Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Eğitim - Öğretim > KPSS
facebook bağlan


KPSS Tarih 1. Ünite Özeti

KPSS kategorisinde açılmış olan KPSS Tarih 1. Ünite Özeti konusu , KPSS TARİH SORU-CEVAP 1. ÜNİTE ÖZETİ Hazırlayan : papatya (Hazırlamış olduğum bu özeti,ellerinizdeki kitabı çalıştıktan sonra tekrar amaçlı kullanmanızı öneririm) 1-Kamdu Nedir? · Üzerinde hükümdarın mührü bulunan, parayerine kullanılan ipek ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 30.08.2014, 01:37   #1 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart KPSS Tarih 1. Ünite ÖzetiKPSS TARİH SORU-CEVAP 1. ÜNİTE ÖZETİ
Hazırlayan :papatya
(Hazırlamış olduğum bu özeti,ellerinizdeki kitabı çalıştıktan sonra tekrar amaçlı kullanmanızı öneririm)
1-Kamdu Nedir?
· Üzerinde hükümdarın mührü bulunan, parayerine kullanılan ipek bez parçasıdır.
2-Hükümdarın oğullarına verilen ünvana ne ad verilir?
· Tigin
3-Ongun Nedir?
· Totem
4- Tutuk Nedir?
· AskeriVali
5-Ayuki Nedir?
· Hükümet
6-Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yere ne ad verilir?
· Kurultay
7-Buyruk Nedir?
· Bakan,hükümet üyesine denir.
8-Fresko Nedir?
· Yaş duvarsıvası üzerine kireç suyunda eritilmiş madeni boya ile resim yapma sanatıdır.
9- Türk adının anlamları nelerdir?
· Türeyen
· Çoğalan
· Güçlü
· Erdemli
· Düzenli
10- Türk adına ilk kez nerede rastlanır?
· ÇinYıllığı Çou-Şu’da ( Çin kaynakların)’da rastlanır.
11- Türkler hangi toplumlarla etkileşim yaşamışlardır?
· Çin,Pers (İran), Arap, Bizans ve Hint.
12- Türk adını siyasal yaşamda bir devlet adı olarak ilk kez kullanankimdir?
· Göktürkler
13-Türk adı coğrafi bir isim olarak ilk kez ne zaman ve ne içinkullanılmıştır?
· 1071Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu için kullanılmıştır.
14- Türk tarihine ait bilgilerin yabancı kaynaktan öğrenilmesininnedeni nedir?
· Türklerin yazıyıgeç kullanmasıdır.
15- Türklerin ana yurdu neresidir?
· ORTAASYA’dır. Doğu’da Kingan Dağları, Batı’da Hazar Denizi,Kuzeyde Sibirya,Güneydekaranlık Dağları
16- Türklerin ana yurtlarının tam olarak tesbit edilmeme nedeninedir ?
· Türkleringöçebe bir yaşam sürüp geniş bir alana yayılmış olmasıdır.
17-Türk Göçleri Ne zaman başlamıştır?
· M.Ö16.yy’da başlamıştır.
18-Türk Göçlerinin sebepleri nelerdir?
· İklimdeğişikliği, kuraklık.Tarım ve otlakların daralması
· Bağımsızyaşama duygusu
· Türkboylarının hakimiyet mücadelesi
· Hayvanhastalıklarının artması, ekonomik sıkıntı
· Nüfusunartması, ekonominin olumsuz etkilenmesi
· Dışgüçlerin baskısı
· Yeniyerler ele geçirme arzusu
19- Türk Göçlerinin sonuçlarınelerdir?
· Gittikleriyerlere kendi kültürlerini götürmüşlerdir.
· Türklergittikleri yerlerde devlet yönetimi ve askeri teşkilatta görev almışlardır.
· Göçettikleri yerde yeni devletler kurmuşlardır.
· Genişcoğrafyaya yayılıp devlet kurdukları için Türk tarihinin bütün olarakincelenmesi zorlaşmıştır
· Anayurtlarından uzaklara göç eden Türkler milli benliklerini kaybetmişlerdir.
20- Türk topluluklarının göçünü kolaylaştıran en önemli unsur nedir?
· AT’tır.Türkler atlı kavim oldukları için savaşta başarılı olmuşlardır.
21- Orta Asya’daki ilk kültür merkezleri nelerdir?
