Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Eğitim - Öğretim > Dersler > Türkçe - Edebiyat
facebook bağlan


2014-2015 Lider Yayınları 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları

Türkçe - Edebiyat kategorisinde açılmış olan 2014-2015 Lider Yayınları 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları konusu , Ölçme ve Değerlendirme 1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. • Tanzimat Döneminde çıkarılan ilk gazete, halka haber ve bilgi verme aracı olarak görüldüğü ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 19.12.2014, 13:27   #11 (permalink)
Bjk Polat Doruk Bjk

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: 2014-2015 Lider Yayınları 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı CevaplarıÖlçme ve Değerlendirme
1. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Tanzimat Döneminde çıkarılan ilk gazete, halka haber ve bilgi verme aracı olarak görüldüğü için
bu gazetenin adı “Tercüman-ı Ahval” olarak konmuştur. ( D)
• Edebiyatımızda, Tanzimat’la birlikte gazete çevresinde gelişen türlerden biri de mesnevidir. ( Y)
• Gazetenin edebî konulara ayrılan alt kısmına tefrika denir. (D )
2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Matbaa ve gazetenin 2300 yıl kadar önce ÇİN'de ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.
• Gazete İTALYANCA , jurnal ise FRANSIZCA bir kelimedir.
• 22 Ekim 1860 yılında yayın hayatına başlayan ve çıkış tarihi Tanzimat edebiyatının başlangıcı
sayılan gazete TERCÜMAN-I AHVAL'DİR.
3.Metnin :
Yazılış amacı : Okuyucuya bilgi vermek
Konusu : Gazetenin önemi
Ana düşüncesi : .Bir devlet ve milletin ihyası gazetelerle olur.
Türü : Makale
4.Yukarıdaki metne göre Atatürk’ün basın hakkındaki düşüncelerini aşağıda boş bırakılan yere yazınız.
Atatürk'e göre basın bir ulusun genel sesidir.Basın toplumu aydınlatmada ve uyarmada, düşünce ürünlerini vermede başlı başına bir güçtür.

Asi Ruh isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 19.12.2014, 13:27   #12 (permalink)
Bjk Polat Doruk Bjk

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: 2014-2015 Lider Yayınları 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları

Etkinlik: Tanzimat Dönemi şiiri ile ilgili araştırma yapınız (24. sayfadaki 1. etkinlik içindir.).Tanzimat Şiirinin Özellikleri
1- Tanzimat şiiri hiçbir zaman belirli bir sınıfın şiiri olmamıştır. Ortak oluşu ve ortak düşünceyi birinci plana getirmiştir. Bunu da gösterişli bir Avrupa etkisiyle yapmıştır.

2- Tanzimat şiiriyle faydalı ülkücü ve inkılapçı heyecanlar millete aşılanmaya çalışıldı.

3- İçeriğinde önemli değişiklikler meydana geldi. Divan şiirinin konuları yerini yeni konulara bıraktı.

4- Tanzimat devrinde Avrupa edebiyatından bir çok eser dilimize çevrildi. bu tercümeler sayesinde ölüm felsefesi doyasıya tabiat tasvirleri varlıklar ve olaylar karşısındaki insan tavırlarının değişik ifadeleri gibi konular Türk şiirine girdi.

5- Türk şiirinin başka bir konusu olan hakiki kadın aşkı Türk zevkine ve Türk ahlakına uygun olarak Türk şiirinde kendine layık olan yeri bu dönemde buldu.
6- Hürriyet ve vatan temaları da bu dönemde şiire girdi.

7- Tanzimat şiirinin ilk zamanlarında şiir cümlesi mısra ve beyit ölçüleriyle söylenmekle beraber giderek şiirde toplu güzellik anlayışına önem verildi.

8- Tanzimat şiirinde bir nokta eksik bırakıldı. O da şiirin bir musiki cümlesi olarak işlenmesiydi. Tanzimat nazmı Muallim Naci zamanında ve Servet-i Fünun şiirine kadar genellikle ihmal edilmiş seslerle söylenmiştir. Ancak Namık Kemal ve Hamit bu ses noksanını mısralara verdikleri heyecan ve yücelikle gizleyebilmişlerdir.

9- Tanzimat şiiri divan şiirinden tamamen kopamamıştır. Divan şiirinde en çok bağlı kaldığı unsurlar teknik unsurlardır. Bu devirde hece veznine olan ilgi biraz artmışsada aruz eski hakimiyetin devam ettirmiştir. Divan nazmının şekilleri ve sanatlarıda tamamiyle atılamamıştır. Bu nedenle Tanzimat devrinde nazım şekillerinde bir bütünlük görülmez.

10-Tanzimat devrinde şiirin eski hakimiyetine son verildi. Eserler daha çok Avrupa'nın sadeleşen ve modernleşen nesillerine benzer şekilde verildi.

