Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Eğitim - Öğretim > Dersler > Yabancı Dil
facebook bağlan


Fransızca Türkçe Sayı-zaman (cümle içinde kullanımları)

Yabancı Dil kategorisinde açılmış olan Fransızca Türkçe Sayı-zaman (cümle içinde kullanımları) konusu , Fransızca Türkçe Sayı-zaman(cümle içinde kullanımları) Türkçe\Yazılışı\ Okunuşu İlkbahar.\ Printemps.\ Prentan. Yaz.\ Eté.\ Ete. Sonbahar.\ Automne.\ Otom. Kış.\ Hiver.\ İver. 1\ Un.\ Ön. 2\ Deux.\ Dö. 3\ Trois. \Trua. 4\ Quatre.\ ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 13.12.2013, 13:22   #1 (permalink)
ultrAslan

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Fransızca Türkçe Sayı-zaman (cümle içinde kullanımları)Fransızca Türkçe Sayı-zaman(cümle içinde kullanımları)
Türkçe\Yazılışı\ Okunuşu
İlkbahar.\ Printemps.\ Prentan.
Yaz.\ Eté.\ Ete.
Sonbahar.\ Automne.\ Otom.
Kış.\ Hiver.\ İver.
1\ Un.\ Ön.
2\ Deux.\ Dö.
3\ Trois. \Trua.
4\ Quatre.\ Katr.
5\ Cinq.\ Senk.
6\ Six.\ Siz.
7\ Sept.\ Set.
8\ Huit.\ Vit.
9\ Neuf.\ Nöf.
10\ Dix.\ Diz.
11\ Onze.\ Onz.
12\ Douze.\ Duz.
13\ Treize.\ Trez.
14\ Quatorze.\ Katorz.
15\ Quinze.\ Kenz.
16\ Seize.\ Sez.
17\ Dix-sept.\ Disset.
18\ Dix-huit.\ Dizvit.
19\ Dix-neuf.\ Diznöf.
20\ Vingt.\ Ven.
21\ Vingt et un.\ Venteön.
30\ Trente.\ Trant.
40\ Quarante.\ Karant.
50\ Cinquante.\ Senkant.
60\ Soixante.\ Suasant.
70\ Soixante-dix.\ Suasantdiz.
80\ Quatre-vingt.\ Katrven.
90\ Quatre-vingt dix.\ Katrvendiz.
100\ Cent.\ San.
200\ Deux cents.\ Dösan.
300\ Trois cents.\ Truasan.
400\ Quatre cents.\ Katrsan.
500\ Cinq cents.\ Senksan.
600\ Six cents.\ Sisan.
1000\ Mille.\ Mil.
1200\ Mille deux cents.\ Mildösan.
2000\ Deux milles.\ Dömil.
3000\ Trois milles.\ Truamil.
10.000\ Dix milles.\ Dimil.
100.000 \Cent milles.\ Sanmil.
1.000.000\ Un million.\ Ön milyon.
1.000.000.000\ Un milliard.\ Ön milyar.
Birinci \Première.\ Prömiyer.
Ikinci.\ Deuxième.\ Döziyem.
Üçüncü.\ Troisième.\ Truaziyen.
Dördüncü.\ Quatrième.\ Katriyem.
Beşinci.\ Cinqième.\ Senkiyem.
Altıncı.\ Sixième.\ Siziyem.
Yedinci.\ Septième.\ Setiyem.
Sekizinci.\ Huitième.\ Vitiyem.
Dokuzuncu.\ Neufième.\ Növiyem.
Onuncu. \Dixième.\ Diziyem.
Saat kaç?\ Quelle heure est-il?\ Kelör etil?
Saat dokuz.\ Il est neuf heures.\ Ile növör.
Dokuz buçuk.\ Il est neuf heures et demie.\ Ile növör edömi.
Dokuzu çeyrek geçiyor.\ Il est neuf heures et quart.\ Ile növör ekar.
Sekize yirmi var.\ Il est huit heures moins vingt.\Ile vitör muenven.
Otobüs ne zaman kalkıyor?\ A quelle heure le bus part-il ?\ Akelör löbüs parttil?
Saat onbir.\ Il est onze heures.\ Ile onzör.
Yarım saat sonra.\ Une demie heure après.\ Ün dömiör apre.
