Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Eğitim - Öğretim > KPSS
facebook bağlan


Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

KPSS kategorisinde açılmış olan Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır? konusu , Ergün YILDIRIM KPSS TARİH DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni ÖRNEK SORU Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önce, Türklerde ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezara verilen addır? A) Yuğ B) Şad C) Kurgan D) ...


Like Tree4Beğeni

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 01.01.2014, 12:41   #11 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?Ergün YILDIRIM
KPSS TARİH DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni

ÖRNEK SORU
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önce,
Türklerde ölen kişinin eşyalarıyla birlikte
gömüldüğü mezara verilen addır?
A) Yuğ B) Şad C) Kurgan
D) Toy E) Tigin
(2011 – KPSS)
Cevap: A

 Türklere ait bilinen en eski kurganlar
Altaylar’da bulunan “Pazırık” ile Alma Ata
yakınlarında bulunan “Esik” kurganlarıdır.
Pazırık kurganında; Lahitler, at koşumları,
metal araçlar, dokumalar, Esik kurganında ise
ünlü “Altın Elbiseli Adam Heykeli”
bulunmuştur.
 Bu kurganlar Asya Hunları’na aittir.
 Kurgan mezar tipinin Anadolu’daki biçimine
Höyük denilmiştir.
 Zamanla Türkler arasında Maniheizm,
Budizm, Taoizm, Hıristiyanlık, Musevilik gibi
dinler de yayılmıştır.

NOT-1: Uygurlar Mani ve Budizm dinlerini,
Türgişler Budizm’i, Avarlar, Macarlar, Tuna
Bulgarları, Peçenekler, Kumanlar ve Uzlar
Hıristiyanlığı benimserken, Hazarlar Museviliği;
Oğuzlar, Karluklar, İdil Bulgarları ve Yağmalar
İslamiyet’i kabul etmişlerdir.

NOT-2: Din değiştiren ilk Türk devleti
Uygurlardır.

NOT-3: Türklerin yaşayışına en uygun din
İslamiyet olmuştur. Bu nedenledir ki diğer dinleri
kabul eden Türk topluluklarının birçoğu milli
benliğini kaybetmiştir.

ÖRNEK SORU
Göktürk Devleti’nde, Bilge Kağan’ın Budist
tapınağı yaptırma isteğine Vezir Tonyukuk,
Budizm’i benimsemenin Türklerin mücadeleci
ruhunu kaybetmelerine neden olacağı düşüncesiyle
karşı çıkmıştır.
Yalnız bu bilgiyle,
I. toplumun dinî arayış içerisinde olduğu,
II. kağanın kararlarının sorgulanabildiği,
III. din değiştirmenin yaşam biçimini etkilediği
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
(2009 – KPSS)
Cevap: DHUKUK

 Töre adı verilen yazısız hukuk kuralları
geçerliydi. Törenin kuralları kesindir, töreye
hükümdar başta olmak üzere kimse karşı
gelemezdi.
 Bütün devlet işleri töreye göre yapılırdı.
Günlük hayatta ve aile içinde bile törenin
dışına çıkılamazdı.
 Devlete başkaldırma, ordudan kaçma, adam
öldürme ve namusa tecavüz etme gibi büyük
suçların cezası idamdı. Hırsızlara çaldığı
nesnenin on katı ödetilirdi (tazminat alınırdı.).
 Daha hafif suç işleyenler ise on güne kadar
hapis cezasına çarptırılırdı. Bunun nedeni
göçebe yaşamdır.
 Törenin değişmez kuralları; Adalet, Eşitlik
(Tüzlük), İyilik (Könilik), Yararlı Olma
(Uzluk) ve İnsanlık (Kişilik)’tır.
 Töre, Türklerin örf, adet, gelenek ve
göreneklerinin getirmiş olduğu kurallar
bütünüydü, şartlara göre töreye yeni kurallar
koyulabilirdi.
 Törenin kaynakları; örf, adet ve gelenekler,
Kurultayın kararları ve hakanın emirleridir.
 Uygurlar Dönemi’nde hukuk daha sağlam ve
şekilci bir nitelik kazanmıştır. Ticaret
hayatının gelişmesi, kişiler arasındaki
ilişkilerin “kanıtlanabilir” nitelikte olmasını
gerektirdiğinden yazılı ve tanıklı sözleşmeler
önem kazanmıştır.
 Bu sözleşmelerin başlıcaları; Trampa (hukuki
sözleşme), Velayet Hakkı, Faiz, Kefalet,
Yarıcılık (tarımsal ortaklık biçimi)’tır (Bu
belgelere daha çok Turfan Şehri’nde
rastlanmıştır.).

NOT: Yazılı hukuku başlatan ilk Türk devleti
Uygurlardır.

 Töreyi korumak ve uygulamak devletin,
dolayısıyla da hükümdarın göreviydi.
 Hükümdarın başkanlık ettiği ve siyasi suçlara
bakan mahkemeye “Yargu (Yüksek Devlet
Mahkemesi)” adı verilirdi.
 Yarganlar (Yargucılar) idaresindeki
mahkemeler ise adli suçlara bakarlardı.

__________________Jade isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 01.01.2014, 12:41   #12 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

Ergün YILDIRIM
KPSS TARİH DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni

ÖRNEK SORU
Uygurlar döneminde, ticari ilişkilerin gelişmesiyle
kişiler arasındaki anlaşmalar yazılı hale
getirilmiştir.
Bu durum, aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili
belgelerin meydana getirilmesini zorunlu
kılmıştır?
A) Sanat B) Askerlik C) Siyaset
D) Hukuk E) Din
(2005 KPSS)
Cevap: D

EKONOMİK HAYAT

 Uygurlara gelinceye kadar göçebe hayat
nedeniyle hayvancılık ve hayvan ürünleri
ekonomik etkinliklerin ve ticaretin temelini
oluşturuyordu.
 Ekonomik yaşama bağlı olarak çeşitli kültürel
etkinlikler düzenlenmiştir. Bunlar; Nevruz,
Örüs - Sara ve Bahar bayramlarıdır.
 Hayvancılığa bağlı olarak dokumacılıkta
gelişmiştir. Dünyanın en eski halısı Altaylarda
Pazırık Kurganı'nda ortaya çıkarılmıştır.