11) Tanzimat şiirinin gelişmesinde tercüme şiirin büyük etkisi vardır. Şinasi'nin Tercüme-i Manzumesi'ndeki şiirlerinde başka Ethem Pertev Paşa'nın Sadullah Paşa'nın Recaizade ve Muallim Naci'nin şiir tercümeleri Türk şiirinde yeni bir zevkin ve yeni bir anlayışın ifadeleridir.

12) Yeni şiire Avrupai şekli ve kafiye tarzını veren ilk şair Hamid'dir. Şairin Duhter-i Hindu (Hindu kızı) eklediği Avrupai tarzı kafiyelendirilmiş bir manzumesi yeni Türk nazmında Avrupai şeklin ilk te'lif örneği sayılmaktadır.

13) Şekil bahsi bir yana bırakılırsa gerek Pertev Paşa'nın manzumeleri gerekse Sadullah Paşa'nın Lamertine'den çevirdiği Göl şiiri Türk edebiyatında Avrupai şiirlerdir.

Asi Ruh isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 19.12.2014, 13:28   #13 (permalink)
Bjk Polat Doruk Bjk

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: 2014-2015 Lider Yayınları 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları

Tanzimat Dönemi Şairleri :
* Her iki dönem şairleri biçim yönünden Divan şiiri geleneğine bağlı kalmışlardır.
* Her iki dönem şairleri Romantizmin etkisinde kalmışlardır. Bu dönem şiirinin Batı düşüncesiyle klasizm ve romantizm edebi akımlarıyla ilişkisi vardır.
* 1.dönem şairleri toplum için sanat anlayışını; 2.dönem şairleri ise sanat için sanat anlayışını benimsemişlerdir.
* 1.dönem şairleri vatan, millet, adalet gibi konuları ele alırken; 2. dönemdekiler aşk, doğa, ölüm gibi konuları ele almışlardır. Dolayısıyla konu ve temada yenilik yapmayı başarmışlardır.
* 1.dönem şairleri dilde sadeleşmeyi amaçlamış ancak bunda başarılı olamamışlardır. 2. dönem şairleri ise ağır olan bu dili daha da ağırlaştırmışlardır. Şiirde sanatlı söyleyiş her iki dönem şairleri için de amaç olmaktan çıkmıştır.
* İki dönemin şairleri de şiirde parça güzelliğini bırakıp bütün güzelliğine ve konu birliğine önem vermiştir.
* Aruz ölçüsü kullanılmaya devam ederken az da olsa hece ölçüsü kullanılmıştır.
* Gazel, kaside, terkib-i bent gibi eski nazım şekilleri kullanılmaya devam etmiştir.
Özellikle ikinci dönem sanatçıları yeni nazım şekilleriyle şiir yazmada başarılı olmuşlardır (A.Hamit Tahran, Recaizade Mahmut Ekrem başarılıdır).
* Tanzimat şairleri bireysel duygu düşünce ve anlatıma önem vermiş, böylece Türk edebiyatına Batı'daki bireyci anlayışı getirmişlerdir.

Asi Ruh isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 19.12.2014, 13:28   #14 (permalink)
Bjk Polat Doruk Bjk

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: 2014-2015 Lider Yayınları 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları

Tanzimat Dönemi şiirinin en önemli temsilcisi kimdir?

Tanzimat döneminde yeni şiirin ilk temsilcisi olan Şinasi (1826-1871), Fransa'ya gitmeden önce klâsik kasideler yazmıştır. Fakat Fransa'dan döndükten sonra kasidede biçim açısından değişiklikler yapmış, ayrıca toplumsal kavramlara yer vermiştir. Artık şiirleri duygusallıktan yoksundur, akılcılık öne çıkmıştır. Bu yönüyle Şinasi Tanzimat'tan sonraki edebiyatımızda akılcılığın öncüsü olarak yerini almıştır.


Şinasi konuşulan Türkçe ile yeni bir şiir dili yaratmayı amaçlamışsa da bunda başarılı olamaz. Ancak bu konuda öncülük etmesiyle, batılı Türk edebiyatının oluşmasına katkılarıyla önem kazanmıştır.


Etkinlik: İki gruba ayrılınız. Ziya Paşa’nın yaşamı (birinci grup), sanatı ve sanat anlayışı hakkında (ikinci grup) bilgi edininiz (26. sayfadaki 2. etkinlik içindir.).

