5 (permalink)
Root Administrator

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Kimya Sözlüğü

E-

Efüzyon : Gaz moleküllerinin küçük bir ****k aracılığıyla bir kaptan daha düşük basınçlı ortama yayılması

Ekzotermik reaksiyonlar : Dışarıya ısı vererek gerçekleşen reaksiyonlardır

Elektrolit : Sulu çözeltisi elektrik akımını ileten madde

Elektrolit çözelti : Elektrik akımını ileten çözelti

Elektrolit olmayan çözelti : Elektrik akımını iletmeyen çözelti

Elektroliz : Bir maddenin sıvılaştırılmış halinde ya da elektrolit çözeltisinde elektrik akımı yardımı ile kendi bileşenlerine ayrıştırılması

Elektron : Çekirdeğin etrafındaki ihtimali orbitallerde hareket ettiğine inanılan 1/1840 akb’lik bir kütleye sahip negatif (–) yüklü parçacıktır

Elektron dağılımı : Elementlerin atomlarında bulunan elektronların atomik orbitallerine düzenli bir şekilde yerleşimi

Elektronegatiflik : Bir molekül içerisindeki atomun elektronları kendine doğru göreceli çekme kabiliyeti

Elektron ilgisi : Gaz halindeki nötr bir atomun bir elektron alarak -1 yüklü iyon haline geçerken dışarı verdiği enerjiye elektron ilgisi denir

Elektromanyetik spektrum : Elementler katı yada gaz halinde iken dışarıdan yeterli miktarda alınarak belli dalga boylarında ışıma yapmaları

Elektron ilgisi : Nötr bir atoma (gaz fazında) bir elektron eklenmesiyle meydana gelen ısı değişimi Bir atomun elektron alma eğiliminin ölçüsü

Elektron yakalama : Çekirdeğe en yakın bir enerji seviyesinden bir elektronun çekirdek tarafından yakalanmasıyla oluşan radyoaktif bozunma şekli

Elektrot : Elektron alışverişinin gerçekleştiği iletken levhalardır Anot (+) ve Katot (-) olmak üzere ikiye ayrılır

Element : Kimyasal metodlarla daha basit parçacıklara ayrılamayan aynı cins atomlardan meydana gelen en basit yapıdaki madde

Emülsiyon : Sıvı + sıvı heterojen karışımlarının özel adıdır Sıvı + sıvı karışımının faz oluşturmuş halidir Birbiri içerisinde çözünmeyen iki farklı sıvının karışması ile oluşan heterojen karışımlardır Örnek : Zeytin yağı yağlı su petrol … gibi

Endotermik reaksiyon : Dışarıdan ısı alarak gerçekleşen reaksiyonlardır

Enerji seviyesi : Çekirdek etrafında aynı enerjideki elektronların bulunduğu yörüngelerdir

Erime noktası : Katı hâldeki maddenin sıvı hâle geçtiği sıcaklık noktası

Erime sıcaklığı : Katı haldeki maddenin ısı alarak sıvı hale geçmeye başladığı sıcaklık noktasına erime sıcaklığı denir

Eter : Sudaki hidrojenlerin yerine alkil gruplarının geçmesiyle oluşan bileşiklere eter denir

Eylemsizlik : Maddelerin hareket ve durumunu koruma eğilimine eylemsizlik denir

__________________
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
Jaqen isimli Üye şuanda  online konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 29.07.2013, 17:41   #6 (permalink)
Root Administrator

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Kimya Sözlüğü

F

Fahrenheit (°F) : Suyun donma noktasını 32 ve kaynama noktasını 212 olarak kabul eden sıcaklık birimidir

Faraday yasaları : Devreden geçen yük ile anot ve katotta açığa çıkan maddelerin miktarları arasında bir ilişki vardır Bu konudaki kurallar Faraday yasaları olarak bilinir

Fisyon (bölünme) tepkimeleri : Büyük kütle numaralı atomların hızlandırılmış nötronlarla bombardımanı sonucu daha küçük atomlara bölünme tepkimesidir Atom bombası bu esasa dayanır

