Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Eğitim - Öğretim > Dersler > Türkçe - Edebiyat
facebook bağlan


Edebiyat sorumluluk sınav konuları

Türkçe - Edebiyat kategorisinde açılmış olan Edebiyat sorumluluk sınav konuları konusu , Edebiyat Sorumluluk Sınav Konuları Edebiyat sınavı,Edebiyat sınav soruları,Edebiyat Sorumluluk Sınav Konuları,Edebiyat sınav konuları,Edebiyat Sorumluluk sınav soruları,Edebiyat Sorumluluk sınavı,Edebiyat Aşağıdakiedebiyat sınav sorularıdır... A Kutadgu Bilig’den Tavrın doğru ve hareketin temiz olsun. ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 09.09.2013, 13:04   #1 (permalink)
Tecrübeli Üye

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Edebiyat sorumluluk sınav konularıEdebiyat Sorumluluk Sınav KonularıEdebiyat sınavı,Edebiyat sınav soruları,Edebiyat Sorumluluk Sınav Konuları,Edebiyat sınav konuları,Edebiyat Sorumluluk sınav soruları,Edebiyat Sorumluluk sınavı,Edebiyat

Aşağıdakiedebiyat sınav sorularıdır...

A
Kutadgu Bilig’den
Tavrın doğru ve hareketin temiz olsun.
Yoldaşın akıl ve danışmanın bilgi olsun
Sen her zaman doğrulukla hükmet
Beylik kanun ile ayakta kalır

1 - Yukarıdaki beyitlerde devletin hangi nitelikleri üzerinde durulduğunu belirterek, ikinci beyitte
verilmek istenen mesajı yazınız ? ( 10 Puan. )

2 - Kutadgu Bilig’in niçin “alegorik” bir eser olduğunu belirterek türünü ve nazım şeklini
yazınız? (10 puan. )

3 - Geçiş Dönemi eserlerinin üç özelliğini yazarak, Divân-ı Lügati’t Türk’ün yazılış amacını
belirtiniz ? ( 8 Puan. )

4 – “Mantıku’l Tayr” adlı eserin yazarını yazarak bu eserin hazırlanmasında faydalanılan eserlerden
üçünü belrtiniz ? ( 5 puan)

GAZEL’den
İlet benim selâmımı dildâre ey sabâ dildâr : gönül dostu. Sevgili
Arz eylegil peymanımı ol yâre ey sabâ peyman : haber sabâ : rüzgâr
Dağıt menekşe saçları gül yanak üstüne abir u amber : güzel koku
Saçgil abir u amberi gülzâre ey sabâ gülzâr . gül bahçesi

AHMEDİ

5 - Yukarıdaki beyitleri günümüz Türkçe’siyle düz yazıya çevirerek ikinci beyiti açıklayınız ? ( 10 P. )

6 - Bu beyitlerde bulunan söz sanatlarını gösteriniz ? ( 10 Puan )

İlâhi’den
Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni dün ü günü : gece gündüz, devamlı
Ben yanarım dün ü günü
Bana seni gerek seni YUNUS EMRE

7 - “Yunus'un bir mutasavvuf olduğunu düşünerek "Aşkın aldı benden beni “sözlerinden
ne anladığınızı belirtip bu dörtlüğü Tasavvuf düşüncesine göre yorumlayınız ? ( 10 puan )

8 – Yukarıdaki Gazel ve İlâhi’de bir tema iki farklı yaklaşımla ele alınmıştır. Bu konuyu yazarak
yaklaşım farkını belirtiniz ? ( 7 Puan. )

9 - Aşağıdaki cümlede bulunan isim ve sıfatları göstererek yapıları bakımından çeşitlerini yazınız ?
( 10 puan)

Artık herkes biliyordu ki , yoksul çocuğun ona duyduğu sevgi tutkuya dönüşmüştü.
10 – Aşağıdaki dörtlükte bulunan tamlamaları göstererek çeşitlerini belirtiniz ? ( 10 puan)

Yalın ayaklarla koştun mu tarla tarla
Duydun mu çıplak toprağın çıplak insanın yasını
Ağlayan kadınlarla, ihtiyarlarla…
Yaşadın mı yağmur duasını

11 Aşağıdaki cümlede bulunan isim- fiil ve sıfat - fiilleri ayrı ayrı gösteriniz ? ( 10 puan)
Üst üste gelen bu felâketlerden kaçmak için çalıştığı işten ayrılmasını anlayışla karşılamıştık.