ZİYA PAŞA 1825-1880)
Şinasi ve Namık Kemal'le birlikte Tanzimat'la başlayan yeni Türk edebiyatının ilk aşamasını oluşturan üç sanatçıdan biridir.
Ziya Paşa meşrutiyetçi ve toplumcu bir şairdir.
Çeşitli devlet kademelerinde çalışmış, politika ve sanatla uğraşmıştır.
Düşünceleriyle yenilikçi, yapıtları ve yaşantısıyla eskiye bağlı bir sanatçı olan Ziya Paşa’daki tezat ve ikilik hem yaşantısına hem de yapıtlarına yansımıştır.
Hürriyet gazetesinde çıkan "Şiir ve İnşa" makalesinde Halk edebiyatını ve dilini savunur, gerçek şiirimizin halk şiiri olduğunu belirtmiştir.Bir süre sonra hazırladığı "Harabat" adlı antolojide Divan şiirini yücelterek Halk şiirini kötülemiş ve halk ozanlarının şiirlerini "eşek anırması" olarak nitelemiştir.
Hem biçim hem de hayalleri ve duyuş tarzı bakımından divan şiirine bağlıdır.
Divan şiiri nazım biçimlerini kullanan sanatçının lirik sayılabilecek gazelleri vardır.
Sade bir dili savunmuş, beğenmiş; ancak Arapça, Farsça tamlamalarla yüklü bir dil kullanmıştır.
Hece ölçüsüyle yazdığı birkaç türküsü dışında bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.
Tanzimat Edebiyatının bütün özelliklerini taşır. Tanzimat Edebiyatını oluşturan dört önemli etki (divan şiiri, mahallileşme etkisi, Batı etkisi, âşık tarzı) onun şiirlerinde ve düz yazılarında görülür.
Türk edebiyatında terci-i bent ve terkib-i bent türlerinin en önemli şairlerindendir.
En ünlü şiiri Terkib-i Bent DÖNEMİNİN SOSYAL BİR ELEŞTİRİSİDİR.(Ziya Paşa bu şiirini Bağdatlı Ruhi'ye nazire yazmıştır)
ESERLERİ VE TÜRLERİ