· Tagar
· Anay
· Kelteminar
· Karasuk
· Afanasyevo
· Andronova
Buna uygun kendi bulduğum Şifre :TAKKAA
22- İlk Türk Devletleri ve toplulukları kimlerdir?
· İskitler (Sakalar)
· Asya HunDevleti ( Büyük Hun Devleti)
· Avrupa HunDevleti
· GöktürkDevleti
· Uygurlar
· Avarlar
· Karluklar
· Kırgızlar
· Hazarlar
· Peçenekler
· Oğuzlar
· Sabirler(Sibirler)
· Kıpçaklar
· Macarlar
· Bulgarlar
· Akhunlar(Eftalitler)
· Türgişler
23- Tarihte bilinen ilk Türk topluluğu kimdir?
· İSKİTLER(SAKALAR)
24-Atı evcilleştirdiği kabul edilen ilk Türk topluluğu kimdir?
· İSKİTLER(SAKALAR)
25-Şu ve Alp Er Tunga hangi topluluğun edebiyat eseridir?
· İSKİTLER(SAKALAR)
26-“Balbal” mezar taşı örnekleri hangi topluluğa aittir?
· İSKİTLER (SAKALAR)
27- İskitler (Sakalar)’ın genel özellikleri nelerdir?
· Tarihtekiilk Türk topluluğudur
· Atıevcilleştiren ilk Türk topluluğudur
· Balbal mezartaşı örnekleri İskitler’e aittir
· Şu ve AlpEr Tunga sözlü edebiyat destanlarıdır
28-“Kutlu Vatan” olarak adlandırılan yer neresidir?
· ÖTÜKEN
29- Asya Hun Devletinin kurucusu kimdir? Nerede kurulmuştur ?
· Kurucusu;Teoman’dır. Ötüken’de kurulmuştur.
30- Tarihte bilinen ilk teşkilatlı Türk Devleti hangisidir?
· ASYA HUNDEVLETİ’dir
31-Asya Hun Devleti Teoman Dönemi Siyasi Olayları nelerdir?
· Çinlilerleİpek yoluna hakim olmak için yoğun mücadele edilmiştir.
32- Asya Hun Devletiyle İlgili Bilgiler hangi kaynakta yer alır?
· Çinkaynaklarında yer alır. Türkler, yazıyı kullanamadıkları ve yazılı kültüregeçemedikleri için Çin kaynağında yer alır ve devletin kuruluş tarihi bellideğildir. www.forumaski.com
33- Türk tarihinin ilk düzenli ordusunu kim kurmuştur?
· METE HAN
34-Türk tarihinde onluk sistemi kim oluşturmuştur?
· METE HAN
35-Kurultay ( Toy) ne zaman oluşmuştur ?
· METE HANDöneminde
36- Oğuz Kağan Destanı hangi Devlete aittir?
· Asya HunDevletine ait destandır.
37- Asya Hun Devleti Mete Han Dönemi Olayları nelerdir?
· OrtaAsya’da ilk Türk siyasal birliği sağlandı.
· Kurultay (toy) kuruldu.
· Hunİmparatorluğu en parlak dönemini yaşadı.
· Çin hakimiyetaltına alındı ama; kalabalık Çin nüfusu içinde milli benlik kaybedilmesin diyeÇin’e yerleşilmeyip vergiye bağlanmıştır.
· İpek yoluüzerinde tam denetim sağlandı.
· MeteHan’dan sonra kuzey ve güney diye iki bölüme ayrılıp yıkıldılar.
· Oğuz Kağan Destanı en önemli destandır.
38-Asya Hun devletinin en parlak dönemi hangi hükümdar zamanındaolmuştur?
· METE HAN
39-Hangi Olayla İlk Çağ bitip, Orta Çağ başlamıştır?
· KavimlerGöçüyle
40- Kavimler göçü kaç yılında olmuştur?
· 375
41-Roma İmparatorluğu hangi olayla ikiye ayrıldı?
· KavimlerGöçü ile.
42-Hangi Olayla Merkezi Krallık zayıflayıp Feodalite( Derebeylik )Önem kazandı ?
· KavimlerGöçü ile.
43-Hangi olay sonucunda Katolik Kilisesi ve Doğmatik ( Skolastik )Düşünce önem kazandı?
· KavimlerGöçü ile.
44-Kavimler Göçü Nedir?
· Asya HunDevleti yıkılınca Balamir önderliğinde batıya giderek karşılarına çıkankavimleri göçe zorlanmasıdır.