B
1 - Aşağıdaki beyitlerde devlet ve yöneticilerle ilgili hangi kavramlar üzerinde durulmuştur ? Bu
kavramların modern devletlerde ( demokrasilerde) hangi adlarla karşılandığını belirterek ikinci
beyitte verilmek istenen mesajı yazınız ? (10 Puan. ).

Kutadgu Bilig ‘den
Doğrulukla hallederim ben işi
Ayırmam ben bey ya da kul diye kişi
Devletin direği doğru kanundur
Kanun bozulursa devlet durmaz ayakta.

2 - Konularına göre mesnevi çeşitlerinden dördünü yazarak Kutadgu Bilig’in bunlardan hangisine
dahil olduğunu ve niçin “ütopik” olduğunu açıklayınız ? (10 Puan )

3 – Geçiş dönemi eserlerini yazarak Manas Destanının konusunu ve kimlere ait olduğunu belirtiniz ?
(10 )puan )
GAZEL’den

Züf-i zincirine nice akıl olmuş esîr zülf : saç
Ben ki Mecnunam eğer olsam giriftar nola giriftar : tutsak gülzâr . gül bahçesi
Ger nazar kıldımsa onun cemâline ne gam nazar kılmak : bakmak cemal : yüz
Bülbül-i şeyda temaşa etse gülzâre nola şeyda : deli temaşa : seyir

AHMEDİ

4 - Yukarıdaki beyitleri günümüz Türkçesiyle düz yazıya çevirerek ikinci beyti açıklayınız ? (10 puan)
5 - Beyitlerdeki söz sanatlarını gösteriniz ? (10 puan )

İlâhi’den
Aşkın şarabından içem
Mecnun olup dağa düşem
Sensin dün ü gün endişem
Bana seni gerek seni YUNUS EMRE

6 – “Aşk” ve “şarap” terimlerinin tasavvuftaki anlamlarını yazarak bu ilâhiyi tasavvuf düşüncesine
göre yorumlayınız ? ( 10 puan )

7 - Yukarıdaki Gazel ve İlâhiyi tema bakımından karşılaştırarak benzer ve farklı yanlarını
yazınız ( 5 puan)

8 – “Fıkra” türünün “ Divân-ı Lügati’t Türk”teki adını belirterek bilinen fıkra kahramanlarından
üçünü yazınız ? ( 5 Puan )

9 - Aşağıdaki cümlede bulunan isim ve sıfatları göstererek yapıları bakımından çeşitlerini yazınız ?
( 10 puan)
“ Artık kimsesiz çocukların gözyaşını dindirecek çözümler üretmeliyiz.”

10 - Aşağıdaki dörtlükte bulunan tamlamaları göstererek çeşitlerini belirtiniz ? ( 10 puan)
Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir

11 - Aşağıdaki cümlede bulunan isim- fiil ve sıfat - fiilleri ayrı ayrı gösteriniz ? ( 10 puan)
“Onun yaşama bakışını değiştiren bu kadını görmek için çalıştığı yere gitmeyi düşünüyordu.”