Hiciv: Zafername
Düzyazı: Rüya
Mektup: Veraset Mektupları
Şiir: Eş’ar-ı Ziya
Makale: Şiir ve İnşa
Anı: Defter-i Amal
Tercümeleri: Viardot’tan Endülüs Tarihî‘ni, Cheruel ile Lavallee’den Engizisyon Tarihî‘ni, J.J. Rousseau’dan Emil‘i, Moliere’den Tartuffe‘ü tercüme etmiştir.
Etkinlik: İki gruba ayrılınız. Namık Kemal’in yaşamı (birinci grup), sanatı ve sanat anlayışı hakkında (ikinci grup) bilgi edininiz (29. sayfadaki 6. etkinlik içindir.).
21 Aralık 1840'da Tekirdağ'da doğmuş, 2 Aralık 1888'de vefat etmiştir.
Tanzimat döneminin "en gür sesli vatan şairi" olarak tanımıştır.
Hürriyet kavramını şiirde ilk kez kullanan şairdir.
Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmıştır. Gazel, kaside, murabba gibi eski nazım biçimleriyle yeni kavram ve konuları işlemiştir. “Kanun, vatan, hürriyet, adalet, hak, hukuk” gibi konuları işlemiştir.
Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır. Tiyatrolarında geçen bazı şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır.
Şiiri, düşüncelerini aktarmak için bir araç olarak kullanmıştır. Şiirde sosyal konulara ağırlık vermiştir.
Toplum için sanat ilkesine bağlı kalmıştır.
Şinasi’yle tanışıncaya kadar tümüyle divan şiiri çizgisinde yazmıştır. Şinasi’yle tanıştıktan sonra divan şiirinden uzaklaşarak Batı şiiri çizgisine yaklaşmıştır.
Şiirinde üç farklı dönem vardır:
a. İlk dönem şiirleri, biçim bakımından eski, konu (öz) bakımından yenidir. (Gazelleri)
b. Daha sonraki şiirleri, biçim bakımından eski, konu (öz) bakımından yenidir. (Hürriyet Kasidesi)
c. Son dönem şiirleri biçim ve konu (öz) bakımından da yenidir. (Vaveyla)
Divan şiirini, abartılı bir biçimde eleştirmiştir, kocakarı masallarına benzetmiştir.
Romantizm akımının etkisinde kalmıştır.
Romanları teknik açıdan kusurludur. Araya girip bilgi vermiştir.
Düz yazılarında (nesirlerinde) sanatkârane (edebi) bir üslup kullanmıştır.
Yazıda konuşma dilinin kullanılmasından yana olmuş ve özellikle tiyatrolarını sade bir dille yazmıştır.
Tiyatroyu halk eğitiminde bir araç olarak görmüştür.
Tiyatro yapıtlarının konularını günlük hayattan veya tarihten almıştır.
Ona göre “Tiyatro bir eğlencedir ve eğlencelerin en faydalısıdır.”
Tiyatrolarının tümü dramdır.
Vatan yahut Silistre isimli oyunu sahnelendikten sonra Mağusa’ya sürülmüştür.
Türk edebiyatındaki yerini, düz yazı alanında; özellikle roman, tiyatro, makale, biyografi, eleştiri, tarih türünde yazdığı yapıtlar belirlemiştir.
Gazetecilik yönü de vardır, Ziya Paşa ile birlikte Hürriyet gazetesini çıkarmıştır.
Sosyal ve siyasi konularda hicivler de yazmıştır.
Encümen-i Şuara topluluğunda yer almıştır. Osmanlıcılık düşüncesini benimsemiştir.
“Lisan-ı Osmani’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şamildir” makalesinde dil ile ilgili görüşlerini ortaya koymuştur.
Renan Müdafaanamesini Fransız tarihçi Ernest Renan’ın “İslamiyet, ilerlemeye engeldir.” düşüncesini çürütmek için yazmıştır.
Eserleri
Tiyatroları: Vatan Yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Celaleddin Harzemşah, Kara Bela, Gülnihal
Romanları: İntibah, Cezmi
Eleştirileri: Tahrib-i Harâbât, Takip, Renan Müdafaanamesi, İrfan Paşa’ya Mektup, Mukaddeme-i Celal
Tarih Kitapları: Devr-i İstila, Barika-i Zafer, Evrak-ı Perişan, Kanije, Silistre Muhasarası, Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi
Şiir: Hürriyet Kasidesi, Vatan Şarkısı, Vatan Mersiyesi, Vaveyla (Çığlık)
ESERLERİ HAKKINDA KISA BİLGİLER
** CEZMİ: Namık Kemal; roman; Türk edebiyatının ilk tarihi romanıdır; Türk – İran savaşları anlatılır; taht kavgası konu edilir; roman, Kırım Şehzadesi Adil Giray'ın yaşadığı aşk ve Cezmi'nin onu kurtarmak isterken geçirdiği serüvenleri anlatır…
** İNTİBAH: Namık Kemal; roman; Türk edebiyatının ilk edebi romanıdır; eserde cariyelik konusu işlenmiştir; roman, Ali Bey adlı toy bir delikanlının yaşamı ve evlilik macerası konu edinir; eser teknik olarak pek başarılı değildir; iyi ve kötü tipler gerçekten uzak, aşırı niteliklere sahiptir…
** AKİF BEY: Namık Kemal; tiyatro; yine yazarın Magosa'da yazdığı bu eserinde, yurtsever bir deniz subayının göreve koştuğu sırada karısının kendisine bağlılık göstermeyişini anlatırken, ahlaksal bir yorum da getirmiştir…
** CELALETTİN HARZEMŞAH: Namık Kemal; tiyatro; 15 perdelik tarihi bir oyundur; eser oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır; Namık Kemal'in en beğendiği yapıtı olarak bilinir; oyun, Moğollara karşı İslam dünyasını koruyan Celaleddin Harzemşah'ın kişiliği çevresinde geli-şir; bu eserde Namık Kemal, İslam birliği düşüncesini kapsamlı bir biçimde sergilemiştir…
** GÜLNİHAL: Namık Kemal; tiyatro; yazarın tiyatro eserleri içinde teknik yönden en başarılı oyunudur; yazarın, Magosa'dayken yazdığı bu eserinde baskıya ve zulme karşı duyduğu tepkiyi dramatik bir biçimde dile getirmiştir; oyunun sahnelenmesinde pek çok bölüm sansür tarafından çıkarılmıştır…
** KARA BELA: Namık Kemal; tiyatro; yazarın piyeslerinin içindeki en zayıfı ve kendisinin esas meseleleri ile irtibatı en gevsek olanıdır; Magosa'da yazılan bu eser, saray hizmetindeki bir harem ağasının, bir şehzadeyi seven ve babası Hint hükümdarı olan bir kıza olan aşkı ile bunların ölümlerine yol açan faciayı anlatır; bu bakımdan konusu itibariyle Kara Bela diğer tiyatrolardan ayrılmaktadır; Kara Bela'da padişahlara ders verilmek istenmiş, sarayların iç yüzü halkın gözleri önüne serilmek istenmiştir…
** VATAN YAHUT SİLİSTRE: Namık Kemal; ti-yatro; Türk Edebiyatı'nın batılı anlamda yazılıp oynanan ilk tiyatro yapıtıdır; bu oyun Gedikpaşa Tiyatrosu’nda oynanmıştır; yazarın tiyatroların içinde en çok yankı uyandıran oyunudur; teknik bakımdan kusurludur; toplumun bozulan moralini düzeltmek amacıyla yazılmıştır; bu oyundan sonra yazar sürgüne gönderilmiştir; kısaca bu oyunda, Türk-Rus Savası'nda gönüllü olarak cepheye giden sevgilisinin ardından, cephede O'nunla beraber bulunmak ve onunla aynı kaderi paylaşmak için asker kıyafetine girip, Silistre müdafasına iştirak eden genç bir kız ile genç bir adamın aşkı etrafında gelişerek, Türk askerinin vatan uğruna gösterdiği fedakârlığı canlandırır…
** ZAVALLI ÇOCUK: Namık Kemal; tiyatro; yazar bu eserinde görücü yoluyla evlenmeye karşı çıktığı anlatır…
** HIRRENAME: Namık Kemal; şiir; 1872 yılında mizah dergisi Diyojen'de yayınlanmıştır; şairin Sadrazam Mahmud Nedim Paşa'yı hicveden şiiridir…
** BAHAR-I DÂNİŞ ÖNSÖZÜ: Namık Kemal; eleştiri…
** EDEBİYATIMIZ HAKKINDA BAZI MÜLAHAZATI ŞAMİLDİR: Namık Kemal; eleştiri; edebiyatımızdaki ilk eleştiri yazısıdır, 1866 …
** İRFAN PAŞA’YA MEKTUP: Namık Kemal; eleştiri…
** MUKADDEME-İ CELAL: Namık Kemal; eleştiri; Celalettin Harzemşah oyunun başına koyduğu bir önsözdür; bu önsözde Türk edebiyatının romantizm akımının temel ilkelerini ortaya koymuştur; ayrıca Batı edebiyatı ile Doğu edebiyatını karşılaştırmış, tiyatro, roman türleri üstünde durmuştur…
** RENAN MÜDAFAANAMESİ: Namık Kemal; eleştiri; yazar bu eserini, Fransa Akademisi üyesi mütefekkir Ernest Renan tarafından İslamiyet’in ilerleme ve ilim karşıtı olduğuna dair yayımladığı kırk sayfalık makalesine karşı yazmıştır…
** TAHRİB-İ HARABAT: Namık Kemal; eleştiri; yazar bu eserini Ziya Paşa’nın yazmış olduğu “ Harabat “ adlı eserine karşı yazmıştır. Amacı, Ziya Paşa’nın çelişkili düşüncelerini eleştirmektir…

