Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Teknoloji Dünyası > Teknoloji - Bilim Haberleri


Teknoloji sözlüğü

Teknoloji - Bilim Haberleri kategorisinde açılmış olan Teknoloji sözlüğü konusu , ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 03.10.2012, 22:01   #101 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Teknoloji sözlüğüz-dönüşümü (Alm. Z-Transformation, Fra. transformation en z, İng. Z-transform) Bir sayı dizisinin karmaşık bir büyüklük olan z değişkeninin kuvvetleriyle ağırlıklandırılıp toplanmasıyla elde edilen dönüşümü.
zaman ardışıl veri kaydı (Alm. Datenerfassung, Fra. acquisition de données, İng. data logging) Zaman sırasıyla gerçekleşen olaylara ilişkin verilerin kaydedilmesi.
zaman ayar vurumu (Alm. , Fra. impulsion de référence de temps, İng. timing pulse) Zaman dayanağı olarak kullanılan vurum.
zaman bölgesi tasarımı (Alm. , Fra. concéption dans le domaine témporal, İng. time domain design) Sadece zaman bölgesi isterleri gözönüne alınarak yapılan süzgeç, işlemci vb. tasarımı.
zaman bölüşümlü anahtarlama (Alm. , Fra. commutation temporelle, İng. time division switching) Zaman paylaşımlı çoğullama teknikleri kullanarak giriş ve çıkış yollarının anahtarlanması.
zaman bölüşümlü çoğullama (Alm. , Fra. multiplexage à répartition temporelle, İng. time division multiplexing, TDM) Çoğullamanın zaman ekseninin dilimlenmesi üzerinde yapılması Bit serpiştirme ya da damga serpiştirme yöntemine dayanan ve düşük hızdaki kaynakların verilerini tek bir modem üzerinden gönderilmesine elveren sayısal aygıt.
zaman bölüşümü (Alm. , Fra. répartition temporelle, İng. time division) İki nokta arasındaki iletim kanallarının zaman bölgesinde ayrışmaları.
zaman dayanağı kazanımı (Alm. , Fra. reprise de synchronisation, İng. timing recovery) Sayısal iletişim dizgelerinde ikil (bit), sekizli, sözcük, paket, çerçeve gibi bilgi birimlerinin zaman ekseninde konumlarını saptama işlemi.
zaman dayanağı üreteci (Alm. , Fra. génerateur de base de temps, İng. time-base generator) Bir zaman dayanağını sağlamak üzere gerekli akım, gerilim ve salınımları üreten aygıt.
zaman dilimi (Alm. , Fra. créneau temporel, İng. time slot) 1) Yerel alan ağı teknolojisinde belirli bir zaman dönemi ya da bir dizide belirli bir aralık. 2) Çoğullama teknolojisinde bir zaman paylaşımlı çoğullayıcısına ait veri katarı içinde belirli bir aygıta ayrılan zaman. 3) Tek (özebir) olarak tanımlanan ve tanınabilen herhangi bir çevrimsel zaman dilimi.
zaman dilimi değiştokuşu (Alm. , Fra. échange entre intervalles de temps, İng. time slot interchange) Giriş ve çıkışın zaman paylaşımlı yolları arasında bilginin bir zaman diliminden başka bir zaman dilimine aktarımı.
zaman dizisi (Alm. Zeitreihen, Fra. série temporelle, İng. time series) Bir olgunun nicel bir özelliğine ilişkin, zamanın değişik noktalarında alınan sıralı gözlemler kümesi.
zaman geciktirme (Alm. Zeitverzögerung, Fra. retard de temps, İng. time-delay; e.g., time delay circuit, time-delay control) Örn. zaman geciktirme devresi, zaman geciktirmeli denetim.
zaman geçidi (Alm. , Fra. port de temps, İng. time gate) Sadece seçilmiş belirli zaman aralıklarında çıkışa izin veren devre.
zaman genleştirmesi (Alm. , Fra. dilatation de la base de temps, İng. time base expansion) Bir genlik-zaman gösteriminde, örneğin ekranda, zaman ölçeğinin genişletilmesi.
