Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Eğitim - Öğretim > Dersler > Türkçe - Edebiyat
facebook bağlan


Ecdad yadigarı seçme beyitler

Türkçe - Edebiyat kategorisinde açılmış olan Ecdad yadigarı seçme beyitler konusu , Ecdad Yadigarı Seçme Beyitler Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşm-i yâr / Öyle mest oldum ki gayrin merhabasını bilmedim (Ahmet Paşa) *Hani ol gül gülerek geldiği demler şimdi / Ağlarım ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 18.09.2013, 13:32   #1 (permalink)
Tecrübeli Üye

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Ecdad yadigarı seçme beyitlerEcdad Yadigarı Seçme BeyitlerCanıma bir merhaba sundu ezelden çeşm-i yâr / Öyle mest oldum ki gayrin merhabasını bilmedim (Ahmet Paşa)
*Hani ol gül gülerek geldiği demler şimdi / Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz(Mahir)
*Dene altunu mihenk taşında / Dahi insanı bir iş başında
*Bir gül dedi bülbül güle, Gül gülmedi gitti / Gül bülbüle, bülbül güle, Yar olmadı gitti
*Bakmamıştır, dönüp hayatıma / Ağlayanlar, bugün, vefatıma (A.Nihat Asya)
*Kimsesiz kimse yok, herkesin var bir kimsesi / Kimsesiz kaldım yetiş, kimsesizler kimsesi
*Canı canan dilemiş vermemek olmaz ey dîl / Ne nîza eyleyelim ol ne senindir ne benim (Fuzuli)
*Düşenin dostu olmaz demişler düşte görürsün, / Sen o zaman dostları, düşte görürsün
*Varlığından şu güzel ülkeyi kurtarsak da / Adımından kalan izler, lekedir toprakta. (A.Nihat Asya)
*Nerde gölgen, Ey Osman'ın o büyük / Çınarından kalan zavallı kütük. (A.Nihat Asya)
*"Suyu yokmuş... bu haliyle ay toprağı neye yarar?" / Diyenlere cevap: "Teyemmüm etmeye yarar" (A.Nihat Asya)
*Gün olur... bin giden, on erle döner / Fakat zaferle döner! (A.Nihat Asya)
*Millet, vatan ve din ona-ömrünce- verdi güç / Ay gökyüzünde birdi, Onun bayrağında üç.(A.Nihat Asya)
*Padişahı âlem olmak bir kuru kavga imiş / Bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş. (Yavuz Sultan Selim)
*Yazı yazmak istersen, al eline kalemi durma yaz / Yazı yazmak istemezsen, al eline kazmayı durma kaz.
*Yazı yazan hem güldür hem çiçek / Yazı yazmayan hem öküzdür hem eşek
*Kelamın fizza ise sükut eyle olsun zeheb / Kemal ehli kemâlâtı böyle buldu hep.
*Gökten nazire indi sihamı kazasına / Nef'î diliyle uğradı Hakkın belasına
*Tok olan cümle âlemi tok sanır / Aç olan âlemde ekmek yok sanır.
*Çağrıldığın yere erinme / Çağrılmadığın yerde görünme
*Kendi kendine ettiğin âdem / Bir yere gelse idemez âlem.(Adlî)
*Adam, adamdır eğer olmaz ise bir pulu / Eşek yine eşektir, atlastan olsa çulu.(La edri)
*Yine ben bir öğüt aldım pirimden / İyilik ettiğinde sakın kendini.(Köroğlu)
*Beklemek güzel şey, gelecekse beklenen / Özlemek güzel şey, özlüyorsa özlenen.
*Al kaşağıyı gir ahıra / Yarası olan at gocunsun
*Cümleler doğrudur sen doğru isen / Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.(Yunus Emre)
*Sirkati şiir edene kati zeban lazımdır / Böyledir şer'i belagatte fetavayı sühan. (Sünbülzade Vehbi)
*Güden çoban sürüyü döndürünce ters yöne / Geçmez mi sürüdeki topal koyun en öne.(La edri)
*Allah'a sığın şahsi halîmin gazabından / Zira yumuşak huylu atın çiftesi pek olur.(Ziya Paşa)
*Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz / Şahsın görünür, rütbe-i aklı eserinde.(Ziya Paşa)
*Milyonla çalan mesned-i izzette şerefaz / Birkaç kuruşu mürtekibin cây'i kürektir.(Ziya Paşa)
*Söz bilirsen söyle senden ibret alsınlar / Söz bilmezsen sükût eyle seni insan sansınlar.
