Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Eğitim - Öğretim > Dersler > Türkçe - Edebiyat
facebook bağlan


2014-2015 Lider Yayınları 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları

Türkçe - Edebiyat kategorisinde açılmış olan 2014-2015 Lider Yayınları 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları konusu , 2014-2015 Lider Yayınları 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları LİDER 11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI SAYFA 4: 1. Okuduğunuz metninden yola çıkarak III. Selim Dönemindeki egemen anlayışın ne olduğunu gerekçesiyle birlikte açıklayınız. III. ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 19.12.2014, 13:23   #1 (permalink)
Bjk Polat Doruk Bjk

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart 2014-2015 Lider Yayınları 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları

2014-2015 Lider Yayınları 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları

LİDER 11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI
SAYFA 4:
1. Okuduğunuz metninden yola çıkarak III. Selim Dönemindeki egemen anlayışın ne olduğunu gerekçesiyle birlikte açıklayınız.
III. Selim Devrinde, ancak Avrupalılar tarzında bir ordu ve idarenin kurulması ile yaşayabileceğimiz fikri hakimdi.

2. III. Selim Döneminde, Batı’nın bilim ve tekniğini öğretmek için neler yapılmıştır? Bu yönde bir öğretimin temel amacı nedir? Söyleyiniz.
Batı ilim ve fennini öğretmek için mektepler açılmış, yurt dışına eğitim için öğrenciler gönderilmiştir.Bu yönde bir eğitimin temel amacı Batı'yı daha yakından tanıyabilmek ve Batı'nın ilim ve tekniğini öğrenmektir.
3. Batılı yaşama ve düşünme biçiminin Osmanlı toplumunu hangi unsurlarla etkilediğini tablo üzerinde gösteriniz.

Babıali kalemleri (daireleri)
“Kübera Konakları”
Ucuz ve bol Avrupa ürünleri

4. III.Selim Döneminde başlayıp Tanzimatın ilanından sonra yoğunlaşan adli, siyasi, askerî, mali ve idari alanlardaki değişikliklerin belirgin özelliklerinin neler olduğunu söyleyiniz..5. Yüksek yönetici zümresi ile halk arasında mesafe oluşmasının sebepleri nelerdir? Bu sebepler zamanla hangi sonuçlara neden olmuştur?

Musikide, mimarlıkta ve öbür sanat kollarında; yaşama, görgü, nezaket kurallarında; üst tabaka zengin kadın ve erkeklerin giyim kuşamlarında hatta tavır ve davranışlarında yapma bir “Frenklik” modası alıp yürümüştü. Bütün pazarlarımızda ucuz ve bol Avrupa mamülleri satılıyor, bu ise küçük el tezgâhlarına dayanan Türk sanayini çökertiyordu. Eski zanaat kollarının ve dolayısıyla esnaf loncalarının düzeni ortadan kalkıyor, işsizlik ve huzursuzluk başlıyordu. Saray ve konaklar çevresinde bir de lüks ve sefahat düşkünlüğü artmıştı. Debdebeli saraylar yaptırılıyor, haremlerin masrafları çoğalıyor, devletimiz borçlanıyordu.Avrupa mallarının ve o hayatın büyüsüne tutulan yüksek memur zümre ile halk arasına da gittikçe daha büyük mesafeler giriyordu.

LİDER 11.SINIF EDEBİYAT 5.SAYFA CEVAPLARI
Anlama ve Yorumlama
1. Yükselme Döneminin sonuna (XVII. yüzyılın ikinci yarısı) kadar, Osmanlı İmparatorluğu’nu güçlün kılan siyasi ve sosyal yapının özelliklerini 10. sınıf tarih dersinin ikinci ünitesinde edindiğiniz bilgilerden yararlanarak açıklayınız.
Osmanlı Devleti’nin büyüyüp gelişmesinde etkili olan siyasi ve sosyal yapının özellikleri:
· Güçlü bir “merkezi otoritenin” ve devlet yapısının oluşturulması
· Fethedilen bölgelerde “adalet ve hoşgörüye” dayanan devlet politikasının güdülmesi
· Gaza ve cihat politikasıyla birlikte uygulana “iskan” ve “istimalet”politikası
· Coğrafi konumun genişlemeye açık olması
· Güçlü bir ordu teşkilatının oluşturulması
· Anadoluya hakim olma isteği
2. XVII. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı İmparatorluğu’nu güçlü kılan siyasi ve sosyal yapı, hangi sebeplerden dolayı yozlaşmaya yüz tutmuş ve XVII. yüzyıldan sonra işlevini kaybetmiştir?

