Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Eğitim - Öğretim > Dersler > Kimya
facebook bağlan


Gazların özellikleri

Kimya kategorisinde açılmış olan Gazların özellikleri konusu , Gazların özellikleri Gazlar moleküller arası çekim kuvvetleri en az olan maddelerdir Gaz molekülleri birbirinden bağımsız hareket ederler Aralarındaki çekim kuvveti ancak ve sadece London çekim kuvvetidir Büyük basınç ve düşük ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 29.07.2013, 18:22   #1 (permalink)
Süper Üye

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Gazların özellikleriGazların özellikleri

Gazlar moleküller arası çekim kuvvetleri en az olan maddelerdir Gaz molekülleri birbirinden bağımsız hareket ederler Aralarındaki çekim kuvveti ancak ve sadece London çekim kuvvetidir Büyük basınç ve düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılabilirler Gaz molekülleri bulundukları yeri her tarafına eşit oranda yayılarak doldururlar Sonsuz oranda genişleyebilirler Basınç altında yüksek oranda sıkıştırılabilirler Yüksek basınçtan alçak basınca doğru çabucak akarlar Sıcaklık ile basınç doğru orantılıdır Düşük yoğunlukları vardır


Gazların fiziksel davranışlarını dört özellik belirler Bunlar; Basınç (P) sıcaklık (T) ve hacim (V) gazların durumunu değiştirebilen etkenlerdir Gazlar genellikle kokusuz ve renksizdirlerBazılarının kokusu rengi ve zehirliliği en belirgin özelliğidir Br2 kahverengimsi kırmızı I2 mor renkli NO2 ve N2O3 kahve renkli F2 ve C12 yeşilimsi sarı NH3 keskin kokulu oksijen azot ve asal gazlar dışındakiler zehirlidirler

Basınç: Basınç bir yüzeye uygulanan kuvvetin o yüzeyin alanına bölünmesiyle bulunur

<font face="Times New Roman" size="3">

P(Pa) = F(N)/ A(m2)

</font>Atmosfer basıncı barometre ile ölçülür Bir barometredeki civa yüksekliğine barometre basıncı denir Atmosfer koşulları ve yükseklikle değişir Standart atmosfer (atm) civa civa yoğunluğu 135951 g/cm3 (0 oC ) ve yerçekimi ivmesi g = 980665 ms-2 olduğu durumda760 mm yükseklikteki bir civa sütununun oluşturduğu basınç olarak tanımlanabilir

<font face="Times New Roman" size="3">
1 atm = 760 mm Hg
1 atm= 760 torr
1 atm = 101325 N/ m<sup>2</sup>
1 atm = 101325 Pa
1 atm = 101325 bar</font><strong> </strong>

02 Basit Gaz Yasaları


Boyle Yasası: Sabit sıcaklıkta sabit miktardaki gazın hacmi basıncı ile ters orantılıdır

P a 1/V yada PV = a (a sabit )

Orantı işareti (a) yerine eşitlik ve orantı sabitini koyarsak sabit bir sıcaklık ve miktardaki gazın basınç ve hacim çarpımı bir sabite eşittir Bu sabit değerde gazın miktarı ve sıcaklığına bağlıdır

Örnek : 30 litre bir gazın basıncı 6 atmosferden 3 atmosfere düşürüldüğünde hacmi ne olur?

Çözüm: Gazın sadece bir P1 V1 hali belli olması PxV sabitini bulmaya yeterlidir

P1 = 6 atm V1 = 30 L

P1V1 = P2V2

6 (atm) x 30 = 3 atm x V2

V2 = 180 L atm / 3 (atm)

V2 = 60 L bulunurCharles Yasası: Sabit basınçtaki gazın hacmi sıcaklıkla doğru orantılıdırV a T veya V = bT (b Sabit) T (K) = t (oC) + 27315Örnek: 25°C de 50 cm3 gaz 0°C ye soğutulursa hacmi ne olur?
Çözüm: Sıcaklık mutlaka mutlak sıcaklık cinsine çevrilmelidir

bağıntısı kullanılarak ve V1 = 50 cm3 T1 = 25°C + 273 = 298 K T2 = 0°C + 273 K alınarak
50/293 =V2 (cm3) / 273 V2 = 466 cm3 elde edilir
Normal (ideal ) Basınç ve sıcaklık : Gazların özellik olarak sıcaklık ve basınca bağlı olması nedeniyle normal sıcaklık ve basınç kavramları kullanılır Gazlar için normal sıcaklık 0oC =27315 K ve normal basınç 1 atm =760 mmHg dır