Etkinlik: Atatürk’ün ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine yükseltmek için hangi yenilikleri yaptığını araştırınız (29. sayfadaki 13. soru içindir.).
Etkinlik: “Klasisizm” ve “romantizm” akımları hakkında bilgi edininiz (33. sayfadaki 9. etkinlik içindir.).

Asi Ruh isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 19.12.2014, 13:28   #15 (permalink)
Bjk Polat Doruk Bjk

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: 2014-2015 Lider Yayınları 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları

KLASİSİZM
ü17.yy ortalarında Fransa’da ortaya çıkan edebiyat akımıdır.
üAkla ve sağduyuya değer verirler.
üİnsandaki tabiata, insanların iç dünyasına saygı göstermek esastır,
üKonularını eski Yunan ve Latin edebiyatından alırlar.
üKahramanları seçkin kişilerdir. Sıradan insanlara eserlerinde yer vermezler.
üÖnemli olan konu değil konunun işleniş biçimidir
üDil, üslup kusursuz bir şekilde işlenmiştir. Dil açık, yalın ve soyludur.
üSanat için sanat görüşünü savunurlar.
üSanatçı eserde kendini gizler.
üTiyatroda üç birlik kuralına uyulur.(olay, zaman, mekân)
üBu akımın en önemli temsilcileri: Moliere ,Corneille, Racine, La Fontaine, La Bruyere, Daniel Defoe
üTürk edebiyatında ise Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa ‘dır.

Asi Ruh isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 19.12.2014, 13:28   #16 (permalink)
Bjk Polat Doruk Bjk

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: 2014-2015 Lider Yayınları 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları

ROMANTİZM
üFransa’da 1830 yıllarında klasizme tepki olarak doğmuştur.
üKlasik edebiyatın kural ve şekilleri bırakılır.
üKonular eski Yunan ve Latin edebiyatı yerine Hıristiyanlıktan tarihten ve günlük yaşamından alınır.
üAkıl yerine duygulara ve hayallere önem verirler.
üSanatçılar kendi eserlerinin kişiliklerini gizlemezler.
üSanat toplum içindir görüşünü benimsemişlerdir.
üTabiat önemlidir. Gözlem ve tasvire önem verilir.
üKonular işlenirken iyi, kötü, doğru, yanlış gibi karşıtlıklardan yararlanırlar.
üÜç birlik kuralı terk edilir.
üTemsilcileri J. J. Rousseau, Voltaire, Victor Hugo, Goethe, Schiller, Chateaubriand, George Sand
üTürk edebiyatında ise Namık Kemal, A.Hamit Tarhan, A.Mithat Efendi.