Fiziksel özellik : Maddenin dış yapısıyla ilgili özelliklerine fiziksel özellik dış yapısıyla ilgili değişmeye de fiziksel değişme denirBir maddenin renk koku ve tadının değişmesi kaynaması erimesi buharlaşması çözünmesi hal değiştirmesi… fiziksel değişmeye örnektir

Füzyon (kaynaşma) tepkimeleri : Küçük atomların kaynaştırılarak büyük atomların meydana getirildiği çekirdek tepkimesidirHidrojen bombası bu esasa dayanır

__________________
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
Jaqen isimli Üye şuanda  online konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 29.07.2013, 17:41   #7 (permalink)
Root Administrator

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Kimya Sözlüğü

G

Gama ışıması : Radyoaktif bozunma sırasında enerji yüklü olarak kalmış olan atom fazla enerjisini ¡ ışını şeklinde yayınlar ¡ ışınları çok yüksek enerjili elektromagnetik dalgalardır ¡ ışıması yapan atomun proton sayısı değişmez nötron sayısı değişmez çekirdek enerjisinde azalma olur

Gay-Lassac yasası : Sabit hacimdeki bilirli bir miktar gazın basıncı mutlak sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişir

Gaz : Tanecikleri arasında büyük boşluklar bulunan bulundukları kabı tamamen doldurabilen ve karıştırıldıklarında her oranda karışabilen akışkanlara gaz denir

Gaz kanunları : Gazların basınç hacim sıcaklık ve mol sayısı nicelikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesine gaz kanunları denir

__________________
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
Jaqen isimli Üye şuanda  online konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 29.07.2013, 17:42   #8 (permalink)
Root Administrator

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Kimya Sözlüğü

H

Hacim (V) : Maddenin uzayda kapladığı yere hacim denir

Hal değişimi : Atomları arasındaki kimyasal bağları zayıf olan maddelerin ısı alması ya da ısı vermesi sonucu fiziksel durumlarının değişmesine hal değişimi denir

Heterojen karışım : Madde dağılımı ve özellikleri her yerinde aynı olmayan karışımlardır Örnek : Ayran meyve suyu sütçamurlu su toprak yağlı su…

Hidrokarbon : Alkenlere içerdikleri pi (p ) bağından dolayı doymamış hidrokarbon denir

Hidrojen bağı : Hidrojenin F O N gibi elektron ilgisi büyük atomlarla oluşturduğu bileşiklerin sıvılarında molekülleri bir arada tutan bağlara hidrojen bağı adı verilir HF H2O NH3 gibi polar bileşiklerde hidrojen bağları bulunur

Hidroliz : Bir tuzun suda çözünerek kendisini oluşturan asit veya baza ayrışmasına hidroliz denir

Homojen karışım : Madde dağılımı ve özellikleri her yerinde aynı olan karışımlardır (Çözeltiler alaşımlar gaz karışımları vs) Homojen karışımda karışan madde çeşitleri gözle ayırt edilemezler Örnek : tuzlu su çay kolonya kaynak suyu…

__________________
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
Jaqen isimli Üye şuanda  online konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 29.07.2013, 17:42   #9 (permalink)
Root Administrator

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Kimya Sözlüğü

I

Isı (Q) : Bir maddenin moleküllerinin kinetik enerjileri topl***** ısı denir Isı aynı zamanda bir enerji türüdür ve skaler büyüklüktür

Isıl genleşme : Isıtılan bir cismin boyu hacmi ve yüzeyi değişir Bu değişim ısıl genleşme olarak adlandırılır

İ

İdeal gazlar : Aralarındaki etkileşimleri ihmal edilen gazlara ideal gazlar denir

İndikatör : Bakınız : Ayıraç

İndirgenme : Bir maddenin elektron kazanmasına indirgenme denir Elektron alan bir atom ya da iyonun değerliği küçülür

