Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Eğitim - Öğretim > Dersler > Tarih - İnkılap Tarihi
facebook bağlan


Milli Güvenlik

Tarih - İnkılap Tarihi kategorisinde açılmış olan Milli Güvenlik konusu , Milli Güvenlik Milli Güvenlik Devletin, temel düzeni ve unsurları ile birilikte; varlığının ve bütünlüğünün, her türlü iç ve dış tehditllere karşı savunulması ve yükseltilmesine denir. Türkiyede millî güvenliğin sağlanmasından ve ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 26.11.2013, 14:35   #1 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Milli GüvenlikMilli Güvenlik


Milli Güvenlik
Devletin, temel düzeni ve unsurları ile birilikte; varlığının ve bütünlüğünün, her türlü iç ve dış tehditllere karşı savunulması ve yükseltilmesine denir. Türkiyede millî güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin ülke korumasına hazırlanmasından TBMM’ye karşı Bakanlar Kurulu sorumludur.

Millî Güvenlikte Üç Temel Konu;
1. Millî Güç
Bir devletin ulusal çıkarlarını korumak ve ulusal hedeflerini elde etmek için kullanabileceği maddi ve manevi unsurların bütünüdür.

Millî Gücü Oluşturan Unsurlar;
a. Politik Güç: Bir devletin yönetimde dayandığı esaslara denir.
b. Ekonomik Güç: Bir ülkenin ekonomik kaynaklarının millî amaçlar doğrultusunda kullanılmasıdır.
c. Askerî Güç: Ulusal politikaların uygulanması için silahlı askeri güç bulundurulmasıdır.
d. Psikolojik (Manevi)Güç: Ülkenin örf ve kültüründen gelen millî gücün uygulanmasında etkili olan faktördür.
e. Coğrafi Konum: Ülkenin bulunduğu yerin jeopolitik açıdan ülkeye kazandırdığı potansiyel güçtür. f. insan Gücü: Ülkede kullanılabilecek insan sayısıdır.

2. Silahlı Kuvvetler
Her türlü savaş durumunda,kendisine yönelik bir tehdidin bulunduğu herhangi bir bölgede belirlenen ülke politikasına uygun olarak savunmaya yetenekli olarak hazır bulundurulan kuvvettir. Türk Silahlı Kuvvetleri Teşkillatı Genel Kurmay Başkanlığı’na bağlı olarak;

Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı
Harp Akademileri Komutanlığı şeklinde örgütlenmiştir.
3. Sivil Savunma
Düşman saldırısına, doğal afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi, sivil halkın desteklenmesi ve cephe gerisindeki halkın moralinin korunması amacıyla her türlü önlemin silahsız olarak alınmasıdır.Milli Güvenlik Kurulu Millî güvenlikle ilgilli karar alınması ve koordinasyonda Bakanlar Kurulu’na danışmanlık etmekle görevlidir.
Görevi
Devletin millî güvenlik politikasının belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik kararların alınarak, koordinasyonunun sağlanması ile ilgili görüşleri Bakanlar Kurulu’na bildirmektir.
Millî Güvenlik Kurulu’nu Oluşturan Organlar Cumhurbaşkanının başkanlığında; başbakan, genel kurmay başkanı, millî savunma bakanı, içişleri ve dışişleri bakanları, kara-deniz ve hava kuvvetleri komutanları ve jandarma komutanının katılımıyla toplanır.
MGK cumhurbaşkanı katılamadığında başbakanın başkanlığında toplanır. Millî Güvenlik Kurulu Sekreterliği kurulun çalışabilmesi için gereken planları, koordinasyon ve idari faaliyetlleri yürütebilmesi için kurulmuştur.

Millî Amaca Yönelik İç ve Dış Tehditler
İç Tehditler
Millet ve vatanın bölünmezliğini tehlikeye sokabilecek düşünce ve hareketler
Irk, din ve mezhep ayrılıkları oluşturmak
Cumhuriyeti ve hukuk devletini cebren değiştirmek için teşkilatlanarak terör faalliyetlerinde bulunmak
Ekonomik ve sosyal olayları ve halkı devlete karşı kullanmak
Dış tehditler
Boğazlara sahip olmasından ve Orta Doğu petrollerine yakın bulunmasından kaynaklanan tehlikeler(jeopolotik konum)
Dünyadaki zengin ülkelerin Orta Doğu’ya yönelik emelleri
Komşu ülkelerde yaşanan sorunlar ve bu sorunların Türkiye’ye yansımaları
Jeopolitik Konum
Bir ülkenin bulunduğu coğrafi konumun o ülkenin politikası açısından taşıdığı önemdir. Ülkenin askerî, ekonomik ve sosyal değerleri zaman içerisinde
değişir veya yenilenir; ancak bulunduğu yer ve coğrafi yapısı değişmez.
NOT:Türkiye’nin Boğazlara sahip olması ve O rta Doğu’ya yakın olması dünya politikassında Türkiye’nin vazgeçilmez ülkeler arasında yer almasını sağlamaktadır. Askerlik Hakkında Temel Bilgiler Askerlik Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak amacıyla savaş sanatını öğrenmek ve gerektiğinde uygulama sorumluluğudur. Askeri Personellerİ;

