Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Eğitim - Öğretim > Dersler > Muhasebe
facebook bağlan


Muhasebe Duran Varlıkların Envanter İşlemleri Ders Notu

Muhasebe kategorisinde açılmış olan Muhasebe Duran Varlıkların Envanter İşlemleri Ders Notu konusu , Muhasebe Duran Varlıkların Envanter İşlemleri Ders Notu Duran varlıklar, bir yıldan veya normal faaliyet döneminden daha uzun bir süre için işletme faaliyetlerinin gerçekleşmesinde kullanılmak amacıyla edinilen maddi veya maddi olmayan ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 01.01.2014, 10:34   #1 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Muhasebe Duran Varlıkların Envanter İşlemleri Ders NotuMuhasebe Duran Varlıkların Envanter İşlemleri Ders Notu


Duran varlıklar, bir yıldan veya normal faaliyet döneminden daha uzun bir süre için işletme faaliyetlerinin gerçekleşmesinde kullanılmak amacıyla edinilen maddi veya maddi olmayan işletme varlıklarına denir. Arsa ve arazi bir tarafa bırakılırsa, bütün maddi duran varlıkların ömürleri, işletmelere yararlı olabilecekleri süre sınırlıdır, işletme faaliyetleri sırasında bu varlıklar fiziksel ve teknolojik olarak eskime nedeniyle değer kaybına uğrarlar.

Duran varlıklarda dönemler itibariyle meydana gelen değer kayıplarının dönemler itibariyle hesaplanıp, değerlerinden indirilmesine amortisman işlemleri denir. Faaliyetlerin yürütülmesine katkısı olan duran varlıklardaki bu değer kaybı gelir elde etmek yolunda oluşan bir giderdir. Bu nedenle duran varlıkların aktifleştirilen değeri, hizmet süresi boyunca gidere dönüşerek yani gider yazılarak her dönemin sonuçlarına yansıtılır.MADDİ DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN VE YÖNTEMLERİ

Duran varlıkların maliyetinin, duran varlığın ömrü süresince her muhasebe dönemine gider olarak dağıtılması amortisman işlemleri yoluyla gerçekleştirilir. Duran varlıkların maliyetinin dönem sonuçlarına amortisman payı (gideri) olarak yüklenecek tutarının belirlenmesinde aşağıdaki unsurlar rol oynar :

· Duran varlıkların aktifleştirilen bedeli (maliyeti)

· Duran varlığın hurda değeri

· Duran varlığın ömrü (hizmet süresi)

· Seçilen amortisman yöntemi

Amortisman yöntemleri açıklanırken duran varlığın hurda değerinin olmadığı varsayılacaktır. Yıllık amortisman giderlerinin eşit, azalan, artan veya değişen tutarlarda hesaplanmasına yol açan çeşitli amortisman yöntemleri vardır. Biz bunlardan vergi mevzuatının da kabul etmesi nedeniyle genel olarak kullanılan normal amortisman yöntemi ve azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemi üzerinde duracağız.Normal Amortisman Yöntemi:

Eşit tutarlı amortisman adıyla da anılan bu yöntem çok kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde duran varlığın maliyeti, hizmet süresine bölünmek suretiyle her yıl gider olarak yazılarak amortisman tutarı (payı) hesaplanır. Kist amortisman, bu yöntemde otomobillerin edinildikleri ilk hesap döneminde dönemin bitimine kaç ay kalmış ise, bu hesap dönemi için ay kesri (günleri) tam sayılmak suretiyle amortisman hesaplanır.

Örnek: İşletme 10 Kasım tarihinde 600.000.000 liraya bir otomobil satın almıştır. Dönem sonunda bu otomobile % 20 oranı üzerinden normal amortisman yöntemi uygulayacaktır.