45-Kavimler Göçündeki kavimler hangileridir?
· Ostrogot
· Vizigot
· Vandal
· Angıl
Buna uygun kendi bulduğum şifre : OVVA
46- Kavimler Göçünün Sonuçları nelerdir?
· Avrupa’dadevletler kaynaşmış, Avrupa’nın etnik yapısı değişmiş.
· İlk Çağbitti, Orta Çağ başladı.
· MerkeziKrallıklar zayıfladı, Feodalite (derebeylik) önem kazandı.
· Avrupa’daotorite boşluğundan dolayı Katolik Kilisesi ve Dogmatik( Skolastik) Düşünce önemkazandı.
· Romaİmparatorluğu Doğu ve Batı Roma olmak üzere 2’ye ayrıldı. Batı Roma 476, DoğuRoma 1453’te yıkıldı.)
· Avrupa’dakiGermen kavimleri arasında Hristiyanlık yayıldı.
· BalamirAvrupa Hun Devleti’ni kurdu.
47- Avrupa Hun Devleti ne zaman kuruldu ? Kurucusu kimdir?
· 375’tekuruldu ,469’da yıkıldı. KurucusuBalamir’dir.
48- Avrupa Hun Devleti en parlak dönemini hangi hükümdar dönemindeyaşadı?
· AttilaDönemi’nde.
49-Margos ve Anatolios Antlaşması hangi devletler arasındaimzalandı?
· Avrupa HunDevleti ( Attila) ile Bizans arasında imzalandı.
50- Avrupa Hun Devleti Attila Dönemi olayları nelerdir?
· Bizans ileMargos ve Anatolios Antlaşması imzalandı.
· Doğu Romakontrol altına alındı.Batı Roma’ya Galya seferi düzenlendi, başarısız olundu.(451)
· AvrupadakiHunlar yeni göçlerle desteklenmediğinde asimile oldu.
· AttilaRoma’yı işgal etmedi. Roma Hristiyanlar içinönemliydi, Batı roma eski gücünü kaybetmişti ve Doğudaki Sasani üzerine sefereçıkacaktı bu sebeple Roma’yı işgal etmedi.
· Attilaölünce devlet iyi yönetilmediği için yıkıldı.
51-Türk adını kullanan ilk Türk Devleti kimdir?
· GÖKTÜRKLER
52-Orhun Abideleri ( Göktürk Kitabeleri) hangi devlete aittir?
· GÖKTÜRKDEVLETİ’nin yazılı eseridir.
53-Ergenekon Destanı hangi devletin sözlü destanıdır?
· GÖKTÜRKDEVLETİ
54-Türk tarihinin ilk millialfabesi hangisidir?
· (Göktürklere ait olan ) GÖKTÜRK ALFABESİ
55- Göktürklerin en önemliözelliği nedir?
· Bağımsızlıkmücadelesiyle boylar arasında birlik sağlaması ve milliyet bilincinioluşturmasıdır.
56- I.Göktürk Devleti nerede ve ne zaman kuruldu ? Kurucusukimdir?
· 552yılında Ötüken’de kuruldu. Kurucusu Bumin Kağan’dır.
57-I.GöktürkDevletinin önemli olayları nelerdir?
· İpek Yoludenetimi sağlanmış, Çin vergiye bağlanmıştır
· Dağınıkhaldeki Türk boyları bir araya getirilip siyasal birlik sağlanmıştır.
· Bumin Kağanülkeyi kardeşi İstemi Yabgu ile birlikte yönettiği için İkili Teşkilat yöntemiortaya çıktı.
· En güçlüdönemi Mukan Kağan zamanıdır.
· SasaniDevletiyle birleşip Akhunlar, Bizansla birleşip Sasanileri mağlup etmişlerdir.
· Çin’inböl- parçala- yönet politikasına dayanamayıp parçalandı.
58-İkili Teşkilat yönetimi hangidevlette ortaya çıktı ?
· I.GÖKTÜRKDEVLETİ’nde.Bumin Kağan ve kardeşi İstemi Yabgu ülkeyi beraber yönettiler.
59-I.Göktürk Devleti ne zamanyıkıldı ?
· 659yılında Çin’in hakimiyetine girdi.
60-II. Göktürk ( Kutluk) devletinerede ve ne zaman kurulmuştur ? Kurucusu kimdir?