Er:Rütbesiz asker.
Erbaş: Onbaşı veya çavuş rütbesinde olanlar.
Astsubay: Silahlı kuvvetlere katıllan astsubaydan kıdemli başçavuşa kadar olanlar.
Askerî öğrenci: Subay veya astsubay ihtiyacını karşılamak oı3* için okul ve- ya üniversitede okuyan öğrencilerdir.
Subay:Asteğmenden mareşale kadar olanlar.

MGK Toplantisi

Silahlı Kuvvetler
Silahlı kuvvetler, Muharip sınıflar

Muharip
Yardımcı olarak ikiye ayrılmıştır.
a. Kara Kuvvetleri
Muharip Sınıflar
Piyade, süvari, tank, topçu, istihkâm, muharebe, jandarma.

Yardımcı Sınıflar
Ulaştırma, levazım, harita, ordu donatım, personel, tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, veteriner, askerî hâkim, maliye, bando, öğretmen, teknisyen, sağlık, din işleri, sıhhiye teknisyeni.

b. Deniz Kuvvetleri
Muharip Sınıflar
Deniz piyade, deniz istihkâm, güverte, makine.
Yardımcı sınıflar
ikmal, hidrografi, ordu donatımı, tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, yüksek mühendis, mühendis, askerî hâkim, maliye, öğretmen, bando, teknisyen, sağlık, sıhhiye teknisyeni, din işleri.

c. Hava Kuvvetleri
Muharip sınıflar
Pilot, seyrüsefer, hava, yer, piyade, istihkâm, muharebe, füze.
Yardımcı sınıflar
Ulaştırma, levazm, ordu donatım, personel, tabip, eczacı, diş tabibi, kimyager, veteriner, yüksek mühendis, mühendis, askeri hâkim, maliye, öğretmen, bando, teknisyen, sağlık , sıhhiyye teknisyen, din işleri.

Polis
Emniyet Genel Müdürlüğü içişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışır.
1. Siyasi görevi
Devletin ve milletin bölünmezliğine yönelik tehlikelere karşı önlem almak, istihbarat yapmak, bilgi toplamak, bu bilgileri yetkililere ulaştırmak, devlete yönelik bireysel ve örgütsel saldırılarda bulunanları yakalamak.
2. Adli görevi
işlenen suça yönelik kanıtları toplamak, suçluyu yakalamak, delilleri ve suçluyu yargı organlarına teslim etmek.
3. İdari görevi
Vatandaşların can, mal ve ırzını korumak, yardıma muhtaç olanlara yardım etmek, resmî geçit ve törenlerin güvenliğini sağlamak, yasal toplantı ve gösterilerin güvenliğini sağlamak, doğal afetlerde ve yangınlarda olay yerinde tedbir almak.
4. Trafikle ilgili görevi

Sürücü taşıtlarına tescil belgesi vermek
Trafik kazalarında yaralananlara yardım etmek
Şehiriçi ve şehirlerarası trafiği düzenlemek
Sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etmek
ÖRNEK: Aşağıdakilerden hangisi Türk ordusu ile ilgili doğru bir yargı değildir?
A) Kurucusu Büyük Hun Devleti Hakanı Tanrıkut Mete’dir.
B) Zaman içinde bazı değişikliklere uğrasa da özünü kaybetmemiştir.
C) Rütbeler bakımından dünyaya örnek olmuştur.
D) Günümüzde yürütmenin emrinde çalışmaktadır.
E) Sadece savaşçılığı ile ön plandadır.
ÇÖZÜM: A, B, C ve D seçenekleri ordumuz ile ilgili doğru yargılardır. Fakat Türk ordusu sadece savaşçılığı ile ilgili değil, teşkilatçılığı ve barışa önem vermesi ile de tanınır. Türk ordusunun barşa verdiği önem Bosna Hersek, Somali, Lübnan olgularında kendini belli etmektedir.
Yanıt E

Polisin Yetkileri
Suçluyu yakalama, suçlunun ilk ifadesini alma
Kişilerin üstünü ve eşyalarını arama
Halka açık yerleri gerektiğinde kapatma
Parmak izi ve fotoğraf alma
Film ve senaryoları kontrol etme
Bayrak — Sancak — Fors — Madalya
Bayrak
Milleti temsil eder. Şekli ve kullanılacağı yerler yasalarla belirtilmiştir.