Yıllık amortisman tutarı : 600.000.000 x 0,20 = 120.000.000

İki aylık amortisman tutarı : 120.000.000:12 X 2 = 20.000.000

Ayrılmayan amortisman tutarı: 100.000.000 (son yıla ilave edilir)

Otomobilin 5 yıllık ekonomik ömrü süresince ayrılacak amortisman tutarı:

YILLAR

MALİYET

AMRT. ORANI

AMRT. TUTARI

1995

600,000,000

........

20,000,000

1996

600,000,000

% 20

120,000,000

1997

600,000,000

% 20

120,000,000

1998

600,000,000

% 20

120,000,000

1999

600,000,000

........

20,000,000

( Ayrılma tutarı ekle )

600,000,000

Azalan Kalanlar Üzerinden Amortisman Yöntemi:

Azalan maliyetler usulüyle amortisman olarak da adlandırılan bu yöntem, maddi duran varlığın değerinden ilk yıllarda daha fâzla tutarda amortisman payı ayrılmasına olanak sağlar. Bu yöntemde duran varlığın her yıl birikmiş amortismanları düşüldükten sonra kalan değerine %40'ı geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katı uygulanmak suretiyle hesaplanır.

Örnek: Maliyeti 100.000.000 lira, kullanım süresi 5 yıl olan bir otomobile azalan kalanlar üzerinden amortisman uygulanmaktadır. Amortisman oranı % 20 dir.

95 yılının amortisman tutarı: 100.000.000x 0,40 = 40.000.000

100.000.000 - 40.000.000 = 60.000.000

96 yılının amortisman tutarı:60.000.000 x 0,40= 24.000.000

60.000.000 - 24.000.000 =36.000.000 kalan değer

97 yılının amortisman tutarı: 36.000.000 x 0,40= 14.400.000

36.000.000 - 14.400.000= 21.600.000

98 yılının amortisman tutarı:21.600.000x 0,40= 8.640.000

21.600.000-8.640.000= 12.960.000

99 yılı amortisman oranı: 12.960.000 liradır.AMORTİSMAN GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Duran varlıklara ait yıllık amortisman tutarları hesaplandıktan sonra bu giderlere ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması gerekir. Yıllık amortisman tutarlarının muhasebeleştirilmesinde şu iki yöntemden biri temel alınarak yapılır:

1. Direkt Yöntem,

2. Endirekt YöntemDirekt Yöntem :

Bu yöntemde, yıllık amortisman tutan bir taraftan gider yazılarak diğer taraftan ilgili duran varlığın defter değerinden düşülerek muhasebeleştirilir. Bu amaçla ilgili gider hesabı borçlandırılır; buna karşılık ilgili duran varlık hesabı alacaklandırılır. Böyle bir kayıt, duran varlıkların bilançoda net aktif değeri üzerinden görülmesine neden olur. Bu kayıt şeklinde duran varlığın ilk elde edilme maliyeti ve birikmiş amortismanları incelenemediğinden bilançonun bilgi verme değeri azalır.Endirekt Yöntem :

Bu yöntemde, yıllık amortisman tutarları ilgili oldukları fonksiyonlara göre; 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabına ve/veya 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabına ve Amortisman Giderleri yardımcı hesabına borç, 257 Birikmiş Amortisman Hesabına alacak kaydedilerek muhasebeleştirilir.MADDİ DURAN VARLIKLARDA YENİDEN DEĞERLEME

Yeniden değerleme, paranın satın alma gücünün düşmesi nedeniyle, maddi duran varlıkların piyasa değerine yakın bir değerle gösterilmesi ve amortismanların bu değerler üzerinden ayrılması yoluyla yapılan muhasebe işlemidir.

Yeniden değerlenecek duran varlıkların aktifte görülen değerinden, bu duran varlık için ayrılmış birikmiş amortismanların düşülmesi sonucu bulunacak kalan yeniden değerleme öncesi net aktif değerdir. Duran varlığın kayıtlı değeri ve birikmiş amortismanı yeniden değerleme oranı ile çarpıldıktan ve gerekli çıkarma işlemi yapıldıktan sonra bulunan değer ise yeniden sonrası net aktif değerdir.