Avagadro Yasası: Sabit sıcaklık ve basınçta bir gazın hacmi miktarı ile doğru orantılıdır

Bu kuram iki farklı şekilde ifade edilir

1 Aynı basınç ve sıcaklıkta farklı gazların eşit hacimleri aynı sayıda molekül içerir

2 Aynı basınç ve sıcaklıkta farklı gazların aynı sayıdaki molekülleri eşit hacim kaplar

V a n veya V = cn

Normal koşullarda bir gazın 22414 L�si 602x1023 molekül ya da 1 mol gaz bulunur

1mol gaz = 224 L gaz (normal koşullarda)

Birleşen Hacimler Yasası: Sıcaklık ve basıncın sabit olduğu tepkimelerde gazlar tamsayılarla ifade edilen basit hacim oranlarıyla birleşirler2 CO (g) + O2 (g) 2CO2 (g)2L CO (g) + 1L O2 (g) 2 L CO2 (g)

03 İdeal Gaz denklemiBasit gaz yasalarından yararlanarak hacim basınç sıcaklık ve gaz miktarı gibi dört gaz değişkenini içeren tek bir denklemde birleştirilerek ideal gaz denklemi elde edilir1 Boyle yasası Basıncın etkisini tanımlar P a 1/V
2 Charles yasası Sıcaklık etkisini tanımlar V a T
3 Avagadro Yasası gaz miktarının etkisini tanımlar V a nBu gaz yasalarına göre bir gazın hacmi miktar ve sıcaklık ile doğru orantılı basınç ile ters orantılıdır Yani V a nT/P ve V= RnT/PPv = nRT

<font face="Times New Roman" size="3">İdeal gaz denklemine uyan bir gaza idael veya mükemmel gaz ismi verilir
İdeal gaz denkleminde gaz sabitinin değeri ideal şartlardaki birimlerden yararlanarak bulunur

R = PV/ nT = 1 atm x 224140 L / 1 mol x 27315K = 0082057 L atm/mol K = 0082057 L atm mol-1 K<sup>-1</sup> elde edilir

SI sistemine göre

R = PV/ nT = 101325 Pa x 22414010<sup>-2</sup> m<sup>3</sup> / 1 mol x 27315K = 83145 m<sup>3</sup> Pa mol <sup>�1</sup> K<sup>-1</sup>
R = 83145 J mol<sup>-1</sup> K<sup>-1</sup>

Örnek: 800 ml bir kapta 275 <sup>o</sup>C de 02 mol O<sub>2</sub> nin oluşturduğu basınç ne kadardır ?

PV = nRT

P x 0800 L = 02 x 0082 L atm mol<sup>-1</sup> K<sup>-1</sup> x (273 + 275) K

P = 112 atm</font>Genel Gaz Denklemi:Bazı durumlarda gazlar iki farklı koşulda tanımlanır Bu durumda ideal gaz denklemibaşlangıç ve son durum olmak üzere iki kere uygulanırPiVi = ni R Ti R = PiVi / ni TiPsVs = ns R Ts R = PsVs / ns Ts

PiVi / ni Ti = PsVs / ns Ts bağıntısına genel gaz denklemi denir
Mol kütlesi tayini :Bir gazın sabit sıcaklık ve basınçta kapladığı hacim bilinirse gaz miktarı (n) mol cinsindenideal gaz denklemiyle bulunur Gazın mol sayısı gaz kütlesinin (m) molekül ağırlığına (M) bölümüne eşit olduğundan gaz kütlesi bilinirse n = m / M den yararlanarak mol kütlesi bulunabilirPV = mRT/M