NOT-1: Türklerin dünya medeniyetine en büyük
katkılarından biri olan halı dokumacılığını ilk
başlatanlar Asya Hunları’dır.

NOT-2: Türklerde uzun süre para kullanılmamıştır;
miktarı oldukça sınırlı olan hükümdarın mührünü
taşıyan “Kamdu” denilen bez parçaları para yerine
kullanılmıştır.

NOT-3: II. Göktürk (Kutluk) Devleti; kendilerine
ait ilk ipek para’yı kullanmışlardır.

NOT-4: Türgişler; kendilerine ait ilk madeni
para’yı (Yarmak) bastırmışlardır (Bazı kaynaklarda
Göktürkler).

 Bunun yanında demirden yapılmış araç ve
gereç de ticarette büyük öneme sahipti.
Bunlara karşılık Çin’den ipek, ipekli dokuma,
tahıl maddeleri ve porselen alınmıştır.
 Asya Hunları, Göktürkler ve Uygurlar Çin ile;
Avrupa Hunları Bizans ve Sasaniler’le ticari
ilişkiler kurmuşlar ve ticaret antlaşmaları
imzalamışlardır.
 Uygurlara gelinceye kadar genelde göçebe
hayat biçimi benimsenmişse de Hunlar
döneminde tarımla uğraşıldığına kanıt olarak
sulama kanalları, saban ve orak gibi
buluntulara rastlanmıştır.
 Ayrıca Türk dilinde yer alan arpa, buğday ve
darı sözcükleri tarımın yapıldığını
göstermektedir.

NOT: “Tötö Kanalı”; Hunların açtığı ve
Göktürkler tarafından kullanılan sulama kanalıdır.

 Savaşlarda elde edilen ganimetler ve
devletlerden alınan vergiler de önemli gelir
kaynakları arasındaydı.
 Türklerde verginin temelini göçebe yaşamdan
dolayı hayvan vergisi oluşturmuştur.
Uygurlarla birlikte toprak ve mesken vergisi
de eklenmiştir.
 Orta Asya’da hüküm süren Türk devletlerinde
ekonomik alanda İpek Yolu’nun da büyük
önemi vardı. Bu yoldan gelen kazanç için çevre
ülkelerle yoğun mücadeleler yapılmıştır.
 Ayrıca Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayıp,
Ural, Sibirya ve Altaylar üzerinden Çin’e giden
yola “Kürk Yolu” deniliyordu. Türkler bu
yolun üzerinde de olduklarından samur,
kunduz, başak gibi av hayvanlarının
kürklerinin ticaretini yapıyorlardı.

YAZI VE EDEBİYAT

 Orhun Kitabeleri’ne kadar yazılı bir esere
rastlanmamaktadır. Bunun yerine sözlü
edebiyat gelişmiştir, özellikle Savlar, Sagular,
Koşuklar ve Destanlar önemli bir yere
sahiptir;

 Savlar: Atasözleridir.
 Sagu: Ölüler için yakılan ağıtlardır.
 Koşuk: Kopuz denilen müzik aleti eşliğinde
söylenen şiirlerdir.
 Destanlar: Manzum halk hikâyeleridir.
İslamiyet öncesi Türk kültürü hakkında bilgiler
verir.

 Eski Türklere ait önemli destanlar:

 Oğuz Kağan Destanı (Asya Hunları)
 Ergenekon ve Bozkurt Destanları
(Göktürkler)
 Türeyiş ve Göç Destanları (Uygurlar)
 Alp Er Tunga ve Şu Destanları (Sakalar -
İskitler)
 Manas Destanı (Kırgızlar) (En uzun Türk
destanıdır.).
 Dede Korkut Hikâyeleri (Oğuz -Kıpçak
mücadeleleri)

__________________Jade isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 01.01.2014, 12:41   #13 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

Ergün YILDIRIM
KPSS TARİH DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni

NOT: Uygurlara ait “Kutlu Dağ” ve Hunlara ait
“Sihirli Geyik” destanları da bulunmaktadır.

 Türkler başka ulusların destanlarında da
yerlerini almıştır. Bu destanlar şunlardır;

 İgor Destanı (Rus – Kuman)
 Şehname (İran – Saka)
 Nibelüngen (Alman – Hun)

NOT-1: Eski Türklerde yazılı kültüre geç
başlanmasında en önemli etken; göçebe yaşamdır.

NOT-2: Yazılı kültüre geç başlanmasından dolayı
Türklerin ilk dönemleriyle ilgili bilgilere daha çok
Çin, Bizans ve Sasani kaynaklarından
ulaşılmaktadır.

 Türkler tarih boyunca Göktürk, Uygur, Soğd,
Brahmi, Süryani, Arap, Kiril ve Latin
alfabelerini kullanmışlardır.
 Göktürk (Orhun) Alfabesi 38 harflidir ve
Orhun Kitabeleri bu alfabeyle yazılan ilk
belgelerdir (Türk Tarihi’nin ilk alfabesi).
 Uygur Alfabesi 18 harflidir ve hazırlanmasında
Soğd Aalfabesi’nden yararlanılmıştır.
 Arap Alfabesi İslamiyet’in kabulüyle birlikte
ilk defa Karahanlılar ve Gazneliler tarafından
kullanılmaya başlanmıştır. Selçuklular,
Beylikler ve Osmanlılar da bu alfabeyi
kullanmışlardır.
 Latin Alfabesi, Cumhuriyet’in ilanı sonrasında
kabul edilmiştir.
 Kiril Alfabesi, SSCB hâkimiyeti altında
yaşayan Türk toplulukları tarafından
kullanılmıştır.
 Uygurlar döneminden kalan en önemli
eserlerden biri olan “Altın Yaruk”, Çince’den
Uygur Türkçesi’ne çevrilmiştir, dini bir eserdir.
 Ayrıca “Sekiz Yükmek” ve “İki Kardeş
Hikâyesi” de ünlü Uygur metinleri arasında
yer alır.

 Eski Türklere ait başlıca kitabeler şunlardır;

 Yenisey Kitabeleri: Kırgızlara aittir. VI.
yüzyılda yazılmıştır. Kırgızların mezar
taşlarına yazdıkları yazılardan oluşmaktadır.