zaman izlencesi (Alm. Zeitplan, Fra. chronogramme, İng. time program) Bir dizgeye uygulanan eylemleri zamanın bir işlevi olarak sıralayan izlence.
zaman paylaşımı (Alm. Time-sharing-Verfahren, Zeitvielfach, Fra. partage de temps, multiplexage temporel, İng. time sharing) 1) Tek bir işlemcide iki ya da daha çok işlemin almaşarak yer almasını sağlayan bilgi işlem çalışma kipi. Bilgisayarın birden fazla işi aynı zamanda yürütmesi için herhangi bir anda belirli bir iş dışındaki tüm işleri geçici olarak saklayarak çalışması. 2) Bir bilgisayar ortamını oluşturan kaynakların, birçok kullanıcının tanımladığı işler arasında, kullanıcının yalnız kendi işi yapılıyormuş gibi görebileceği biçimde, zaman bölüştürülerek kullanıldığı bilgisayar işletim düzeni.
zaman paylaşımı (Alm. , Fra. en temps partagé, İng. time sharing) İki ya da daha çok kullanıcinın programlarının yürütümünü zaman içinde serpiştirerek koşut zamanlı biçimde çalışmaları.
zaman paylaşımlı anahtarlama (Alm. , Fra. commutation par répartition de temps, İng. time division switching) Tümüyle sayısalca yürütülen ve zaman dilimlerinin yer değiştirmesine dayalı anahtarlama tekniği.
zaman programı (Alm. Zeitprogram, Fra. programme de temporisation, İng. time programme) Zaman durumu tespit edilmiş bir rölede, çıkış devresi işlemlerinin zamana göre öngörülen sırası.
zaman seğirmesi (Alm. , Fra. gigue de temps, İng. time jitter) Bir alıcıdaki zaman dayanağının, beklenen dönemli noktaları çevresindeki rasgele değişimleri.
zaman ve tarih damgası (Alm. , Fra. marquage de la date et de l'heure, İng. time and date stamping) Bir kütüğün yaratıldığı, erişildiği ve güncellendiği tarih ve zamanı gösteren güvenlik önlemi.
zaman yanıtı (Alm. Zeitverhalten, Fra. réponse temporelle, İng. time response) Girdilerin birinde belirli bir değişikliğin sonucu olarak dizge çıktısının zamana göre değişimi.
zamanaşımı (Alm. , Fra. temporisation, İng. timeout) Belirli bir zaman dilimi sonunda olması beklenen bir olayın gecikme dolayısı ile gerçekleşmemesi.
zamanaşımı denetimi (Alm. , Fra. contrôle de péremption, İng. expiration check) Bir dayanak tarihi ile bir dosyada, tutanakta, hareket dosyasındaki tarih ile arasında karşılaştırmaya dayalı denetim.
zamanda ayrık (Alm. , Fra. à temps discret, İng. discrete time) Zaman ekseninde ayrık ve çoğu zaman dönemli noktalarda yer alan.
zamanda ayrık işaret (Alm. discretes Signal, Fra. signal discrèt, İng. discrete time signal) Zaman içinde peşpeşe gelen öğelerden oluşmuş işaret. Bu öğeler bilgi taşıyan bir ya da daha çok ayırtedici özellik taşırlar.
zamanda değişmezlik (Alm. , Fra. invariance temporelle, İng. time invariance) Bir dizgenin özelliklerinin zamanda ötelenmeyle değişmemesi özelliği.
zamanlama bilgisi (Alm. , Fra. information de rythme, İng. timing information) Bir sinyalin zamanlanmasına yarayan bilgiler.
zamanlama çizeneği (Alm. , Fra. chronogramme, İng. timing diagram).
zamanlama darbesi dağıtıcısı (Alm. , Fra. répartiteur d'impulsions d'horloge, İng. time pulse distribution) Bir ya da daha çok kontrol yoluna zaman bilgi darbelerini yollamakla yükümlü aygıt ya da devre.
zamanlanmış ivdirme (Alm. zeitkontrollierte Beschleunigung, Fra. accélération temporisée, İng. timed accerelation) Hız değişkenini zamanın bir işlevi olarak ve özişler biçiminde denetleyen denetim işlevi.