C E V A P L A R

A bölümü

1 – ( 10 puan )1. Beyitte : doğruluk dürüstlük ( adalet ) 2 puan ve akıcılık, bilimsellik nitelikleri 2 puan
2. beyitte adalet Yasalara uygunluk 2 puan

Bir devletin varlığını sürdürmesi kanunların varlığına bağlıdır. Kanunsuz devlet yaşamaz. 4 puan
2 - ( 10 puan ) Kavramlar simgelerle kişileştirilerek anlatıldığı için alegoriktir. 4 puan
Türü siyasetname 3puan Nazım şekli mesnevi 3 puan

3 –( 8 puan ) Halk ve divan edebiyatının iç içe olduğunu gösteren : hece ile aruz - dörtlükle beyit , yalın
söyleyiş yanında sanatlı söyleyiş unsurları verilecek Uygur alfabesi yanında Arap alfabesinin kullanımı
din ve ahlâk konularına ağırlık verme … gibi özelliklerden üçü yazılacak 2+ 2+2 =6 puan
Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazıldığı belirtilecek 2 puan

4 - ( 5 puan ) Gülşehri 2 puan Esâr-name Mesnevi, Kelile ve Dinme , Kabusname ( üçü yazılacak )3 puan

5 – ( 10 puan ) Ey saba, benim selamımı o yâre ilet / Ey saba haberimi o yare duyur. 3 puan
Menekşe gibi saçlarını gül yanağının üstüne dağıt / Güzel kokuları gül bahçesine saç ( yay)
ey saba 3 puan
İkinci beyitte sevgilinin saçlarının menekşe gibi güzel kokulu olduğu bu saçların bir gül bahçesi
gibi güzel olan yüzüne dağılmasıyla gül bahçesinin güzel kokularla dolacağı vurgulanacak 4 puan

6 – ( 10 puan ) Ey saba; sözü ile Nida sanatı 1 puan Saba ile konuşması Kişileştirme ( teşhis )2 pua
Menekşe saç - gül yanak teşbih- beliğ 3 puan menekşe, gül , gülzâr, ebür u amberle tenasüp 2puan
Gülzâr sevgilinin yüzü için kullanılmış açık istiare 2 puan

7 – ( 10 puan) “ Aşkın aldı benden beni “ Tanrı aşkıyla kendinden geçme anlatılacak 4 puan
Tasavvufta dünya nimetlerinden arınarak kendini tamamen Allah’a adamanın esas olduğu Yunus’un bu
amaçla kendinden geçip Allah aşkıyla onu aradığı Tek gerçek varlık olan Allah’a kavuşmanın
dayanılmaz özlemiyle yandığı vurgulanacak 6 puan

8 – ( 7 puan )Tema aşktır 3 puan Gazelde beşeri aşk , bir insana duyulan aşk; 2 puan İlahi’de ise İlahi aşk
Tanrı aşkı ilendiği açıklanacak 2 puan

9 – ( 10 puan ) yoksul : sıfat- türemiş 2 puan çocuk: isim – basit 2 puan duyduğu : sıfat – türemiş 2 puan
sevgi: isim türemiş 2 puan Tutku :isim türemiş 2 puan

10 – ( 10 puan ) Yalın ayak : sıfat tamlaması 2puan çıplak toprak, çıplak insan: sıfat tamlaması 2 puan
Çıplak toprak çıplak insanın yası : belirtili isim tamlaması 2 puan
ağlayan kadınlar, ihtiyarlar . sıfat tamlaması 2 puan
Yağmur duası : belirtisiz isim tamlaması 2 puan

11 – ( 10 puan) gelen . sıfat- fiil 2puan kaçmak . isim- fiil 2 puan çalıştığı: sıfat-fiil 2 puan
ayrılmasını . isim – fiil 2 puan anlayışla : isim fiil 2 puan

Bölümü Cevapları

1 - ( 10 puan )Birinci beyitte devletle ilgili olarak “kanun – doğru kanun “”kavramı üzerinde 2 puan
İkinci beyitte : yöneticilerle ilgili doğru ve adil davranması üzerinde durulmuştur 2 puan
Bu kavramlar demokrasilerde : yasalar, adalet 1 puan ve eşitlik gibi kavramlarla karşılanır 1 puan