 Göktürk (Orhun) Kitabeleri: VIII. yüzyılda,
Kutluk (II. Göktürk) Devleti zamanında Bilge
Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına
dikilmiştir. Türk adının geçtiği ilk yazılı
belgedir. Ayrıca Türk Tarihi’nin ve Türk
Edebiyatı’nın ilk yazılı belgesidir. Yolluğ
Tigin tarafından taşa kazınarak yazılmıştır. Bu
nedenle Yuluğ Tigin Türklerin ilk tarihçisi ve
edebiyatçısıdır.

 Karabalasagun (Ordu Balık) Yazıtları:
Uygurlara aittir. Mani dini hakkında bilgi verir.
Türkçe, Çince ve Soğdça yazılmıştır.

 Moyen Çör (Şine Usu Yazıtı) Kitabesi:
Uygurlara aittir. Uygur Kağanı Moyen Çör’ün
Çin’e karşı yaptığı seferlerden bahseder (759 –
760).

ÖRNEK SORU
Aşağıdakilerden hangisi yazıyı ilk kullanan
Türk devletidir?
A) Hazarlar
B) Uygurlar
C) Göktürkler
D) Akhunlar
E) Karluklar
(1999/DMS)
Cevap: C

ÖRNEK SORU
Aşağıdaki alfabelerden hangisi Türklere
özgüdür?
A) Sogd
B) Kiril
C) Orhon
D) Latin
E) Sanskrit
(2006 KPSS/Lisans)
Cevap: C

ÖRNEK SORU
Aşağıdakilerden hangisi Göktürklerde, devlet
adamlarının millete hesap vermesi, devlet ve
halkın karşılıklı olarak görevlerinin belirtilmesi
konularını içermektedir?
A) Orhun Yazıtları
B) Karabalgasun Yazıtları
C) Oğuz Kağan Destanı
D) Şehname
E) Manas Destanı
(1999 – DMS)
Cevap: A

__________________Jade isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 01.01.2014, 12:42   #14 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

Ergün YILDIRIM
KPSS TARİH DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni

ÖRNEK SORU
I. Orhun Kitabeleri,
II. Manas Destanı,
III. Karabalasagun Yazıtları,
Yukarıdakilerden hangileri Göktürkler'e aittir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
(2004/KPSS)
Cevap: A

ÖRNEK SORU
Aşağıdakilerden hangisi, Orhun Yazıtları’nın
Türk tarihi açısından önemini belirleyen
özelliklerden biri değildir?
A) Türk adının geçmesi ve Türkçe yazılmış olması
B) Hun tarihiyle ilgili ayrıntılı bilgi vermesi
C) Türk yazısının en eski alfabesiyle yazılmış
olması
D) Siyasi bir beyanname şeklinde olması
E) VIII. yüzyılda yazılmış olması
(2000 - DMS)
Cevap: A
BİLİM VE SANAT

 İslamiyet öncesi Türk toplumlarında Uygurlara
gelinceye kadar sanat, taşınabilir eşya üzerinde
yoğunlaşmıştır, bunun nedeni; göçebe yaşam
tarzıdır.
 Sanatta hayvan figürleri ve bunların
birbirleriyle mücadelesi önemli yer tutmuştur
(sanat yaşam koşullarını yansıtmıştır.). Buna
Türk resim sanatında “Hayvan Üslubu”
denilmiştir. İlk defa İskitler (Sakalar)
tarafından kullanılmıştır.
 Eski Türkler kemer, kılıç, mızrak, ipekli -
yünlü kumaşlar ve kadın süs eşyaları üzerine
pars, kurt, kaplan, kuş, geyik, at gibi
hayvanların şekillerini işlemişlerdir (Göçebe
yaşamın izlerini yansıtır.).
 Madencilikte özellikle de demircilikte ileri
gitmişlerdir (Kazakistan'ın başkenti Alma Ata
yakınlarında bir kurgandan çıkarılan “Altın
Adam Heykeli” Türk maden sanatının ne
kadar geliştiğini gösterir.).
 Dokumacılıkta da (halı) oldukça ileri
gidilmiştir.
 Uygurlardan önce çadır sanatı, maden
işlemeciliği ve deri işlemeciliği gelişmiştir.
Uygurlarla birlikte yerleşik hayatın etkisiyle
kalıcı mimari eserler meydana getirilmiştir.
Bunlara örnek olarak saray, tapınak ve ev
kalıntıları gösterilebilir.
 Minyatür sanatının temelini de Uygurlar
atmıştır (kağıt – tahta üzerine yapılan resim).
 Anadolu’da da örnekleri görülen “Orta Oyunu
(tiyatro)” Uygurlara ait bir özelliktir.
 Müzik ve resim de gelişmiştir. En önemli
çalgıları Kopuzdur. Uygurlarda ressamlara
Bedizci denilirdi. İlk dönemlerde keçe üzerine
resim yapılmıştır.
 Uygurlarda resim ve heykelcilik (Burkan)
Mani ve Budizm dinlerinin etkisiyle çok
gelişmiştir.
 Türk sanatındaki ilk heykel örnekleri balbal
taşları olarak kabul edilir.
 Fresk (duvar resmi) sanatına da Uygurlarda
rastlanmıştır.
 Türklerde Astronomi bilimi gelişmiştir (12
Hayvanlı Türk Takvimi).
 Bu takvim Güneş Yılı esaslıdır ve 1 yıl 365
gün 6 saatten oluşur. Her yıla bir hayvan adı
verilmiştir. Aylar rakamla ifade edilmiştir.