3. Skolastik zihniyetin baskısı, Osmanlı toplumunda gelişme heyecanı ve dinamiğini nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.
Tanzimat öncesi Osmanlı toplumunda İslam anlayışının etkili olduğunu görüyoruz. Tanzimat ve sonrasında ise Batı kültürünün ve yaşam tarzının etkili olmaya başladığı görülür. Batı kültüründe ortay Çıkan modern tiyatro, gazete, dergi gibi kültürel ve bilimsel gelişmeler Osmanlı toplumunda da ilgiyle takip edilmiş, bunun sonucunda Batı tarzı yaşam Osmanlı toplumunu etkisi altına almıştır.
Batıda kilisenin baskısı, Orta Çağ felsefesi, toplumun üzerinde ciddi bir baskı kurmuş, bu baskıdan bunalan Batı toplumu çıkış yolları aramaya başlamıştır. Din adamları, krallar menfaatlerini kilise üzerinden halka dayatmışlar. Bu yüzden her türlü yeniliğe ve buluşa dini değerler üzerinden karşı çıkarak otoritelerini korumaya çalışmışlardır. Bütün bunlara rağmen Batı toplumu bilimsel alandaki gelişmesini sürdürmüş, kendini geliştirmiştir. Bu da Osmanlı aydınında Batıya karşı bir hayranlık uyandırmıştır.

4. III. Selim Döneminde başlayan Avrupalılaşma fikrinin oluşması nasıl bir zihniyet değişiminin yaşandığını göstermektedir?
Yüzünü her anlamda Batıya dönmüş,Batı’daki gelişme ve değişimleri yakın takibe almış bir karakter gösteririr.
5. Osmanlı ordusunun girdiği savaşlarda aldığı yenilgilerle Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yenileşme hareketleri arasında bir ilişki var mıdır? Niçin?
Vardır,çünkü Osmanlı’daki yenileşme hareketleri ilk askeri alanda gerçekleşmiştir.Bunun sebebi Osmanlı’nın Avrupa karşısında gittikçe gerilemeye başlaması ve aydınların devletin devamını sağlamak istemeleridir...6. XVII. yüzyılın ortalarından itibaren padişah da dâhil olmak üzere devleti yöneten aydınların yönetim, eğitim hayatı ve askerî sistemde değişiklik yapmak istemelerinin nedenlerini belirleyiniz.
Osmanlının sahip olduğu üstünlüğünü kaybedip devlet kurum ve kanunlarının asrın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olmaması ,devletin maddi ve manevi gücünü kaybetmiş olması bunun sonucunda her sahada yenilgiye uğraması yeniden ve geniş bir ıslahat hareketini zorunlu kılıyordu.
7. Bir devleti güçlü kılan ve onun devamlılığını sağlayan kurumlar nelerdir? Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılan yeniliklerle devletin devamlılığını sağlayan kurumlar arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.
Askeri,mali,eğitim ve sosyal kurumlardır...Yenilikler ilk olarak askeri alanda yapılmıştır.Bu kurumların güçlü olması devletin varlığını sürdürmesi için çok önemlidir.
8. Osmanlı İmparatorluğu’nda hem devlet yöneticilerinden hem halktan gelen yenileşme talepleriyle Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi arasında bir ilişki var mıdır? Niçin?
Vardır, çünkü son zamanlarda iyice zayıflayan ve çalkantıların yaşandığı devleti ve toplumu demokratik bir şekle sokmak ve böylelikle Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak isteği vardır.9. Tanzimat Fermanı’nın ilanını gerekli kılan sebeplerle günümüz Türkiye’sinin Avrupa Birliğine girme çabasının ortak dayanak noktalarını aşağıdaki tabloya yazınız.
Modern Avrupa, demokratik ve çağdaş kazanımların simgesi olarak görülmekte. Türkiye bu birliğe girerek bu kazanımları tam olarak elde etmeyi istemektedir. Bunun yanı sıra ticari ve ekonomik olarak da Avrupa birliğine girmiş bir Türkiye çok şey kazanacaktır ve daha güçlü olacaktır...
10. Tanzimat Dönemi edebiyatının ne zaman ve niçin başladığını söyleyiniz.
1860’da ilk özel Türk gazetesi olan “Tercüman-ı Ahval”in çıkışı ile başlamıştır.Tanzimat edebiyatı, Batı'ya yönelmiş bir Türk edebiyatıdır. Bu dönemin şair ve yazarları, edebiyat yolu ile ulusu uyandırıp yükseltmek; gerilik, kötülük ve baskıları yok etmek gayesini taşırlar. Topluma karşı kendilerini sorumlu sayarlar. Toplum hayatımızın hızla değişme ve gelişme akımlarının itici fikir gücü Tanzimat'la başlar. Tanzimat'tan sonra orta sınıf oluşur; bu orta sınıf kendi edebiyatını yaratır ve yeni bir edebiyat ortaya çıkar..


