Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Eğitim - Öğretim > KPSS
facebook bağlan


183 Maddede KPSS Vatandaşlık Notları

KPSS kategorisinde açılmış olan 183 Maddede KPSS Vatandaşlık Notları konusu , 183 Maddede KPSS Vatandaşlık Notları Akli yönden sakat 2 kişinin evliliği mutlak butlan Yerel yönetime aday olmak için yaş sınırı 25 Düzeltme ve cevap hakkı = kişi hakları Zorla çalıştırma ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 29.12.2015, 13:16   #1 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart 183 Maddede KPSS Vatandaşlık Notları183 Maddede KPSS Vatandaşlık NotlarıAkli yönden sakat 2 kişinin evliliği mutlak butlan

Yerel yönetime aday olmak için yaş sınırı 25
Düzeltme ve cevap hakkı = kişi hakları
Zorla çalıştırma yasağı = kişi hakları
Toplu sözleşme yönünden çıkan uyuşmazlıklar = Kamu görevlileri hakem kurulu
Grev ve lokavt uyuşmazlıkları = Yüksek hakem kurulu
Milletvekilleri mazbatalarını il seçim kurumundan alınır
Hakimin takdir yetkisi = kural içi boşluk
Büyükşehir belediyesi kanunla kurulur
Milli devlet ilkesi 1961 anayasası
Yargıtay başkanını yargıtay genel kurulu seçer , adalet bakanı atar, üyelerini HSYK seçer
Hakimler ve Savcılar idari görevlerince Adalet bakanlığına bağlıdır
Devletin sadece olağanüstü durumlarda kullandığı mal edinme yetkisi = istimval
Bucak müdürleri müşterek kararname ile atanır
Bucaklar müşeterek kararname ile kurulur
Bir ilçenin bir ilden alınıp başka ile bağlanması kanun ile olur
Yök anayasal değildir
Kanuni idare: idari örgütlerin yasayla yada yasanın verdiği yetkiyle kurulduğunu anlatır
İbadet özgürlüğü kısıtlanabilir mutlak değildir
Dernek ve Vakıf özel hukuk tüzel kişisidir
Gaiplikte olasılık , ölüm karinesinde kesinlik vardır
Devlet memuru sendika kuramaz
Cumhurbaşkanı kesin hesap kanununu meclise geri gönderebilir
Siyasi partiler türk uyruklu kişilerden bağış alabilir
Kanun olmadan yönetmelik çıkarılamaz , tüzük olmadan yönetmelik çıkarılabilir
Diyanet,Emniyet,Hazine müsteşarlığı,Tapu kadastronun kamu tüzel kişiliği yoktur
Belediyeler müşterek kararname ile kurulur
Devlet personel bşk. ve Köy hizmetleri genel md. kamu tüzel kişiliği yoktur
Danıştayın incelemesinden geçmeyen tüzükler çıkarılamaz
Kamulaştırma bedeli ile ilgili uyuşazlıklar aslite mahkemede çözülür
köy derneği köyün isteğe bağlı işlerini zorunlu hale getirir
Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesi 1982 de geldi
Erginlik yaşı 18, evlenme yaşı 17, olağanüstü evlenme yaşı 16
Memurlar derneğe üye olamaz
Kanunun emredici hükümlerine aykırı ise mutlak butlan
TBMM başkanlık seçimi gizli oyla 4 tur da
TBMM yönetmelik çıkaramaz
Belediyenin yürütme organı = belediye Başkanı
Euro mastrickt antlaşması ile AB nin para birimi oldu
İnsan hakları ödülünü Birleşmiş milletler verir
Bir veya birden fazla kişinin hukuki sonuç doğurabilecek irade açıklaması = hukuki işlem
TBMM içtüzüğünde cumhurbaşkanın imzası bulunmaz
Kanunları meclise geri göndermek Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemdir
Yüksek Seçim Kurumunun kamu tüzel kişiliği yoktur
Genel idare kolluk makamları : Bakanlar kurulu , İçişleri Bakanı , Valiler,Kaymakamlar,Bucak müdürleri
Genel ve özel affın kabulu parlemento kararı değildir kanunla olur
Milletler arası antlaşmaları uygun bulma kanunla olur
Suriye OPEC üyesi değildir