· 682yılında Ötüken’de kurulmuştur. Kurucusu Kutluk Kağan’dır.
61- Dağınık Türk boylarınıbirleştirdiği için “İlteriş” ünvanını hangi hükümdar almıştır ?
· KutlukKağan
62- İlteriş ne demektir?
· Derleyen,toplayan demektir.
63- I. Göktürk Devleti’nin enparlak dönemi hangi hükümdar zamanıdır?
· MUKANKAĞAN DÖNEMİ.
64- II. Göktürk Devleti’nin enparlak dönemi hangi hükümdar zamanındadır?
· BİLGEKAĞAN DÖNEMİ.Batı’da da kardeşi KÜLTİGİN vardır.
65- II. Göktürk Devletihükümdarları sırasıyla kimdir?
· KutlukKağan
· (Kardeşi) KapganKağan
· (Kutluk Kağan’ın çocukları) Bilge Kağan ve Kültigin
66- II. Göktürk Devleti ne zamanyıkıldı ?
· 744yılında Uygur,Karluk, Basmil topluluklarının işbirliğiyle yıkıldı.
67- Kürşad ayaklanması ileÇinliler ile başlayan bağımsızlık mücadelesi sırasında ortaya çıkan devlethangisidir?
· II.GÖKTÜRK(KUTLUK) DEVLETİ’dir.
68-İnançları yüzünden savaşçıözelliğini kaybeden topluluk hangisidir?
· UYGURLAR
69-Manihaizm ve Budizm hangi topluluğuninancıdır?
· UYGURLAR
70- Türk Tarihindeki ilk mimarieserleri hangi topluluk inşa etmiştir?
· UYGURLAR
71- Orta oyunu sahneleyerek TürkTiyatrosunun temelini atan topluluk kimdir?
· UYGURLAR
72- Türk tarihinin ilkşehirlerini kuran topluluk kimdir?
· UYGURLAR ( İlk şehirler; Beşbalık,Ordubalık,Turfan, Karaşar’dır.)
73-Göç ve Türeyiş hangi toplumunedebiyat eseridir?
· UYGURLAR’ınsözlü edebiyat eseridir.
74-Karabalgasun ve Sine – UşiYazıtları hangi topluluğa aittir?
· UYGURLARINyazılı destanıdır.
75-Uygurların genel özelliklerinelerdir?
· 744yılında Ötüken’de kuruldu. Kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan’dır.
· Manihaizmve Budizmi benimsediler. Manihaizm et yemeyi yasakladığı için tarımayönelmişler, yerleşik hayata geçmeye ortam hazırladılar.
· Türktarihinin ilk şehirlerini kurdular.
· Orta Oyunusahneleyip Türk Tiyatrosunun temelini attılar.
· Türktarihindeki ilk mimari eseri inşa ettiler.
· UygurAlfabesini oluşturdular.
· Minyatürsanatını geliştirdiler.
· Çin’denöğrendikleri kağıt ve matbaayı geliştirdiler.
· Göç veTüreyiş sözlü destanları, Karabalgasun ve Sine – Uşi yazıtları yazılı eserleridir.
· 840yılında Kırgız Türkleri Uygurlara son verdi.( Sarı Uygur,Tufan Uygurları)
· TufanUygurları Moğolların içinde önemli görevler alıp Moğolların Türkleşmesinisağladı.
76-Uygur Devletinde hangihükümdar döneminde Manihaizm ülkeye girdi?
· BÖGÜ KAĞANDÖNEMİ’nde..
77-İstanbul’u kuşatan ilk Türktopluluğu kimdir?
· AVARLAR
78-Üzengiyi kullanan ilk toplulukkimdir?
· AVARLAR
79-Slav topluluklarınınteşkilatlanmasında etkili olan topluluk kimdir ?
· AVARLAR
80- Avarların genel özelliklerinelerdir?
· İstanbul’ukuşatan ilk Türk topluluğudur.
· Üzengiyikullanmışlardır.
· Slavtopluluklarının teşkilatlanmasında etkili olmuşlardır.
· Göktanrıinancını reddedip Hristiyanlığı benimsemişlerdir.
· ÇinlilerJuan-Juan,Araplar Avar,Göktürkler Apar demektedir.
· Franklarlamücadele sonucu yıkıldılar
81- İslamiyeti kabul eden ilkTürk topluluğu kimdir?