İki saat önce.\ Deux heures avant.\ Dözör avan.
Dörtten beşe kadar.\ De quatre heures jusqu’à cinq heures\ De katrör jüsk a senkör.
Öğleden sonra saat üçte.\ Dans l’après-midi à trois heures.\ Dan lapremidi a truazör.
İki saat içinde.\ Dans deux heures\ Dan dö zör
Sabah saat üçte.\ A trois heures du matin.\ Atruazör dümaten.
Öğleyin, saat onikide.\ A midi. A midi.\
Akşam saat onsekiz otuzda.\ A dix huit heures trente\ A dizvitör tırant
Gece saat onbirotuzda.\ Onze heures et demie de la nuit.\ Onzör edömi dölanui.
Dün.\ Hier.\ Iyer.
Bugün.\ Aujourd’hui.\ Ojurdüvi.
Yarın.\ Demain.\ Dömen.
Evvelki gün.\ Le jour précédent.\ Löjur presedan.
Ertesi gün.\ Le lendemain.\ Lö landömen.
Bu sabah.\ Ce matin.\ Cö maten.
Yarın akşam.\ Demain soir.\ Dömen suar.
Her gün.\ Chaque jour.\ Şak jur.
Her hafta.\ Chaque semaine.\ Şak sömen.
Her ay.\ Chaque mois.\ Şak mua.
Her yıl.\ Chaque année.\ Şak ane.
Her zaman.\ Toujours.\ Tujur.
Geçen gün.\ L’autre jour.\ Lotr jur.
Geçen hafta.\ La semaine dernière.\ La sömen derniyer.
Geçen ay.\ Le mois dernier.\ Lö mua derniye.
Geçen yıl.\ L’année dernière.\ Lane derniyer.
Gelecek hafta. \La semaine. Prochaine.\ La sömen. proşen
Gelecek ay.\ Le mois prochain.\ Lö mua proşen.
Gelecek yıl.\ L’année prochaine.\ Lane proşen.
İki günden beri.\ Depuis deux jours.\ Döpüi döjur.
İki gün önce.\ Deux jours avant.\ Döjur avan.
İki gün sonra.\ Deux jours après.\ Döjur apre.
İki güne kadar.\ Dans deux jours.\ Dan dö jur.
Tam zamanında.\ A temps.\ Atan.
Şimdi.\ Maintenant\. Mentnan.
Bazen.\ De temps en temps\ Dötan zantan.
Yakında.\ Près.\ Pre.
Eskiden.\ A l’époque.\ Alepok.
Bugün ayın kaçı?\ Quelle est la date d’aujourd’hui?\ Kele ladat dojur düi?
Bugün ayın ondördü.\ Il est le 14 aujourd’hui.\ İle lö katorz ojurdüi.
Yarın ayın kaçı?\ Quelle est la date de demain?\ Kele ladat dö dömen?
Yarın Nisan’ın onbeşi.\ Demain c’est le quinze avril.\ Dömen se lö kenz avril.
Doğum tarihiniz nedir?\ Quelle est votre date de naissance\ Kele votr dat dönesans?
Yirmibir Eylül 1962.\ 21 septembre 1962\ Venteön sep-tambr milnöfsan suasantdö.
Ne zaman?\ Quand? \Kan?
Ne kadar süre?\ Combien de temps?\ Kombiyen dö? Tan?
Hangi asırda?\ A quelle époque?\ A kel epok?
Onbeş gün.\ Quinze jours. \Kenz jur?
Bir haftasonu.\ Un veek-end.\ Ön vikend.
Bir gün.\ Un jour.\ Ön jur.
Birkaç gün.\ Quelques jours.\ Kelkö jur.
Bir çok gün.\ Plusieurs journées.\ Plüziyör jurne.
Tatil boyunca.\ Durant les vacances.\ Düran le vakans.
Noel’de.\ A noël.\ A noel.
Yılbaşı.\ Le jour de l’an.\ Lö jur dölan
Tatil günü.\ Le jour de congé.\ Lö jur dökonje.
Bayram günü.\ Le jour ferié. \Lö jur feriye.
Çalışma günü.\ Le jour de travail.\ Lö jur dö tıravay