Ölçme ve Değerlendirme
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere uygun kelimeyi yazınız.
• Osmanlı toplumunda toplumu temsil eden piramitte padişahtan sonra ASKERLER gelmekteydi.
• KÜBERA KONAKLARI seçkin ve aristokrat aydınları toplayarak hür fikirlerin yayılmasını sağlıyordu.
2. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Osmanlı toplumunda halk tabakası toplumu temsil eden piramidin tepesinde yer alırdı. (Y)
• Osmanlı İmparatorluğu’nda ordu düzeninin bozulması, devlet yapısındaki çözülüşün bir sonucudur.(D)

• Osmanlı İmparatorluğu’nda yenileşme önce edebî, sonra siyasi, daha sonra askerî alanda gerçekleşmiştir.(Y) askeri alanda olmuştur.
SAYFA 6
3. Aşağıdakilerden hangisi Yenileşme Dönemi padişahlarından değildir?
A) II. Mahmut
B) III. Selim
C) II. Abdülhamit
D) Abdülmecit
E) IV. Murat
(Cevap E)
4. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim Dönemiyle ilgili bir yenilik değildir?
A) Mektebi Hukuk’un açılması
B) Tıbbiyenin kurulması
C) Robert Kolejinin açılması
D) Darülfünunun açılması
E) Kübera konaklarının açılması
(Cevap C)

Sayfa 7
Ölçme ve Değerlendirme

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

• Tanzimat Fermanı 1839 yılında ilan edilmiştir. Bu ferman Gülhane-i Hatt-ı Hümayun diye de anılır.

• Tanzimat Fermanı padişah Abdülmecid Döneminde ilan edilmiştir.

• Tanzimat Fermanı'nı Gülhane'de Mustafa Reşit Paşa okumuştur.


2. Edebî eserle ilgili aşağıdaki yargılardan doğru olanların karşısına "D", yanlış olanlarınkarşısına "Y" yazınız.

• Düşünce hayatı edebî eserleri etkiler. (D )

• Edebî eser yazıldığı dönemin siyasi olaylarından etkilenmez. (Y )

• Edebî eserlerin yenileşme hareketlerine hiçbir katkısı olmaz. ( Y)3. Sosyal hayatı belirleyen ögelerin birlikte oluşturdukları ortam ve bunların hiç birine indirgenemeyen duygu, anlayış ve zevk bütününü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zihniyet

B) Üslup

C) Düşünce hayatı

D) Edebî eser

E) Yenileşme

4. Osmanlı toplumunu temsil eden piramidi oluşturan unsurların yukarıdan aşağıya doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlim adamları- Padişah - Zanaatçılar - Askerler - Halk

B) Halk - Padişah - İlim adamları- Zanaatçılar - Askerler

C) Padişah - Halk - İlim adamları- Zanaatçılar - Askerler

D) Padişah - Askerler - İlim adamları- Zanaatçılar - Halk

E) İlim adamları- Padişah - Askerler - Halk - Zanaatçılar


5. Osmanlı İmparatorluğu'nun "Yenileşme Dönemi"ne gelinceye kadar yaşadığı tarihî süreç aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır?

A) Gelişme heyecanı ve dinamiğinin kaybolması- Sosyal düzendeki çözülme - Devlet yapısındaki çözülüş- Ordu düzeninin bozuluşu - Yenileşme hareketleri

B) Gelişme heyecanı ve dinamiğinin kaybolması- Ordu düzeninin bozuluşu - Devlet yapısındaki çözülüş- Sosyal düzendeki çözülme - Yenileşme hareketleri

C) Ordu düzeninin bozuluşu - Sosyal düzendeki çözülme - Devlet yapısındaki çözülüş- Gelişme heyecanı ve dinamiğinin kaybolması- Yenileşme hareketleri

D) Ordu düzeninin bozuluşu - Devlet yapısındaki çözülüş- Gelişme heyecanı ve dinamiğinin kaybolması- Sosyal düzendeki çözülme - Yenileşme hareketleri

E) Devlet yapısındaki çözülüş- Sosyal düzendeki çözülme - Gelişme heyecanı ve dinamiğinin kaybolması- Ordu düzeninin bozuluşu - Yenileşme hareketleri

CEVAPLAR
3A
4D
5A

Asi Ruh isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 19.12.2014, 13:23   #2 (permalink)
Bjk Polat Doruk Bjk

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: 2014-2015 Lider Yayınları 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları

SAYFA 8:
6. Aşağıdakilerden hangisinde "Yenileşme Dönemi" padişahları sırasıyla verilmiştir?
A) III. Selim - II. Mahmut - Abdülaziz - Abdülmecit
B) III. Selim- II. Mahmut-Abdülmecit-Abdülaziz
C) II. Mahmut- III. Selim -Abdülmecit-Abdülaziz
D) II. Mahmut - III. Selim - Abdülaziz - Abdülmecit
E)Abdülmecit - Abdülaziz - III. Selim - II. Mahmut