MESAJ : Kanunlar doğru olmazsa devlet yıkılır fikri belirtilecek 4 puan

2 - ( 10 puan ) aşk- kahramanlık – didaktik - din ve tasavvuf – eğlence – mizahi – şehir çeşitlerinden dördü
yazılacak 4 puan Kutadgu Bilig : didaktik mesnevidir 3 puan Olması istenen hayali olarak
anlatıldığı için ÜTOPİK”tir.3 puan

3 – ( 10 puan ) Kutadgu Bilig - Atabetü’l Hakayık - Divân-ı Lügati’t Türk - Divan-l Hikmet – Manas
Destanı 5 puan
Manas Destanında konu Manas ve oğullarının etrafında dönen olaylar ( bunların yaşamı ve
verdikleri mücadeleler 3 puan Kırgız Türklerine aittir 2 puan

4 - ( 10 puan ) 1. beyit : Saçının zincirine nice ( birçok ) akılı kişi esir olmuş / Ben de Mecnun gibiyim
( deli gibi ) tutsak da olsam ne olur.3 puan
2. beyit Gerçi onun güzel yüzüne baksam ne gam ( gam değil ) / Deli bülbülün gül bahçesini
seyretmesinden ne çıkar ne var 3 puan
İkinci beyitte şair kendini aşktan deli olmuş bülbüle, sevgilinin yüzünü ise gül bahçesine benzeterek
benim gibi bir delinin onun yüzünü seyretmesinde ne sakınca var diye sormaktadır 4 puan

5 – ( 10 puan ) zülf ( saç ) zincire benzetilmiş : teşbih – beliğ 2 puan
Akil sözcüğü ile akıllı insanlar anlatılmış ( parça – bütün ilişkisi ) : mecaz-ı mürsel 2 puan
Mecnun sözü ile telmih yapılmış : 2 puan
Bülbül-i şeyda, gülzar : açık istiare 2 puan Nola? Sözü ile istifam 2 puan

6 – ( 10 puan ) aşk tanrı’ya duyulan aşırı sevgi 2 puan şarap : Tanrı aşkıyla insanı kendinden geçiren
hal 2 puan Tasavvufta kişinin dünya nimetlerinden arınarak kendini tamamen Allah aşkına daması
şiirde “aşkın şarabından içem “ olarak tanıtılıp yine dervişin tanrı aşkıyla yanıp ona ulaşma amacıyla
gezmesi “ Mecnun olup dağa düşme” ile açıklanacak Son iki dizede ise Tasavvuf fikrine uygun olarak
şairin Allah’tan başka hiçbir şeye önem vermediği ve ona kavuşmayı istemesi açıklanacak 6 puan

7 – ( 5 puan ) Her iki şiirde de aşk temasının işlendiği 2 puan ancak gazelde beşeri aşk diğerinde, ilahide
ise Tanrı aşkı işlendiği açıklanacak 3 puan

8 - Küg 2 puan Nasrettin Hoca, İncili Çavuş . Bektaşi , Bekri Mustafa ( üçü yazılacak ) 3 puan

9 – ( 10 puan ) kimsesiz : sıfat – türemiş 2 puan çocuklar. isim – basit 2 puan gözyaşı : isim – birleşik 2 puan
dindirecek . sıfat – türemiş 2 puan çözümler .isim – türemiş 2 puan

10 – ( 10 puan ) Bu vatan . sıfat tam. 2 puan kara bağrı : sıfat tam. 2 puan vatanın kara bağrı : belirtili
isim tam. 2 puan Bir tarih : sıfat tam. 2 puan onun uğrunda : belirtili isim tam 2 puan

11 –( 10 puan ) bakışını : sıfat – fiil 2 puan değiştiren : sıfat – fiil 2 puan görmek : isim – fiil 2 puan
çalıştığı : sıfat – fiil 2 puan gitmeyi : isim – fiil 2 puan

__________________
Teşekkür Etmek için Beğen Butonuna Tıklayınız.
FifiVePirtik isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


(Tümünü Görüntüle Konuyu Görüntüleyen Üyeler: 1
FifiVePirtik
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 07:43