Sabah 8′de göndere çekillir, güneş batarken indirilir.
Millî bayramlarda evlere ve dükkanlara asılabilir.
Bayrak çekilen yerler,

TBMM
Polis karakolları
Jandarma karakolları
Deniz araçları
Bayrak çekilirken ve indirilirken;

Bayrak çabuk çekilir ve ağır indirilir.
Devlet yas ilan ettiğinde bayrak gönderin yarısına çekilir.
Türk bayrağı, diğer flama, özel bayraklar ve yabancı bandıralarla çekilirken daima sağda bulunur.
Özel yerlerde bayrağı çeken kişi, önce bayrağı selamlar sonra indirir.
Bayrak sökük, yırtık kirli bir hâlde bırakılamaz ve oturulacak yere serilemez.
Turk bayragi

Sancak
Sancak, silahlı kuvvetlerin onur timsalidir.

Sancak, devlet başkanı ile yabancı devlet başkanından başka kimseyi selamlamaz.
Sancak, geçerken mutlaka herkes cephe olarak sancağı ayakta selamlar.
Harpte düşmanın eline geçme hâli belirince komutan sancağı yok eder.
Sancak

Resimdeki sancak, Çanakkale Savaşı’nda son erine kadar şehit olan Kahraman 57′nci Alay’ın sancağıdır. Hâlen Melbourne-Avusturalya müzesinde sergilenmekte olan sancağın tanıtım plâketinde şöyle yazmaktadır:
“Bu Alay Sancağı Gelibolu savaş alanından getirtilmiştir; ama esir edilmemiştir. Türk Ordusu’nun geleneklerine göre bir alayın sancağı, alayın son eri ölmeden teslim edilemez. Bu sancak, sonuncu muhafızın da altında ölü olarak yattığı bir ağacın dalına asılı olarak bulunmuştur. Kahramanlık timsali olarak karşınızda duran bu Türk Alayı Sancağını selamlamadan geçmeyin.”
Bayrak v e Sancak A rasındaki Farklar y Bayrak; Türk Devleti’ni, sancak Silahlı Kuvvetleri temsil eder.

Bayrak kanunla tespit edilen oranlara uyularak her ebatta yapılabilir, sancak standart büyüklüktedir.
Bayrak, hiç kimseyi selamlamaz; sancak ise devlet başkanını ve yabancı devlet başkanlarını selamlar.
Bayrağın yerinden alınıp konması özenle, sancağınki ise törenle olur.
Fors
Kuruluşa göre tabi olduğu emir ve komuta kademelerini belirten ölçü, renk ve şekillerde yapılan sembollerdir. Forslar aşağıdaki durumlarda kullanılır:

Bütün forslar yünlü kumaştan iki taraflı olarak, yönetmeliklerdeki ölçülerde, renk ve şekillerde yapılır. Forsun üzerinde yazı, rakam ve tarih bulunmaz.
Oto forsları, komutan araçta bulunduğu sürece asılı kalır.
Komutan olmayan general ve amirallerin araçlarında sadece rütbe plakası bulunur bu araçlara fors takılmaz.
ÖRNEK: Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızlar aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
A) Türkiye Cumhuriyeti’ni
B) Tarih boyunca Kurulan Türk devletlerini
C) TBMM’yi
D) Genelkurmay Başkanlığını
E) Bakanlar Kurulunu
ÇÖZÜM: Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan 16 yıldız tarih boyunca
kurulan büyük Türk devletlerini simgeler.
Yanıt B
ÖRNEK:Aşağıdakilerden hangisi Türk bayrağının kullanışını belirleyen esaslardan biri değildir?
A) Gönderene çabuk çekilir, yavaş indirilir.
B) Gönderden genel olarak gün batarken indirilir.
C) Evlere ve dükkânlara yalnız millî bayramlarda asılır.
D) Okulllarda göndere her gün çekilir.
E) Resmî yerlerde törenle çekilir.
1987 ÖSS
ÇÖZÜM: Türk bayrağı okullarda her gün değil, sadece cuma günleri
göndere çekilir.
Yanıt D

__________________Jade isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


(Tümünü Görüntüle Konuyu Görüntüleyen Üyeler: 2
Jade, SrKn
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 06:45