7. Aşağıdakilerden hangisi "Yenileşme Dönemi" Osmanlı devlet ya da düşün adamlarından biri değildir?
A) İbrahim Şinasi Efendi
B) Koçi Bey
C) Ahmet Cevdet Paşa
D) Namık Kemal
E) AIİ Suavi
8. Aşağıdakilerden hangisi "Yenileşme Dönemi" edebiyatçılarından değildir?
A) Ahmet Mithat Efendi
B) Ahmet Vefik Paşa
C) Ziya Paşa
D) Mustafa Reşit Paşa
E) İbrahim Şinasi Efendi
9. Aşağıdakilerden hangisi "Yenileşme Dönemi"ne ait edebî eserlerden biri değildir?
A) Vatan Yahut Silistre
B) Tanzimat Fermanı
C) Kutadgu Bilig
D) Zafername
E) Şair Evlenmesi
10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nda yenileşme hareketlerinin başlamasının nedenlerinden biri değildir?
A) Batı'yı tanıyanların oradaki hayata ve sosyal düzene ilgi duymaları
B) Osmanlı devlet ve düşün adamlarının Batı'da geliştirilen hukuk ve eğitim düzenine ilgi duymaları
C) Osmanlı şehzadeleri arasındaki taht mücadelelerinin devlete zarar vermesi
D) Batı devletleri ile yapılan savaşlarda alınan yenilgiler
E) Osmanlı İmparatorluğu'nu güçlü kılan sosyal ve siyasi düzenin bozulması

CEVAPLAR
6B
7B
8D
9C
10C

Asi Ruh isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 19.12.2014, 13:23   #3 (permalink)
Bjk Polat Doruk Bjk

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: 2014-2015 Lider Yayınları 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları

LİDER YAYINLARI 11.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI
TANZİMAT EDEBİYATININ OLUŞUMU
SAYFA 10:
Hazırlık Çalışması
1. Etkinlik: III. Selim’den itibaren yapılmak istenen yenilikler ve bu yeniliklerin özellikleri ile ilgilihazırlanan posterleri sırayla sınıfa sununuz. Posterleri daha sonra sınıfın panosuna asınız.

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER VE YENİLİKLER

ASKERİ ALANDA
Askerlik sürelerinin belirlenmesi ve aske ralımının bir usule bağlanması

DÜŞÜNCE HAYATINDA
Pozitivist düşünce ön plana çıktı.

SOSYAL VE SİYASİ HAYATTA
yönetim merkezi olan babıali güçlendirildi
-Meclis-i ahkam-ı adliye (mahkeme) kuruldu
-Yeni meclisler komisyonlar kuruldu
-Ceza ve ticaretle ilgili yasalar çıkarıldı, yabancılarında katıldığı karma ticaret mahkemeleri kuruldu.
-Padişahın yetkileri kısıtlandı edebiyat fatihinden alıntıdır yönetim yetkisi meclise verildi.
- Ülke vilayetlere sancaklara kazalara köylere ayrıldı valiler kaymakamlar görevlendirildi.
Posta telgra teşkilatı kuruldu, haberleşmede gelişme sağlandı.

19. yüzyılda sosyal hayatta yapılan yenilikler
-Posta telgra teşkilatı kuruldu, haberleşmede gelişme sağlandı.
-Yeni yollar yapıldı, edebiyat fatihinden alıntıdır ilk demiryollarının yapımına başlandı.
-Belediyeler kuruldu
-İlk nüfus sayımı yapıldı (askere gidecekleri belirlemek için)
-Kıyafet değişikliği yapıldı, devlet memurlarına ceket gömlek fes giyme zorunluluğu getirildi.
-Halk avrupai yaşama özenmeye başladı, evlerde yurtdışından mobilyalar ve ev eşyaları kullanılmaya başlandı, eğlence şekilleri değişti.

EĞİTİM ALANINDA
1846'da Mekatib-i Umumiye Nezareti kuruldu.1848 de Darülmuallim (öğretmen okulu) açıldı. Harbiye, Bahriye ve Tıbbiye dışındaki okulların kontrolü bu nezarete verildi.
Rüştiyelerin açılmasına hız verildi.
1868'de Fransızca eğitim ve batılı anlamda ilk eğitim verecek olan lise ile üniversite arasında bir kurum olan Galatasaray Sultanisi açıldı.
1869'da Fransız eğitim sistemini örnek alan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yayınlandı.
1870'te Dârülmuallimât adında kız öğretmen okulu açıldı.
İlk kez yurt dışına öğrenci gönderildi.
Devlet memuru yetiştirmek amacıyla,Mekteb-i Maarif-i Adliye kuruldu.(II. Mahmut)
EKONOMİ ALANINDA
1841-1842 yılında bu cevaplar edebiyat fatihi net'ten alıntıdır.ilk bütçe hazırlandı, 1846-1847 yılında ise ilk modern bütçeye geçildi.
Vergilerin mükellefler arasında düzgün ve gelirlere göre dağıtılması amaçlandı.
Devlet görevlilerinin halktan resmi vergiler dışında aldıkları vergiler yasaklandı.
1840'ta Kaime-i Nakdiye ismiyle ilk kâğıt para dolaşıma sokuldu.
1855'te Kırım Savaşı'nın maddi yükünü karşılamak için tarihte ilk kez dış borç alındı.Borç ingiltereden alınmıştı