· KARLUKLAR
82- Manas Destanı hangitopluluğun destanıdır?
· KIRGIZLAR’ınsözlü edebiyat ürünüdür. En uzun sözlü edebiyat ürünüdür.
83-Yenisay yazıtları hangitopluluğa aittir?
· KIRGIZLAR’ınyazılı edebiyat eseridir.
84- Museviliği benimseyen hangitopluluktur?
· HAZARLAR’dır.Devlet yöneticileri Museviliği benimsemiş ama hoşgörü ortamı da vardır.
85-Panhazaria ( Hazar Birliği) nedemektir?
· Hazarülkesindeki hoşgörülü ortam sayesinde Hazarlara denilir.
86-Devlet kuramamış Türktopluluğu kimdir?
· PEÇENEKLER
87- Uz kime denir?
· Karadeniz’inkuzeyine gelip yerleşen Oğuzlara denir.
88- Oğuz kelime anlamı nedir?
· Kabile,boy..
89-Türkmen kimdir?
· Müslümanolup Anadolu’ya yerleşen Oğuzlara denilir.
90-Dede Korkut Hikayeleri hangitopluluğa aittir?
· OĞUZLAR’aaittir. KIPÇAKLAR ( KUMANLAR) ‘ın 10. Yy’daki Oğuzlarla mücadele eseridir.
91-Macarların genel özelliğinelerdir?
· 1000yılına doğru Hristiyanlığı kabul etmiştir.
92- İstanbul’u ikinci kuşatanTürk topluluğu kimdir?
· BULGARLAR’dır.
93- İtil ve Tuna Bulgarları hangidini inancı benimsemiştir?
· TunaBulgarları, Hristiyanlık ; İtil Bulgarları , İslamiyet
94- Emevilerin Orta Asya’dayayılmasını engelleyip bölgenin Araplaşmasına engel olan topluluk kimdir?
· TÜRGİŞLER
95- Böl- Parçala- Yönetpolitikası hangi devlete aittir?
· ÇİN
96-İslamiyet öncesi Devletyönetiminde hükümdarlar hangi Ünvarları kullanmışlardır?
· Kağan
· Han
· Hakan
· Yabgu
· Tanhu
· İdikut
· İlteber
· Şanyü
97-Kut ne demektir?
· Hükümdarlıkyetkisinin ilahi kaynaklı olup Tanrı’dan geldiğine inanmaktır.
· Kanyoluyla hanedanın erkeklerine geçer.Taht kavgalarına neden olmuştur.
98-Hükümetin görevleri nelerdir?
· Töreyi uygulamak
· Orduyu komuta etmek
· Halkı korumak
· Adaleti sağlama
· Toy düzenlemek
Bu konuda kendi bulduğumşifre :TOHAT
99-Hükümdarlık Sembollerinelerdir?
· Davul ( Nevbet)
· Otağ ( Çadır)
· Sancak
· Taht ( Örgin)
· Unvan
· Sorguç(Kotuz)
Bu konuda kendi bulduğumşifre : DOSTUS
100-Kurultay (Toy – Kengeş)nedir?
· İlk Türkdevletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı büyük meclistir.Sonsöz hükümdara aittir.
101-Kurultay üyeleri kimdir?
· Hakan
· Hanedanüyeleri
· Boybeyleri
· Hatun
102-Türk devletlerinde dinadamları niçin kurultay içerisinde değildir?
· Türkdevletlerinde teokratik yapı olmadığı için
103- İslamiyet öncesi TürkDevletlerinde Devlet yönetimi nasıldır?
· Hükümdareşleri de idarede söz sahibiydi
· Göktanrıinancına göre güneşin doğduğu yer kutsal kabul edildiğinden doğuda hakanotururdu batıyı da kardeşi yabgu ünvanı ile yönetirdi.
· Devletikili teşkilat ile yönetilirdi
· İkiliteşkilat federal bir yapı olduğunu kanıtıdır.
· Düzenliveraset anlayışı olmadığından taht kavgası yaşanırdı
· İkiliteşkilat Asya Hun Devleti Mete Han zamanında oldu
104-Ağılığ kimdir?
· Hazinegörevlisidir.
105-Aygucı Kimdir?
· Vezir’dir.
106- Şad kimdir?
· Hanedanüyesidir.
107- Tamgacı ( Bitigci) kimdir?
· Yazışmalardansorumlu kişidir.