 Türklerin günümüze kadar kullandıkları
takvimler ise şunlardır:

 Oniki Hayvanlı Türk Takvim
 Hicri Takvim
 Celali Takvim (Melikşah Dönemi’nde
hazırlanmış ve B. Selçuklu Devleti tarafından
kullanılmıştır.)
 Rumi Takvim (Osmanlı Devleti tarafından mali
işlerde kullanılmıştır.)
 Miladi Takvim

 Bilim adamlarına değer verilmiş olup,
hükümdarların yanında Keneşçi (Tayanç) adı
verilen danışmanlar yer almıştır.
 Ayrıca bu bilim adamlarından oluşan ve
hükümdarların da katıldığı “Kengeş (Keneş)
Meclisi” bulunmaktaydı. Keneş Meclisi yılın
belirli günlerinde toplanırdı.
 Uygurlar tahta harflerden matbaayı (hareketli
harf sistemi) ve pamuktan kâğıdı yapmışlardır.
Bu matbaada Uygurlar, Çin ve Hint eserlerini
tercüme etmişlerdir.
 Matbaayı ve kâğıdı kullanan ilk Türk devleti
Uygurlardır.
ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

 Orta Asya’nın Tarih Öncesi Devirlere ait ilk
kültür merkezleri; Anav, Kelteminar,
Afanasyeva, Andronova, Karasuk ve Tagar’dır.
 Türk kelimesinin devlet adıyla tarihte ilk kez
kullanılması 6. asrın içerisinde başlamıştır
(Göktürkler). Coğrafi bir ad olarak Türkiye -
Türkia şeklinde ilk defa Bizans kaynaklarında
Orta Asya için kullanılmıştır.

__________________Jade isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 01.01.2014, 12:42   #15 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

Ergün YILDIRIM
KPSS TARİH DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni
 Tarihteki ilk atlı göçebe Türk topluluğu
İskitler (Sakalar)’dır.
 Tarihte Türkler tarafından kurulduğu bilinen
ilk devlet Büyük (Asya) Hun Devleti’dir.
 Asya Hunları’nın bilinen ilk hükümdarları
Teoman’dır (Çin Seddi Teoman Dönemi’nde
yapılmıştır.)
 Tarihte ilk defa Türkleri tek bayrak altında
toplayan Türk Devleti, Asya Hun (Büyük Hun)
Devleti’dir (Orta Asya’da ilk siyasi birlik
sağlandı).
 Çin’le yapılan M.Ö. 318 tarihli antlaşma Asya
Hun Devleti hakkındaki ilk antlaşmadır
(Türkler hakkındaki ilk belge).
 Mete Han Dönemi Asya Hunları’nın en parlak
dönemidir (M.Ö. 209 - 74).
 Mete Han orduda “onluk sistemi” ve
yönetimde “veraset sistemi”ni getirmiştir
(ilk kez).
 Türk toplumlarında millet ve devlet olma
bilinci ilk defa Asya Hunları’yla başlamıştır.
 Asya Hunları’nın kolu olan Kuzey Hunları ilk
kez Avrupa’ya göç ederek Kavimler göçü’nü
başlatmıştır (375).
 Anadolu’ya ilk Türk akınları Avrupa (Batı
Hun) Hunları tarafından yapılmıştır. İkinci
akın Sibirler tarafından yapılmıştır.
 Avrupa’da kurulan ilk Türk Devleti Avrupa
Hunları’dır (Kuzey Hunları).
 Avrupa Hunları en parlak dönemlerini Atilla
Dönemi’nde yaşamışlardır (434 -453).
 Türklerle Bizanslılar arasında imzalanan
ilk antlaşma Margus Barışıdır (Avrupa Hun
Dönemi).
 Avrupa’nın etnik, siyasi, sosyal ve kültürel
yapısında değişikliğe neden olan ilk Türk
devleti Avrupa Hunlarıdır (ikinci devlet de
Avarlardır.).
 İkili devlet teşkilatını ilk uygulayan devlet
I. Göktürk Devleti’dir (Bumin Kağan – İstemi
Yabgu).
 İkili devlet teşkilatını kardeşler dönemi olarak
uygulayan ikinci devlet II. Göktürk Devleti’dir
(Bilge Kağan – Kül Tigin). Üçüncü kardeşler
dönemi ise Büyük Selçuklu Dönemi’ndedir
(Tuğrul – Çağrı Beyler).
 Tarihteki ilk Türk – Bizans İttifakı’nı
I. Göktürk Devleti yapmıştır.
 Çin’e karşı bağımsızlık savaşını yapan ilk Türk
Devleti II. Göktürk (Kutluk) Devleti’dir.
 Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet
I. Göktürk Devleti’dir.
 Göktürklerle ilgili ilk bilgiler Ergenekon
Destanı’na dayanmaktadır. Bu nedenle
ilk dönemlere ilişkin bilgiler net değildir.
 I. Göktürk Devleti’nde en parlak dönem
Mukan Kağan Dönemi’dir.
 İlk Türk Alfabesi’ni yapanlar II. Göktürk
Devleti’dir.
 II. Göktürk Devleti’nde en parlak dönem Bilge
Kağan ve Kültigin kardeşler döneminde
yaşanmıştır. Bu dönemde devlet en geniş
sınırlarına ulaşmıştır.
 Bilge Kağan ve Kültigin kardeşler Dönemi’nde
Orta Asya’daki Türkler ikinci kez tek bir
bayrak etrafında toplanmışlardır (Üçüncü kez
Moğollar-Cengiz Han Dönemi’nde olacaktır.).
 Türk tarihinin bilinen en eski Türkçe yazılı
belgeleri Orhun Kitabeleri’dir.

NOT: Kitabelerin konusu; Türklerin siyasi
yaşantıları ve Türk hükümdarlarının halka karşı
sorumluluklarıdır (Sosyal Devlet anlayışı).
Kitabeler Yolluğ Tigin tarafından dikilmiştir.
Danimarkalı W. Thomson tarafından okunmuştur..

 Türkler arasında millet ve devlet olma bilinci
en üst düzeye Göktürkler döneminde
ulaşmıştır.
 Türklerde ilk Posta teşkilatını kuran,
II. Göktürk Devleti’dir.
 İlk ipek parayı basan II. Göktürk Devleti’dir.
 İl İtmiş Bilge Kağan, Türklerin şehir kuran ilk
hükümdarıdır.
 İlk Türk şehri Ordu – Balık’tır.
 Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk
topluluğudur. Yerleşik hayatın bir sonucu
olarak ilk kez saraylar, tapınaklar gibi kalıcı
mimari eserler bırakmışlardır.
 Din değiştiren ilk Türk devleti Uygurlardır
(savaşçı özelliklerini kaybetmişlerdir).
 Uygur siyasi tarihinin ilk ve en önemli olayı
751 Talas Savaşı’dır.
 Kâğıt ve matbaayı kullanan (Hareketli harf
sisteminin ilk örneği) ve Türkçe kitapları
basan ilk Türk devleti Uygurlardır.
 Uygurlara ait buluntu merkezleri; Hotan,
Bezelik, Kara Hoço, Turfan, Kızıl, Kuça’dır.
 Uygurların en önemli yazılı kaynakları
“Karabalsagun Yazıtları”dır.
 Anadolu’da da örnekleri görülen “Orta
Oyunu” Uygurlara ait bir özelliktir.
 Uygurlardan sonra ikinci olarak yerleşik
yaşama geçen (Tam anlamıyla yerleşik hayata
geçen ilk Türk topluluğu) ve hükümdarları
adına para bastıran Türk topluluğu
Türgişler’dir.
 Türgişler Emevilerle mücadele ederek
İslamiyet’in doğuya (Orta Asya) yayılmasını
geciktirmişlerdir (ilk kez)