3.ETKİNLİK
TANZİMAT EDEBİYATI NİÇİN VE NE ZAMAN BAŞLAMIŞTIR?

Tanzimat Dönemi kültürel ve siyasi hareketlerinin sonucu olarak ortaya çıkmış edebiyat akımı. 3 Kasım 1839'daMustafa Reşid Paşa tarafından ilan edilen Gülhane Hattı Hümayunu da denilen yenileşme beratının yürürlüğe konmuş olmasından doğmuştur. Bu olay daha sonraları Tanzimat Fermanı olarak adlandırılacak, gerek siyasî alanda gerek edebî ve gerekse toplumsal hayatta batıya yönelmenin resmi bir belgesi sayılacaktır. Edebiyat tarihçilerimiz de 1839 yılını Tanzimat edebiyatının başlangıcı olarak kabul edeceklerdir.

Asi Ruh isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 19.12.2014, 13:24   #4 (permalink)
Bjk Polat Doruk Bjk

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: 2014-2015 Lider Yayınları 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları

Sayfa 12 Metni İnceleme
1. Tanzimat Fermanı niçin ilan edilmiştir?
Avrupalı Devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasının önüne geçmek ve yine Avrupalı devletlerin Mısır sorununun çözümünde ve de Boğazlar meselesinde Osmanlı Devleti’ne destek olmalarını sağlamak gibi sebeplerden dolayı böyle bir reform hareketine gidilmiştir. Ancak asıl önemli neden son zamanlarda iyice zayıflayan ve çalkantıların yaşandığı devleti ve toplumu demokratik bir şekle sokmak ve böylelikle Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak isteği bu fermanın ilan edilmesinde etkili olmuştur. Bu nedenlerden dolayı 3 Kasım 1839 da Tanzimat Fermanı (Gülhane Hattı Hümayunu) ilan edildi. (Tanzimat Fermanının ilanıyla Osmanlı tarihinde yeni bir dönem açılmış (Tanzimat Devri) Bu devir 1876'ya kadar devam etmiştir.
2. Tanzimat Fermanı ile devlet - kişi ilişkisinde gerçekleştirilmek istenen değişiklikler hangi alanlarda olmuştur?
Bireysel haklar, eğitim,hukuk,askeri , sosyal alanlarda...
3. Tanzimat Döneminin tanınmış edebiyatçıları nasıl yetişmişlerdir?Tanzimat dönemi sanatçıları, genel olarak toplumun zengin kesiminden çıkmış, iyi yetişmiş kişilerdir. Halk kökenli değillerdir; ama halkı bilinçlendirip uyandırmaya çalışmışlardır."Toplum için sanat" düşüncesini benimsemişlerdir.Bu sanatçıların yetişmeleri tümüyle eski kültürle olmuştur.
4. Tanzimat Döneminin önde gelen kültür ve sanat muhitleri nerelerdir?
Tanzimat döneminde Beyoğlu eskiden beri gayr-ı Müslimlerin (Hristiyan ve Yahudiler)zorunlu ikamet yeri olarak Batılı yaşamı sürdüren ve Batı’dan gelen yeniliklerin görüldüğü ilk yer olma özelliğine sahiptir.19.yüzyılda Beyoğlu’nda Batı mimarisiyle yapılan binalar bulunmakta eğlence ve Avrupai bir yaşamın ön planda olduğu dini kaygılardan uzak bir hayat sürülmüştür.
Metni İnceleme
1. Metne göre Tanzimat’la başlayan yenileşme hareketlerinin yansımaları edebiyatımızda ne zaman ortaya çıkmaya başlamıştır?
Tanzimat fermanı ile Tanzimat edebiyatı aynı zamanda olmamamıştır. 1839 yılında Tanzimat fermanının edebiyat fatihinde alıntıdır,tıklayın farkı görün halka ilan edilmesiyle Osmanlı devleti aydınlarının yönü doğudan Batı uygarlığına çevrilmiştir. Böylece Türk aydını batıyı tanıma fırsatı bulmuştur. Tanzimat edebiyatının oluşması için gereken hazırlık dönemi başlamıştır.
2. Edebiyattaki yenileşme hareketinin ortaya çıkış sebepleri nelerdir?
Batı’daki gelişme ve değişimleri edebiyat fatihi.net alıntıdır yakın takip etmek
Edebiyatı toplumu eğitmek için bir araç olarak kullanılması isteği
3. Edebiyatta yenilik hareketleri hangi alanlarda kendisini göstermiştir?
Edebi türlerde (makale,roman,hikaye vb.)
Şiir alanında...
Çevirilerde...
edebi akımlarda
4. Etkinlik: Üç gruba ayrılınız. Grup sözcülerinizi belirleyiniz. Birinci grup sözcüsünden Tanzimat yıllarında gazeteciliğe niçin önem verildiğini, ikinci grup sözcüsünden Tanzimat Döneminde çıkan gazeteleri ve özelliklerini, üçüncü grup sözcüsünden ise Tanzimat’la birlikte edebiyatımızda hangi edebî türlerin görülmeye başlandığını açıklamasını isteyiniz. Edindiğiniz bilgileri tartışınız. Ulaştığınız sonuçları grup sözcülerinden sözlü olarak ifade etmelerini isteyiniz.

