Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Eğitim - Öğretim > Dersler > Türkçe - Edebiyat
facebook bağlan


Oğuz kağan destanının cevapları!

Türkçe - Edebiyat kategorisinde açılmış olan Oğuz kağan destanının cevapları! konusu , Oğuz kağan destanının cevapları! İncelemenin Cevapları: 1)''Sağ yanımda Bozoklarsol yanımda Üçoklar/Oturup eğlendilerkırk gün kırk geceden çok'' dizeleri döneminde kırk günden fazla süren eğlencelerin yapıldığı toplumsal bir olayı; ''Güder at sürüleritutar ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 17.07.2013, 11:46   #1 (permalink)
Root Administrator

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Oğuz kağan destanının cevapları!Oğuz kağan destanının cevapları!

İncelemenin Cevapları:


1)''Sağ yanımda Bozoklarsol yanımda Üçoklar/Oturup eğlendilerkırk gün kırk geceden çok'' dizeleri döneminde kırk günden fazla süren eğlencelerin yapıldığı toplumsal bir olayı; ''Güder at sürüleritutar atları biner/Daha bu yaşta iken çıkar avlara gider'' dizeleri ise hem sosyal hem de insanların ekonomik durumlarını gösterenhayvancılık ve avcılık yapıldığını ifade eden dizelerdir ''Oğuz böldü yurdunuverdi evlatlarına'' dizesi siyasi bakımdan ülkenin hükümdar çocukları arasında paylaştırıldığını''Borcumu Gök Tanrı'ya / Veriyorum artık ben sizin olsun bu yurdum'' dizeleri ise Göktanrı inancının benimsendiğini göstermektedir


2)Maddeler halinde inceleyelim;

a)Zaman ve Zamanın Anlatımı;Oğuz Kağan destanında ''bu çağdabu yerde'' ve ''yine günlerden birgün'' şeklindeki ifadeler zamanın belirsiz olduğunu göstermektedirFakat destanın Oğuz Kağan'ın kişiliğinde şekillendirildiği düşünülürsedestandaki zamanın basit bir çıkarımla Oğuz Kağan'ın yaşadığı zaman dilimi olduğu anlaşılmaktadır

b)Mekan;Oğuz Kağan'ın destanında mekan adı olarak şunlar geçer;
-Bir büyük orman vardı
-Muz Dağ eteklerini kırk günden sonra aştı
-Hint (Sındı)Tangut illeride oldu Oğuz'a yurt


Mekanın Anlatımı;

Orman:Tasvirlerle alatılmıştır
Muz Dağı:Oğuz Kağan'ın ordusunun kırk günde aştığı bir dağ
İdil nehri ve kıyıları:Oğuz Kağan'ın ve ordusunun sallarla geçtiğiUluğ Ordu Bey'in ''Kıpçak'' adını almasına sebep olan nehirdir
Dağ:Oğuz Kağan'ın atının kaçtığı dağ
Ev:Tasvirlerle anlatılmıştırTömürdü Kağul'un ''Kalaç'' adını almasına sebep olan ev
Çürçed İli:Tasvirlerle anlatılmıştır

c)Kişiler;
Ay Kağan:Oğuz Kağan'ın annesi
Göğün ve yerin kızları:Oğuz Kağan'ın eşleri
GünAyYıldız;GökDağDeniz;Oğuz Kağan'ın çocukları
Altun Kağan:Oğuz Kağan'ın hükümdarlık ilanından sonra ona bağlılığını bildiren kağan
Urum Kağan:Oğuz Kağan'a itaat etmeyen ve onunla savaşıp yenilen kağan
Uruz Bey:Urum Kağan'ın kardeşi


3)Oğuz Kağan Destanındaki olaylar ve olay örgüsü:

-Ay Kağan'ın bir oğlunun olması
-Oğuz'un büyüyüp bir yiğit olması
-Oğuz'un gergedanı öldürmesi
-Oğuz'un sunguru öldürmesi
-Oğuz'un gökten inen ışığın arasında gördüğü kızla evlenmesi ve GünAyYıldız isimli çocuklarının olmasıç
-Oğuz'un ağaç kovuğunda gördüğü kızla evlenip GökDağDeniz isimli çocuklarının olması
-Oğuz Han'ın hanlığını ilan edip dört bir tarafa elçiler göndermesi
-Altun Kağan'ın Oğuz Han'a itaat etmesi
-Urum Kağan'ın Oğuz Han'a itaat etmesi
-Oğuz Han'ın sefere çıkması ve kurdun ortaya çıkması
-Kurdun orduya yol göstermesi
-Oğuz Han'ın savaşı kazanması ve Uruz Bey'in oğlunun saklandığı şehre gitmesi
-Uruz Bey'in oğlunun Oğuz Han'a itaat etmesi ve Saklap adını alması
-Oğuz Han'ın idil nehri kıyısına gelmesi ve sal yapan ere Kıpçak adını vermesi
-Oğuz Han'ın kurdu tekrar görmesikurdun orduya gine yol göstermesi
-Oğuz Han'ın atının dağa kaçması
-Oğuz Han'ın bir ev görmesi
-Kurdun kaybolması ile Oğuz Han'ın Çürçed Kağan ile savaşıp onu yenmesi
-Çosun Bilig'in ganimetler için kağnı yapması ve Kanglı adını alması
-Oğuz Han'ın Suriye'yi alması
-Oğuz Han'ın Masar adlı kağanLa savaşması
-Uluğ Türkün rüya görüp Oğuz Kağan'a anlatması
-Oğuz Han'ın kurultay çağırması ve devletini evlatlarına paylaştırması