__________________Jade isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 01.01.2014, 12:42   #16 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

Ergün YILDIRIM
KPSS TARİH DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni
 Cengiz Han’a bağlanan ilk Türk kavmi
Kırgızlardır.
 İlk kez İstanbul’u kuşatan Türkler, Avarlardır
(ikinci kez kuşatan Türk topluluğu Tuna
Bulgarlarıdır.).
 Türk tarihinde en fazla etki bırakan Türk
topluluğu Oğuzlardır.
 Museviliği benimseyen ilk ve tek Türk devleti
Hazarlardır.
 Hazarlar İslamiyet’in Kafkaslara girmesini ve
Rusya’da yayılmasını engellemişlerdir (ilk
kez).
 İslamiyet’i benimseyen ilk Türk boyu
Karluklardır.
 Hıristiyanlığı benimseyen ilk Türk devleti
Avarlardır.
 Macarlar, Hıristiyanlığın Katolik mezhebini
benimseyen tek Türk boyudur. Dinlerindeki
değişim devlet yapılarına yansımış, boylar
birliğine dayalı siyasi yapıdan, krallık
sistemine dayalı bir yapıya geçmişlerdir.
 Peçenekler, Bizans ordusu içerisinde paralı
asker olarak görev yapmış; 1071 Malazgirt
Savaşı’nda saf değiştirerek Selçuklu ordusu
tarafına geçmiş ve savaşın Türkler tarafından
kazanılmasında etkili olmuşlardır.
 Düzenli ve disiplinli ilk Türk ordusunun
kurucusu Mete Han’dır.
 Türk Hâkimiyet anlayışını (ikili yönetim,
veraset sistemi) ilk getiren hükümdar Mete
Han’dır.
 Türklerin farklı kültürlerden en az
etkilendikleri alan askerlik ve ordudur.
 Eski Türklerde En büyük tanrı, Gök – Tanrı
idi.
 Türklere ait bilinen en eski kurganlar
Altaylar’da bulunan “Pazırık” ile Alma Ata
yakınlarında bulunan “Esik” kurganlarıdır.
 Türklerin yaşayışına en uygun din İslamiyet
olmuştur.
 Yazılı hukuku başlatan ilk Türk devleti
Uygurlardır.
 Dünyanın en eski halısı Altaylarda Pazırık
Kurganı’nda ortaya çıkarılmıştır.
 Halı dokumacılığını ilk başlatanlar Asya
Hunları’dır.
 Manas Destanı (Kırgızlar) en uzun Türk
destanıdır.ÇIKMIŞ SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya’da
kurulan Türk devletlerinde yönetimin
özelliklerinden biri değildir?
A) Herkesin kurultaya katılma hakkının olması
B) Ülkenin bölümler halinde yönetilmesi
C) Devlet yönetiminde “töre”lere uyma
zorunluluğunun olması
D) Hatunun (hükümdarın eşi) kurultaya katılması
E) Devlet yönetme yetkisinin hükümdara Tanrı
tarafından verildiğine inanılması
(1999 – DMS)
2. İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinin dini
anlayışlarında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Gök Tanrı’ya inanılması
B) Ölümden sonra yaşama inanılması
C) Dinsel inançlara saygı gösterilmesi
D) Kendi dinlerinden olmayanlardan cizye vergisi
alınması
E) Ölen kişinin mezarının yanına, öldürdüğü
düşman sayısı kadar balbal (heykel) dikilmesi
(1999 – DMS)
3.
I. Karluklar
II. Hazarlar
III. Avarlar
IV. Hunlar
Yukarıdaki Türk topluluklarından hangileri
Orta Avrupa’da teşkilatlı bir devlet
kurmuşlardır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız IV
D) II ve III
E) III ve IV (1999 – DMS)

4.
I. Duvar resmi
II. Dokuma
III. Mimari
Uygurların yukarıdaki sanat alanlarının
hangilerinde etkinlik göstermeleri, onların
yerleşik hayata geçtiklerine bir kanıt sayılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
(2001 - KMS)

__________________Jade isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 01.01.2014, 12:43   #17 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

Ergün YILDIRIM
KPSS TARİH DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni

5. Aşağıdakilerden hangisinin Türklerin eski ve
köklü bir kültüre sahip olduklarının bir
göstergesi olduğu savunulabilir?
A) Yerleşik hayata geçmeleri
B) İlk devletlerini Orta Asya’da kurmaları
C) Çeşitli dini inanışları benimsemeleri ve bunları
yaşantılarına yansıtmaları
D) Boylar halinde birlikte yaşamaları
E) İslam dinini kabul etmelerine rağmen öz
kimliklerini korumaları
(2006 - KPPS)
6. Uygurların yerleşik hayata geçmeleriyle
aşağıdakilerden hangisi uğraşları arasına
girmiştir?
A) Heykel
B) Mimarlık
C) Müzik
D) Ticaret
E) Resim
(2006 – KPPS - Önlisans)
7. İslamiyet’ten önce Türklerin,
I. Tarımda sulama kanalları yapma,
II. Halı – kilim dokumacılığı yapma,
III. Silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme
uğraşlarından hangileri yerleşik hayata
geçtiklerinin kesin bir kanıtıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III (2007 – KPSS)