Tanzimat döneminde gazeteciliğe niçin önem verilmiştir?

Gazetenin Batılı devletlerdeki işlevinin ve gücünün anlaşılması
Gazetenin ticari bakımdan kitaba göre daha avantajlı olması,pazarlanmasının kolay olması
Halkın anlayabileceği bir dille yazılması
Gazetenin basılan kitaplarla ve oynan tiyatro oyunlarıyla ilgili haber vermesi
Roman ve tiyatro eserlerinin tefrika edilmesini sağlaması ileriki yıllarda şiirlere ve edebiyat konularına halkın kolayca ulaşmasını sağlaması
Toplumsal konuların edebi türlere girmesini sağlaması
Anlama ve Yorumlama
5. Etkinlik: Tanzimat Döneminde getirilen yenilikler kökten bir değişime mi yöneliktir, yoksa sınırlı bazı düzenlemeleri mi içermektedir? Örnekler vererek açıklayınız.
Kökten yenilik değildir, ihtiyaca cevap vermeyen alanlarda düzenlemelere gidilmesidir.
6. Etkinlik: Getirdiğiniz hikâyeyi arkadaşlarınızla paylaşınız. Okuduğunuz hikâyeleri dikkate alarak Tanzimat sonrasında yazılan edebî eserlerde sosyal faydaya önem verildiğini metinlerden örnekler vererek açıklayınız.

Asi Ruh isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 19.12.2014, 13:24   #5 (permalink)
Bjk Polat Doruk Bjk

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: 2014-2015 Lider Yayınları 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları

Hazırlık Çalışması
1. Etkinlik: Tanzimat’la birlikte kültür ve edebiyat hayatımıza giren ve gazete çevresinde gelişen öğretici metin türlerini aşağıdaki tabloya yazınız.
Makale,roman,öykü,tiyatro,eleştiri,fıkra...
2. Etkinlik: Rönesans ile Tanzimat’ın benzerliklerini belirleyerek aşağıdaki tabloya yazınız.
BATI’DAKİ RÖNESANS İLE BİZDEKİ TANZİMAT HAREKETİ ARASINDA HANGİ YÖNLERDEN BENZERLİKLER VARDIR?
· İki hareket de Ortaçağ zihniyetine karşı girişilen bir yenileşme hareketidir.


· İki harekette de yeni kavram ve düşüncelere yöneliş başlamıştır.


· İki harekette de insana değer verilen bir gelişme başlamıştır.


· İki harekette de eleştirel bir yaklaşımla içinde yaşanılan dini-sosyal ekonomik kültürel ve felsefi değerler ve bunları temsil eden kurum-kuruluşlar sorgulanmaya başlanmıştır.


· Rönesans’ta kralların iktidarında zayıflama Tanzimat’ta padişahların yetkilerinde sınırlama görülmüştür.


· ARADAKİ FARK İSE RÖNESANS DOĞAL ŞEKİLDE GELİŞMİŞ ,TANZİMAT İSE DEVLET ELİYLE YAPILAN BİR YENİLEŞME HAREKETİDİR.