Gaz Yoğunlukları:Bir gazın yoğunluğu bulunurken d = m/V yoğunluk denkleminden yaralanılır İdeal gaz denkleminde n/V yerine P/RT konulurd = m/V = MP/ RTSıvı ve katı yoğunlukları arasında belirli farklar vardıra Bir gazın yoğunluğu mol kütlesi ile doğru orantılıdır Katı ve sıvıların ise yoğunlukları ve mol kütleleri arasında kayda değer bir ilişki yoktur

b Gaz yoğunlukları basınç ve sıcaklığa bağlıdır Basınç ile doğru orantılı sıcaklık ile ters orantılıdır Katı ve sıvıların yoğunlukları ile mol
kütleleri arasında kayda değer bir bir ilişki olmakla beraber basınca çok az bağlıdır

04 Gaz Karışımları:Bir gaz karışımında gazlardan her birinin kendi yaptığı basınca kısmi basınç ismi verilirDalton�un kısmi basınçlar yasasına göre bir gaz karışımının toplam basıncı karışımın bileşenlerinin kısmi basınçlarının topl***** eşittirPT = PA + PB

nA/nT = PA / PT = VA / VT = XABurada nA / nT terimine A� nın mol kesri XA ile gösterilirÖrnek: Bir su buharı-neon gaz karışımının toplam basıncı 0593 atm dir Su buharının o sıcaklıktaki kısmi basıncı suyun o sıcaklıktaki buhar basıncına eşittir ve 293 Torr dur Neonun kısmi basıncını bulunuz

<font face="Times New Roman" size="3">Çözüm: P toplam = 0593 atm = 0593 atm x 760 Torr / atm = 45068 Torr </font><font face="Times New Roman"> </font> <span style="font-size: 11pt; color: black"><span> </span><span> </span></span> <font face="Times New Roman"> </font><font face="Times New Roman" size="3"> Psu buharı = 293 Torr
Ptoplam = P su buharı + P neon
45068 Torr = 293 Torr + Pneon
Pneon = 45068 - 293 = 42138 Torr </font><font face="Times New Roman" size="3">
Pneon = 42138 Torr / 760 Torratm-1 = 055 atm</font>

05 Kinetik- Molekül Kuramı:
Gaz moleküllerinin aralarında çok büyük boşluklar bulunması onların büyük oranda sıkıştırılabilmesini sağlar Sıvılarda ve katılarda moleküller birbirine çok sıkışık durumdadırlarBüyük basınçlarda bile çok az bir hacim değişmesi gözlenebilir pratikçe sıkıştırılamazlarmoleküllerinin yere düşmeden havada asılı kalmaları onların birbirleri ile devamlı çarpışma halinde olmaları ile açıklanır Gaz moleküllerin devamlı hareket halinde olmaları gazların kinetik teorisi ile açıklanır Gazların kinetik teorisi aşağıdaki bilgileri ortaya koyar

1 Gaz molekülleri arasındaki boşluklar o kadar büyüktür ki bu büyük boşluklar yanında gaz moleküllerinin hacimleri ihmal edilecek kadar küçük boyuttadır

2 Gaz molekülleri neden havada asılı kalıyor yere düşmüyor sorusuna da bir cevap olarak gaz molekülleri devamlı hareket halinde ve birbirleri ile çarpışmaktadırlar Bir gazın bir molekülü 25°C de l atmosferde bir saniyede yaklaşık 10 9 çarpışma yapar Gaz moleküllerinin çeperlere çarpması ise gaz basıncını oluşturur

3 Gaz molekülleri hareketli olduğundan dolayı sahip oldukları kinetik enerjileri sıcaklıkla orantılıdır Bir cismin hızı arttıkça kinetik enerjisi de artarMoleküllerin hızları farklı olmasından dolayı ortalama hız alınır Sabit sıcaklıkta tüm farklı gaz moleküllerinin eşit kinetik enerjiye sahip olacağı düşünülürse yüksek molekül ağırlıklı bir gaz molekülünün düşük molekül ağırlıklı gaz molekülüne göre daha düşük hızlı olacağı bulunur

4 Gaz moleküllerinin kabın duvarları veya birbirleri ile çarpışmaları mükemmel elastiktirÇarpışan moleküller arasında enerji alışverişi olabilir Fakat çarpışan moleküllerin toplam enerjisi öncekinin aynısıdır