Asi Ruh isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 19.12.2014, 13:29   #17 (permalink)
Bjk Polat Doruk Bjk

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: 2014-2015 Lider Yayınları 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları

SAYFA 24:
3. COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)
Hazırlık Çalışması
1. Etkinlik: Tanzimat şiiri ile ilgili yaptığınız araştırmalar ışığında aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Asi Ruh isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 19.12.2014, 13:29   #18 (permalink)
Bjk Polat Doruk Bjk

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: 2014-2015 Lider Yayınları 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları

Gazel
Diyâr-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm
Dolaştım mülk-i İslâmı bütün vîrâneler gördüm
"ler gördüm" redif ; "âne">zengin uyak
Bulundum ben dahi dârüşşifâ-yı Bâb-ı âlî’de
Felâtun’u beğenmez anda çok divâneler gördüm

Huzûr-ı kûşe-i meyhâneyi ben görmedim gitti
Ne meclisler ne sahbâlar ne işret-hâneler gördüm

Cihân nâmındaki bir maktel-i âma yolum düştü
Hükûmet derler anda bir nice sâl-hâneler gördüm

Ziyâ değmez humârı keyfine meyhâne-i dehrin
Bu işret-gehde ben çok durmadım ammâ neler gördüm
(Ölçü: mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün)
Ziya Paşa
Yenileşme Dönemi Türk Şiiri Antolojisi
-Günümüz Türkçesiyle-
Avrupa ülkelerini gezdim, orada bayındır şehirler ve köşkler gördüm.
İslam ülkelerini de dolaştım, baştan sona viraneler gördüm.
Ben de Babıali hastanesinde bulundum.
Orada Eflatun’u beğenmeyen nice divaneler gördüm.
Hiçbir zaman meyhane köşesinde (dünyada) huzur bulamadım.
Zira birçok mecliste, eğlence âlemlerinde bulundum.
Adına dünya denilen ve insanların topluca katledildiği bir yere yolum düştü.
Orada da hükûmet denilen mezbahalar gördüm.
Ziya, içkinin sebep olduğu baş ağrısı bu dünya meyhanesinin keyfi için çekilmez.
Bu dünya meyhanesinde ben çok kalmadım ama neler gördüm.

1. Okuduğunuz şiirde ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimleri belirleyiniz. Belirlediğiniz birimlere ne ad verilmektedir?
Şiir 5 birimden(beyitten) oluşmuştur.Bu birimlere beyit adı verilir.
2. Şiirde hangi ahenk unsurlarından yararlanılmıştır? Bu unsurları inceleyiniz.
Şiirde kafiye ve rediflerden yararlanılmıştır.Her beytin son mısrası kendi içinde kafiyelidir.
aa/ba/ca/da/ea şekliden uyak örgüsü vardır.
Şiirin ritmi aruz ölçüsüyle sağlanmıştır.
Asonans(ünlü ses benzerliği) ve aliterasyonlardan da faydanılmıştır.

Asi Ruh isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 19.12.2014, 13:29   #19 (permalink)
Bjk Polat Doruk Bjk

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: 2014-2015 Lider Yayınları 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları

SAYFA 26:
3. Metinde birimlerin hangi tema etrafında birleştiğini söyleyiniz. İlk beyitle diğer beyitler arasında tema açısından bir ilişki söz konusu mudur? Açıklayınız.
Tema "zamandan şikayet"tir.Bir ilişki söz konusudur.

4. Metnin yapı unsurlarını belirleyiniz.
Metin 5 beyitin bir tema etrafında birleşmesinden oluşan yapıya sahiptir.
5. Metinde “kâşâne, vîrâne, dârüşşifâ” imgeleri kullanılarak neler anlatılmak istenmiştir? Bu imgeler oluşturulurken hangi söz sanatlarından yararlanılmıştır?
Batı ülkelerinin gelişmişliğini, İslam ülkelerinin geri kalmışlığını anlatmaktadır.Bu imgeler oluşturulurken istiare sanatı yapılmıştır.
6. Ziya Paşa’nın hükûmeti “sâl-hâne”ye benzetmesinin sebebi nedir?
İnsanları topluca katlettiği için...
7. Şiirde geçen “divâne”, “hûzur-ı kûşe-i meyhâne”, “işret-hâne”, “meyhâne-i dehr” gibi söz ve söz öbeklerinin tasavvuftaki anlamlarıyla bu şiirdeki anlamlarını karşılaştırarak bu kavramların dönemin sosyal, kültürel ve siyasi yaşamı ile ilişkisini belirtiniz.