Yıldönümü / doğum günü.\ Anniversaire.\ Aniverser.
Bazen.\ Quelques fois.\ Kelkö fua.
Sık sık.\ Souvent.\ Suvan.
Bazen. \Rarement.\ Rarman.
Her gün.\ Tous les jours. \Tu lejur.
...... de bir kez.\ Une fois par... \Ün fua par ...
.......de iki kez.\ Deux fois par...\ Dö fua par...
Asla.\ Jamais.\ Jame.
Bir hafta.\ Une semaine.\ Ün sömen.
Hangi gün?\ Quel jour?\ Kel jur?
Yarın.\ Demain.\ Dömen.
Dün.\ Hier.\ Iyer.
Ertesi gün.\ Après - demain. \Apre dömen.
Arifesi\ La veille.\ La vey.
İki gün önce.\ İl y a deux jours.\ Il ya döjur.
Üç gün içinde.\ Dans trois jours.\ Dan trua jur.
Geçen hafta.\ La semaine dernière\ La sömen derniyer.
Gelecek hafta.\ La semaine prochaine.\ La sömen proşen.
Onbeş gün boyunca.\ Pendant quinze jours.\ Pandan kenz jur.
Sabah.\ Le matin.\ Lö maten.
Öğleden sonra.\ I’après-midi.\ Lapre midi
Akşam.\ Le soir.\ Lö suar.
Gece.\ La nuit.\ La nüi.
Ay.\ Le mois.\ Lö mua.
Hangi ay?\ Quel mois?\ Kel mua?
Bir yıl.\ Un an.\ Ön an.
Hangi sene?\ Quelle année?\ Kel anne?
Gelecek sene.\ I’année prochain.\ Lane proşen
Geçen sene.\ I’année derniere.\ Lane derniyer
İkibin \Deux mille.\ Dömil
Kaç yaşındasınız?\ Quel age avez-vous? \Kel aj ave vu?
Otuz / on yedi / yirmi beş / kırk üç / elli / yaşındayım. J’ai trente ans / dix sept / vingt cinq / quarante trois / cinquante ans. Je trant an / diz set / vensenk / karant trua / senkant an.
Ya siz? Et vous? E vu?
O bin dokuz yüz atmış yılında doğdu. II est ( elle est) né(e) en mille neuf cent soixante Ile (ele) ne an milnöfsan suasant (1960)
O kaç yaşında? Quel age a-t-il/elle? Kelaj at il/el?
On altı yaşından küçüklere yasak. Les enfants de moins de seize ans ne sont pas admis. Lez anfan dö muen dösez an nö son pa admi.
Saat. Heure. Ör
Saat kaçta? A quelle heure? A kel ör?
Oniki / öğlen. Douze heures/midi. Duz ör / midi.
Gece yarısı. Minuit. Minüi.
Bir saat. Une heure. Ünör.
On üç saat. Treize heures. Trez ör.
Saat sekiz buçuk. Il est huit heures trente. İle vitör trant.
Saat sekiz kırkbeş. Il est huit heures quarante cinq. İle vitör karant senk.
Dokuz saat. Neuf heures. Növ ör.
Yirmi bir saat. Vingt et une heures. Ven e ün ör.
....e çeyrek var. .... moins le quart. ... Muen lö kard.
....yi çeyrek geçiyor. .....et quart. ....E kard.
Bu sabah. Ce matin. Sö maten.
Bu öğleden sonra. Cet après-midi. Set apre midi.
Bu akşam. Ce soir. Sö suar.
Bu gece. Cette nuit. Set nüi.
Şafakta. A l’aube. Alob
Akşam geç vakit. En fin de soirée. Anfen dö suare.

alıntıdır.

__________________

Fitness Eğitmeni
SrKn isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


(Tümünü Görüntüle Konuyu Görüntüleyen Üyeler: 2
EySan, SrKn
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 18:11