108- Tudun kimdir?
· Vergi memuru
109- Yarlığ kimdir?
· Hükümdaremiri
110- Apa kimdir?
· Sivilyöneticidir.
111- Türk Devlet’inin Yıkılışındaetkili olan sebepler nelerdir?
· Ülkeyönetiminde tüm hanedan üyelerinin söz sahibi olması
· Dışgüçlerin hile ve baskısı
· Boylarınmerkezden ayrılması
· İkiliteşkilatın bölünmeye yol açması
· Kutyetkisinin olumsuz etkileri
112- Türk ordusunun özelliklerinelerdir?
· Kadın-erkek herkes asker kabul edilmiş.Askerlik meslek sayılmamıştır.
· Türkordusunda ücretli asker yoktur
· Ordukomutanlarına TARKAN denir
· Süvarilerde( atlı asker) hafif silahlar kullanıldı.
· SavaşlardaTURAN TAKTİĞİ uygulanırdı.
· Değişimeen az uğrayan alan ORDU TEŞKİLATI’dır.
· İlkdüzenli ordu Asya Hun Devleti hükümdarı METE HAN zamanında kuruldu ve ONLUSİSTEM uygulandı.
113- Türklerde toplumsa yapı kaçaayrılır?
· Oğuş (AİLE)
· Urug (SOY)
· Bod ( BOY)
· Budun (MİLLET)
· İl (DEVLET)
114- Türk toplumunun temelözellikleri nelerdir?
· Temeliailedir.
· Çekirdekaile tipinde ataerkil düzen hakimdir
· Tek eşleevlilik ( monogomi) yaygındır
· Yaylak –kışlak anlayışı ( göçebe yaşam tarzı) hakimdir.
115- Göçebe yaşam tarzınınözellikleri nelerdir?
· Göçebelikmimariyi etkilemiş, tanışabilir eserler olmamıştır.
· Göçebeliğinzorluğu teşkilatlanmayı zorunlu kılmıştır.
· Göçebelikmücadelecilik ruhunu geliştirmiştir.
· Göçebeliksonucu hapis cezası kısa süreli uygulanmıştır.
· Yaylak –kışlak hayatı yaşanmıştır.
· Tarımgelişmediği için özel mülkiyet, sınıf ayrımı ve köle anlayışı engellenmiştir.
116- Toy ne demektir?
· Türklerdekidini ve milli törenlerde düzenlenen şölendir. Kurban kesilir, at yarışıyapılır.Dayanışma sağlanmaya çalışılır.
117-Türk toplumunun ekonomikyapısının özellikleri nelerdir?
· Temelgeçim hayvancılıktır. ( Dokumacılık buna bağlı olarak gelişti.)
· Uygurlaryerleşik hayata geçince tarım önem kazandı.
· Madencilikönemli bir uğraştı. Göktürkler - Demircilik,Hun – Demir, Hazarlar – Altın vegümüş madeni işlemişlerdir.
· Parayerine kamduları kullanmışlardır.
118-Türklerin ihraç ettiği mallarnelerdir?
· Et
· Deri
· Canlıhayvan
· Kösele
· Silah vemadeni ürünler
· Hayvansalgıdalar
· Dokumaürünleri.
119 – İslamiyetten önceki Türklerinithal ettiği mallar nelerdir?
· İpekkumaş,
· Giyimeşyaları
· Tarımürünleri ( hububat)
120- İpek Yolu ve Kürk yolununİslamiyet öncesi Türkler için önemi nedir?
· İkisi deticaret için önemli bir yoldur
İpek Yolu : Çin’den başlayıp Akdeniz ve Karadeniz’de dahil Türkiye’dengeçer.
Kürk Yolu : Hazar ve Bulgar ülkesinden başlayıp Çin’den geçer.
121 – İpek Yolunun sık sıkgüzergah değiştirmesinin nedeni nedir?
· İpekyoluna hakim siyasal gücün sık sık değişmesidir.
122 – İslamiyetten öncekiTürklerde din ve inanç sistemi nasıldır?
· Eski Türkhalkı dini değil, siyasi bir toplumdur.
· Dinadamları değerli ama siyasi meseleye karıştırılmazdı.
123- İslamiyet öncesi Türklerdegörülen dini inanışlar nelerdir?
· TOTEMİZM- Bitki ve hayvanları kutsal sayma.