*Muradını anlarız ol gamzenin izanımız vardır / Belî söz bilmeyiz ama biraz irfanımız vardır.(Nedim)
*Gülü vermen için gülü vermem mi gerek / Haydi gülüm gülüver de, gülü vereyim. (Havace-R.G.)
*Pek tabi olmaya gelmez terbiyesiz derler / Pek samimi olmaya gelmez saygısız derler.(C.Şehabeddin)
*Gafletlere, zilletlere, zulmetlere lanet / Sen doğ bize, sen doğ bize ey fecri hakikat. (Tevfik Fikret)
*Bir mevsimi baharına geldik ki alemin / Bülbül hamuş, havz teki, gülistan harab.(İzzet Molla)
*Pür ateşim açtırma benim ağzıma zinhar / Zalim söyletme derunumda neler var.
*Bir saçı Leyla'ya mecnun'dur deyu / Yazmışlar defteru divane beni.(Dertli)
*Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek / Bize heyecan verir bir parça kırık çini.(F.N.Çamlıbel)
*Bazen gönül dalar suların musikisine / Bazen Yesari hatlarının en nefisine.(Yahya Kemal)
*Mende Mecnundan fuzun âşıklık istidadı var / Aşıkı sadık menem, Mecnun'un ancak adı var. (Fuzuli)
*Bir kadehle sâki gamdan azad eyledi / Şad olsun önlü onun gönlümü şad eyledi.(Hoca Dehhani)
*Ger derse Fuzuli ki güzellerde vefa var / Aldanma ki şair sözü elbette yalandur.(Fuzuli)
*Sen Ahmedü Mahmudu Muhammedsin efendim / Hak dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim. (Şeyh Galib)
*Mâh-ı muharrem oldı meserret haramdır / Matem bugün şeriate bir ihtiramdır. (Fuzuli)
*Öyle zaif kıl tenimi firkatinde kim / Vaslına mümkün ola yetürmek saba beni. (Fuzuli)
*Ben akıldan isterim delalet / Aklım bana gösterir dalalet. (Fuzuli)
*Zülfüne kalsa perişan eylemezdi dilleri / Anı da tahrik eden bâd-ı sabadır. (Fuzuli)
*Aşk icre azab olduğun andan bilirim ki / Her kimse ki âşıktır, işi ahu figandır. (Fuzuli)
*Ne yanar kimse bana âteşi dilden özge / Ne açar kapım bad-ı sabâdan gayrı.(Fuzuli)
*Mecnun ile bir mektebi-i aşk icre okuduk / Ben Mushafı hatmettim, o Leyli'de kaldı. (Fuzuli)
*Ya rab bana cism-u can gerekmez / Canan yok ise can gerekmez.(Fuzuli)
*Ey Fuzuli yar eğer cevr etse ondan incinme / Yar cevri, aşıka her dem muhabbet tazeler. (Fuzuli)
*Gözlerime bak, orada görürsün hep vefayı / Hem yârimin bana ettiği her cevrü cefayı.(Havace-R.G.)
*Gazel bildürür şairin kudreti / Gazel arturur nazımın şöhretin
*Gittin amma ki kodun hasret ile canı bile / İstemem sensiz olan sohbeti yaran bile. (Neşati)
*Câm-ı cem nûş eyle ey Cem bu firengistandır / Her kulun başına yazılan gelür devrandur.(Şehzade Cem)
*Vech-i Yeldanın kıymetini sarhoş ne bilsin / Sen onu aşık olmuş biçare mecnuna sor.(Havace-R.G.)
*Gör zahidi kim sahibi irşad olayım der / Dün mektebe vardı bugün üstad olayım der.(Ruhi)
*Çin ellerinin çok gözü ahuların övme / Ey hâce bu rum elleridir, bunda neler var.(Ruhi)
*Kimdir bizi men eyleyecek dârı cinandan / Mevrusu pederdir gireriz hane bizimdir. (Nabi)
*Onlar bana vurgun / Ben ona meftun.(Havace-R.G.)