zar (Alm. Membran, Fra. diaphragme, İng. diaphragm) Titreşerek ses üreten ince metal yaprak.
zarf (Alm. Einhüllende, Fra. envelope, İng. envelope) Almaşan bir dalga biçiminin anlık doruk noktalarını izleyen dalga.
zarf gecikmesi (Alm. Gruppenlaufzeit, Fra. délai de propagation d'envelope, İng. envelope delay) İki nokta arasında bir dalganın zarfının yayılım süresi.
zarf sezicisi (Alm. , Fra. détecteur d'envelope, İng. envelope detector) Sezim işlevinin gelen dalgabiçiminin zarfına dayandığı sezici.
zarfın tepe gücü (Alm. , Fra. puissance de crête d'envelope, İng. peak envelope power) Bir radyo vericisinin kiplenim (modülasyon) zarfının tepesindeyken ölçülen çıkış gücü.
zayıflama (Alm. Dämpfung, Fra. atténuation, İng. attenuation) Bir devrenin iki noktası arasındaki sinyal büyüklüğünün azalması ya da bir dizgede ölçüm yapılan iki sıklık değeri arasındaki sinyal değerlerinin oranı; cılızlama.
zayıflatıcı (Alm. Abschwächer, Dämpfungsglied, Fra. atténuateur, İng. attenuator) Bir sinyalin genliğini önemli bir bozulmaya yolaçmadan azaltan ve azaltma oranı ayarlanabilen dönüştürücü; cılızlatıcı.
zıplamaönler (Alm. , Fra. antirebond, İng. debouncing).
zırh (Alm. Bewehrung, Fra. armure, İng. armour) Genel olarak kabloyu dış mekanik etkilere karşı korumak için kullanılan metal şeritler ya da tellerden oluşan örtü.
zırh (Alm. Schirm, Fra. blindage, İng. shield) Işınımlardan korunma özelliği olan soğurgan maddeden yapılmış düzenek; bürgüt.
zırhlı kablo (Alm. , Fra. câble armé, İng. armoured cable) Zırhla donatılmış kablo.
zil geri çaldırma sesi (Alm. , Fra. tonalité de retour d'appel, İng. ring-back signal) Telefonda arayan aboneye yönelik olarak gönderilen ve çağrının çağrılan aygıta ulaştığını ifade eden zil çaldırma sesi.
zil geri çaldırma tonu (Alm. , Fra. rappeler, İng. ringback tone) Çağrıyı başlatan tarafından duyulan ve çağrılan tarafın telefonunun çaldığını belirten zil sesi.
zil tonu (Alm. Klingelton, Fra. tonalité de retour d'appel, İng. ringing tone) Çağrılan abonenin zilinin çaldığını belirten ton.
zincir kodu (Alm. , Fra. code à enchaînement, İng. chain code) Eğrilerin ve çevritlerin gösteriminde kullanılan ve dört ya da sekiz yönlü uç öğelerinin dizisinden oluşan kod.
zincir kuralı (Alm. Kettenregel, Fra. regle de chaîne, İng. chain rule) f ile g birer türetilebilir işlev olmak üzere f (g) bileşke işlevinin türevini bulma kuralı.
zincirleme arama (Alm. , Fra. recherce en chaîne, İng. chaining search) Her bir öğenin yerini belirten bir göstergenin içerildiği arama.
zincirleme tepkileşim (Alm. Kettenreaktion, Fra. réaction de chaîne, İng. chain reaction) Bir kez tetiklenince etkileşimi sona dek sürdürecek tutarda enerjiyi ya da maddeyi kendi içinde sağlayabilen tepkileşim.
zincirlenmiş liste (Alm. , Fra. liste séquentielle en chaîne, İng. chained list) Öğelerin dağınık yerleştirilmiş olabileceği, buna karşılık her öğede bir sonraki öğenin yerini belirten bir tanıtıcının bulunduğu liste.
zorlama (Alm. Beansprichung, Fra. éffort, İng. stress) Bir nesneye etkiyen yamrultucu kuvvet.
zorlanma (Alm. Beanspruchung, Fra. effort, İng. strain) Uygulanan bir kuvvet etkisi ile yamrulmaya uğrayan bir nesnenin boyutsal değişiminin doğal boyutuna oranı.