8. Metnin son beyti nasıl bir ruh hâlini yansıtmaktadır?
Yaşadığı zamandan, olaylardan,durumlar yakınıyor, şikayet ediyor...
9. Metinde sezgiler mi yoksa gözlemler mi daha ağır basmaktadır? Metinden örneklerle açıklayınız.
Gözlemler daha ağır basmaktadır.İlk beyitte "Gördüm, dolaşdım” eylemlerinde birinci tekil şahıs eki kullanılmıştır. Şiirde “bulundum görmedim gitdi, yolum düşdü, çok durmadım” gibi sözcüklerde de birinci tekil kişi eki kullanılmıştır.Ziya Paşa, birinci tekil kişi eki kullanarak olumsuz duruma bizzat şahit olduğunu ifade etmiş.
Şair, şiirde belirtilen olumsuz durumu kendisi görmüş. Buradan şu sonuç da çıkabilir: Şair bir aydın olarak olumsuz tabloyu görüyor, aydınlar adına dile getiriyor; ama yöneticiler, bu yanlışlıkları ya fark etmiyor ya da görmezden geliyor.
10. Metinde dile getirilen gerçeklerle dönemin gerçekliği arasında ilişki var mıdır? Açıklayınız.
Vardır.Şiirde Osmanlının çağın gerisinde kalması konusu işlendiği için dönemin siyasi ve sosyal yapısı yansıtılmıştır.
11. Metinde eleştirilen hususlar günümüzde geçerliğini korumakta mıdır? Niçin?
Korumaktadır, şiirde eleştirilen durumlar bugün de devam etmektedir,İslam ülkelerinin Batılı ülkeler karşısındaki durumu buna örnek gösterilebilir.
12. Beyitlerin metin içindeki işlevini belirleyiniz.
Beyitler ses ve anlam kaynaşmasından meydana gelen şiir birimleridir.Bunlar temayı vermek için belli bir düzen içinde oluştuurulur.
13. Metnin teması Ziya Paşa hakkında size nasıl bir fikir veriyor? Açıklayınız.
Ziya Paşa yaşadığı dönemdeki olumsuzlukları,devlet idaresindeki aksayan yönleri şiirlerine yansıtmıştır.Bu şiirde de bunu görüyoruz...
14. Ziya Paşa’nın Batı’ya, İslam coğrafyasına ve dönemin hükûmetine bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz?Açıklayınız.
Son derece doğru bir bakış açısı...
15. Okuduğunuz metin Ziya Paşa’yla ilgili edindiğiniz bilgilerle örtüşmekte midir? Açıklayınız.

Metin, Ziya Paşayı yansıtıyor.
16. Ziya Paşa hangi edebî akımdan etkilenmiştir? Niçin?
Romantizm akımından etkilenmiştir. Çünkü Romantizmde sanatçılar, yapıtlarında kendi kişiliklerini gizlememişlerdir. Sanatlarını toplumu dönüştürmede bir araç olarak kullanmışlar, “toplum için sanat” anlayışına bağlı kalmışlardır.
2. Etkinlik: İki gruba ayrılınız. Grup sözcülerinizi seçiniz. Sınıfa Ziya Paşa’nın hayatı (birinci grup
sözcüsü), sanatı ve sanat anlayışı hakkında (ikinci grup sözcüsü) bilgiler sununuz.

3. Etkinlik: Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinden hareketle Namık Kemal’e neden vatan şairi denildiğini söyleyiniz.
Namık Kemal, vatan için savaşan, didinen, içi vatan sevgisiyle dolu bir şairdir. O, hürriyet ve vatan şairidir. Onu böyle düşünmemizde, onun hürriyete ve vatana oları âşık kişiliği ve yazdığı eserlerde sürekli bu iki kavramı en üstte tutması, sürekli bu kavram*ların değerini insanlara anlatması etkili olmuştur.

4. Etkinlik: Metnin son paragrafında Namık Kemal’le ilgili söylenenlerden hareketle onun “aydınlanma” ile ilişkisini açıklayınız.
5. Etkinlik: Bireyin hürriyeti ile vatanın ve ulusun bağımsızlığı arasındaki ilişkiyi tartışarak elde ettiğiniz bulguları arkadaşlarınızla paylaşınız.

Asi Ruh isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 19.12.2014, 13:30   #20 (permalink)
Bjk Polat Doruk Bjk

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: 2014-2015 Lider Yayınları 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları

6. Etkinlik: İki gruba ayrılınız. Namık Kemal’in hayatı (birinci grup), sanatı ve sanat anlayışı hakkında (ikinci grup) bilgiler sununuz. Sunulan bilgileri defterinize yazınız.