Asi Ruh isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 19.12.2014, 13:25   #6 (permalink)
Bjk Polat Doruk Bjk

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: 2014-2015 Lider Yayınları 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları

1. Metne göre gazetenin ortaya çıkış aşamalarını sırasıyla söyleyiniz.

İlk gazete Çin'de ortaya çıkmış.
Sonra Roma’da meşhur hükümdar Kayser-i Rum zamanında Kayser’in emriyle Diurna Acta (Diyorna Akta) isminde ve gazete şeklinde bir takım evrak neşrolunmaya başlamış
yazılı olarak bundan 260 sene önce Venedik’te gazete tekrar çıkmaya başlamış ve ondan beri birçok yerde benzeri ortaya çıkmış


2. Metnin yazılış amacını belirleyiniz.
Metnin yazılış amacı okuyucuya gazete ve gazeteciliğin gelişimi hakkında bilgi vermektir.
3. Metnin ana düşüncesini bulunuz.
Gazete faydalı bir kitle iletişim aracıdır.
4. Metnin anlatım türünü belirleyerek bu türün özelliklerini açıklayınız. Bu türün Tanzimat’tan önceki edebiyatımızda benzerinin olup olmadığını belirtiniz (Metnin anlatım türünü belirlerken 10. sınıf Dil ve Anlatım dersinin 2. ünitesinden öğrendiğiniz bilgilerden yararlanınız.).
Metnin anlatım türü açıklayıcı,öğretici anlatım türüdür.Bu anlatım türünün daha önceki dönemlerde de benzerleri vardır.
5. Metinden, edebiyatımıza Batı edebiyatından geçmiş yeni kavram, ifade, söz ve söz gruplarını belirleyiniz.
Gazete, jurnal vb. kelimeler...
6. Metinde gündelik hayatla ilgili kelimelerden nasıl yararlanıldığını metinden örnekler vererek açıklayınız.

7. Metne göre gazete toplumsal yaşamda hangi ihtiyaçlar sonucunda ortaya çıkmıştır?
Bilgilenmek ve haber almak ...

4. Etkinlik: İki gruba ayrılınız. Grup sözcülerinizi seçiniz. Yukarıdaki metnin ana düşüncesi ile dönemin sosyal yaşayışı ve gerçekliği arasındaki ilişkiyi tartışarak belirleyiniz (birinci grup). Yukarıdaki metnin ana düşüncesinin günümüzde ele alınıp alınamayacağını tartışarak belirleyiniz (ikinci grup).
Tanzimat döneminde gazete bilgilendirmek, eğitimek ve bilinçlendirmek için dönemin aydınları tarafından kullanılmıştır.Batı'dan gelen yeniliklerin halka ulaşmasında gazetenin önemi bir işlevi olmuştur.
Ulaştığınız sonuçları grup sözcülerinden sözlü olarak açıklamalarını isteyiniz.
5. Etkinlik: Yukarıdaki metinden hareketle gazete türünün başta öğretici metinler olmak üzere kültür ve edebiyatımızda yüklendiği işlevlerin neler olduğunu tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
Demokratik toplumların hayatında en önemli rolü fikirler oynamaktadır.Fikir özgürlüğününün olduğu her yerde kişiler, çeşitli olanak ve araçlardan faydalanarak fikirlerini savunmak isterler. İşte bu araçların en önemlisi ve etkilisi gazetedir. Gazete: dünyadaki bütün olup biten olayları günü gününe halka bildiren, haberleri kendi görüşü ile yorumlayan, ufkumuzu her türlü bilgiler vererek genişleten düşüncelerimizi aydınlığa götüren basılmış kağıtlar topluluğudur. Tanzimat gazeteciliği ise, halkın görüşünün yanı sıra edebiyatı da değiştirir. Bu gazeteleri okuyanlar, batıdaki yeni dünya görüşü ile karşılaşırlar.özellikle dergilerin çıkışı gazetelerden sonra geldiği için edebiyatla ilgili ilk yazılar gazetelerde yayınlanır.

Asi Ruh isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 19.12.2014, 13:25   #7 (permalink)
Bjk Polat Doruk Bjk

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: 2014-2015 Lider Yayınları 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları

1. Okuduğunuz metin kaç birimden oluşmaktadır ve bu birimlerde neler anlatılmaktadır? Anlam birliğine sahip bu birimler metnin iletisi etrafında nasıl birleşmiştir?
3 birimden oluşmuştur.Bu birimler "gazetenin gerekliliği" iletisi etrafında birleştirilmiştir.
2. Metnin yazılış amacını belirleyiniz.

Metnin yazılış amacı bilgilendirmek,okuyucuya bilgi vermek, aydınlatmaktır.
3. Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayımlanma sürecini merkezî otoritenin basına bakış açısını da dikkate alarak açıklayınız.
Osmanlı memleketlerinde gayrimüslim halkın kendi dillerinde hâlâ çıkardıkları gazeteler bile belki kendi hukuklarından daha serbestti fakat asıl Osmanlı gazetelerinin bahsine gelince resmî olmayan evrakların çıkarılmasına devam edilmesinde her nasılsa şimdiye kadar hâkim milletten hiç kimse kendini zahmete sokmamıştır.Daha sonra Şinasi özel bir gazete çıkarmanın gerekliliğini anlayarak ilk özel gazetemiz olan Tercüman-ı Ahval'i çıkarmıştır.
4. Sanatçıların, Tanzimat öncesinde eserlerini devlet büyüklerine sunma geleneği söz konusudur.Tanzimat’la birlikte devlet büyükleri yanında eserlerin meclis üyelerinin de denetiminden geçmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorumu size bırakıyoruz.
5. Okuduğunuz metinde - metnin yazıldığı dönemi dikkate alarak- “yeni” kabul edilecek kavram terim, ifade, söz ve söz gruplarını belirleyiniz.
yüce meclis,kanun,mazbata...