Yeniden değerlemeden sonraki net aktif değer ile değerlemeden önceki net aktif değer arasındaki fark değer artışını verir. Bu rakam bilançonun pasifinde özel bir fonda özsermaye unsuru olarak görülecektir.

Paranın değerindeki düşme nedeniyle maddi duran varlıkların kayıtlı değerinde meydana gelen artış, gerçek (reel) kâr olmadığından gelire eklenmeyerek, 522 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Hesabına alınmaktadır.

Yeniden değerleme oranları her yıl için Maliye Bakanlığı tarafından belirlenerek duyurulmaktadır.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Maddi olmayan duran varlıklar, kullanılmaları sonucu işletmenin hasılatında artış yaratan bir kısım haklarla işletmeye ticari fayda sağlayan imtiyaz ve üstünlüklerdir. Patent, şerefiye, imtiyaz, telif hakkı, kuruluş giderleri ve özel maliyet bedeli, maddi olmayan duran varlıklara verilecek örneklerdir.

Bu çeşit hak, imtiyaz ve üstünlükler işletme tarafından ödenmek suretiyle elde edildiklerinde maliyet bedeli üzerinden aktifleştirilirler.

Yararlarının devam edeceği süreye bağlı olarak eşit tutarlarda amortismana (itfaya) tabi tutulurlar.

Ünite Degerlendirme Sorulari

1-Duran varlıkların amortisman hesaplamasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

Seçilen amortisman yöntemi

Duran varlığın hacmi

Duran varlığın aktifleştirilen bedeli

Duran varlığın hurda değeri

Duran varlığın hizmet süresi

2-Aşağıdaki hesaplardan hangisi alacak kalanı verir?

Binalar

Hisse senetleriAmortisman giderleri

Taşıtlar

Birikmiş amortismanlar

3-İşletmenin kuruluş ve örgütleme giderleri için hesaplanan amortisman payının muhasebeleştirilmesinde endirekt kayıt şekline göre, alacaklandırılması gerekli hesap aşağıdakilerden hangisidir?

Karşılık giderleri

Kuruluş ve örgütlenme giderleri

Kasa

Birikmiş amortismanlar

Genel yönetim giderleri

4-

Bu kayıt hangi işleme aittir?

Binek otomobile amortisman ayrılmasına

Pazarlama işlerinde kullanılan taşıt aracına amortisman ayrılmasına

Taşıt alımına

Genel yönetim işlerinde kullanılan taşıt aracına amortisman ayrılmasına

Demirbaşlara amortisman ayrılmasına

5-İşletme 500.000.000 TL'ye bir taşıt satın almıştır. %20 amortisman oranı üzerinden ve azalan bakiyeler yöntemine göre II.yılın amortisman tutarı kaç liradır?

100.000.000

80.000.000

220.000.000

200.000.000

120.000.0006-Maliyeti 100.000.000.000 TL, normal kullanım süresi (ömrü) 5 yıl olarak belirlenen demirbaş eşya için, normal amortisman yöntemine göre ayrılması gerekli amortisman payı kaç TL'dir?100.000.000.000

40.000.000.000

20.000.000.000

10.000.000.000

5.000.000.000

7-Hesaplanan amortisman payları endirekt yönteme göre hangi hesabın alacağında izlenir?

Özel fonlar

Birikmiş amortismanlar

Sabit varlıklar

Amortisman giderleri

Özel maliyetler

8-Maliyeti 100.000.000.000 TL, normal kullanım süresi 5 yıl olan demirbaş eşya için, azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemine göre, ikinci yılın sonunda ayrılacak amortisman payı kaç TL'dir?

40.000.000.000

25.000.000.000

20.000.000.000

14.400.000.000

24.000.000.000

__________________Jade isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


(Tümünü Görüntüle Konuyu Görüntüleyen Üyeler: 2
Asi Ruh, Jade
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 04:45