8. İslamiyet’ten önce kurulan Türk devletlerinde
geniş toprakların idare edilmesinin zorluğu
aşağıdakilerin hangisiyle giderilmeye
çalışılmıştır?
A) Ülkede inanç özgürlüğünün tanınması
B) Yerleşik hayatın yaygınlaştırılması
C) Ülkenin yönetim alanlarına ayrılması
D) Evlilik yoluyla başka ülkelerle yakınlık
kurulması
E) Komşularla barışçıl ilişkilerin kurulmasına özen
gösterilmesi
(2008/KPSS Önlisans)

9. Aşağıdakilerden hangisinin Uygurların
matbaalarının olduğuna ve baskı yaptıklarına
bir kanıt olduğu savunulabilir?
A) Tahtadan yapılmış harfler
B) Çeviri eserler
C) 18 harften oluşan alfabe
D) Taş üzerine yazılmış kitabeler
E) Kâğıt üzerine yazılmış belgeler
(2008/KPSS Ortaöğretim)
10.
I. Bulgarlar
II. Macarlar
III. Göktürkler
Yukarıdaki Türk kavimlerinden hangileri
Hristiyanlığı kabul etmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
(2008/KPSS Ortaöğretim)

11. Çin kaynaklarına göre, Orta Asya’da kurulan
Asya Hunları evlerini topraktan yapmış, Volga
kıyılarıyla Kırım arasında kurulan Hazarların
evleriyse hep ahşap olup yalnız hakan sarayı ve
kale taştan yapılmıştır.
Yukarıda verilen bu bilgilerle,
I. Doğa şartları insanların yaşam biçimini
etkilemiştir.
II. Türklerde daha çok göçebe yaşantı vardır.
III. Türkler mimaride Çinlilerden etkilenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
(2010 – KPSS Önlisans)

CEVAPLAR

1. A 2. D 3. E 4. C 5. E 6. B 7. A 8. C 9. A
10. C 11. A

TÜRK - İSLAM TARİHİ

 Türklerle Müslüman Araplar arasındaki
ilk ilişkiler Hz. Ömer Dönemi’nde başlamıştır.
Bu dönemde Müslüman Araplar Sasani
İmparatorluğu’nu yıkarak İran ve Irak’ı ele
geçirmişler ve Horasan’da yaşayan Türklerle
komşu olmuşlardır.
 Hz. Osman Dönemi’nde Horasan ve Harezm’i
ele geçiren Müslüman Araplar, Ceyhun
Nehri’ne ulaşmış ve Türklerle ilk savaşlar
başlamıştır.
 Emeviler Dönemi’nde Müslüman Arapların
Maveraünnehir Bölgesi’ni ele geçirmesi
üzerine Türgiş Türkleriyle ve Kafkaslarda
Hazar Türkleriyle mücadeleler yapılmıştır.
 Türklerle en yoğun ve şiddetli çarpışmalar
Emevi Halifesi Abdülmelik Dönemi’nde
yaşanmıştır. Emevilerin izlediği ırkçı siyaset ve
iki millet arasındaki mücadeleler Türklerin
İslamiyet’i benimsemesini geciktirmiştir.
 Emevilerin yıkılmasından sonra Bağdat’ta
kurulan Abbasiler ırkçı siyaseti terk etmişler ve
hoşgörülü (ümmetçi) bir yönetimi

__________________Jade isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 01.01.2014, 13:54   #18 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

Ergün YILDIRIM
KPSS TARİH DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni

benimsemişlerdir. Bu durum Türklerle
yakınlaşmayı başlatmıştır.
 751 Talas Savaşı’nda Çin’e karşı Müslüman
Araplarla Türkler birlikte savaşmışlar ve savaş
sonucunda Türk – Arap dostluğu başlamış;
Türkler kitleler halinde İslamiyet’i
benimsemişlerdir.
 Abbasiler Türklere önemli askeri ve idari
yetkiler vermişlerdir.

 Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri ile
birlikte;

 İslamiyet, geniş alanlarda yayılma imkânı
buldu (Orta Asya, Hindistan ve Balkanlar
gibi).
 Bizans ve Haçlılarla savaşarak Hıristiyanların
İslam dünyası üzerindeki baskılarına son
verdiler.
 Halifelik makamının koruyuculuğunu
üstlendiler. Dini ve siyasi bir güç olarak
halifelik makamından yararlandılar.
 Siyaset, bilim, sanat, kültür ve düşünce
alanında bir Türk - İslam sentezi oluşturdular.

ÖRNEK SORU
Türklerin İslamiyet’e hizmetleri hangi dönemde
önem kazanmıştır?
A) Dört Halife Dönemi
B) Emeviler
C) Abbasiler
D) Gazneliler
E) Karahanlılar
(1999 - DMS)
Cevap: C

TALAS SAVAŞI (751)

 Nedenleri:

 II. Göktürk Devleti’nin yıkılmasından sonra
Orta Asya’da kurulan Uygur Devleti’nin bu
bölgedeki otorite boşluğunu giderememesi,
 Orta Asya’daki Çin egemenliğine son vermek
isteyen Türklerin Abbasilerden yardım
istemesi,
 Orta Asya ve İpek Yolu’na hâkim olmak
isteyen Çinlilerin ve Müslüman Arapların bu
bölgeye hareket etmeleri,
 Müslüman Arapların İslamiyet’i Orta Asya’da
yaymak istemeleri

NOT: Talas Savaşı’nda Müslüman Arapları
destekleyen ilk Türkler Karluk, Yağma ve Çiğil
boylarıdır.

NOT: Bu savaş, Müslüman Araplar ile Çinliler
arasındaki ilk ve tek savaştır.

 Sonuçları:

 Müslüman Araplar (Abbasiler) savaşı kazandı.
 Türklerin Abbasilerin yanında yer almaları,
onların bu savaşı kazanmasında etkili olmuştur.
 İslamiyet Orta Asya’ya kadar yayıldı.
 Orta Asya Çin istilasından kurtuldu.
 Emeviler dönemindeki Türk - Arap düşmanlığı
yerini dostluğa bıraktı.
 Türkler kitleler halinde İslamiyet’i kabul
etmeye başladı (Karluklar gibi).
 Çinlilere ait önemli teknik buluşlar (Kâğıt,
Matbaa, Barut, Pusula) İslam Dünyası
tarafından öğrenildi.

NOT: Özellikle kâğıt yapımının Çin dışında da
öğrenilmesi, dünya kültür tarihi açısından
önemlidir. Bu gelişme kültürel alandaki
faaliyetleri hızlandırmıştır.