· ŞAMANİZM- Büyü ve gizli güçlere inanmak. Temsilcisi Şaman’dır.
· DOĞALAR KÜLTÜ ( Tabiat Kuvvetlerine İnanma) : Ay, tepe,dağa vs inanma.
· ATALAR KÜLTÜ: Ölen kişi veya ataların hatıralarını kutsalsaymak.
· GÖKTANRI İNANCI: Tanrı tektir.tanrı soyuttur. Kurban kesmegeleneği vardır.Temizlik önemli bir unsurdur.
124- Kam ne demektir?
· Göktanrıinancındaki din adamına denir.
125 – Yuğ ve yuğ aşı ne demektir?
· Yuğ: Ölenkişinin arkasından düzenlenen cenaze törenidir.
· Yuğ aşı :Cenaze töreninde dağıtılan yemeğe denilir.
126- Kurgan ne demektir?
· Türklerinölülerini gömdükleri mezardır. ( Ahiret inancı) 2. Hayata inandıkları içinölüleri bazı eşyalarla gömerler.
127- İslamiyet Öncesi Türklerdekiönemli kurganlar hangileridir?
· Esik vePazırık kurganları
128-Balbal nedir?
· Ölenkişilerin mezarına dünyada öldürdüğü kişi sayısınca dikilen heykeldir.
129-Uçmağ ve Tamu nedir?
· Uçmağ (CENNET) ; Tamu ( CEHENNEM)
130- İslamiyetten öncekiTürklerin kabul ettiği dinler hangileridir?
· BUDİZM – Uygurlar , Türgişler
· MANİHAİZM – Uygurlar
· HRİSTİYANLIK –Macarlar,Bulgarlar,Uzlar,Peçenekler,Kumanlar, Avarlar
· MUSEVİLİK – Hazarlar ( İçerisinde İslam ve Hristiyanlıktavardır.)
· İSLAMİYET – Karluklar, İtil Bulgarları, Oğuzlar
131-Göktanrı kelime anlamı nedir?
· Yerin vegöğün yaratıcısı demektir.
132- Şaman – Kam – baksı nedemektir?
· Dingörevlisi demektir
133- Töre nedir ? Töreninkaynakları nelerdir?
· Töre ; İslamiyet Öncesi toplumda sosyal ve siyasalhayatı düzenleyen, sözlü kurallardır.
Törenin kaynakları :
· Örf, adet ve gelenekler
· Kurultayınkararları
· Hakanınemirleri
134-Törenin değişmez hükümlerinelerdir?
· Adalet (Konilik)
· Faydacılık( Uzluk)
· Eşitlik (Tüzlük)
· İnsanlık (Kişilik)
135 - Yargan ve yargu ne demektir?
· Yargan : İslamiyet öncesi Türklerde mahkeme başınageçen kişidir.
· Yargun: Başkanlık ettiği mahkemeye verilen addır.
136- İslamiyet Öncesi Türklerdehukuk anlayışı nasıldır?
· Türklergöçebe olduğu içni uzun süren hapis cezası uygulanmazdı.
· Mirashukukuna göre toprak en küçük oğula, taşınabilir mallar büyük oğulabırakılırdı.
· Türk hukuku ilk kez Uygurlartarafından yazılı hale getirildi.
137- Türklerin kullandıklarıalfabeler nelerdir?
· GöktürkAlfabesi ( Milli Alfabe)
· UygurAlfabesi ( Milli Alfabe)
· Kiril
· Soğd
· Arap
· Latin
138- Orhun ( Orhan – Göktürk)Alfabesinin özellikleri nelerdir?
· Türklerinen eski milli alfabesidir.
· 38 harftenoluşur
· Bu alfabeile yazılan en önemli eser Göktürk Kitabeleridir.
139- Uygur Alfabesininözellikleri nelerdir?
· 18 harftenoluşur.
· SoğdAlfabesinin gelişmiş şekliyle yazılmıştır.
140- Türklerdeki Sözlü edebiyatörnekleri ve özellikleri nelerdir?
· Koşuk : saz eşliğinde söylenen şiirdir.
· Sav : Türk atasözleridir.
· Sagu : Yuğ töreninde önemli kişilere yakılanağıttır.
· Destan : Adet, töre ve gelenekleri anlatan yaşamtarzı hakkında bilgi veren eserdir.
141- Başlıca Türk destanları ve ait olduğu toplum/devletler hangileridir?