İnorganik bileşikler : Normalde doğada hazır bulunan bileşiklerdir Doğada bulunan element çeşitlerinin etkileşmesi sonucu oluşur Asitler bazlar tuzlar oksitler… birer inorganik bileşiktir

İyon : Elektron alış - verişi sonucu oluşan (+) veya (-) yüklü atom ya da atom gruplarına iyon denir

İyonik bağ : (+) yüklü ****l atomlarıyla (-) yüklü ****l atomlarının birleşmesini sağlayan bağ çeşididir İyonik bağları (+) ve (-) iyon grupları birbirini çekerek oluştururlar İyonik bağ etkisiyle iyonik tuzlar oluşur

İzomer : Molekül formülü aynı yapı formülü farklı maddelere izomer denir

İzotop : Atom numaraları aynı kütle numaraları (nötron sayıları) farklı olan atomlara izotop atomlar denir

J

Joule (J) : 0239 g suyun sıcaklığını 1°C artırmak için gerekli olan ısıya 1 Joule denir

__________________
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
Jaqen isimli Üye şuanda  online konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 29.07.2013, 17:42   #10 (permalink)
Root Administrator

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Kimya Sözlüğü

K

Kalori : 1 g saf suyun sıcaklığını 145°C den 155°C ye artıran ısı miktarına kalori denir

Kalorimetre : Isı miktarını ölçmek için kullanılan araçlara kalorimetre denir

Karakteristik özellik : Miktara bağlı olmayan sadece o maddeye has olan özelliklere ayırt edici (karakteristik) özellikler denir

Karışım : İki ya da daha çok saf maddenin karışması ile oluşan madde topluluklarına karışım denir

Katot : İndirgenmenin olduğu elektrottur

Katyon : Elektrolitteki pozitif iyonlara denir

Kaynama sıcaklığı : Sıvı haldeki maddenin gaz haline geçmeye başladığı sıcaklık noktasına kaynama sıcaklığı denir

Kelvin (K) : Madde moleküllerinin titreşimlerinin durduğu sıcaklık noktasını sıfır olarak kabul eden bir sıcaklık birimidir

Ketonlar : Karbonil grubunda iki alkil grubu bağlanmış bulunan ve aynı karbon sayılı aldehitlerle izomer olan organik bileşiklerdir

Kısmi basınç : Bir gaz karışımında bulunan gazlardan her birinin bulundukları kaba tek başlarına yaptıkları basınca kısmi basınç denir

Kimyasal Bağ : Maddeler atom veya moleküllerin birleşmesiyle oluşur Maddeleri oluşturan atom ve molekülleri bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağ denir

Kimyasal olay : Maddelerin birbirleriyle etkileşerek başka maddelere dönüşmesine kimyasal olay denir Kimyasal olayda yeni ürünler oluştuğu için kullanılan maddelerin özellikleri kaybolur Kimyasal olaylar arasında element ya da bileşikler arasında gerçekleşen elektriksel etkileşmeye de kimyasal reaksiyon denir Kimyasal reaksiyonlarda; reaksiyonda kullanılan maddelere giren (reaktif) denirken reaksiyon sonucu oluşan yeni maddelere de ürün adı verilir Reaksiyona giren ve sonuçta oluşan ürün maddeler birbirinden farklıdır

Kovalent Bağ : (+) ve (-) yüklere sahip aynı ya da farklı a****l atomları arasında oluşan bağ çeşididir

Kütle (m) : Madde miktarına kütle denir Bir cismin sahip olduğu değişmez madde miktarıdır Kütle birimleri kilogram ve (kg) ve gram (g) dir

Kütlenin Korunumu : Reaksiyona giren maddelerin toplam kütlesi reaksiyon sonucu oluşan ürünlerin toplam kütlesine eşittirBu ilkeye kütlenin korunumu kanunu denir

Kütle numarası : Kütle numarası = Proton sayısı + Nötron sayısı

__________________
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
Jaqen isimli Üye şuanda  online konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


(Tümünü Görüntüle Konuyu Görüntüleyen Üyeler: 1
Laura
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 10:56