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABUL ETME
NEDENLERİ

 Türklerde daha önce var olan Gök -Tanrı
inancı (Tek Tanrılı İnanç)
 Kurban kesme adetlerinin varlığı ve ölümden
sonraki yaşama inanılmasının İslam
kurallarıyla bağdaşması
 Türklerin toplum hayatının İslam’ın emir ve
yasakları ile çelişmemesi
 Türklerdeki “Cihangirlik” düşüncesinin
İslam’daki Cihat ve Gaza’ya karşılık gelmesi
 İslamiyet’in ibadeti temiz olan her yerde
yapılmasını kabul etmesi (Tapınak inanışından
uzaklık)
 Türklerin Müslüman tüccarlarla etkileşim
yaşaması
 Türklerin İslamiyet’e girişlerini kolaylaştıran
ve hızlandıran gelişme; Abbasilerin hoşgörü
politikalarıdır.

İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

KARAHANLILAR
(840 - 1212)

 840 yılında Uygur Devleti’nin Kırgızlar
tarafından yıkılmasından sonra Bilge Kül
Kadir Han tarafından Balasagun’da
kurulmuştur.
 Batı Türkistan’da kurulan bu devleti meydana
getiren Türk boyları; Karluk, Yağma ve
Çiğil’dir (Federatif yönetim).

__________________Jade isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 01.01.2014, 13:54   #19 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

Ergün YILDIRIM
KPSS TARİH DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni

 Satuk Buğra Han (Abdülkerim) döneminde
İslamiyet’i resmi din olarak kabul etmişlerdir
(932).
 En parlak dönemlerini Yusuf Kadir Han
zamanında yaşayan Karahanlılar 1042 yılında
Doğu ve Batı Karahanlılar şeklinde 2’ye
ayrıldı. Bunlardan merkezi Kaşgar olan Doğu
kanadı 1211’de Karahitaylar, merkezi
Semerkant olan Batı kanadı ise 1212’de
Harzemşahlar tarafından yıkılmıştır.

 Karahanlıların Önemi:

 Orta Asya’da İslamiyet’i kabul eden ilk Türk
devletidir.
 Türkçe’yi ve Türk kültürünü korumaya büyük
önem vermişlerdir (Resmi yazı dilleri Türkçe
olmuş ve Uygur Alfabesi’ni kullanmışlardır.).
 Karahanlılar, yöneten ve yönetilenleri Türk
olan ilk Türk - İslam devletidir. Bu yüzden
Karahanlılarda, Gazneli ve Selçuklulardaki gibi
Arap - İran etkisi yoktur.
 İslami Türk Edebiyatı’nın ilk örneği olan,
Yusuf Has Hacib’in yazdığı Kutadgu Bilig
(Mutluluk Veren Bilgi), Kaşgarlı Mahmut’un
yazdığı Divan-ı Lügat-it Türk (Bu iki eser
Karahanlı hükümdarına sunulmuştur.), Ahmet
Yesevi’nin yazdığı Divan-ı Hikmet ve Edip
Ahmet Yükneki’nin yazdığı Atabetül Hakayık
adlı eserler Karahanlılar Dönemi’nde
yazılmıştır.
 Karahanlılar sosyal devlet anlayışının bir
göstergesi olarak ülke içerisinde
Kervansaraylar (Ribat), Hastaneler ve
Medreseler yaptırmışlardır.
 Türk İslam devletlerinde ilk düzenli posta
teşkilatını kurmuşlardır.
 Karahanlılar döneminde Türk - İslam
Medeniyetinin temelleri atılmıştır.

ÖRNEK SORU
Karahanlı Devleti’nin Türk tarihi açısından
en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çok uluslu bir yapıya sahip olması
B) Orta Asya’da kurulmuş olması
C) Adını kurulduğu yerden almamış olması
D) Doğu ve batı olarak ikiye ayrılması
E) İlk Müslüman Türk devleti olması
(1999 - DMS)
Cevap: E

GAZNELİLER
(963 - 1187)

 Alp Tekin tarafından Afganistan’ın Gazne
şehrinde kurulmuştur.
 Devlet, Sebük Tegin zamanında hükümdarlığın
babadan oğula geçtiği bir saltanat idaresine
dönüşmüştür.
 En ünlü hükümdarları Gazneli Sultan
Mahmut’tur (998 - 1030).
 Gazneli Mahmut Türk - İslam Dünyası’nda
Hindistan’a yapmış olduğu ve 25 yıl süren 17
seferiyle tanınmıştır. Amacı; Bölgeye
İslamiyet’i yaymak ve zenginliğinden
yararlanmaktı.

 Hindistan Seferleri Sonucunda;

 İslamiyet Hindistan’a kadar yayılmıştır.
Gaznelilerin İslam Dünyası’ndaki prestijleri
artmıştır.
 Bölgeden ekonomik olarak büyük kazanç
sağlanmıştır.
 Hindistan’a İslamiyet’in yayılmasıyla günümüz
Pakistan ve Bangladeş devletlerinin temelleri
atılmış ve sosyal eşitsizliğe dayalı Kast sistemi
zarar görmüştür.

NOT: Gazneliler, Hindistan’da tam olarak siyasi
hâkimiyetlerini sağlayamamışlardır. Bunun nedeni;
bölgenin karışık etnik yapısı ve geniş coğrafi bir
alana sahip olmasıdır.

 Gazneli Mahmut’un ölümüyle devlet eski
gücünü koruyamamıştır.
 Büyük Selçuklularla yapılan, Nesa (1035),
Serahs (1038) ve Dandanakan (1040)
Savaşlarıyla Gazneliler, eski güçlerini ve
prestijlerini büyük ölçüde kaybetmişlerdir.
 Gazneliler, 1187’de Afganistan’ın yerli halkı
Gurlular tarafından yıkılmışlardır.

 Gaznelilerin Önemi:

 Sınırları içerisinde birçok milleti
barındırdıkları için İmparatorluk karakteri
taşıyan ilk Türk - İslam Devletidir.
 Türk geleneklerinden zamanla uzaklaşmışlar ve
resmi yazı dili olarak Arapça, edebiyat dili
olarak da Farsça’yı kullanmışlardır. Sarayda
ise Türkçe kullanılmıştır.