· Alp Er Tunga ve Şu : İSKİTLER ( SAKALAR)
· Oğuz Kağan Destanı : ASYA HUNLARI
· Manas Destanı : KIRGIZLAR
· Türeyiş ve Göç Destanı : UYGURLAR
· Ergenekon ve Bozkurt Destanı: GÖKTÜRKLER
· Dede Korkut Hikayeleri : OĞUZLAR
142- İslamiyet öncesi yazılı Türkedebiyatları hangileridir?
· GöktürkKitabeleri
· KarabalgasunYazıtları
· YeniseyYazıtları
143-Göktürk ( Orhun) Kitabelerinin özellikleri nelerdir?
· Türklerinilk milli kitabesidir.
· İlk Türkçemetindir.
· Vatansevgisi aşılar
· Siyasihayatı anlatır
· Devlet vemilletin görevini belirtir.
· Türkdevlet adamlarının millete hesap verdiğinin kanıtıdır.
· Sosyaldevlet anlayışı hakkında bilgi verir
· Göktürklerdekitabeler, Tonyukuk ( 727) , Kültigin ( 732),Bilge Kağan ( 735 ) adınadikilirdi.
· YolluğTigin tarafından taşa yazılar kazıldı ve Türklerin ilk tarihçi ve edebiyatçısıoldu.
144- Türklerin ilk tarihçisi veedebiyatçısı ünvanı kime verildi ?
· YolluğTigin’e verildi.
145 – Karabalgasun Yazıtlarınınözelliği nedir?
· Mani diniözelliğine uygundur.
· Uygurlaraaittir.
· Üzerinde Çince,Türkçe ve Soğdca bulunur.
146- Yenisey Yazıtlarınınözelliği nedir?
· 5.yy’daolduğu tahmin edilir.Kırgızlara aittir.
147- İslamiyet öncesi Türklerhangi takvimi kullanmışlardır?
· 12Hayvanlı Türk takvimini kullanmışlardır.
148- Hayvan Üslubu nedir?
· İslamiyetöncesi Türklerde gündelik eşyalar taşınabilir malzemelerdi ve kılıç kabzalar,süslü kemer ve tokalar hayvan figürleriyle süslenirdi. Bu süsleme sanatınadenir.
149- Türk sanatındaki ilk heykelörnekleri nelerdir?
· Balbaltaşlarıdır. Uygurlar Döneminde heykel sanatı yaygındır.
150 –İslamiyet Öncesi İlk TürkDevletlerinde mimarinin önemi nedir?
· Göçebeyaşam olduğu için Uygurlara kadar mimari eser görülmez.
· Şehircilikleilgili gelişmeleri Uygurlar başlatmıştır.
· Kubbeliyapı, köşe üçgenleri( Türk üçgeni) kaynağı Türk çadırlarıdır.
151- Bedizei kime denir?
· Uygurressamlarına denir.Uygurlarda fresko ( duvar resmi) ve minyatür yaygındır.
152- Altın Adam Zırhı Nedir?
· Türk madensanatının en önemli eseridir.
153- Türk müziğinin ilk örneklerinelerdir?
· Destan,kahramanlık hikayeleri, aşk türküleridir.
154-TürklerdenAvrupa’ya gelen çalgılar hangileridir?
· Kudüm (Baş davul)
· Zurna (Obua)
· Çevgan (Çıngıraklı asa)
· TürkKanunu ( Kithano)
155- İslamiyetten öncekiTürklerde tiyatro sanatı örnekleri nelerdir?
· 9.yy’dakiUygurlar’ın ORTA OYUNU’dur.
156- İslamiyetten öncekiTürklerde dokumacılığın geliştiğinin en büyük kanıtı nedir?
· PazırıkKurganındaki Pazırık Halısı’dır.
157-Veraset Sistemi nedir?
· Ülkehanedan ailesinin ortak malıdır anlayışı

__________________Konu Papatya tarafından (17.10.2015 Saat 16:41 ) değiştirilmiştir.
Papatya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 17.10.2015, 12:34   #2 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: KPSS Tarih 1. Ünite Özeti

Bunun 2. ünitesini de hazırlasaymışım

__________________


Papatya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


(Tümünü Görüntüle Konuyu Görüntüleyen Üyeler: 6
Coffee Queen, DeRDeST, hakandemir, Jade, Kutup Yıldızı, Papatya
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 14:08