1. Metni oluşturan birimleri belirleyiniz. Birimlerin kaçar dizeden oluştuğunu ve birimlere ne ad verildiğini söyleyiniz.
Metni oluşturan birimler beyittir.Beyit iki dizeden oluşur.Bu birimlere beyit denir
2. Metnin,
a. Uyaklarını bulunuz
"-ten" ler redif, "-et'ler tam kafiyedir.
b. Uyak şemasını çiziniz.
aa/ba/ca/da/ea/fa/ga/ha/ıa/ia/
3. Metinde ritmin hangi ölçüyle sağlandığını söyleyiniz.
Aruz ölçüsüyle...
4. Namık Kemal’in “Hürriyet Kasidesi”ndeki söyleyiş tarzı ile kasidenin yazıldığı dönem arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
Namık Kemal'in kasidesinde hürriyetten bahsedilmesi, dönemin yönetiminin eleştirilmesi, nazım şekli aynı kalmakla birlikte içeriğinin değiştirilmesi şiirlerin yazıldığı ortamın zihniyetiyle, yani edebî, siyasi ve sosyal özellikleriyle yakından ilgilidir.
5. Metnin temasını belirleyiniz.
Hürriyet sevgisi
6. Metnin temasını oluşturan yapı unsurları nelerdir?
Metin beyitlerden meydana gelmiştir.
7. Metin organik bir bütünlük göstermekte midir? Bu bütünlüğün oluşmasında temanın ne tür bir işlevi vardır?
Göstermektedir, çünkü birimler aynı tema etrafında oluşuturulur.
8. Metni oluşturan birimler arasında ses ve anlam bakımından nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
Birimlerin son dizesi kendi aralarında uyaklıdır, aruz ölçüsüyle ritim sağlanmıştır.Metin, ses ve anlam kaynaşmasından meydana gelen birimlerden oluşur.
9. “Vatan”, “hürriyet” kavramlarına Namık Kemal nasıl bir anlam yüklemiştir? Namık Kemal’in vatan ve hürriyet kavramlarına yüklediği anlamlar dönemin genel zihniyeti ile mi yoksa şairin kişisel tutumuyla mı ilgilidir?
Namık Kemal'e göre vücudun mayası, vatan toprağıdır;ve vücut vatan uğruna toprak olsa en ufak bir üzüntü duymayacaktır.Şair hürriyeti büyüleyici olarak görüyor ve hürriyet mücadelesi "korkulu ateş de olsa" bundan asla vazgeçmeyeceğini söylüyor.Yüklenilen bu anlamlar dönemin genel zihniyetidir."Hürriyet" teması Tanzimat döneminin ana unsuru olduğu için döneminin tarihi ve sosyal,siyasi gerçekliğiyle ilişkilidir.
10. Metnin son beytini düz yazı biçiminde okuyarak Namık Kemal’in kime seslendiğini belirtiniz.
Millete sesleniyor.
11. Metnin teması, Namık Kemal’in duygu ve düşünceleri hakkında hangi ipuçlarını vermektedir?
Namık Kemal, doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen bir yazardır. Vatanını ve hürriyetini çok sevdiği için, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlardan kurtarılması için elinden gelen her türlü gayreti göstermiştir. Devrin siyasi kişileriyle de irtibatı olan şair, hükümeti yanlış icraatları sebebiyle eleştirmiştir. Bu eleştiri onun dürüst bir insan olduğunu gösterir. Şiirinde de dediği gibi, makam, mal mülk ve şöhret için alçalmamış, hak bildiği yolda hiçbir şeyden korkmadan dosdoğru ilerlemiştir. Ona göre Avrupalıların Osmanlı'ya göre bazı teknik üstünlükleri vardır. Bu teknik üstünlüğü onlardan alırsak, bizdeki "hamiyet" mayası bizi onlardan daha zengin ve üstün yapacaktır. Bu amaçla yazdığı yazılarda ülkenin İslam birliği içinde refaha kavuşabileceğini, ülkenin ırk olarak farklı köklerden gelen milletlerinin tek bir potada, yani din potasında birleşebileceğine inanmış bir fikir adamıydı. Ayrılıkları değil, birlik olabileceğimiz yönlerimizi hep en üstte tutmalıyız. Namık Kemal, bu ideali uğrunda pek çok eser yazmıştır.12. Şiirde ağırlıklı olarak hangi edebiyat akımının etkisi görülmektedir? Metinden örnekler vererek açıklayınız.
Romantizm akımı...
13. Atatürk’ün çağdaşlaşma ve uygarlaşmayla ilgili yaptığı yeniliklerle metinde geçen “hürriyet, istikbâl” gibi kelimeler arasında bir bağ kurulabilir mi? Niçin?
Kurulabilir, çünkü Atatürk bireysel özgürlüğe önem vermiş ve bu konuda birçok yenilik yapmıştır.
14. Daha önce yaptığınız etkinliklerden de yararlanarak Namık Kemal’in fikrî ve edebî yönü hakkındaki düşüncelerinizi açıklayınız.


15. “Vatan” ve “hürriyet” kavramları günümüzde de evrensel değerler arasında mıdır? Niçin?
Evrenseldir, çünkü hürriyet tü dünya insanlığını ilgilendirmektedir.
7. Etkinlik: Üç gruba ayrılınız. Grup sözcülerinizi seçiniz. Şiirin 3. beytini (birinci grup), 5. beytini (ikinci grup) ve 12. beytini (üçüncü grup) defterinize yazınız. Beyitlerin sizde uyandırdığı duyguları dile getiren birer yazı hazırlayınız. Yazılardan birkaçını arkadaşlarınızla paylaşınız.

Asi Ruh isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


(Tümünü Görüntüle Konuyu Görüntüleyen Üyeler: 3
Asi Ruh, Papatya, YeşiL6
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 20:35