*Göz gördü gönül seni sevdi ey yüzü mâhım / Kurbanın olam var mı benim bunda günahım.(Nahifi)
*Haddeden geçmiş nezaket yâl-u bal olmuş sana / Mey süzülmüş şişeden ruhsarı al olmuş sana.(Nedim)
*Dikkatler ile seyrederiz yari serapa / Görmez mi idik biz de eğer olsa vefası.(Baki)
*Avazeyi bu âlemde Davud gibi sal / Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş.(Baki)
*Ey Necati, yürü sabreyle elinden ne gelir / Hublar, cevr-u cefayı kime öğretmediler.(Necati)
*Nabi ile ol afetin ahvalini naklet / Efsane-i Mecnun ile Leyla'dan usandık.(Nabi)
*Ne dünyadan safa bulduk, ne ehlinden recamız var / Ne dergâhı Huda'dan maada bir ilticamız var.(Nefi)
*Varalım bir iki gün zikredelim Mevla'yı / Bize ısmarladılar mı bu yalan dünyayı.(II.Murat)
*Güzel sevmekte zahid müşkilin var ise bizden sor / Bizim ol fende çok tahkikimiz, itkanımız vardır. (Nedim)
*Çok insan anlayamaz eski musikimizden / Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden.(Yahya Kemal)
*Güzellerde olsaydı biraz vefa / Olur muydu güzellikleri heba. (Havace-R.G.)
*Şeb-i Yeldayı muvakkitle, müneccim ne bilsin? / Mübtelayı gam'a sor kim geceler kaç saat çeker.
*Geçme namert köprüsünden ko aparsın su seni / Yatma tilki gölgesinde ko yesin aslan seni.
*Miyanı gütüguda bedmeniş iham eder kubbun / Şecaat arz ederken merdi kıpti sirkatin söyler.(Koca Ragıp Paşa)
*Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm / Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm.
*Sakın terki edepten kuy-i mahbubi Hüdadır bu / Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu.(Nabi)
*Cihanda âdem olan bî gam olmaz / Anınçün bî gam olan âdem olamaz.(Necati)
*Âdem odur ki adını alemde andıra / Alemde ad kalır âdem gelir gider.(Âdem Dede)
*Sanma âlemde gerektir âdemi, insna olur / Kimisi insan olursa kimisi şeytan olur.
*Âdeme âdem gerektir âdem etsin âdemi / Âdem âdem olmayınca netsin âdem âdemi. (Ziya Paşa)
*Ağlamak göründü gönül, ağlayalım seninle / İnlemek göründü gönül inleyelim seninle.(Aziz Mahmud Hüdayi)
*Sür çıkar ağyarı dilden ta tecelli ede Hak / Padişah girmez saraya, hane mamur olmadan
*Bir ah ettim derinden / Yer oynadı yerinden.
*Cüzi akıl, söz ve işlerimizde bize delil olur / Ama Allah bahsinde değeri sıfır olur.(Mevlana)
*Subh dem dönse n'ola mihr-i cemale lale / Oldu mazhar-ı aded-i ismi celale "Lale". (Ref'i Kâlâyi)
*Efendi ne isterse etmek gerek / Kuluz biz düşer mi sual etmek.(İzzet Molla)
*Harâbât ehlini hor görme zahid / Hazineye malik ne viraneler var...(Ragıp Paşa)
*Arif isen bir gül yeter kokmağa / Cahil isen gir bahçeye, yıkmağa.(La edri)
*Sanma ey hace ki senden zer-u sim isterler / "Yevme La yenfeu'da" kalbi selim isterler.
*Ekmeyen biçmedi bu mezrada elhasıl / Kime lazım ekmek, ona lazım ekmek.(Akbıyık Sultan)
*Hırlaşır bir lâşeye üşüşmüş nice yüz bin kılab / Biz de pay almak için geldik bu kavga üstüne. (Hüdai)
*Masivadan el çekip mahlukattan ümit kes / Virdin olsun her nefes "Allah bes, baki heves"(La edri)
*Başında aklı olan ücrete amel etmez / Huriyle aldanmaz, göz ile kaştan geçer. (Yunus Emre)
*Gül gülse daim, ağlasa bülbül aceb değil / Zira kimine ağla demişler, kimine gül. (Baki)
*Varak-ı mihr-i vefâyı kim okur kim dinler.(Kâmi)
*Günlerdir almadım senden ne bir mektup, ne bir haber/Kaldır nikabını, göster cemalini ey vefasız dilber.(R.G.)