Siyasi parti grupları : yasama dokunulmazlığı ve meclis soruruşturması ile ilgili karar alamaz , Tbmm başkanı için aday gösteremez
DDK 1982 anayasası ile geldi
Gensoru : Hükümetin veya bir bakanın görevden uzaklaştırılması sonucu doğurabilir(siyasi)
Çalışma ve sözleşme özgürlüğü sosyal haktır
Olağanüstü KHK ‘larda yetki kanunu yoktur
İstifa eden vekilin Mv liği oy ile düşer
Sınırlı ehliyetsizler vakıf kuramaz
TBMM genel seçimlerin yenilenmesine dilediği zaman karar verebilir
Yasama dokunulmazlığı meclis tarafından kaldırılabilir
Geçici bakanlar kurulunun siyasi partilerden alınacak üye sayısını TBMM başkanı belirler
İspat hakkı = Kişilik hakkı
17 Yaşında aklı başında birisi = Sınırlı Ehliyetsiz = veli izni
Muvazaa : gerçek iradeyi gizleme = hile
Eşlerden biri ile diğer eşin akrabaları arasındaki hısımlık = Kayın hısımlığı
Gümrük müsteşarlığı kamu tüzel kişiliği yok
Yüksek Denetleme Kurumu sayıştaya bağlandı
Ayırt etme gücüne sahip kısıtlılar – Sınırlı Ehliyetsiz
Bütçe kanunu iptali için Anayasa mahkemesine başvurulabilir
Belediye kurulabilmesi için nüfusun en az 5000 olması gerekiyor
Güçlerştirici veto : TBMM nin anayasa değişikliğini 2/3 oyla kabul ettiği halde CB nın değişikliği iyade etmesi
kanun boşluğu = yazılı hukuk yoksa
hukuk boşluğu = yazılı + yazısız hukuk yoksa
Lehte suç geriye yürütülebilir
Üniversite,Odalar birliği ,Enerji piyasası = Hizmet yerinden yönetim
Belediye-köy-il özel idare = yerel yerinden yönetim
Bağışlama tek tarafa borç yükleyen sözleşmedir (OSYM)
Emniyet Müdürlüğü Yönetmelik Çıkaramaz (OSYM)
Bir anayasayı yine o anayasada öngörülen hallerde değiştien iktidar = Siyasi İktidar
Olağan dönem KHK’larını meclis onaylamaz
Kamu hizmetine girme hakkı sadece TC vatandaşlarına aittir
2010 ile Çocuklar,Yaşlılar,Özürlüler,Kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılabilir
Cumhurbaşkanının hukuki sorumluluğu vardır
Bir kimse yen fazla 1 kez Anayasa mahkemesi üyesi olabilir
Dekanları Yök atar
Gabin = bilgisizlik,tecrübesizlik
Vatandaşlık ödevi nedeni ile yurt dışına çıkma yasağı 2010 da kaldırıldı
Demir İpek Yolu = Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan
KKTC İslam konferansı örgütünde gözlemci üyedir
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı Başkanı(OECD)= Jose Angel Gurria
Dünya İnsan hakları günü = 10 Aralık
Serbest Oy ülkemizde yok
Vakıflar genel müdürlüğü KİT değil
FIFA= Uluslararası Futbol Federasyon birliği
Bireysel gözaltı süresi = 48 saat
Toplu Gözaltı Süresi = 4 gün
Devlet Planlama Teşkilatı 1982 Anayasasında yer almaz
Dünya mayınları = Ottowa
OHAL’da kolluk kuvvetleri sivil makamlar
2 Turlu seçim diye birşey yok
Yerel yönetim kuruluşları(il özel,belediye vb.) = Kamu tüzel kişiliği var
CEBİT 2012 Almanyadaydı
Trafik Mahkemesi = Adli Yargı
Nisbi Butlan : İradede sakatlık
Tamamlayıcı Hukuk Kuralı : Borç ilişkisinde faiz oranı belirtilmemişse , hüküm devreye girer yasal faiz uygulanır
Yorumlayıcı Hukuk Kuralı : Sözleşmede ayın başı tabirini kullanmışlar , hüküm devreye girer ve 1. gün olarak alır
Tanımlayıcı Hukuk Kuralı : Medeni hukuk nişanlanmayı = “Nişanlanma evlenme vaadiyle olur ” diye tanımlar , hukuk kavramının tanımıdır
Açık boşlukta hukuk yaratır , kural içi boşlukta takdir yetkisi kullanır
Özel hukuk : medeni,borçlar,ticaret,devletler özel
Karma hukuk : iş,fikir,hava,çevre,bankacılık
Suçun maddi unsurları : fail,madur,fiil,hareket,nedensellik bağı,suçun konusu,suçun nitelikli unsurları