6. Okuduğunuz metnin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazıldığını söyleyiniz.
Makale geleneğine
8. Etkinlik: İki gruba ayrılınız. Grup sözcülerinizi seçiniz. Sözcülerinizden aşağıdaki tabloyu tahtaya çizmelerini isteyiniz. İbrahim Şinasi’nin fikrî ve edebî yönü (birinci grup) ve incelenen iki metinle İbrahim Şinasi arasındaki ilişki hakkında (ikinci grup) çıkarımlarda bulununuz. Grup sözcülerinden ulaşılan sonuçları

tabloya yazmalarını isteyiniz.
ŞİNASİNİN FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ:

YAZAR-ESER İLİŞKİSİ:
Makale Şinasinin kültürel ve toplumsal hayatta değişimi gerçekleştirmeye çalışması ve onun yenilikçi yönünü yansıtmaktadır.

Asi Ruh isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 19.12.2014, 13:26   #8 (permalink)
Bjk Polat Doruk Bjk

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: 2014-2015 Lider Yayınları 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları

1. Metindeki ifadelerde açıklık ve kesinlik söz konusu mudur? Metinden örneklerle açıklayınız.
Metindeki ifadelerde açıklık ve kesinlik söz konusudur."Şiir nesri de nazmı da içine alır."Edebiyat içinde ruhu en çok cezbeden sözler şiirdir."vb. gibi örnekler verilebilir.
2. Metinde konu dile getirilirken somut ifadelerden yararlanılmış mıdır? Nasıl?


3. Metnin yazılış amacını belirleyiniz.
Bilgilendirmek, aydınlatmak...
4. Metinde savunulan düşüncelerden ve metnin dil özelliklerinden yola çıkarak metnin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazıldığını belirleyiniz.
Makale geleneği

Asi Ruh isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 19.12.2014, 13:26   #9 (permalink)
Bjk Polat Doruk Bjk

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: 2014-2015 Lider Yayınları 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları

Anlama ve Yorumlama
1. Gazetenin kültür ve edebiyatımızdaki işlevi nedir? Tartışarak belirleyiniz.

Toplumların aydınlanmasında, reaksiyon göstermesinde gazetenin önemli bir rolü vardır.
İnsanların haber alma ihtiyacını karşılar.
Her türlü yenilik, değişimin topluma ulaşmasını sağlar.
Kamusal görevlerin tam anlamıyla ve gerçeğe uygun yerine getirilmesini sağlar.
Görüşlerin yayılmasını sağlar.
Toplumun bilmesi gereken olaylar, durumlar halktan gizlenmez, gazete bu açıklığı sağlar
Toplumu iç ve dış olaylar hakkında bilgilendirir, bilinçlendirir.Toplumun çıkarlarına ters düşecek işler yapanlar teşhir edilir.
Adaletin sağlanmasına katkıda bulunur.
Kamuoyu oluşturur.
Dil birliği sağlar.
Gazetenin kültür-sanat ve edebiyatla ilgili haber vermesi, edebi ürünlere halkın kolayca ulaşmasını sağlaması kültürel işevidir.
b) “Heşt Behişt, Seyahatname, Avrupa Ahvaline Dair Risale” adlı metinlerin hangi geleneğe bağlı kalınarak yazıldığını, Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinde eski-yeni ikiliğini yansıtan ögeler olup olmadığını belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
Divan edebiyatı nesir geleneğine bağlı kalınarak yazılmıştır.Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinde Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamaların kullanılması;fakat yeni konular ve temalar işlemeleri eski-yeni ikiliğini gösteren ögelerdir.

Asi Ruh isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 19.12.2014, 13:27   #10 (permalink)
Bjk Polat Doruk Bjk

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: 2014-2015 Lider Yayınları 11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları

Yukarıdaki metinde Divan edebiyatına ait özelliklerle Tanzimat’la getirilen yeniliklerin neler
olduğunu verilen ölçütlere göre belirleyerek tablodaki uygun yerlere yazınız.
a. Tema
b. Dil ve anlatım
c. Nazım biçimi


Asi Ruh isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


(Tümünü Görüntüle Konuyu Görüntüleyen Üyeler: 3
Asi Ruh, Papatya, YeşiL6
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 12:44