__________________Siz sanıyor musunuz ki insanlar sadece kışın üşür, onlar sevdikleri yanında olmayınca da üşür..
-Narsinha-
Narsinha isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 04.10.2012, 10:28   #102 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Teknoloji sözlüğü

1G: Birinci kuşak analog mobil telefon kuşağının kısaltması olarak da bilinen 1G, bugün dahi hala [Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]'nin bazı eyaletlerinde kullanılıyor.
2G: Birinci kuşağın devamı olan bu ikinci kuşak mobil iletişim teknolojisine verilen ad. İkinci kuşağa dahil olan GSM, bugün hala global olarak hakim konumda.
2.5G: GSM'in GPRS ve HSCSD teknolojilerini de içeren yeni versiyonu.
3G: 3G, üçüncü nesil kablosuz telefon teknolojilerine verilen genel addır. 3G sistemlerinde hızlar artık megabitlerle ifade edilmekte ve 2Mbps hızına ulaşmaktadır. Hızdaki bu artış özellikle internete ve dolayısıyla da bilgiye erişim açısından alışılan erişim kavramına yeni bir boyut getiriyor.

__________________Siz sanıyor musunuz ki insanlar sadece kışın üşür, onlar sevdikleri yanında olmayınca da üşür..
-Narsinha-
Narsinha isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 28.10.2012, 11:49   #103 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Teknoloji sözlüğü

Twitter, bir sosyal ağ ve mikroblog sitesidir. Kullanıcılarına 140 karakterlik metinler yazma imkanı veren Twitter, çeşitli araçlarla daha etkin kullanılabilen bir yeni nesil iletişim aracıdır. 2008'deki ABD seçimlerinde özellikle Barack Obama tarafından sıklıkla kullanılan Twitter'dan Türkiye'deki son yerel seçimlerde de yararlanılmıştır. Ayrıca Twitter, sosyal medya'nın en popüler araçlarından biri olarak gösterilmektedir.

__________________Siz sanıyor musunuz ki insanlar sadece kışın üşür, onlar sevdikleri yanında olmayınca da üşür..
-Narsinha-
Narsinha isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 28.10.2012, 11:49   #104 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Teknoloji sözlüğü

Twitter, bir sosyal ağ ve mikroblog sitesidir. Kullanıcılarına 140 karakterlik metinler yazma imkanı veren Twitter, çeşitli araçlarla daha etkin kullanılabilen bir yeni nesil iletişim aracıdır. 2008'deki ABD seçimlerinde özellikle Barack Obama tarafından sıklıkla kullanılan Twitter'dan Türkiye'deki son yerel seçimlerde de yararlanılmıştır. Ayrıca Twitter, sosyal medya'nın en popüler araçlarından biri olarak gösterilmektedir.

__________________Siz sanıyor musunuz ki insanlar sadece kışın üşür, onlar sevdikleri yanında olmayınca da üşür..
-Narsinha-
Narsinha isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 25.09.2014, 11:17   #105 (permalink)
Isınan Üye
Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Teknoloji sözlüğü

paylaşım için teşekkürler

ruzgar81 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.

Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 09:57


bizimmekan.com sohbet eczaonline.com