Suçun manevi unsurları : Taksir,Kast
Devlet vergiyi zora dayanarak alır
İyiniyet : kazanma , Dürüstlük : Kullanma
İnkakı Hakkı : hakkın kendi eliyle kazanılması
Hak : ana rahmine düştüğü anda kazanılır
Gerçek kişilik sağ ve tam doğumla başlar
Gaiplik : ölümüne olası gözle bakılması 1 yıl , uzun zamandan beri haber alınamama 5 yıl bekleme süresi
Kaza-i Rüşt : Ergin kılınma
Ayni hak : eşyalar üzerindeki hak
İrtifak hakkı : ayni hakların kullanma ve yararlanma hakkı
Adi karine : aksi ispatlanabilir karine: ölüm karinesi
Vasi : küçüklere veya kısıtlılara sulh mahkemesi hakimince atanan kanuni temsilci
İbra : Antlaşma ile borcu sona erdirme
Muvazaa : tarafların gerçek iradelerini gizleyerek farklı beyanda bulunması
İkrah : Tehdit
Cumhuriyetin temel nitelikleri : İnsan haklarına saygılı,Atatürk milliyetçiliğine bağlı,demokratik,laik ,sosyal, hukuk devleti
Yarı doğrudan demokrasi araçları : Referandum,halk girişimi,halk vetosu,temsilcilerin azli
Doğrudan demokrasi : Eski yunan site devletleri
1950 : gizli oy açık sayım döküm
1961 : yasama çift kanatlı , insan haklarına dayalı devlet, siyasi partilerle ilgili hükümler,çoğulcu,milli devlet,HSYK,71-73 : DGM,AYİM,KHK , bakanların TBMM dışından seçilebileceği
1982 : siyasi parti grupları en az 20 mv ,çoğunlukçu,toplantı yeter sayısı 1/3, karar yeter sayısı (1/4 +1)=139,DDK,Oy verme zorunluluğu, 1995 : Seçme ve siyasi partilere üye olma yaşı :18 , 2001 : Genel sınırlandırma sebepleri kaldırılmıştır , temel hak ve hürriyetlerin durdurulması
2010 : Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti ancak suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle hakim kararı ile sınırlanabilir
2010 : Memur ve diğer kamu görevlileri toplu sözleşme yapma hakkına sahiptir
2012 : aynı işyerinde aynı dönem için birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılabilir
Yargıtay CBsvc sı bir siyasi partinin kapatılması için Anayasa mahkemesine dava açmak üzere – Resen – Bakanlar kurulunun kararı üzere adalet bakanının istemiyle – Bir siyasi partinin istemi ile hareket eder
Siyasi parti ancak odağı haline geldiğinde kapatma yerine devlet yardımından yoksun bırakılır, diğer hallerde direk kapatılır (2010)
Kamu baş denetçisi TBMM tarafından gizli olya 4 yıl için seçilir , ilk 2 oylama 2/3 , 3. oylama salt, 4. oylama en fazla alan
Siyasi partiler en az 30 Türk vatandaşı tarafından kurulur
Milletvekili seçilmek için 25 yaşını doldurmuş olmak gerekir
2007 : TBMM seçimleri 4 yılda bir yapılır
Cumhurbaşkanı TBMM seçimlerine karar verirse karardan 90 gün sonraki ilk Pazar seçim yapılır
Üyeliklerde %5 boşalma olsa bile seçimlere 1 yıl kala araseçim yapılmaz
Bir ilde milletvekili kalmazsa her halukarda seçim yapılır 90 günden sonraki ilk Pazar
Normalde seçimden 30 ay geçmedikçe ara seçim yapılmaz
Yüksek Seçim Kurulu 7 asil 4 yedek üyeden oluşur : 6 Yargıtay + 5 Danıştay , Başkanını kendi seçer
Milletvekillerinin ve Cumhurbaşkanının seçim tutanaklarını YSK kabul eder
Milletvekilleri TBMM kararı ile 6 ayı geçmemek üzere Bakanlar kurulunca verilen geçici görevi alabilir
Yasama sorumsuzluğu : mutlak,sürekli,hukuki ve cezai, söz ve düşünceden, mutlak,herzaman devam eder, cezalandırmayı kaldırır
Yasama dokunulmazlığı : nisbi,üyelik süresince devam eder, cezayı erteler, cezai, görevi ile ilgili olmayan işler için,
Millet vekilliği düşmesi