*İlim bir hucce-i bî sahildir / Anda alim geçinen cahildir. (Nabi)
*Tütünsüz uykusuz kaldım / Terk etmedi sevdan beni. (Ahmet Arif)
*Bizler mi vakti hoşça geçirmekteyiz bu gün / Şüphem budur: Vakit mi geçirmektedir bizi? (Yahya Kemal)
*Ey kimsesizler, el veriniz kimsesizlere / Onlardır ancak el verecek kimse sizlere. (Yahya Kemal)
*Uğrarız sadmesine her gelenin / Bu da bir çiftesi hergelenin
*Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi / Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi
*Güzellerde vefa olmaz demek yanlış ey Baki / Olur vallahi billahi hemen yalvarı (parayı) görsünler.(Baki)
*Muıni zalimin dünyada erbabı denaettir / Köpektir zevk alan sayyad-ı bî insafa hizmetten.(Namık Kemal)
*Bir katre mâ düşünce gülün kalbi pakine / İsmim çıkar heman varak-ı tâb-nakine. (Ke-ma-l)
*Bende yok sabru sükûn, sende vefadan zerre / İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kerre.(Nâ-bi)
*Sefinenin başı girerse limana / O memduhun ismi çıkar meydana. (Sü-leyman)
*Erbabı teşaur çoğalıp şair azaldı / Yok öyle değil şairin ancak adı kaldı. (Muallim Naci)
*Hoş olur gecede mey sohbeti mehtab olıcak / Nursun meclise gel kim demişiz sana mâh sana.(Necati)
*Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu / Birinciliği beyaza verdiler. (Özdemir Asaf)
*Yahya'yı yar ağlatırsa gam değil / Müşkil budur ki düşmanı nadanı güldürür. (Şeyhülislam Yahya)
*Aşk cellâdından ne çıkar, mademki yar vardır / Yoktan da davardan da ötede bir vardır.(Sezai Karakoç)
*Kula bela gelmez Hak yazmadıkça / Hak bela yazmaz kul azmadıkça.
*Gam değil amma bu mülkün böyle elden gitmesi / Gitgide zulüm etmeye elde ahali kalmıyor.(Şair Eşref)
*Bizler savaş ölüleriyiz / Bundan böyle karşı-karşıya değiliz / Bildiririz.
*Kim istemez mutlu olmayı / Ama mutsuzluğa da var mısın. (Cemal Süreyya)
*Bir demet reyhan verseler bülbüle / Koklamaz onu yine gider dikenli bir güle.
*Gülün güzelliğini bülbülden öte kim bilir?/ Benim âb-ı hayatım senin bitmez sevgindir.
*Aşk odu evvel düşer maşuka, ondan aşığa / Şem'i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi.
*Pişkinin halini anlayamaz ham / Kısa kesmek gerek sözü vesselam.
*Nesimi'ye sordular kim yârin ile hoş musun?/ Hoş olam ya olmayayım ol yar benim kime ne? (Nesimi)
*Bed asla necabet mi verir hiç üniforma / Zerdüz palan ursan eşek yine eşektir. (Ziya Paşa)
*Ayıttı ol Peri bir gün düşüne girurem bir şeb / Sevincimden nice yıllar geçiptir görmedim uyku.(Zati)
*Eksik olamaz gamımız bunca ki bizden ham alıp / Her gelen gamlı gider şad gelip yanımıza. (Fuzuli)
*Merhem koyup onarma sinemde kanlı dağı / Söndürme özelinle yandırdığın cerağı.(Fuzuli)
*Eylesen tutiyi talimi edayı kelimat / Sözü insan olur ama özü insan olmaz. (Fuzuli)
*Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşm-i yâr /Öyle mest oldum ki gayrın merhabasın bilmedim.(Ahmet Pş)
*Kabiliyet dâd-ı Hak'tır her kula olmaz nasip / Sad hezâr terbiye etsen bî-edep olmaz edîp.(Lâ edri)
*Nâdir bulunur tıynet-i kâmilde kusûr / Kem-mâyeden eyler ne ki eylerse zuhûr. (Ragıp Paşa)
*Zalimlere mehl olmasa matlub-ı ilahi / Bir demde yıkar alemi mazlumların ahı.(Sırrı Paşa)

__________________
Teşekkür Etmek için Beğen Butonuna Tıklayınız.
FifiVePirtik isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


(Tümünü Görüntüle Konuyu Görüntüleyen Üyeler: 1
FifiVePirtik
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 13:09