06 Graham'ın Gazların Yayılma Kanunu:Yayılma (difüzyon) rastgele molekül hareketi sonucu moleküllerin göç etmesidir İki yada daha fazla gazın yayılması moleküllerin karışıp bulunduğu yerde homojen bir karşım oluşturması ile sonuçlanır Dışa yayılma (efüzyon) gaz moleküllerinin bulundukları kaptaki bir ****kten dışa doğru kaçmasıdır İki değişik gazın dışa yayılma hızları mol kütlelerinin kare kökü ile ters orantılıdırA nın dışa yayılma hızı /B nin dışa yayılma hızı = (ums)A / ( ums)B = ((3RT/MA) / (3RT/MB))1/2 = (MB/MA) 1/2Graham yasası ancak bazı koşullarda uygulanabilir Dışa yayılma için gerekli gaz basıncı moleküllerin bağımsız olarak kaçışına olanak sağlayacak şekilde yani fışkırmayacak biçimde çok küçük olmalıdır ****kler moleküller geçerken çarpışma olamayacak şekilde küçük olmalıdırÖrnek: Bir ****kten yayılan gaz miktarlarının karşılaştırılması 22 x 10-4 mol N2(g) küçük bie ****kten 105 saniye dışa yayılmaktadır Aynı ****kten 105 saniyede ne kadar H2(g) dışa yayılır?H2 molekülleri N2 den daha az kütleye sahiptir Gazlar aynı sıcaklıkta karşılaştırıldığında H2 molekülleri daha büyük hıza sahiptirx mol H2 / 22x10-4 mol N2 = (MN2 /MH2) 1/2 = ( 28014 / 2016) 1/2 =3728x mol H2 = 3728 x 22x10-4 = 82 x 10-4 mol H2Örnek: Dışa yayılma zamanlarının mol kütleler ile ilişkisi Küçük bir ****kten bir Kr(g) örneği 873 s de kaçar ve aynı koşullarda bilinmeyen bir gaz için bu süre 429 s dir Bilinmeyen gazın mol kütlesi nedir?bilinmeyen dışa yayılma zamanı / Kr nin dışa yayılma zamanı = 429 s / 873 s = (Mx / MKr ) 1/2 = 0491Mx = ( 0491)2 x MKr = (0491)2 x 8380 = 202 g/mol

07 Gerçek ( İdeal olmayan) Gazlarİdeal gaz bağıntısı tanıtılırken gerçek gazlarında uygun koşullarda ideal gaz yasasına uyduğu belirtilmişti Bir gazın ideal gaz koşulundan ne kadar saptığının ölçüsü sıkıştırılabilirlik faktörü olarak belirlenir Bir gazın sıkıştırılabilirlik faktörü PV/nRT oranıdır İdeal gaz bağıntısından (PV = nRT ) bir ideal gaz için bu oranın PV / nRT =1 olduğunu biliyoruz Gerçek bir gaz için deneysel olarak belirlenen PV /nRT oranının 1'e yakınlığı gazın ne kadar ideal davrandığının ölçüsüdür Bütün gazlar yeterince düşük basınçlarda ( 1atm den düşük) ideal davranırlar Fakat artan basınçlarda saparlar Çok yüksek basınçlarda ise sıkıştırılabilirlik faktörü daima 1 den büyüktür* Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçlarda idealliğe yaklaşırlar

* Gerçek gazlar düşük sıcaklık ve yüksek basınçlarda ideallikten uzaklaşırlarVan der Waals denklemiGerçek gazlar için bir kaç denklem çıkarılmıştır Bunlar ideal gaz denkleminden çok daha geniş bir sıcaklık ve basınç aralığında kullanılabilirler( P + n2a/V2) ( V-nb) = nRT

Örnek: 100 mol Cl2 (g) 273 K de 200 L lik bir hazcim kaplıyor Basıncı van der Waals denklemini kullanarak hesaplayınız a= 649 L2 atm mol-2 ve b= 00562 L mol -1P = nRT/ ( V-nb) - n2a/V2n = 100 mol V = 200 L T = 273K R =008206 L atm mol-1 K-1n2 a = ( 100)2 mol 2 x 649 L2atm/mol2 = 649 L2 atmnb = 100 mol x 00562 L mol -1 = 00562 LP = 100 mol x 008206 L atm mol -1 K -1 x 273 K /( 200 -00562)L - 649 L2 atm / (200)2 L2P = 115 atm - 162 atm = 99 atm

Perii isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


(Tümünü Görüntüle Konuyu Görüntüleyen Üyeler: 1
Laura
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 05:20