Oylama: İptal davası açılabilir
İsitifa : TBMM genel kurulu kararıyla
Çalışmalara 1 ayda 5 gün katılmazsa : Üye tam sayısının salt çoğunluğu
Milletvekilliği ile bağdaşmayan iş : gizli oyla
Doğrudan : iptal davası açılamaz
Kesin hüküm giyme – kısıtlanma : Mahkeme kararının genel kurula bildirilmesiyle
Cumhurbaşkanı seçilme
Ölüm
Milletvekili düşürülme kararı için 7 günde Anayasa Mahkemesine başvurabilir, mahkeme kararını 15 gün içinde bildirirMilletvekilleri ödenekleri en çok 3 ay önce ödenebilir
Genel özel af 3/5
TBMM seçimleri yenileme kararı = Salt
Anayasa değiştirme : teklif 1/3, genel kurulda 2 defa görüşülür, 2. görüşmeye 48 saat geçmeden başlanamaz, Aceleye getirilemez,referandumda kullanılan geçerli olyarın salt,
CB kanunları 15 gün içinde yayımlar , Rg de yayımlandıktan 45 gün sonra yürürlüğe girer
TBMM başkanı ilk 2 turda 2/3 , 3. turda salt çoğunluk, 4. turda en çok oy alan
KHK içeriği : kapsam,ilkeleri,amacı, süresi
TBMM başkanlık seçimi 5 günde tamamlanır
Gizli oy : TBMM başkan seçimi, meclis soruşturması,yüce divana sevk,üyelikle bağdaşmayan iş yapan mv düşürülmesi, Anayasa değişikliklerinin kabulu,Anayasa mahkemesi üye seçimi
Meclis Araştırması : 20 mv, Siyasi parti grupları,Bakanlar kurulu
Genel Görüşme : Bakanlar kurulu,20 mv, Siyasi parti gurubu
Gensoru : siyasi sorumluluk, siyasi parti grubu, 20 mv.
Meclis Soruşturması : 1/10 TBMM , cezai , yüce divana sevk gizli oy salt çoğunluk
CumhurBaşkanı : 40 yaşını doldurmuş,yükseköğrenim yapmış,mv yeterliliğine sahip
Bir kimse en fazla 2 defa CB seçilebilir,görev süresi 5 yıldır :2007
CB için TBMM üyelerinden veya Dışarıdan aday gösterilebilmesi için 20 mv yazılı teklifi gerekir
geçerli oyları %10 u geçmeyen siyasi partiler toplanıp oyları %10 u geçirirlerse CB aday gösterebilirler(2007)
CB seçimi görev süresi dolmasından 60 gün önce yapılır , boşalma halinde ise boşalmayı takiben 60 gün içinde tamamlanır
CB seçimi
Tur = oyların fazlasını alan CB olur (Salt çoğunluk)
Salt çoğunluk sağlanamazsa , ilk oylamada en çok oy alan 2 aday 2. oylamaya katılır , oyların çoğunluğunu alan kazanır
oylamada tek aday kalırsa oylama referandum şeklinde olur
CB Vatana ihanet = TBMM 1/3 teklifi üye tam sayısının ¾ ünün kabulü (Anayasa mahkemesi yargılar)
DDK kurulunun yülererini ve başkanını CB atar
Merkez bankası başkanını Bakanlar Kurulu seçer
Güvenoyu göreve başlamanın değil görevde kalmanın şartıdır
Milletvekili olmayan bakan TBMM’de oy kullanamaz
Boşalan bakanlığa 15 gün için başka bir bakan vekillik eder
Geçici bakanlar kurulu RG de yayımlandıkatan 5 gün içinde kurulur
Cumhurbaşkanının Meclis seçimlerini yenilemesi
Hükümetin 45 gün içinde kurulamaması
MGK
Başbakan ,GenelKurmay başkanı ,Başbakan yardımcıları(2001),Adalet Bakanı(2001),Milli Savunma Bakanı,İçişleri Bakanı,Dışişleri Bakanı,Kuvvet komutanları
2 ayda 1 toplanır
MGK sekreteri üye olmadığı halde toplantılara katılır, fakat oylamaya katılamaz
2010 Savaş hali haricinde asker olmayan kişiler askeri mahkemelerde yargılanamaz
Anayasa Mahkemesi 17 -14 CB , 3 TBMM
Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için 45 yaş, profesör yada doçent,en az 20 yıl avukatlık,en az 20 yıl kamu hizmeti (2010)
Anayasa mahkemesi başkanı 4 yıllığına seçilir, üyeleri 12 yıllığına
Anayasa mahkemesi yüce divan sıfatı
Cumhurbaşkanı,TBMM başkanı(2010),Anayasa mahk başk. üye, yargıtay,danıştay,askeri yargıtay,ayim,Yargıtay Cbsvç, HSYK,Sayıştay,Kuvvet Komutanları(2010)
Kararlara karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir
Anayasa değişkliği iptali,siyasi parti kapatma,yardımdan yoksun bırakma kararını 2/3 oyu ile verir

__________________


Papatya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


(Tümünü Görüntüle Konuyu Görüntüleyen Üyeler: 1
Papatya
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 22:38