4)Oğuz Kağan destanındaki temel çatışma ''savaş-barış'' çatışmasıdırDestanın teması ise ''Oğuz Kağan'ın Türk milletini tek bayrak altında toplamasıdır''


5)Oğuz Kağan'ın tarihte üstlendiği rölü2Göktürk Devletini kuranTürkleri Çin esaretinden kurtarıp tek bayrak altında toplayan Kutluk Kağanyine bir cihan imparatorluğu kuran Osman Gazi ve bir imparatopluğun yıkıntılarından bir devlet çıkaran Atatürk üstlenmiştir


6)Destanın anlatıcısının amacı bunları anlatmak değildirAnlatıcıtemayı işlerken döneminin zihniyetini de destanda işlerÇünkü edebi türler oluşturuldukları ya da yazıldıkları dönemden bağımsız değildirler


7)Destanda anlatıcıherşeye hakimherçeyi bilen ''ilahi bakış açısı''na sahiptirAnlatıcıolayları ve kişileri anlatırken dile birtakım değerler yüklerBu değerler anlatıcının tasvisler ve ruh talilleriyle ilgilidir


8)Oğuz kağan destanda olağanüstü özellikler taşıyan kahraman olduğu için tiptir

Arkadaşlar verilen tabloya yazdıklarımı boşluklara sırasıyla yazacaksınız;

-Doğruğu andan itibaren olağanüstü özellikler taşıyancesuryiğithalkı için her şeyi gözee alabilenhalkını bir bayrak altında toplayan bir hükümdardır

-Oğuz Kağandestan boyunca ön plandadırBu da onun son derece dinamik olduğunu göstermektedir

-Toy bitince Oğuz Han verdi şu buyruğunu ''Ey benim beğlerim ilimin en budunu! Sizlerin başına ben oldum artık kağanelimizden düşmesinne yayımız ne kalkan! Damgamız olsun bize yol gösteren bir buyan! Alpler olun savaşta bozkurt gibi uluyan!Demir kargılar ile ilimiz olsun orman!Av yellerimiz olsun vahşi at ile kulanYurdumuz ırmaklarla denizlerle dolsunGökteki güneş ise yurdun bayrağı olsunİlimizin çadırı gök olsun''

-Sosyal ortam Oğuz Kağan'ın doğumundan itibaren onun üstünde etkili olmuşturSosyal ortam ve çevre de ona bazı yükümlülükler yüklenmesine neden olmuştur

-Oğuz Kağan tarihi bir karakter olmasına rağmen destandaki çizgisiyle bugünkü toplumsal yapıdan çok farklıdır

-Oğuz Kağan destandaki diğer şahızların kimlik almasında etkilidir

-Karakterin kendi kişiliğinin farkında olması

-Toplumsal hayat ve şartları çok değiştiği için gerçek hayatta olağanüstü özelliklere sahip birisini görmek mümkün değildir


9)Verilen dizelerdekafiye redif kullanılmışBirtakım benzetmelerle anlatılmak istenenler ifade edilmek istenmiştir


10)Verilen dizelerden hareketle ''Oğuz Kağan Destanındaki gerçeklerle ilişkili olmadığı söylenebilir''


11)Oğuz Kağan Destanı anonim bir metin olduğu için kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarıldığı için ''sözlü geleneğe'' bağlıdır


12)Oğuz kağan Destanı sözlü gelenek etrafında kuşaktn kuşağa aktarılan ve daha sonraki yüzyıllarda yazıya çevrilen bir metin olduğu için bir yazarı yoktur


13)DESTAN ÖZELLİKLERİ
Destanlar toplum hayatında derin izler bırakan büyük olayların (kuraklık gttç düşman istilası tabiî afetler savaşlar vb) o topluluğun hafızasında yoğrula yoğrula şekillenmesi ile oluşur Halk şairleri bu önemli olaylanrı manzum olarak terennüm ederler Bu şekilde meydana gelen destanlar bazen yüzyıllarca sonra yazıya geçirilir Aradan geçen zamanda destanlar yeni eklemeler yapılması yeni semboller ve motifler ilavesi suretiyle zenginleşir hatta bir ölçüde değişikliğe uğrayabilir Böylece destan bütün bir milletin ortak eseri halini alır Bu durum destanların değerini azaltmazDestanda geçen olaylar tarihî gerçeklere tam olarak uymasa bile destan sahibi toplulukların millî mizaçları anlayışları tutum ve davranış özellikleri hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar Bazı milletler ise destanlarında tarihî gerçeklerden fazla uzaklaşmazlar onlan abartmazlar veya kendi lehlerine değiştirmezler Türk destanları genellikle bu niteliktedir Millî mizacımıza uygun olarak netaçık ve yalın ifadelerle dile getirilmiştir Bu özellikleri ile tarihî bazı olayların aydınlatılmasına bile yardımcı olurlar__________________
[Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL][Link'i Görebilmeniz İçin Kayıt Olunuz.! Kayıt OL]
Jaqen isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


(Tümünü Görüntüle Konuyu Görüntüleyen Üyeler: 1
Laura
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 02:11