NOT: Bu şekilde farklı dillerin kullanılmasının
nedeni; bulunulan coğrafyanın etnik yapısıdır.

 Abbasi Halifesini Şii Büveyhoğullarına karşı
koruyan ilk Türk - İslam Devleti’dir.
 Türk tarihinde Sultan ve Padişah ünvanını
kullanan ilk Türk hükümdarı Gazneli
Mahmut’tur.

__________________Jade isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Alt 01.01.2014, 13:54   #20 (permalink)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Cevap: Kpss Tarih Ders Notları ve Soruları - KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır?

Ergün YILDIRIM
KPSS TARİH DERS NOTLARI Tarih Öğretmeni


 Gaznelilerin İslamiyet’i Hindistan’a kadar
yayması Hindistan’daki Kast sistemine büyük
bir darbe vurmuş, Yeniçağ’da Hindistan’da
Babür İmparatorluğu’nun kuruluşuna da
zemin hazırlamıştır.
 İranlı şair Firdevsi tarafından yazılan
“Şehname” adlı eser, Gazneli Mahmut’a
sunulmuştur.

TOLUNOĞULLARI
(868 - 905)

 Ahmet Bin Tolun tarafından Mısır’da
kurulmuştur. Mısır’da kurulan ilk Türk
devletidir.
 Ahmet Bin Tolun Abbasi devlet yönetiminde
görev alan (vali) Türk komutanlarından
biridir.
 Abbasilerdeki merkezi otoritenin zayıflamasına
paralel olarak, Mısır’da bağımsızlığını ilan
edip Tolunoğulları devletini kurmuştur (868).
 Bu dönemde Mısır ekonomik olarak parlak bir
dönem yaşamıştır (Baharat Yolu’nda denetim
kurulması, imar ve bayındırlık faaliyetleri,
tarım çalışmaları v.b.).
 Tolunoğulları, 905’te Abbasiler tarafından
yıkılmıştır.
 Tolunoğulları’nda yönetici ve askeri kadro
genellikle Türklerden oluşmuş ise de halk
Arap ve Berberilerden oluşmuştur.

NOT: Bu durum Tolunoğulları’nın kısa sürede
yıkılmasına ve ülkede devlet-millet
bütünleşmesinin sağlanamamasına neden olmuştur.

 Tolunoğulları, ülkelerinde yaşayan tüm
gayrimüslimlere din ve inanç özgürlüğü
tanıyarak hoşgörülü bir politika izlemişlerdir.
 Tolunoğulları döneminden kalan en önemli iki
eser; Ulu Camii ve Tolunoğlu Camii’dir.

NOT: Tolunoğulları kendilerinden sonra Mısır’da
yaklaşık 1000 yıl sürecek olan Türk hâkimiyetinin
öncüleri olmuşlardır.

İHŞİTLER (AKŞİTLER)
(935 - 969)

 Mısır’da kurulan ikinci Türk devletidir.
 Kurucusu, Abbasi Devleti’nde görev yapan
Türk komutanlarından Muhammed Bin
Toğuç’dur.
 İhşitler, Hicaz Bölgesi’ne hâkim olan
ilk Türk devletidir.
 Akşitler 969’da Fatimiler tarafından
yıkılmışlardır.
NOT: İhşitlerde halk, Tolunoğulları’nda olduğu
gibi Arap ve Berberilerden, yöneticileri ve
orduları ise Türklerden oluşmuştur. Bu durum
yıkılışlarında etkili olmuştur.

BÜYÜK SELÇUKLU
DEVLETİ (1037 - 1157)

 Büyük Selçuklular, Oğuzların Üçok koluna
dâhil olup Deniz Han soyunun “Kınık”
boyundandır.
 Kınık boyunun bilinen ilk boy beyi Dukak
Bey’dir.
 Dukak Bey’den sonra Kınık boyunun başına
Selçuk Bey geçmiştir. Bu dönemde Kınık boyu
İslamiyet’i kabul etmiştir (962).
 Tuğrul ve Çağrı Beyler Dönemi’nde
Gaznelilerle yapılan 1040 Dandanakan
Savaşı’ndan sonra Büyük Selçuklu Devleti’nin
kuruluşu tamamlanmış, tam bağımsız bir
devlet haline gelmiştir.
 Çağrı Bey yeni yurt arayışları ve İslamiyet’i
yayma düşüncesiyle Anadolu’ya ilk keşif
akınlarını yapmıştır (1016 – 1021).
 Anadolu’ya başlayan Türk akınlarından
rahatsız olan Bizans ile Selçuklular arasında
1048 Pasinler Savaşı yaşanmış ve Bizans
yenilmiştir.

NOT: Pasinler Savaşı Selçukluların Bizans’a karşı
kazandığı ilk büyük zaferdir.

NOT: Bu savaş, Türklerin Anadolu’da Bizans’la
Anadolu için yaptığı ilk savaştır.

 Tuğrul Bey, 1054 yılında Abbasi Halifesi’ni Şii
Büveyhoğullarının baskısından kurtarınca
halife tarafından kendisine “Doğunun ve
Batının Sultanı” ünvanı verilmiştir.
NOT: Bu gelişme, İslam Dünyası’nda siyasi
liderliğin Türklere geçtiğini gösterir. Böylece
Abbasi Halifeliği de Büyük Selçuklu
koruyuculuğuna girmiş oldu. Aynı zamanda siyasi
otoritenin Tuğrul Bey’de dini otoritenin de Abbasi
halifesinde olması laik devlet anlayışının
uygulandığının göstergesidir.

 Alparslan Dönemi’nde, devletin vezirlik
makamına İran (Fars) asıllı Nizam-ül Mülk
getirilmiştir.
NOT: Bu gelişme, Selçuklu devlet yönetiminde,
İran kökenlilerin zamanla etkilerini artırma yolunu
da açmıştır.

__________________Jade isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


(Tümünü Görüntüle Konuyu Görüntüleyen Üyeler: 16
007, Bahar, Bia, Coffee Queen, donjuanhose, EySan, GultaneSi, hakandemir, Huzur-u Kalb, Jade, KaRaqiZz, KayipKent, mejjae, Narsinha, Papatya, Surly
Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

Saat: 03:46